Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Nikol'skii, Mikhail Sergeevich

Total publications: 205 (197)
in MathSciNet: 180 (176)
in zbMATH: 124 (121)
in Web of Science: 54 (52)
in Scopus: 70 (70)
Cited articles: 79
Citations in Math-Net.Ru: 149
Citations in MathSciNet: 82
Citations in Web of Science: 47
Citations in Scopus: 55
Presentations: 2

Number of views:
This page:6866
Abstract pages:13330
Full texts:4308
References:850
Nikol'skii, Mikhail Sergeevich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1977)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 12.10.1941
E-mail:
Keywords: qualitative problems of the theory of optimal control; the theory of differential games.

http://www.mathnet.ru/eng/person17868
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:nikolskii.mikhail-sergeevich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189990
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=2654
http://www.researcherid.com/rid/Q-5443-2016
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55930849600

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2021
1. M. S. Nikol'skii, “Linear controlled objects with state constraints. Approximate calculation of reachable sets”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 27, no. 2, 2021, 162–168  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
2. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye igry, Sbornik statei, Trudy MIAN, 315, ed. S. M. Aseev, L. V. Lokutsievskii, M. S. Nikolskii, MIAN, M., 2021  mathnet

   2020
3. M. S. Nikol'skii, “On the maximal guaranteed payoff in some problems of conflict control of multistep processes”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 26, no. 1, 2020, 167–172  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
4. M. S. Nikolskii, “Lineinye upravlyaemye ob'ekty s fazovymi ogranicheniyami. Priblizhennoe vychislenie mnozhestv dostizhimosti”, Teoriya upravleniya i teoriya obobschennykh reshenii uravnenii Gamiltona–Yakobi, Materialy 3–go Mezhdunarodnogo seminara, posvyaschennogo 75–letiyu akademika A. I. Subbotina (26–30 oktyabrya 2020), 2020, 240–242 http://cgs20.imm.uran.ru/cgs15/NikolskiiMS.pdf
5. M. S. Nikol'skii, “About linear multistep control processes”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. XV Vychisl. Mat. Kibernet., 2020, no. 4, 28–33  mathnet  elib

   2019
6. M. S. Nikol'skii, “Singular Sets of Extremal Controls in Optimal Control Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 304 (2019), 236–240  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)

   2020
7. M. S. Nikol'skii, “Estimation of reachable sets from above with respect to inclusion for some nonlinear control systems”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 309, suppl. 1 (2020), 98–104  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  isi  elib  scopus  scopus

   2019
8. M. S. Nikolskii, “Ob otsenivanii mnozhestv dostizhimosti upravlyaemykh ob'ektov”, Sovremennye problemy matematiki i mekhaniki, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii, posvyaschennoi 80–letiyu akademika V. A. Sadovnichego, MAKS Press, M., 2019, 769–771  crossref  elib
9. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Lva Semenovicha Pontryagina, Trudy MIAN, 304, ed. R. V. Gamkrelidze, S. M. Aseev, M. S. Nikolskii, MIAN, M., 2019 , 328 pp.  mathnet

   2018
10. M. S. Nikolskii, E. A. Belyaevskikh, “L. S. Pontryagin maximum principle for some optimal control problems by trajectories pencils”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 14:1 (2018), 59–68  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
11. M. S. Nikolskii, “Ob otsenivanii mnozhestva dostizhimosti dlya nekotorykh klassov upravlyaemykh ob'ektov”, Materialy Mezhd. konferentsii, posvyaschennoi pamyati akademika A. V. Kryazhimskogo, Moskva, 2018, 71–74 http://www.mathnet.ru/present20596  crossref  elib
12. M.S.Nikolskii, “O probleme otsenivaniya mnozhestva dostizhimosti nelineinogo upravlyaemogo ob'ekta”, Materialy Mezhd. konferentsii, posvyaschennoi 90-letiyu akademika V. A. Ilina, Moskva, 2018, 169–170
13. M. S. Nikolskii, “A Coordinate-Wise Estimate of the Reachability Set of a Controlled System”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 42:2 (2018), 80–84  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
14. M. S. Nikolskii, “Ob otsenivanii mnozhestva dostizhimosti dlya nekotorykh upravlyaemykh ob'ektov”, Materialy mezhd. konferentsii «Optimalnoe upravlenie i differentsialnye igry», posvyaschennoi 110–letiyu so dnya rozhdeniya L. S. Pontryagina (Moskva, 12–14 dekabrya 2018 g.), 2018, 194–196  crossref  hlocal
15. M. S. Nikol'skii, “A nonlinear identification problem”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 301, suppl. s1 (2018), 132–136  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2017
16. M. S. Nikolskii, E. A. Belyaevskikh, “Existence theorems for optimal control in some problems of trajectories bundles control”, Vestnik S.-Petersburg Univ. Ser. 10. Prikl. Mat. Inform. Prots. Upr., 13:1 (2017), 113–118  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
17. M. S. Nikolskii, “One problem of control by bundle of trajectories”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 41:1 (2017), 18–24  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus

