Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Zharinov, Viktor Viktorovich

Total publications: 79 (73)
in MathSciNet: 69 (66)
in zbMATH: 50 (49)
in Web of Science: 43 (40)
in Scopus: 48 (48)
Cited articles: 49
Citations in Math-Net.Ru: 226
Citations in MathSciNet: 68
Citations in Web of Science: 109
Citations in Scopus: 154
Presentations: 30

Number of views:
This page:6791
Abstract pages:22374
Full texts:8571
References:1994
Zharinov, Viktor Viktorovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1981)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 4.01.1942
E-mail:
Keywords: complex analysis, hyperfunctions, integral representations, algebraic and geometric methods in partial differential equations, mathematical methods in quantum theory.

Subject:

algebraic and geometric methods in partial differential equations, mathematical methods in quantum theory.

   
Main publications:
 1. Zharinov V. V., “Distributivnye struktury i ikh prilozheniya v kompleksnom analize”, Trudy MIAN, 162, 1983, 3–81  mathnet  mathscinet  zmath
 2. Zharinov V. V., Lecture notes on geometrical aspects of partial differential equations, World Scientific, Singapore, 1992  mathscinet  zmath
 3. Vladimirov V. S., Zharinov V. V., Uravneniya matematicheskoi fiziki, Nauka, Moskva, 2000
 4. Zharinov V. V., “O kogomologiyakh algebry Geizenberga”, Trudy MIAN, 228, 2000, 61–75  mathnet  mathscinet  zmath
 5. Zharinov V. V., “Kogmologii algebry Li vektornykh polei na pryamoi”, TMF, 128:2 (2001), 147–160  mathnet  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person17604
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:zharinov.victor-v|zarinov.v-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/200268
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=6234
http://www.researcherid.com/rid/J-6828-2013
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56336327700

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |


1. V. V. Zharinov, TMF (to appear)  mathnet

   2020
2. V. V. Zharinov, “Algebra of gauge theories”, Theoret. and Math. Phys., 203:2 (2020), 584–595  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
3. V. V. Zharinov, “Binary relations, Bäcklund transformations, and wave packet propagation”, Theoret. and Math. Phys., 205:1 (2020), 1245–1264  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2019
4. V. V. Zharinov, “Hamiltonian operators with zero-divergence constraints”, Theoret. and Math. Phys., 200:1 (2019), 923–937  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus
5. V. V. Zharinov, “Analysis in Noncommutative Algebras and Modules”, Proc. Steklov Inst. Math., 306 (2019), 90–101  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)

   2018
6. V. V. Zharinov, “Analysis in Algebras and Modules”, Proc. Steklov Inst. Math., 301 (2018), 98–108  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 2)
7. V. V. Zharinov, “Analysis in differential algebras and modules”, Theoret. and Math. Phys., 196:1 (2018), 939–956  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 2)

   2017
8. V. V. Zharinov, “Lie–Poisson structures over differential algebras”, Theoret. and Math. Phys., 192:3 (2017), 1337–1349  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 6)
9. V. V. Zharinov, “Hamiltonian operators in differential algebras”, Theoret. and Math. Phys., 193:3 (2017), 1725–1736  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)

   2016
10. V. V. Zharinov, “Bäcklund transformations”, Theoret. and Math. Phys., 189:3 (2016), 1681–1692  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 19)  elib  scopus (cited: 16)

   2015
11. V. V. Zharinov, “Conservation laws, differential identities, and constraints of partial differential equations”, Theoret. and Math. Phys., 185:2 (2015), 1557–1581  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 12)  elib  scopus (cited: 10)

   2014
12. V. V. Zharinov, “A model of relativistic dynamics”, Proc. Steklov Inst. Math., 285 (2014), 120–131  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
13. V. V. Zharinov, “Algebraic aspects of gauge theories”, Theoret. and Math. Phys., 180:2 (2014), 942–957  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 3)

   2013
14. V. V. Zharinov, “The formal de Rham complex”, Theoret. and Math. Phys., 174:2 (2013), 220–235  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)

