RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Mikhailov, Vladimir Gavrilovich

Total publications: 116 (111)
in MathSciNet: 66 (64)
in zbMATH: 49 (49)
in Web of Science: 27 (27)
in Scopus: 29 (29)
Cited articles: 61
Citations in Math-Net.Ru: 260
Citations in MathSciNet: 49
Citations in Web of Science: 72
Citations in Scopus: 60
Presentations: 5

Number of views:
This page:3872
Abstract pages:18314
Full texts:5582
References:1196
Senior Researcher
Doctor of physico-mathematical sciences (1988)
Speciality: 01.01.05 (Probability theory and mathematical statistics)
Birth date: 10.09.1945
E-mail:
   
Main publications:
  1. Mikhailov V. G., “Poisson type limit theorem for pairs of completely”, Teoriya Veroyatnostey i Primrneniya, 53:1 (2008), 59–71

http://www.mathnet.ru/eng/person17796
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:mikhailov.v-g|mikhajlov.v-g
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/232211
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5322
http://www.researcherid.com/rid/Q-5132-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7401902682

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the number of ones in outcome sequence of extended Pohl generator”, Diskr. Mat., 31:1 (2019), 111–124  mathnet  crossref  elib
2. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “O chisle edinits v tsikle multitsiklicheskoi posledovatelnosti, opredelyaemoi bulevoi funktsiei”, Sib. elektron. matem. izv., 16 (2019), 229–235  mathnet  crossref  isi  scopus
3. Kruglov V. I., Mikhailov V. G., “Neravenstva dlya ranga sluchainoi dvoichnoi matritsy s nezavisimymi strokami zadannykh vesov”, Veroyatnostnye metody v diskretnoi matematike, X Mezhdunarodnaya Petrozavodskaya konferentsiya (22-26 maya, 2019 g., Petrozavodsk, Rossiya), KarNTs RAN, Petrozavodsk, 2019, 93–95
4. Vladimir G. Mikhailov, Natalia M. Mezhennaya, Normal Approximation for U- and V -statistics of a Stationary Absolutely Regular Sequence, 2019 , arXiv: 1904.06691v3
5. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the number of ones in the multicyclic sequence”, IX international conference «Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis IX» (Rostov-on-Don: Rostov branch of the Russian engineering academy), eds. A.V. Gil, 2019, 110–111
6. V. G. Mikhailov, N. M. Mezhennaya, “Sufficient conditions for asymptotic normality of U-statistic of stationary sequence in series”, Review of Applied and Industrial Mathematics, 26:1 (2019), 63–64  mathnet  elib

   2018
7. V. G. Mikhailov, “On the reduction property of the number of $H$-equivalent tuples of states in a discrete Markov chain”, Discrete Math. Appl., 28:2 (2018), 75–82  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2019
8. V. G. Mikhailov, “Formulas for a characteristic of spheres and balls in binary high-dimensional spaces”, Discrete Math. Appl., 29:5 (2019), 311–319  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2018
9. V. G. Mikhailov, “Controlled multinomial allocation scheme”, Mat. Vopr. Kriptogr., 9:1 (2018), 75–88  mathnet  crossref  mathscinet  elib
10. V. O. Mironkin, V. G. Mikhailov, “O mnozhestve obrazov $k$-kratnoi iteratsii ravnoveroyatnogo sluchainogo otobrazheniya”, Matem. vopr. kriptogr., 9:3 (2018), 99–108  mathnet (cited: 2)  crossref  elib
11. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “Tsentralnaya predelnaya teorema dlya chisla edinits v neravnoveroyatnoi multitsiklicheskoi posledovatelnosti”, Obozrenie prikl. i promyshl. matem., 25:3 (2018), 259–260
12. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, Review of Applied and Industrial Mathematics, 25:3 (2018), 259–260  mathnet

   2017
13. V. G. Mikhailov, “The number of decomposition of random permutation into the product of two involutions with given cycle in one of multipliers”, Mat. Vopr. Kriptogr., 8:1 (2017), 80–94  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2019
14. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On properties of output sequence of multi-cyclic generator over direct sum of residue groups modulo 2”, Discrete Math. Appl., 29:1 (2019), 15–21  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2017
15. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, Review of Applied and Industrial Mathematics, 24:3 (2017), 350–351  mathnet  mathscinet
16. V. G. Mikhailov, “On the probability of existence of substrings with the same structure in a random sequence”, Discrete Math. Appl., 27:6 (2017), 377–386  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 5)