   2018
18. M. S. Nikol'skii, “$S$-regular controlled plants”, Comput. Math. Model., 29:1 (2018), 120–126  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)

   2017
19. M. S. Nikolskii, “Issledovanie odnoi optimizatsionnoi zadachi razrabotki karerov”, Problemy dinamicheskogo upravleniya, Sb. Nauchnykh trudov fakulteta VMK MGU im. M. V. Lomonosova, v. 8, 2017, 144–150
20. M. S. Nikol'skii, “A study of the generalized Pontryagin test example from the theory of differential games”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 299, suppl. 1 (2017), 158–164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus (cited: 1)

   2016
21. M. S. Nikol'skii, “Optimal production control problem taking into account environmental pollution”, Differ. Equ., 52:3 (2016), 400–404  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
22. Mikhail Sergeevich Nikolskii, Aboubacar Moussa, “On the usefulness of cooperation in $N$ person games”, J. Appl. Math., 2016, 9734615 , 5 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  scopus

   2017
23. M. S. Nikol'skii, “A Control Problem with a Partially Known Initial Condition”, Comput. Math. Model., 28:1 (2017), 12–17  mathnet  crossref  mathscinet  scopus  scopus

   2016
24. M. S. Nikol'skii, M. Aboubacar, “On the usefulness of cooperation in three-person games”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 293, suppl. 1 (2016), 148–155  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2015
25. M. S. Nikolskii, A. Moussa, “The study of the set of Nash equilibrium points for one two-players game with quadratic payoff functions”, Yugosl. J. Oper. Res., 25:2 (2015), 291–297  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 7)  elib
26. M. S. Nikol'skii, “On Some Properties of Nash Equilibrium Points in Two-Person Games”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 232–236  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
27. M. S. Nikol'skii, “Analyzing the Petrosjan-Zakharov game model of atmospheric pollution”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 39:2 (2015), 96–98  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus

   2016
28. M. S. Nikol'skii, “Optimal control of aggregate production allowing for environmental pollution”, Comput. Math. Model., 27:1 (2016), 139–143  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus

   2014
29. M. S. Nikol'skii, “On a size-structured population dynamics model”, Differ. Equ., 50:1 (2014), 132–134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  scopus
30. M. S. Nikol'skii, “Approximate calculation of Nash equilibria for two-person games”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 38:2 (2014), 54–58  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2016
31. M. S. Nikol'skii, “Study of an optimal control problem related to the Solow control model”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 292, suppl. 1 (2016), 231–237  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)

   2014
32. M. S. Nikol'skii, M. Aboubacar, “On Bene t of Cooperation in Games of Two Players”, Math. Ed., 2014, no. 3(71), 34–40  mathnet  elib
33. M. S. Nikol'skii, M. Aboubacar, “On Computing Nash Equilibtium Points for a Game on a Square of Two Players with Quadratic Payo Function”, Math. Ed., 2014, no. 1(69), 36–41  mathnet  elib

   2013
34. M. S. Nikol'skii, “Numerical method for an approximate solution to Bulgakov's problem”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 37:3 (2013), 97–102  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
35. M. S. Nikolskii, M. Aboubacar, “An estimation from within of reachable set of nonlinear R. Brockett integrator with small nonlinearity”, Yugosl. J. Oper. Res., 23:3 (2013), 355–365  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
36. M. S. Nikolskii, “O vychislenii tochek ravnovesiya po Neshu dlya igr dvukh lits”, Tezisy konferentsii «Tikhonovskie chteniya», Fakultet VMK MGU, 2013, 26

   2014
37. M. S. Nikol'skii, “One model of size-structured population dynamics”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 287, suppl. 1 (2014), 128–133  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2013
38. M. S. Nikolskii, “Ob odnoi polulineinoi dinamicheskoi modeli populyatsii, strukturirovannoi po razmeram”, Sbornik statei, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 8, Fizmatlit, M., 2013, 257–264
39. M. S. Nikolskii, A. A. Molchanov, “Issledovanie odnoi upravlyaemoi modeli, svyazannoi s lecheniem, khronicheskogo mieloleikoza”, Sbornik statei, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 8, Fizmatlit, M., 2013, 265–276

   2012
40. M. S. Nikol'skii, “On the time-optimal problem for three- and four-dimensional control systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 277 (2012), 184–190  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib
41. M. S. Nikolskii, “Izuchenie nekotorykh dinamicheskikh modelei populyatsii, strukturirovannykh po razmeram”, Sbornik nauchnykh rabot fakulteta VMK MGU, Problemy dinamicheskogo upravleniya, 6, 2012, 122–127
42. A. A. Molchanov, M. S. Nikolskii, “Issledovanie odnoi upravlyaemoi modeli, svyazannoi s lecheniem khronicheskogo mieloleikoza”, Matematicheskaya biologiya i bioinformatika, Sbornik dokladov konferentsii “Matematicheskaya biologiya i bioinformatika” (Puschino, 14–19 oktyabrya 2012 g.), 2012, 131–132
43. D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, “Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 385–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2011
44. M. S. Nikol'skii, “On controllable variants of the Richardson model in political science”, Proc. Inst. Math. Mech., 275, suppl. 1 (2011), S78–S85  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
45. M. S. Nikol'skii, “On an optimal control problem associated with the general “predator-prey” model of A. D. Bazykin”, Differ. Equ., 47:11 (2011), 1660–1667  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)