   2012
15. V. V. Zharinov, “Cohomologies of spaces of Schwartz test functions”, Theoret. and Math. Phys., 170:3 (2012), 263–273  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
16. V. V. Zharinov, “Cohomologies of spaces of Schwartz distributions”, Theoret. and Math. Phys., 172:1 (2012), 879–884  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2011
17. V. V. Zharinov, “Symmetries and conservation laws of difference equations”, Theoret. and Math. Phys., 168:2 (2011), 1019–1034  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2010
18. V. V. Zharinov, “Evolution systems with constraints in the form of zero-divergence conditions”, Theoret. and Math. Phys., 163:1 (2010), 401–413  mathnet  crossref  crossref  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
19. V. V. Zharinov, “A differential-difference bicomplex”, Theoret. and Math. Phys., 165:2 (2010), 1401–1420  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2009
20. V. V. Zharinov, “Green's formula for difference operators”, Theoret. and Math. Phys., 161:2 (2009), 1445–1450  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
21. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zav'yalov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 553–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
22. V. V. Zharinov, “Operatsionnoe ischislenie v differentsialnykh algebrakh”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 71–72
23. V. V. Zharinov, “Simmetrii i zakony sokhraneniya evodyutsionnykh sistem na reshetke”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 39–40
24. V. V. Zharinov, “Algebraic and geometric foundation of mathematical physics”, Lekts. Kursy NOC, 9, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2008, 3–209 , 210 pp.  mathnet  crossref  zmath  elib
25. V. V. Zharinov, “Evolution systems on a lattice”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1694–1706  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2006
26. V. V. Zharinov, “Bäcklund correspondences for evolution equations in a multidimensional space”, Theoret. and Math. Phys., 147:1 (2006), 449–459  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 2)

   2005
27. V. V. Zharinov, “Hochschild Cohomology of the Algebra of Smooth Functions on the Torus”, Theoret. and Math. Phys., 144:3 (2005), 1247–1263  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2004
28. V. V. Zharinov, “Hochschild Cohomologies of the Algebra of Smooth Functions”, Theoret. and Math. Phys., 140:3 (2004), 1195–1204  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2003
29. V. V. Zharinov, “Cohomology of a Poisson Algebra”, Theoret. and Math. Phys., 136:2 (2003), 1049–1065  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)

   2001
30. V. V. Zharinov, “Cohomologies of the Lie Algebra of Vector Fields on a Line”, Theoret. and Math. Phys., 128:2 (2001), 957–968  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   2000
31. V. V. Zharinov, “On the Cohomologies of the Heisenberg Algebras”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 52–66  mathnet  mathscinet  zmath
32. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, Uravneniya matematicheskoi fiziki, Fizmatlit, M., 2000 , 61 pp.

   1999
33. V. V. Zharinov, “On derivations of the Heisenberg algebra”, Theoret. and Math. Phys., 118:2 (1999), 129–151  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  scopus

   1998
34. V. V. Zharinov, “Operational calculus in differential algebras”, Integral Transform. Spec. Funct., 7:1-2 (1998), 145–158  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
35. V. V. Zharinov, “Algebraic constructions in generalized functions”, Generalized functions—linear and nonlinear problems (Novi Sad, 1996), Integral Transform. Spec. Funct., 6, no. 1-4, 1998, 347–356  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)

   1997
36. V. V. Zharinov, “Secondary operational calculus”, The International Conference on Secondary Calculus and Cohomological Physics (Moscow, 1997), Diffiety Inst. Russ. Acad. Nat. Sci., Pereslavl' Zalesskiy, 1997 , 12 pp. (electronic)  mathscinet  zmath

   1996
37. V. V. Zharinov, “On differentiations in differential algebras”, Proceedings of the conference “Different Aspects of Differentiability”, II (Warsaw, 1995), Integral Transform. Spec. Funct., 4, no. 1-2, 1996, 163–180  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1995
38. V. V. Zharinov, “Convolution algebras of sequences”, Different aspects of differentiability (Warsaw, 1993), Dissertationes Math. (Rozprawy Mat.), 340, 1995, 337–342  mathscinet  zmath