   2016
17. V. G. Mikhailov, A. V. Volgin, “The stability of sets of solutions for systems of equations with random distortions”, Matem. vopr. kriptogr., 7:3 (2016), 61–72  mathnet  crossref  mathscinet  elib
18. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the asymptotic normality of frequencies of values in the non-equiprobable multi-cyclic random sequence modulo 4”, Mat. Vopr. Kriptogr., 7:4 (2016), 81–94  mathnet  crossref  mathscinet  elib
19. S. A. Aivazyan, V. B. Alekseev, V. A. Vatutin, M. M. Glukhov, A. A. Grusho, V. A. Emelichev, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, O. M. Kasim-zade, V. A. Kashtanov, I. N. Kovalenko, V. B. Kudryavtsev, V. V. Mazalov, Yu. V. Matiyasevich, Yu. I. Medvedev, V. G. Mikhailov, Yu. L. Pavlov, B. A. Pogorelov, È. A. Primenko, L. Ya. Savel'ev, V. N. Sachkov, S. A. Stepanov, V. P. Chistyakov, V. N. Chubarikov, Diskr. Mat., 28:4 (2016), 3–5  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2015
20. V. A. Kopytcev, V. G. Mikhailov, “Explicit accuracy estimates for the Poisson approximation to the distribution of the number of solutions of random inclusions”, Mat. Vopr. Kriptogr., 6:1 (2015), 57–79  mathnet  crossref  mathscinet  elib

   2016
21. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Estimates for distribution of the minimal distance of a random linear code”, Discrete Math. Appl., 26:4 (2016), 203–211  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
22. Vladimir G. Mikhaylov, “Estimates of accuracy of the Poisson approximation for the distribution of number of runs of long string repetitions in a Markov chain”, Discrete Math. Appl., 26:2 (2016), 105–113  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib  elib  scopus (cited: 7)

   2015
23. V. G. Mikhailov, A. M. Shoitov, “On multiple repetitions of long tuples in a Markov chain”, Mat. Vopr. Kriptogr., 6:3 (2015), 117–133  mathnet  crossref  mathscinet  elib
24. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “An estimate of the approximation accuracy in B. A. Sevastyanov's limit theorem and its application in the problem of random inclusions”, Discrete Math. Appl., 25:3 (2015), 149–156  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2014
25. V. A. Kopytcev, V. G. Mikhailov, “On an asymptotical property of spheres in the discrete spaces of large dimension”, Mat. Vopr. Kriptogr., 5:1 (2014), 73–83  mathnet  crossref  elib

   2015
26. V. G. Mikhailov, A. M. Shoitov, “On repetitions of long tuples in a Markov chain”, Discrete Math. Appl., 25:5 (2015), 295–303  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 6)

   2014
27. V. G. Mikhailov, “Poisson approximation for the distribution of the frequency of a given pattern in the outcome sequence of the MCV-generator”, Mat. Vopr. Kriptogr., 5:4 (2014), 63–71  mathnet  crossref  elib

   2015
28. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On frequencies of elements in multicyclic random sequence modulo 4”, Discrete Math. Appl., 25:6 (2015), 359–365  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2013
29. V. G. Mihailov, A. M. Shoitov, “On the numbers of equivalent tuples sets in a sequence of independent random variables”, Mat. Vopr. Kriptogr., 4:1 (2013), 77–86  mathnet  crossref  elib
30. V. G. Mikhailov, “Estimate for the Accuracy of the Poisson Approximation for the Number of Empty Cells in an Equiprobable Scheme for Group Allocation of Particles, and Applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 282 (2013), 157–171  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
31. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “On the distribution of the number of ones in the output sequence of the MCV-generator over $GF(2)$”, Mat. Vopr. Kriptogr., 4:4 (2013), 95–107  mathnet  crossref  elib