   2010
46. Mikhail S. Nikolskii, “About the time-optimal problem for one class of two-dimensional bilinear controlled systems”, Mat. Teor. Igr Pril., 2:3 (2010), 7–20  mathnet  elib
47. M. S. Nikol'skii, “Linear problem of tracking a given motion under an integral constraint on control”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 171–176  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
48. M. S. Nikol'skii, “Some linear problems of control”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 34:1 (2010), 8–15  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
49. M. S. Nikol'skii, “On the time-optimality problem for two-dimensional control systems”, Differ. Equ., 46:11 (2010), 1631–1638  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
50. M. S. Nikolskii, “Nekotorye chislennye aspekty pryamykh metodov L. S. Pontryagina v lineinykh differentsialnykh igrakh”, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 7, 2010, 137–148

   2013
51. A. V. Kryazhimskii, S. P. Konovalov, M. S. Nikol’skii, “A Simplified Model of Tax Collection from Enterprises in the Presence of Legal and Shadow Capital”, Computational Mathematics and Modeling, 24:3 (2013), 378–403  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2010
52. M. S. Nikolskii, “O releinosti optimalnogo po bystrodeistviyu upravleniya dlya nekotorykh dvumernykh upravlyaemykh ob'ektov”, Sbornik nauchnykh rabot fakulteta VMK MGU, Problemy dinamicheskogo upravleniya, 5, 2010, 180–189
53. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib

   2009
54. M. S. Nikolskii, “Uproschennaya igrovaya model vzaimodeistviya dvukh gosudarstv”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 15. Vychisl. matem. i kibernetika, 2009, no. 2, 14–20  mathscinet  zmath  elib (cited: 4)
55. M. S. Nikol'skii, “On the accompanying set in optimal control problems”, Differ. Equ., 45:5 (2009), 762–767  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus
56. M. S. Nikol'skii, “On a linear problem of tracing a given motion”, Differ. Equ., 45:11 (2009), 1681-1685  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
57. M. S. Nikolskii, “Nekotorye zadachi optimalnogo upravleniya, svyazannye s modelyu L. Richardsona vooruzhenii gosudarstv”, Sbornik nauchnykh rabot fakulteta VMK MGU, Problemy dinamicheskogo upravleniya, 4, 2009, 113–123

   2013
58. A. V. Kryazhimskiy, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, “A simplified model of tax collection from enterprises in the presence of legal and shadow capital”, Comput. Math. Model., 24:3 (2013), 378–403  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2008
59. M. S. Nikolskii, “Odno zamechanie otnositelno funktsii tipa maksimum”, Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 15. Vychisl. matem. i kibernetika, 2008, no. 2, 30–33  mathscinet  elib (cited: 1)
60. M. S. Nikolskii, “About estimations of number of switching points for time optimal control in linear case and N. Levinson's problem”, Differentsialnye uravneniya i topologiya, Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyaschennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya L. S. Pontryagina: Tezisy dokladov (17–22 iyunya, Moskva), Izdatelskii otdel fakulteta VMiK MGU im. M. V. Lomonosova, M., 2008, 274
61. M. S. Nikol'skii, “On Linear Nonstationary Control Processes”, Proc. Steklov Inst. Math., 262 (2008), 188–193  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
62. M. S. Nikolskii, “O nepolnykh nablyudeniyakh v odnoi lineinoi zadache identifikatsii”, Nelineinaya dinamika i upravlenie, 6, 2008, 93–100

   2007
63. M. S. Nikol'skiĭ, “On the continuity of the Bellman function in an optimal control problem with monotone dynamics”, Differ. Equ., 43:11 (2007), 1529–1535  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2006
64. M. S. Nikol'skiĭ, “On the Stackelberg equilibrium in programmed strategies in linear differential games”, Differ. Equ., 42:12 (2006), 1729–1734  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2004
65. M. S. Nikol'skii, “An optimal control problem with the small parameter”, J. Math. Sci. (N. Y.), 121:2 (2004), 2248–2253  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib

   2006
66. M. S. Nikol'skii, “Investigation of some control models”, Proc. Inst. Math. Mech., 255, suppl. 2 (2006), S140–S149  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
67. A. A. Gonchar, S. V. Emel'yanov, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, S. K. Korovin, N. N. Krasovskii, A. B. Kurzhanskii, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, V. A. Sadovnichii, L. D. Faddeev, A. V. Kryazhimskiy, I. V. Gaishun, N. A. Izobov, N. L. Grigorenko, V. I. Maksimov, M. S. Nikol'skii, “Yurii Sergeevich Osipov (a tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 42:7 (2006), 925–931  mathnet  crossref  mathscinet  elib
68. M. S. Nikol'skiĭ, “On the convergence of a version of the method of successive approximations for solving optimal control problems”, J. Math. Sci. (N. Y.), 139:5 (2006), 6902–6908  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   2005
69. M. S. Nikolskii, “O suschestvovanii tochek ravnovesiya po Neshu dlya lineinykh differentsialnykh igr v programmnykh strategiyakh”, Problemy dinamicheskogo upravleniya, 1, Izdatelskii otdel fakulteta VMiK MGU im. M. V. Lomonosova, M., 2005, 222–229  mathscinet
70. S. N. Avvakumov, Yu. N. Kiselëv, M. S. Nikolskii, M. V. Orlov, “Problems of profit maximization and the identification of the parameters of the Cobb–Douglas production function”, Problemy dinamicheskogo upravleniya, Vyp. 1, Izdatelskii otdel fakulteta VMiK MGU im. M. V. Lomonosova, M., 2005, 4–23  mathscinet  zmath
71. M. S. Nikol'skiĭ, “A very regular optimal control problem”, Differ. Equ., 41:11 (2005), 1602–1608  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
72. M. S. Nikol'skiĭ, “On the sufficiency of the Pontryagin maximum principle in some optimization problems”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 2005, no. 1, 29–37  mathscinet  zmath

   2004
73. Differ. Equ., 40:11 (2004), 1594–1599  mathnet  crossref  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
74. M. S. Nikol'skii, “On difference approximations for some optimization problems”, Comput. Math. Math. Phys., 44:3 (2004), 440–448  mathnet  mathscinet  zmath  elib  scopus
75. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 2004, no. 1, 24–31  mathscinet  zmath  scopus
76. M. S. Nikol'skii, “On the local Lipschitz property of the Bellman function in an optimization problem”, Proc. Inst. Math. Mech., 2004no. , suppl. 2, S115–S125  mathnet  mathscinet  zmath  elib

   2007
77. M. S. Nikol'skii, “Convergence of optimal controls in some optimization problems”, Nonlinear dynamics and control, No. 4, Comput. Math. Model., 18:4 (2007), 420–431  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2003
78. Differ. Equ., 39:11 (2003), 1603–1608  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
79. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 2003, no. 1, 48–54  mathscinet  zmath  scopus

   2007
80. M. S. Nikol'skii, T. M. Strel'tsova, “An extremum problem in production economics”, Nonlinear dynamics and control. 3, Comput. Math. Model., 18:2 (2007), 192–202  crossref  mathscinet  zmath
81. M. S. Nikol'skii, “Convergence of the gradient projection method in optimal control problems”, Nonlinear dynamics and control. 3, Comput. Math. Model., 18:2 (2007), 148–156  crossref  mathscinet  zmath

   2002
82. Differ. Equ., 38:11 (2002), 1599–1604  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 4)
83. Cybernet. Systems Anal., 38:3 (2002), 439–443  crossref  mathscinet  zmath
84. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 2002, no. 2, 20–25 (2003)  mathscinet  zmath  elib

   2001
85. Differ. Equ., 37:11 (2001), 1589–1596  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
86. M. S. Nikol'skii, “A small-parameter problem from the theory of boundary-value problems with a small nonlinearity”, Nonlinear dynamics and control, Comput. Math. Model., 12:4 (2001), 369–375  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2000
87. M. S. Nikol'skii, M. Aboubacar, “Some estimates of the reachable set for the controlled van der Pol equation”, Proc. Inst. Math. Mech., 2000no. , suppl. 1, S172–S181  mathnet  mathscinet  zmath  elib
88. Differ. Equ., 36:11 (2000), 1647–1651  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)
89. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 2000, no. 2, 28–35  mathscinet  zmath  scopus

   1999
90. Stepanosov K. V., M. S. Nikol'skiĭ, “On the identification of the coefficients of a linear controlled plant of the second order”, Nonlinear dynamics and control (Russian), Èditor. URSS, Moscow, 1999, 151–157, 285  mathscinet
91. Differential Equations, 35:11 (1999), 1508–1511 (2000)  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
92. M. S. Nikol'skii, “Certain Covering Theorems and Their Application in Control Theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 240–249  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
93. Differential Equations, 34:11 (1998), 1572–1575 (1999)  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
94. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1998, no. 3, 14–20 (1999)  mathscinet  zmath
95. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1998, no. 1, 71–73  mathscinet  zmath  scopus
96. M. S. Nikol'skii, “On systems of linear integral convolution equations of Volterra type”, Proc. Steklov Inst. Math., 220 (1998), 207–213  mathnet  mathscinet  zmath

   1997
97. Differential Equations, 33:11 (1997), 1563–1565 (1998)  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
98. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1997, no. 2, 64–66  mathscinet  zmath  scopus