   1994
39. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, A. G. Sergeev, “Bogolyubov's “edge of the wedge” theorem, its development and applications”, Russian Math. Surveys, 49:5 (1994), 51–65  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 2)

   1995
40. Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 391–402  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
41. V. V. Zharinov, “Hyperfunctions and analytic functionals”, CWI Quarterly, 6:4 (1993), 317–333  mathscinet  zmath

   1994
42. V. V. Zharinov, “On spectral sequences of evolution systems with constraints”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 79:1 (1994), 33–45  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1993
43. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
44. I. V. Volovich, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavyalov, V. A. Il'in, V. M. Millionshchikov, V. N. Mikhailov, A. G. Sergeev, “Vladimirov Vasilii Sergeevich (70-th birthday tribute)”, Differential Equations, 29:2 (1993), 305–313  mathnet  mathscinet  isi

   1992
45. V. V. Zharinov, Lecture notes on geometrical aspects of partial differential equations, Series on Soviet and East European Mathematics, 9, World Scientific Publishing Co. Inc., River Edge, NJ, 1992 , x+360 pp.  mathscinet  zmath
46. V. V. Zharinov, “Differential algebras and low-dimensional conservation laws”, Math. USSR-Sb., 71:2 (1992), 319–329  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 6)

   1990
47. V. V. Zharinov, “Extrinsic geometry of differential equations and Green's formula”, Math. USSR-Izv., 35:1 (1990), 37–60  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1989
48. V. V. Zharinov, “String symmetries and conservation laws”, Theoret. and Math. Phys., 81:2 (1989), 1125–1133  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
49. S. I. Pokhozhaev, V. V. Zharinov, M. A. Illarionov, V. P. Pikulin, Nelineinyi prikladnoi funktsionalnyi analiz, Ucheb. posobie po krusu vysshaya matematika, Izd-vo MEI, M., 1989 , 77 pp.

   1988
50. V. V. Zharinov, “Intrinsic geometry of differential equations”, Lectures in mathematics and its applications, 2, no. 2, Ross. Akad. Nauk, Inst. Mat. im. Steklova, Moscow; Tul'sk. Politekhn. Inst., Tula, 1988, 3–50  mathscinet

   1989
51. V. V. Zharinov, “On Bäcklund correspondences”, Math. USSR-Sb., 64:1 (1989), 277–293  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1988
52. V. V. Zharinov, “Green's formula for nonlinear systems of partial differential equations”, Soviet Math. Dokl., 36:2 (1988), 314–316  mathnet  mathscinet  zmath

   1987
53. B. V. Boyarsky, O. A. Oleinik, A. V. Babin, M. I. Vishik, Yu. S. Ilyashenko, V. M. Millionshchikov, D. Serr, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, V. V. Zharinov, G. M. Zaslavsky, R. Z. Sagdeev, D. A. Ysikov, A. A. Chernikov, B. A. Malomed, M. I. Tribel'sky, “Sessions of the Petrovskii Seminar on differential equations and mathematical problems of physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 42:3(255) (1987), 221–228  mathnet

   1988
54. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Analytic methods in mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 117–138  mathnet  mathscinet  zmath

   1986
55. V. V. Zharinov, N. G. Marchuk, “Green's formulas and bilinear conservation laws”, Math. Notes, 40:4 (1986), 776–780  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1988
56. O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Boundary value problems of mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 65–105  mathnet  mathscinet  zmath

   1986
57. V. V. Zharinov, “Conservation laws of evolution systems”, Theoret. and Math. Phys., 68:2 (1986), 745–751  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)  scopus (cited: 21)

   1985
58. V. S. Vladimirov, V. Ya. Gutlyanskii, V. V. Zharinov, Yu. E. Hohlov, “All-Union School on complex methods in mathematical physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:6(246) (1985), 173–177  mathnet