   2012
32. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Poisson-type limit theorems for the generalised linear inclusion”, Discrete Math. Appl., 22:4 (2012), 477–491  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
33. V. A. Kopytcev, V. G. Mikhailov, “Conditions of convergence to the Poisson distribution for the number of solutions of random inclusions”, Mat. Vopr. Kriptogr., 3:3 (2012), 35–55  mathnet  crossref  elib
34. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “Lower bounds for probabilities of embedding with arbitrary margin”, Herald of the Bauman Moscow State Technical University, Series Natural Sciences, 2012, no. 2, 3–11  mathnet  elib

   2011
35. V. A. Kopytcev, V. G. Mikhailov, “On the distribution of the numbers of solutions of random inclusions”, Mat. Vopr. Kriptogr., 2:2 (2011), 55–80  mathnet  crossref  elib
36. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Ob odnom asimptoticheskom svoistve sfer v diskretnykh prostranstvakh bolshoi razmernosti”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 18:4 (2011)
37. S. M. Buravlev, M. M. Glukhov, A. M. Zubkov, A. P. Kovalenko, A. S. Kuzmin, V. N. Latyshev, A. I. Markov, V. N. Markov, Yu. I. Medvedev, V. G. Mikhailov, A. V. Mikhalev, A. A. Nechaev, B. A. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, V. N. Sachkov, “V. L. Kurakin (13.05.1966 – 14.08.2010)”, Mat. Vopr. Kriptogr., 2:3 (2011), 111–112  mathnet  crossref

   2010
38. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Poisson-type theorems for the number of special solutions of a random linear inclusion”, Discrete Math. Appl., 20:2 (2010), 191–211  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  scopus (cited: 4)
39. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Poisson type theorems for the number of solutions of random inclusions”, Mat. Vopr. Kriptogr., 1:4 (2010), 63–84  mathnet  crossref  elib
40. V. G. Mikhailov, “On the limit behaviour of the number of solutions for compatible systems of equations with random selection of unknowns”, Mat. Vopr. Kriptogr., 1:3 (2010), 27–43  mathnet  crossref  elib
41. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Issledovanie chisla reshenii sluchainykh nelineinykh sistem vklyuchenii putem svedeniya ikh k lineinym sistemam vklyuchenii”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 17:3 (2010), 367–368
42. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Predelnaya teorema dlya chisla nenulevykh reshenii sluchainogo vklyucheniya”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 17:3 (2010), 368–369
43. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “Odin podkhod k razlicheniyu gipotez v zadache o plotnom vlozhenii”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 17:3 (2010)
44. N. M. Mezhennaya, V. G. Mikhailov, “Nizhnie otsenki dlya veroyatnosti vlozheniya s proizvolnym dopuskom”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 17:4 (2010)

   2009
45. V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov, “Nekotorye sledstviya iz teorem puassonovskogo tipa dlya chisla reshenii sluchainogo lineinogo vklyucheniya”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 16:5 (2009)

   2008
46. V. G. Mikhailov, “Reducing the problem on the limit behavior of the number of solutions for system of equations with random choice of unknowns to a problem on the allocation of particles”, Tr. Diskr. Mat., 11, no. 2, Fizmatlit, Moscow, 2008, 112–124  mathnet
47. V. G. Mikhailov, “Mnogomernye predelnye teoremy puassonovskogo tipa v zadachakh veroyatnostnoi kombinatoriki”, Obozrenie prikladnoi i promyshlennoi matematiki, 15:4 (2008), 752–753  elib
48. V. G. Mikhailov, “On the asymptotic behaviour of the probability of existence of equivalent tuples with nontrivial structure in a random sequence”, Discrete Math. Appl., 18:6 (2008), 563–568  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)

   2009
49. V. G. Mikhailov, “A Poisson-Type Limit Theorem for the Number of Pairs of Matching Sequences”, Theory Probab. Appl., 53:1 (2009), 106–116  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2007
50. V. G. Mikhailov, “Limit theorems for the number of solutions of a system of random linear equations belonging to a given set”, Discrete Math. Appl., 17:1 (2007), 13–22  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
51. V. G. Mihailov, “Formulae to Calculate Distributions of Lempel-Ziv Statistic and Relative Statistics”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 14:3 (2007), 461–473
52. V. G. Mikhailov, “Sufficient Conditions for the Sum of a Given Number of Maximally Occupated Urns To Be Gaussian in Equiprobable Urn Scheme”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 14:3 (2007), 449–460