   1996
99. M. S. Nikol'skiĭ, “On a problem of realizing a given motion. Flexible systems”, Dokl. Akad. Nauk, 350:6 (1996), 739–741  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   1995
100. Differential Equations, 31:11 (1995), 1834–1840 (1996)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
101. Nikolskii Mikhail S., “On solvability of systems of integral equations in convolutions”, Integral Transform. Spec. Funct., 3:1 (1995), 37–48  crossref  mathscinet  scopus
102. M. S. Nikol'skii, “On control problems for linear objects with disturbances in the dynamics”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 3, 1995, 132–146  mathnet  mathscinet  zmath  elib
103. M. S. Nikol'skii, D. B. Silin, “On the best approximation of a convex compact set by elements of addial”, Proc. Steklov Inst. Math., 211 (1995), 306–321  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
104. Nikolskii Mikhail S., “Methods of factorization applicable to the solution of convolution equations”, Integral Transform. Spec. Funct., 2:1 (1994), 51–64  crossref  mathscinet  scopus (cited: 3)
105. Differential Equations, 30:11 (1994), 1775–1778 (1995)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
106. Nikolski M. S., “Some linear problems of observability: sampling, ideal observability”, Modeling techniques for uncertain systems (Sopron, 1992), Progr. Systems Control Theory, 18, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1994, 131–146  mathscinet  zmath
107. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1994, no. 2, 62–64  mathscinet  zmath
108. V. A. Il'in, S. A. Lomov, M. S. Nikol'skii, Yu. V. Pokornyi, Differ. Uravn., 30:3 (1994), 538–539  mathnet

   1993
109. Differential Equations, 29:11 (1993), 1681–1684 (1994)  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
110. M. S. Nikol'skiĭ, “Local approximation of first order to set-valued mappings”, Set-valued analysis and differential inclusions (Pamporovo, 1990), Progr. Systems Control Theory, 16, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1993, 149–156  mathscinet  zmath
111. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1993, no. 3, 1–4  mathscinet  zmath  zmath

   1992
112. Differential Equations, 28:11 (1992), 1632–1635 (1993)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
113. Differential Equations, 28:2 (1992), 190–193  mathnet  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 1)
114. Soviet Math. Dokl., 45:1 (1992), 193–197  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1991
115. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximate calculation of the reachable set for a differential inclusion”, Problems of analytic mechanics, stability and control of motion (Kazan', 1987), “Nauka” Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1991, 175–182  mathscinet
116. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximation of continuous multivalued mappings in the uniform (Chebyshev) metric”, Conference on Differential Equations and Applications (Ruse, 1989), Tech. Univ., Ruse, 1991, 366–373  mathscinet
117. M. S. Nikol'skiĭ, “The direct Pontrjagin methods in the theory of differential games”, Differential games—developments in modelling and computation (Espoo, 1990), Lecture Notes in Control and Inform. Sci., 156, Springer, Berlin, 1991, 67–70  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
118. M. S. Nikol'skiĭ, “On the approximation of set-valued mappings in a uniform (Chebyshev) metric”, Nonlinear synthesis (Sopron, 1989), Progr. Systems Control Theory, 9, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1991, 224–231  mathscinet
119. Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1991, no. 1, 69–70  mathscinet  zmath
120. M. S. Nikol'skii, “Viable parametrization of continuous many-valued mappings”, Math. Notes, 50:4 (1991), 1043–1045  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1993
121. M. S. Nikol'skii, “On the weak convergence of multivalued mappings”, Proc. Steklov Inst. Math., 200 (1993), 287–290  mathnet  mathscinet  zmath

   1990
122. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximation of a continuous multivalued mapping by constant multivalued mappings”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1990, no. 1, 73–76  mathscinet  zmath
123. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximation of continuous convex-valued multivalued mappings”, Optimization, 21:2 (1990), 209–214  crossref  mathscinet  zmath

   1989
124. M. S. Nikol'skiĭ, “Directional differentiation of marginal functions”, Kibernetika (Kiev), 1989, no. 5, 126–127  mathscinet

   1990
125. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximation of convex-valued continuous multivalued mappings”, Soviet Math. Dokl., 40:2 (1990), 406–409  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1989
126. M. S. Nikol'skiĭ, “The maximum principle in a nonsmooth minimax problem of optimal control”, Soviet Math. Dokl., 39:1 (1989), 69–72  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1988
127. M. S. Nikol'skiĭ, “Variational differential inclusions for a differential equation with a nonsmooth right-hand side”, Lectures in mathematics and its applications, 2, no. 2, Ross. Akad. Nauk, Inst. Mat. im. Steklova, Moscow; Tul'sk. Politekhn. Inst., Tula, 1988, 197–207  mathscinet
128. M. S. Nikol'skiĭ, “The contingent directional derivative in nonsmooth analysis”, Moscow Univ. Comput. Math. Cybernet., 1988, no. 3, 62–68  mathscinet  zmath  scopus
129. M. S. Nikol'skii, “A method of approximating an attainable set for a differential inclusion”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 28:4 (1988), 192–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
130. M. S. Nikol'skii, “A minimax control problem”, Optimal control and differential games, Trudy Mat. Inst. Steklov., 185, Nauka, Moscow, 1988, 187–191  mathnet  mathscinet
131. M. S. Nikol'skii, “A control problem with breakdowns in the dynamics”, Optimal control and differential games, Trudy Mat. Inst. Steklov., 185, Nauka, Moscow, 1988, 181–186  mathnet  mathscinet

