Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Gamkrelidze, Revaz Valer'yanovich

Total publications: 88 (68)
in MathSciNet: 85 (73)
in zbMATH: 68 (60)
in Web of Science: 27 (19)
in Scopus: 27 (25)
Cited articles: 57
Citations in Math-Net.Ru: 184
Citations in MathSciNet: 1534
Citations in Web of Science: 197
Citations in Scopus: 355
Presentations: 10

Number of views:
This page:8403
Abstract pages:21994
Full texts:7939
References:598
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1961)
Speciality: 01.01.00 (Mathematics)
Birth date: 4.02.1927
E-mail:
Keywords: Chern characteristic classes and their computation for complex algebraic manifolds, linear optimal control systems, Pontryagin maximum principle, optimal control with phase constraints, sliding optimal states
UDC: 517.938, 517.317, 519.3, 51, (091), 517.977.52, 517.9, 517.977.5, 514.7, 517.977

Subject:

Algebraic topology and characteristic classes, optimal control and calculus of variations

   
Main publications:
 1. R.V. Gamkrelidze, “Tsikly Cherna kompleksnykh algebraicheskikh mnogoobrazii”, Izvestiya AN SSSR seriya matematicheskaya, 20:4 (1956), 685-706
 2. V.G. Boltyanskii, R.V. Gamkrelidze, L.S. Pontryagin, “K teorii optimalnykh protsessov”, DAN SSSR, 110:1 (1956), 7-10
 3. R.V. Gamkrelidze, “Teoriya optimalnykh po bystrodeistviyu protsessov v lineinykh sistemakh”, Izvestiya AN SSSR seriya matematicheskaya, 22 (1958), 449-474
 4. R.V. Gamkrelidze, “Optimalnye protsessy upravleniya pri ogranichennykh fazovykh koordinatakh”, Izvestiya AN SSSR seriya matematicheskaya, 24 (1960), 315-356
 5. R.V. Gamkrelidze, “O skolzyaschikh optimalnykh rezhimakh”, DAN SSSR, 143:6 (1962), 1243-1245

http://www.mathnet.ru/eng/person18956
https://scholar.google.com/citations?user=S-YInwkAAAAJ&hl=en
https://zbmath.org/authors/?q=ai:gamkrelidze.revaz-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/190428
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1868
http://www.researcherid.com/rid/T-7015-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506468968

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2019
1. R. V. Gamkrelidze, “History of the Discovery of the Pontryagin Maximum Principle”, Proc. Steklov Inst. Math., 304 (2019), 1–7  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
2. R. V. Gamkrelidze, Osnovy optimalnogo upravleniya, Izd. 3, ispr., URSS, 2019 , 200 pp.
3. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Lva Semenovicha Pontryagina, Trudy MIAN, 304, ed. R. V. Gamkrelidze, S. M. Aseev, M. S. Nikolskii, MIAN, M., 2019 , 328 pp.  mathnet

   2017
4. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, E. S. Golod, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Zhuravlev, V. V. Kozlov, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, N. Kh. Rozov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “Anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Dynamical systems, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 134, VINITI, Moscow, 2017, 3–5  mathnet  mathscinet

   2015
5. R. V. Gamkrelidze, “Dual Formulation of the Pontryagin Maximum Principle in Optimal Control”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 61–67  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2014
6. R. V. Gamkrelidze, “Differential-geometric and invariance properties of the equations of Maximum Principle (MP)”, Geometric Control Theory and Sub-Riemannian Geometry, Springer INdAM Series, 5, Springer, 2014, 167–175  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)
7. “Dvoistvennaya formulirovka printsipa maksimuma Pontryagina (PMP)”, Sedmaya mezhdunarodnaya konferentsiya po differentsialnym i funktsionalno-differentsialnym uravneniyam. Mezhdunarodnyi seminar «Prostranstvenno-vremennye dinamicheskie sistemy», Tezisy dokladov (Moskva, 22–29 avgusta 2014 g.), Rossiiskii universitet druzhby narodov, M., 2014, 134–136  elib

   2012
8. D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, “Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)”, Russian Math. Surveys, 67:2 (2012), 385–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
9. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
10. Matematicheskaya teoriya upravleniya i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Evgeniya Frolovicha Mischenko, Trudy MIAN, 277, ed. R. V. Gamkrelidze, A. G. Sergeev, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2012 , 287 pp.  mathnet