   2006
53. V. G. Mikhailov, “On asymptotic properties of the number of runs of events”, Tr. Diskr. Mat., 9, Gelios APB, Moscow, 2006, 152–163  mathnet

   2007
54. V. G. Mikhailov, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 555–557  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib

   2005
55. V. G. Mikhailov, N. M. Mezhennaya, “Bounds for the probability of a dense embedding of one discrete sequence into another”, Discrete Math. Appl., 15:4 (2005), 377–386  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)

   2004
56. V. G. Mikhailov, “On the features of asymptotic behaviour for the number of structurally similar tuples pairs”, Tr. Diskr. Mat., 8, Fizmatlit, Moscow, 2004, 176–186  mathnet

   2003
57. V. G. Mikhailov, A. M. Shoitov, “Structural equivalence of $s$-tuples in random discrete sequences”, Discrete Math. Appl., 13:6 (2003), 541–568  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
58. V. G. Mikhailov, “Limit theorems for the number of points of a given set covered by a random linear subspace”, Discrete Math. Appl., 13:2 (2003), 179–188  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
59. V. G. Mikhailov, “Poissonian limit theorems for the number of $H$-connected tuples”, Tr. Diskr. Mat., 7, Fizmatlit, Moscow, 2003, 138–155  mathnet
60. V. G. Mikhailov, “On Sevast'yanov's limit theorems on the sum of dependent random indicators”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 10:3 (2003), 571–578
61. V. G. Mikhailov, “Poisson-type limit theorems for the number of incomplete matches of $s$-patterns”, Theory Probab. Appl., 47:2 (2003), 343–351  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2002
62. V. G. Mikhailov, “On the asymptotic properties of the distribution of the number of pairs of $H$-connected chains”, Discrete Math. Appl., 12:4 (2002), 393–400  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
63. V. G. Mikhailov, “Investigation of combinatorial-probabilistic model of a controlled shift registers automata”, Tr. Diskr. Mat., 6, Fizmatlit, Moscow, 2002, 139–149  mathnet
64. V. G. Mikhailov, “Investigation of the number of cyclic points in a controlled shift registers automaton”, Tr. Diskr. Mat., 5, Fizmatlit, Moscow, 2002, 167–172  mathnet
65. V. G. Mikhailov, “Estimate of the Accuracy of the Compound Poisson Approximation for the Distribution of the Number of Matching Patterns”, Theory Probab. Appl., 46:4 (2002), 667–675  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 7)

   2001
66. V. G. Mikhailov, “The Poisson limit theorem for the number of noncollinear solutions of a system of random equations of a special form”, Discrete Math. Appl., 11:4 (2001), 391–400  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
67. V. G. Mikhailov, B. I. Selivanov, “On some statistics in a scheme of particles allocation in cells of a two-dimensional table”, Tr. Diskr. Mat., 4, Fizmatlit, Moscow, 2001, 169–176  mathnet
68. V. G. Mikhailov, “On a Poisson approximation in a problem of a union (intersection) of random sets”, Tr. Diskr. Mat., 4, Fizmatlit, Moscow, 2001, 161–168  mathnet

   2000
69. V. G. Mikhailov, “Limit theorems for the number of nonzero solutions of a system of random equations over the field $\mathrm{GF}(2)$”, Discrete Math. Appl., 10:2 (2000), 115–126  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
70. V. G. Mikhailov, “Inequalities for the mean number of $m$-tuples repetitions and for the mean number of unappeared $m$-tuples from a given class”, Tr. Diskr. Mat., 3, Fizmatlit, Moscow, 2000, 147–154  mathnet

   1998
71. V. G. Mikhailov, “Inequalities for the number of high-probability outcomes of a multinomial scheme”, Discrete Math. Appl., 8:2 (1998), 119–126  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus
72. V. G. Mikhailov, “Investigation of a Markov scheme for the allocation of particles to cells”, Tr. Diskr. Mat., 2, TVP, Moscow, 1998, 230–236  mathnet  mathscinet  zmath
73. A. M. Zubkov, V. G. Mikhailov, “Estimation of the minimum number of outcomes with a given total probability”, Tr. Diskr. Mat., 2, TVP, Moscow, 1998, 101–111  mathnet  mathscinet  zmath