   1987
132. A. V. Mezentsev, M. S. Nikol'skiĭ, “A problem on the control of composite systems with a fixed termination time”, Applied methods in nonlinear analysis and control, Moskov. Gos. Univ., Moscow, 1987, 64–71  mathscinet
133. M. S. Nikol'skiĭ, “A piecewise constant integral for multivalued mappings”, Differentsial'nye Uravneniya, 23:10 (1987), 1705–1710  mathnet  mathscinet  zmath
134. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximation of the feasibility set for a differential inclusion”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. XV Vychisl. Mat. Kibernet., 1987, no. 4, 31–34  mathscinet  scopus
135. M. S. Nikol'skiĭ, “A variational problem with a variable structure”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. XV Vychisl. Mat. Kibernet., 1987, no. 1, 36–41  mathscinet  zmath
136. M. S. Nikol'skii, “Approximation of the attainability set for a controlled process”, Math. Notes, 41:1 (1987), 44–48  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   1986
137. M. S. Nikol'skii, “The problem of control of a linear system with disturbances”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:6 (1986), 1317–1320  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1987
138. M. S. Nikol'skii, “On the lower alternating integral of Pontryagin in linear differential games of pursuit”, Math. USSR-Sb., 56:1 (1987), 33–47  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1984
139. M. S. Nikol'skiĭ, A. Akhmadaliev, “A linear problem of terminal control of composite systems”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. XV Vychisl. Mat. Kibernet., 1984, no. 1, 71–77  mathscinet  zmath

   1986
140. M. S. Nikol'skii, “Well-posedness of an optimal control problem for a linear control system with integral quadratic performance index”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 197–205  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
141. M. S. Nikol'skii, “Linear differential games with variable structure”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 276:4 (1984), 791–794  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1983
142. M. S. Nikol'skii, “A direct method of solution of linear differential pursuit-evasion games”, Math. Notes, 33:6 (1983), 455–458  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   1982
143. M. S. Nikol'skiĭ, “Approximate computation of the least guaranteed estimate in linear differential games with a fixed duration”, J. Appl. Math. Mech., 46:4 (1982), 550–552 (1983)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
144. M. S. Nikol'skiĭ, “A remark on Filippov's lemma”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. XV Vychisl. Mat. Kibernet., 1982, no. 2, 76–78  mathscinet  zmath
145. M. S. Nikol'skiĭ, “Stroboscopic strategies and the first direct Pontryagin method in quasilinear nonstationary differential pursuit-evasion games”, With a loose English translation, Problems Control Inform. Theory/Problemy Upravlen. Teor. Inform., 11:5 (1982), 373–377  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
146. M. S. Nikol'skii, “Construction of piecewise-constant control of pursuit in direct Pontryagin methods”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 22:4 (1982), 74–84  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1983
147. M. S. Nikol'skii, “On the alternating integral of Pontryagin”, Math. USSR-Sb., 44:1 (1983), 125–132  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 9)

   1980
148. E. F. Mishchenko, M. S. Nikol'skiĭ, N. Satimov, “A problem of evading a group of pursuers”, Math. Operationsforsch. Statist. Ser. Optim., 11:4 (1980), 579–591  crossref  mathscinet  zmath
149. M. S. Nikol'skiĭ, N. Satimov, “A problem of evasion from certain pursuers”, Boundary value problems for equations of mathematical physics, “Fan”, Tashkent, 1980, 133–146  mathscinet
150. M. S. Nikol'skiĭ, “On a class of differential games with fixed time”, Soobshch. Akad. Nauk Gruzin. SSR, 99:2 (1980), 293–296  mathscinet  zmath
151. M. S. Nikol'skiĭ, “Some computational aspects of Pontrjagin's first direct method in differential games”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. XV Vychisl. Mat. Kibernet., 1980, no. 4, 27–32  mathscinet  zmath

   1979
152. S. P. Berzan, M. S. Nikol'skiĭ, “Optimality of pursuit time in linear differential games”, Contemporary questions of applied mathematics and programming, “Shtiintsa”, Kishinev, 1979, 9–16  mathscinet

   1978
153. M. S. Nikol'skiĭ, “Some differential games with fixed time”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 240:2 (1978), 272–275  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1980
154. E. F. Mishchenko, M. S. Nikol'skii, N. Yu. Satimov, “The problem of avoiding encounter in $n$-person differential games”, Proc. Steklov Inst. Math., 143 (1980), 111–136  mathnet  mathscinet  zmath