   1986
59. V. V. Zharinov, “The geometry of analytic jets”, Math. USSR-Sb., 53:2 (1986), 367–383  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1985
60. V. V. Zharinov, “Distributive lattices and their applications in complex analysis”, Proc. Steklov Inst. Math., 162 (1985), 1–79  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1983
61. V. V. Zharinov (Ed.), Twistors and gauge fields, Mir, Moscow, 1983 , 366 pp.  mathscinet

   1982
62. V. V. Zharinov, “Conservation laws for linear systems”, Differ. Equations, 18 (1982), 350–356  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1981
63. V. V. Zharinov, “Distributive lattices and the “edge of the wedge” theorem of Bogolyubov”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 237–249  mathscinet
64. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Closed forms associated with linear differential operators”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 135–140
65. V. V. Zharinov, “A generalization of Bogoljubov's “edge of the wedge” theorem”, Sov. Math. Dokl., 24 (1981), 425–429  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1980
66. V. V. Zharinov, “On an exact sequence of modules and Bogoljubov's “Edge of the wedge” theorem”, Sov. Math. Dokl., 21 (1980), 357–360  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
67. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “Closed forms associated with linear differential operators”, Differ. Equations, 16 (1980), 534–552  mathnet  mathscinet  zmath

   1981
68. V. V. Zharinov, “Fourier ultrahyperfunctions”, Math. USSR-Izv., 16:3 (1981), 479–511  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus

   1980
69. V. V. Zharinov, “Quasiasymptotic behavior of Fourier hyperfunctions”, Theoret. and Math. Phys., 43:1 (1980), 302–306  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)

   1979
70. V. V. Zharinov, “Duality in families of locally convex subspaces”, Sov. Math. Dokl., 20 (1979), 792–794  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
71. V. V. Zharinov, “Compact families of locally convex topological vector spaces, Fréchet–Schwartz and dual Fréchet–Schwartz spaces”, Russian Math. Surveys, 34:4 (1979), 105–143  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 21)

   1980
72. V. V. Zharinov, “On the lattice of subspaces of the Fourier ultrahyperfunctions”, Math. USSR-Sb., 37:1 (1980), 118–132  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
73. V. V. Zharinov, “Analytic representations of a class of analytic functionals containing Fourier hyperfunctions”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 59–73  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1978
74. V. V. Zharinov, “Laplace transformation of Fourier hyperfunctions and related classes of analytic functionals. II”, Theoret. and Math. Phys., 37:1 (1978), 843–855  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 2)

   1977
75. V. V. Zharinov, “Laplace transformation of Fourier hyperfunctions and related classes of analytic functionals”, Theoret. and Math. Phys., 33:3 (1977), 1027–1039  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 6)

   1974
76. V. V. Zharinov, “Preobrazovanie Laplasa odnogo klassa obobschennykh funktsii”, prilozhenie II k knige: A. G. Zemanyan, Integralnye preobrazovaniya obobschennykh funktsii, Nauka, M., 1974

   1971
77. V. V. Zharinov, “Integral representation of Wightman functions in two-dimensional space-time”, Theoret. and Math. Phys., 9:2 (1971), 1101–1107  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 2)
78. V. V. Zharinov, “On the Nakanishi representation”, Theoret. and Math. Phys., 6:2 (1971), 108–112  mathnet  crossref  zmath  adsnasa  scopus

   1970
79. V. S. Vladimirov, V. V. Zharinov, “On a representation of the Jost–Lehmann–Dyson type”, Theoret. and Math. Phys., 3:3 (1970), 525–536  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 1)