   1999
74. V. G. Mikhailov, “Limit theorems for the number of nonzero solutions of a system of random equations over GF(2)”, Theory Probab. Appl., 43:3 (1999), 480–487  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1997
75. V. G. Mikhailov, “Some inequalities for the distribution function of the number of nonappearing $s$-chains”, Tr. Diskr. Mat., 1, TVP, Moscow, 1997, 221–226  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
76. V. G. Mikhailov, “On a Poisson approximation for the distribution of the number of empty cells in a nonhomogeneous allocation scheme”, Theory Probab. Appl., 42:1 (1998), 174–179  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1997
77. V. G. Mikhailov, “Limit theorems for a random covering of a finite setand for the number of solutions of a system of random equations”, Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 265–274  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 4)
78. V. A. Vatutin, V. G. Mikhailov, “Asymptotic properties of matrices related to mappings of partitions”, Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 318–325  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1996
79. V. A. Vatutin, V. G. Mikhailov, “On the number of readings of random nonequiprobable files under stable sorting”, Discrete Math. Appl., 6:3 (1996), 207–223  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
80. V. G. Mikhailov, “Accuracy estimates of compound Poisson approximation by Stein–Chen method”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 3:4 (1996), 530–548

   1995
81. V. G. Mikhailov, “Repetition of states of a random-number generator under multiple access”, Theory Probab. Appl., 40:4 (1995), 679–689  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
82. V. A. Vatutin, V. G. Mikhailov, “Some estimates for the distribution of the height of a tree for digital searching”, Discrete Math. Appl., 5:4 (1995), 289–300  mathnet  mathscinet  zmath  scopus
83. V. G. Mikhailov, V. A. Vatutin, “Statistical estimation of the entropy of discrete random variables with a large number of outcomes”, Russian Math. Surveys, 50:5 (1995), 963–976  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
84. V. G. Mikhailov, “On overlapping of paths in a graph of a generator of pseudorandom numbers”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 2:6 (1995), 888–905
85. V. G. Mikhailov, “Studying a probabilistic model for the generator of pseudorandom numbers”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 2:6 (1995), 906–925
86. V. G. Mikhailov, “Review of a book, Yu. V. Borovskikh, V. S. Korolyuk “Random Permanents””, Diskr. Mat., 7:3 (1995), 157–160  mathnet

   1994
87. V. G. Mikhailov, V. P. Chistyakov, “On finite automata theory problems concerned with the number of preimages for output sequence”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 1:1 (1994), 7–32
88. V. G. Mikhailov, “On the number of preimages for an automation output sequence”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 1:1 (1994), 118–121
89. V. G. Mikhailov, “A generalization of the theorem on the number of preimages for an automation output sequence”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 1:1 (1994), 122–125
90. V. G. Mikhailov, “Asymptotic normality for the logarithm of the number of preimages for a finite automation output sequence”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 1:1 (1994), 126–135
91. V. G. Mikhailov, “Explicit bounds in limit theorems for sums of random indicators”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 1:4 (1994), 580–617
92. V. G. Mikhailov, “Some estimates of accuracy of a Poisson approximation for sums of dependent random indicators”, OPPM Surveys in Applied and Industrial Mathematics, 1:4 (1994), 618–637
93. V. G. Mikhailov, “Review of a book, A. D. Barbour, L. Holst, and S. Janson “Poisson Approximation””, Diskr. Mat., 6:3 (1994), 154–159  mathnet

   1993
94. V. G. Mikhailov, “On a refinement of the central limit theorem for sums of independent random indicators”, Theory Probab. Appl., 38:3 (1993), 479–489  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)
95. Mikhailov V. G., “Polynomial and polynomial-like allocations: recent developments”, Probabilistic methods in discrete mathematics (Petrozavodsk, 1992), Progr. Pure Appl. Discrete Math., 1, VSP, Utrecht, 1993, 40–59  mathscinet

   1991
96. V. G. Mikhailov, “On a theorem of Janson”, Theory Probab. Appl., 36:1 (1991), 173–176  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)

   1992
97. E. E. D'yakonova, V. G. Mikhailov, “Sufficient conditions for asymptotic normality of decomposable statistics in an inhomogeneous allocation scheme”, Discrete Math. Appl., 2:3 (1992), 325–335  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
98. V. G. Mikhailov, “Asymptotic normality of decomposable statistics from the frequencies of $m$-chains”, Discrete Math. Appl., 1:3 (1991), 335–347  mathnet  mathscinet  zmath