   1975
155. M. S. Nikol'skiĭ, “A critical case in the problem of avoiding encounter”, Problems in analytical mechanics, stability and control theories, Second Četaev Conf. (Kazan, 1973), Izdat. “Nauka”, Moscow, 1975, 230–234  mathscinet
156. M. S. Nikol'skiĭ, “The pursuit problem under various constraints on the control of the pursuer and the evader”, Theory of optimal decisions, Akad. Nauk Ukrain. SSR Inst. Kibernet., Kiev, 1975, 59–66  mathscinet
157. M. S. Nikol'skiy, “An equation in convolutions that arises in avoidance theory”, Engrg. Cybernetics, 13:1 (1975), 47–57  mathscinet
158. M. S. Nikol'skiĭ, “Differential pursuit games in the presence of disturbances”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh., 30:3 (1975), 31–37  mathscinet  zmath
159. M. S. Nikol'skii, “On a quasilinear escape problem”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 221:3 (1975), 539–542  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1974
160. M. S. Nikol'skiĭ, “The linear theory of observability”, Operations research (models, systems, solutions), No. 4, Vyčisl. Centr, Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1974, 111–125  mathscinet
161. M. S. Nikol'skiĭ, “A method of evasion”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 214 (1974), 287–290  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
162. M. S. Nikol'skiĭ, “Nonlinear differential pursuit games”, Kibernetika (Kiev), 1974, no. 2, 125–130  mathscinet  zmath
163. M. S. Nikol'skiĭ, “A linear differential evasion game in the presence of delays”, Prikl. Mat. i Programmirovanie, 1974, no. 12, 103–112, 139  mathscinet  zmath
164. M. S. Nikolskii, “O lineinoi zadache ubeganiya”, Dokl. AN SSSR, 218 (1974), 1024–1027  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath

   1973
165. M. S. Nikol'skiĭ, “About optimality of time of pursuit”, Fifth Conference on Optimization Techniques (Rome, 1973), Lecture Notes in Comput. Sci., 3, Springer, Berlin, 1973, 202–205  crossref  mathscinet  scopus
166. M. S. Nikol'skiĭ, V. I. Uhobotov, “Certain classes of linear differential games”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh., 28:5 (1973), 41–47  mathscinet  zmath
167. M. S. Nikol'skiĭ, “The direct methods of L. S. Pontrjagin in differential pursuit games”, Advances in game theory, Proc. Second All-Union Conf. (Vilnius, 1971), Izdat. “Mintis”, Vilnius, 1973, 220–222  mathscinet
168. M. S. Nikol'skiĭ, “A certain nonlinear pursuit problem”, Kibernetika (Kiev), 1973, no. 2, 92–94  mathscinet  zmath
169. M. S. Nikol'skiĭ, “The evasion problem”, Prikl. Mat. i Programmirovanie, 1973, no. 9, 103–111  mathscinet
170. M. S. Nikol'skiĭ, “A linear differential evasion game in the presence of delays”, Prikl. Mat. i Programmirovanie, 1973, no. 10, 95–101  mathscinet

   1972
171. M. S. Nikol'skiy, “Application of the first direct method of Pontryagin in pursuit games”, Engrg. Cybernetics, 10:6 (1972), 984–990  mathscinet
172. Engrg. Cybernetics, 10:3 (1972), 373–377  mathscinet
173. M. S. Nikol'skiĭ, “The evasion problem”, Prikl. Mat. i Programmirovanie, 1972, no. 8, 87–100  mathscinet
174. M. S. Nikol'skiĭ, “Dynamical pursuit games”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh., 27:4 (1972), 46–52  mathscinet  zmath
175. M. S. Nikol'skiĭ, “Linearizable objects and their application in differential pursuit games”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 205 (1972), 787–790  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
176. M. S. Nikolskii, “Pryamoi metod v lineinykh differentsialnykh igrakh s obschimi integralnymi ogranicheniyami”, Differents. uravneniya, 8 (1972), 964–971  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath
177. M. S. Nikol'skii, “A linear differential evasion game in the presence of delays”, Differ. Uravn., 8:2 (1972), 260–267  mathnet  mathscinet  zmath
178. M. S. Nikol'skiĭ, “Control in the presence of counteraction”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh., 27:1 (1972), 67–72  mathscinet  zmath

   1971
179. M. S. Nikol'skiĭ, “A certain class of nonlinear differential games”, Control systems, 9, Inst. Mat. Inst. Kataliza Sibirsk. Otdel. Akad. Nauk SSSR, Novosibirsk, 1971, 3–12  mathscinet
180. M. S. Nikol'skiĭ, “Problem of ideal observation of discrete systems”, Automat. Remote Control, 32:4 (1971), 574–577  mathnet  mathscinet  zmath
181. M. S. Nikol'skiy, “A pursuit problem with incomplete information”, Engrg. Cybernetics, 9:5 (1971), 792–794  mathscinet
182. M. S. Nikol'skiĭ, “Linear differential pursuit games in the presence of disturbances”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh., 26:4 (1971), 63–68  mathscinet  zmath
183. M. S. Nikol'skiĭ, “Linear differential pursuit games in the presence of lags”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 197 (1971), 1018–1021  mathnet (cited: 3)  mathscinet  mathscinet  zmath
184. M. S. Nikol'skiĭ, “Pursuit of an incompletely known object”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh., 26:1 (1971), 3–8  mathscinet  zmath
185. M. S. Nikol'skii, “Ideally observable systems”, Differ. Uravn., 7:4 (1971), 631–638  mathnet  mathscinet  zmath
186. M. S. Nikol'skii, “A certain class of nonlinear differential games”, Upravliaemie systemy, 1971, no. 9, 3–12  mathnet  mathscinet
187. M. S. Nikol'skii, Upravliaemie systemy, 1971, no. 8, 29–38  mathnet