Presentations in Math-Net.Ru
1. Navier–Stokes equations, the algebraic aspect
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 7, 2021 11:00   
2. Navier-Stokes equations in algebraic approach
V. V. Zharinov
International Conference "Selected Topics in Mathematical Physics" Dedicated to 75-th Anniversary of I. V. Volovich
September 30, 2021 10:35   
3. A model of relativistic dynamics
V. V. Zharinov
Mathematical Physics, Dynamical Systems and Infinite-Dimensional Analysis – 2021
July 6, 2021 19:00   
4. О динамике волновых пакетов
I. V. Volovich, V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 31, 2020 11:00   
5. Binary relations and fuzzy logic
Victor Zharinov
International Conference on Mathematical Physics in Memory of Academic V. S. Vladimirov
November 24, 2020 17:45   
6. On Hamiltonian operators in differential algebras
V. V. Zharinov
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute of RAS dedicated to the results of 2019
November 20, 2019 15:30   
7. Бинарные отношения и их перспективы в математической физике
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 14, 2019 11:00
8. Гамильтоновы эволюционные системы уравнений в частных производных
V. V. Zharinov
International conference "8th Russian-Armenian Workshop on Mathematical Physics, Complex Analysis and Related Topics"
September 16, 2019 15:30   
9. Lie-Poisson structures
V. V. Zharinov
International Bogolyubov Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics dedicated to the 110th anniversary of N. N. Bogolyubov's birth
September 9, 2019 16:50   
10. Гамильтоновы операторы в дифференциальных алгебрах с приложением к эволюционным уравнениям, включая эволюцию со связями (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 14, 2018 11:00
11. Гамильтоновы операторы в дифференциальных алгебрах с приложением к эволюционным уравнениям, включая эволюцию со связями
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 7, 2018 11:00
12. Гамильтоновы системы уравнений в частных производных
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 24, 2018 11:00
13. О представлении типа Йоста–Лемана–Дайсона
V. V. Zharinov
International Conference of Mathematical Physics dedicated to the memory of academician V. S. Vladimirov
November 9, 2017 16:30   
14. Йост-Леман-Дайсон, автомодельность, квазиасимптотика
V. V. Zharinov
Conference on Mathematical Physics dedicated to the 70th anniversary of Boris Ivanovich Zavialov
December 22, 2016 11:40   
15. О преобразовании Беклунда
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 13, 2016 11:00
16. On the Backlund transformation
V. V. Zharinov
The third Russian-Chinese conference on complex analysis, algebra, algebraic geometry and mathematical physics
May 14, 2016 15:50   
17. Когомологический анализ уравнений в частных производных (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 4, 2015 11:00
18. Когомологический анализ уравнений в частных производных (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 14, 2015 11:00
19. Когомологический анализ уравнений в частных производных
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 30, 2015 11:00
20. Об умножении обобщенных функций
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 5, 2015 11:00
21. В. С. Владимиров и приложения обобщенных функций в математической физике
V. V. Zharinov
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 13, 2013 15:00   
22. Когомологии основных и ообобщённых функций Шварца (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
September 29, 2011 11:00
23. Когомологии основных и ообобщённых функций Шварца
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
September 15, 2011 11:00
24. Законы сохранения низших степеней и дифференциальные тождества
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
April 1, 2010 11:00
25. Conservation laws of evolution systems with constraints
V. V. Zharinov
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 18, 2010 16:00   
26. Эволюционные системы со связями и законы сохранения низших степеней
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 5, 2009 11:00
27. Комплекс де Рама многомерной целочисленной решетки
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 19, 2006
28. Соответствие Беклунда для многомерных эволюционных уравнений (продолжение)
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 12, 2006
29. Соответствие Беклунда для многомерных эволюционных уравнений
V. V. Zharinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 29, 2005
30. Cohomology of a Poisson algebra
V. V. Zharinov
Steklov Mathematical Institute Seminar
January 16, 2003

Books in Math-Net.Ru
 1. V. V. Zharinov, Algebraic and geometric foundation of mathematical physics, Lekts. Kursy NOC, 9, 2008, 210 с.
  http://mi.mathnet.ru/book651
 2. V. V. Zharinov, Distributive structures and their applications in complex analysis, Trudy Mat. Inst. Steklov., 162, 1983, 81 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1177

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021