   1989
99. V. G. Mikhailov, “Asymptotic normality of symmetric decomposable statistics in an inhomogeneous scheme”, Diskr. Mat., 1:2 (1989), 15–27  mathnet  mathscinet  zmath

   1988
100. V. G. Mikhailov, “Asymptotic normality of $U$-statistics with nonnegative kernels”, Proc. Steklov Inst. Math., 177 (1988), 111–119  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
101. V. A. Vatutin, V. G. Mihaǐlov, “Limit theorems for the number of empty cells in the equiprobable scheme of group disposal of particles”, Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 734–743  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)

   1984
102. V. G. Mikhailov, “Asymptotic normality in a scheme of finitely dependent distribution of particles in cells”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 499–512  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1983
103. V. G. Mikhailov, “The central limit theorem for a scheme of independent allocation of particles by cells”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 147–163  mathnet  mathscinet  zmath

   1980
104. V. G. Mikhaǐlov, “Asymptotic normality of the number of empty cells for group placing of particles”, Theory Probab. Appl., 25:1 (1980), 82–90  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)

   1981
105. V. G. Mikhailov, “Convergence to the multidimensional normal law in an equiprobable scheme of distributing particles by groups”, Math. USSR-Sb., 39:2 (1981), 145–167  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   1979
106. A. M. Zubkov, V. G. Mihaǐlov, “On the repetitions of $s$-tuples in a sequence of independent trials”, Theory Probab. Appl., 24:2 (1979), 269–282  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)
107. A. M. Zubkov, V. G. Mihaǐlov, “On the accuracy of Poisson approximation in an occupancy problem”, Theory Probab. Appl., 23:4 (1979), 789–794  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1978
108. V. G. Mihaǐlov, “An estimate of the rate of convergence to the Poisson distribution in group placing of particles”, Theory Probab. Appl., 22:3 (1978), 554–562  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1977
109. V. G. Mihaǐlov, “A Poisson limit theorem in the scheme of group disposal of particles”, Theory Probab. Appl., 22:1 (1977), 152–156  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
110. V. G. Mikhailov, “The central limit theorem for nonhomogeneous $U$-statistics of finitely dependent random variables”, Math. USSR-Sb., 27:4 (1975), 554–563  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1976
111. V. G. Mikhailov, “The central limit theorem for the number of partial long duplications”, Theory Probab. Appl., 20:4 (1976), 862–866  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1974
112. V. G. Mikhailov, “Convergence to a process with independent increments in a scheme of increasing sums of dependent random variables”, Math. USSR-Sb., 23:2 (1974), 271–286  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
113. V. G. Mikhailov, “Asymptotic independence of components of multivariate extreme order statistics”, Theory Probab. Appl., 19:4 (1975), 817–821  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
114. V. G. Mikhailov, “Convergence to the Poisson process in a scheme of cummulative sums of dependent random variables”, Theory Probab. Appl., 19:2 (1975), 403–407  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1974
115. V. G. Mikhailov, “Limit distributions of random variables connected with multiple long duplications in a sequence lof independent trials”, Theory Probab. Appl., 19:1 (1974), 180–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
116. A. M. Zubkov, V. G. Mikhailov, “Limit distributions of random variables connected with long duplications in a sequence of independent trials”, Theory Probab. Appl., 19:1 (1974), 172–179  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Вероятностные свойства выходной последовательности генератора Пола
V. G. Mikhailov, N. M. Mezhennaya
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 26, 2013 16:00
2. Оценка точности пуассоновской аппроксимации для распределения числа пустых ячеек при размещении частиц комплектами
V. G. Mikhailov
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 16, 2012 16:00
3. Теоремы пуассоновского типа для числа решений случайного линейного включения, удовлетворяющих дополнительным условиям
V. A. Kopyttsev, V. G. Mikhailov
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 22, 2009 16:00
4. Предельные теоремы для числа решений системы случайных линейных уравнений, попавших в заданное множество
V. G. Mikhailov
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 27, 2005
5. Coincidences of segments in discrete random sequences
V. G. Mikhailov
Steklov Mathematical Institute Seminar
September 19, 2002

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019