   1970
188. M. S. Nikol'skiĭ, “Differential games with terminal pay-off”, Operations research (models, systems, solutions), No. 1, Vyčisl. Centr Akad. Nauk SSSR, Moscow, 1970, 58–70  mathscinet
189. M. S. Nikolskii, “Nestatsionarnye lineinye differentsialnye igry. I”, Kibernetika, 1970, no. 6, 98–101  mathscinet  zmath
190. M. S. Nikolskii, “Idealno nablyudaemye sistemy”, Dokl. AN SSSR, 191:6 (1970), 1224–1227  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
191. M. S. Nikol'skii, Upravliaemie systemy, 1970, no. 4, 76–83  mathnet
192. M. S. Nikol'skii, Upravliaemie systemy, 1970, no. 6, 100–101  mathnet

   1969
193. M. S. Nikol'skiĭ, “A direct method in linear differential games with integral constraints”, Control systems, 2, Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel. Inst. Mat. Inst. Kataliza, Novosibirsk, 1969, 49–59  mathscinet
194. P. B. Gusjatnikov, M. S. Nikol'skiĭ, “On the problem of optimality of pursuit time”, Theory of optimal solutions, Proc. Sem. (Kiev, 1968), Akad. Nauk Ukrain. SSR, Kiev, 1969, 3–21  mathscinet
195. M. S. Nikol'skiĭ, “An example of a differential pursuit game in which the first input time is insufficient for effecting capture”, Theory of optimal solutions, Proc. Sem. (Kiev, 1969), Akad. Nauk Ukrain. SSR, Kiev, 1969, 57–60  mathscinet
196. M. S. Nikol'skiĭ, “A certain nonlinear pursuit problem”, Theory of optimal solutions, Proc. Sem. (Kiev, 1968), Akad. Nauk Ukrain. SSR, Kiev, 1969, 47–52  mathscinet
197. M. S. Nikol'skiĭ, “Nonstationary linear differential games”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh, 24:3 (1969), 65–73  mathscinet  zmath
198. M. S. Nikolskii, “Odna zadacha s malym parametrom”, Differents. uravneniya, 5:5 (1969), 890–897  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
199. P. B. Gusjatnikov, M. S. Nikol'skiĭ, “Pursuit time optimality”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 184 (1969), 518–521  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
200. M. S. Nikol'skii, Upravliaemie systemy, 1969, no. 3, 89–100  mathnet
201. M. S. Nikol'skii, Upravliaemie systemy, 1969, no. 2, 49–59  mathnet

   1968
202. M. S. Nikol'skiĭ, “A certain class of differential games”, Theory of Optimal Solutions, Proc. Sem. (Kiev, 1968), Akad. Nauk Ukrain. SSR, Kiev, 1968, 3–13  mathscinet

   1966
203. E. F. Mishchenko, M. S. Nikol'skii, Differ. Uravn., 2:4 (1966), 439–452  mathnet  mathscinet  zmath
204. M. S. Nikol'skii, “On a problem of S. I. Vavilov”, Theory Probab. Appl., 11:1 (1966), 140–144  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1964
205. M. S. Nikol'skiǐ, “On the Probability of a Markov Point Falling on a Plane Region with Small Diameter”, Theory Probab. Appl., 9:2 (1964), 320–325  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Estimation of the attainable set for some classes of control objects
M. S. Nikolskii
International conference "Systems Analysis: Modeling and Control" in memory of Academician A. V. Kryazhimskiy
June 1, 2018 14:30
2. Some optimal control problems for pencils of trajectories. Existence theorems for optimal control
M. S. Nikolskii, E. A. Belyaevskikh
International Conference "Mathematical Theory of Optimal Control" dedicated to the 90th birthday of Academician R. V. Gamkrelidze
June 2, 2017 16:05

Books in Math-Net.Ru
  1. Optimal Control and Differential Games, Collected papers, Trudy Mat. Inst. Steklova, 315, ed. S. M. Aseev, L. V. Lokutsievskiy, M. S. Nikol'skii, 2021
    http://mi.mathnet.ru/book1869
  2. Optimal control and differential equations, Collected papers. On the occasion of the 110th anniversary of the birth of Academician Lev Semenovich Pontryagin, Trudy Mat. Inst. Steklova, 304, ed. R. V. Gamkrelidze, S. M. Aseev, M. S. Nikol'skii, 2019, 328 ñ.
    http://mi.mathnet.ru/book1743

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021