   2011
11. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The geometry of maximum principle”, Proc. Steklov Inst. Math., 273 (2011), 1–22  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib

   2010
12. R. V. Gamkrelidze, “The Pontryagin derivative in optimal control”, Proc. Steklov Inst. Math., 268 (2010), 87–92  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  elib  scopus
13. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib

   2009
14. R. V. Gamkrelidze, “Hamiltonian form of the maximum principle”, Control Cybernet., 38:4A (2009), 959–971  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
15. D. V. Anosov, F. L. Chernous'ko, S. V. Emel'yanov, R. V. Gamkrelidze, V. A. Il'in, S. K. Korovin, A. B. Kurzhanskii, G. I. Marchuk, V. M. Matrosov, E. F. Mishchenko, E. I. Moiseev, Yu. S. Osipov, V. A. Pliss, “Nikolai Nikolaevich Krasovskii (A tribute in honor of his eighty-fifth birthday)”, Differ. Equ., 45:10 (2009), 1401–1407  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2008
16. R. V. Gamkrelidze, ““The Pontryagin derivative” in optimal control”, Dokl. Math., 77:3 (2008), 329–331  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2006
17. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle”, Mathematical events of the twentieth century, Springer-Verlag, Berlin, 2006, 85–99  crossref  mathscinet  zmath
18. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The Pontryagin Maximum Principle 50 years later”, Proc. Inst. Math. Mech., 253, suppl. 1 (2006), S4–S12  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
19. J. Math. Sci. (N. Y.), 135:4 (2006), 3093–3108  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   2004
20. Differ. Equ., 40:11 (2004), 1517–1532  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   2003
21. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle in optimal control”, Mathematics and war (Karlskrona, 2002), Birkhäuser, Basel, 2003, 160–173  crossref  mathscinet

   1999
22. R. V. Gamkrelidze, “Discovery of the maximum principle”, J. Dynam. Control Systems, 5:4 (1999), 437–451  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 18)  scopus (cited: 26)
23. R. V. Gamkrelidze, “Mathematical Work of L. S. Pontryagin”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 8–19  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
24. A. Agrachev, R. Gamkrelidze, “Symplectic methods for optimization and control”, Geometry of feedback and optimal control, Monogr. Textbooks Pure Appl. Math., 207, Dekker, New York, 1998, 19–77  mathscinet  zmath

   2000
25. R. V. Gamkrelidze, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, J. Math. Sci. (New York), 100:5 (2000), 2447–2457  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1997
26. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Feedback-invariant optimal control theory and differential geometry. I. Regular extremals”, J. Dynam. Control Systems, 3:3 (1997), 343–389  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 41)  scopus (cited: 58)
27. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1995
28. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “On the orbits of groups of diffeomorphisms and flows”, Proc. Steklov Inst. Math., 209 (1995), 1–10  mathnet  mathscinet  zmath
29. Optimalnoe upravlenie i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya akademika Evgeniya Frolovicha Mischenko, Tr. MIAN, 211, ed. E. F. Mischenko, R. V. Gamkrelidze, Nauka, Fizmatlit, M., 1995 , 526 pp.  mathnet  zmath

   1994
30. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “The shuffle product and symmetric groups”, Differential equations, dynamical systems, and control science, Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 152, Dekker, New York, 1994, 365–382  mathscinet  zmath  isi (cited: 62)

   1993
31. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Local controllability and semigroups of diffeomorphisms”, Acta Appl. Math., 32:1 (1993), 1–57  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 18)
32. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Local controllability for families of diffeomorphisms”, Systems Control Lett., 20:1 (1993), 67–76  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 7)

   1994
33. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Volterra series and permutation groups”, J. Math. Sci., 71:3 (1994), 2409–2433  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1992
34. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry and conditions necessary conditions for optimality”, Math. USSR-Sb., 72:1 (1992), 29–45  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   1991
35. Itogi nauki i tekhn. Ser. Algebra. Topol. Geom., 29, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1991 , 193 pp.  mathnet
36. Nekotorye voprosy teorii kolebanii i teorii optimalnogo upravleniya, Tr. MIAN SSSR, 197, ed. R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1991 , 168 pp.  mathnet  zmath

   1990
37. Soviet Math. Dokl., 41:2 (1990), 227–231 (1991)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
38. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Symplectic geometry for optimal control”, Nonlinear controllability and optimal control, Monogr. Textbooks Pure Appl. Math., 133, Dekker, New York, 1990, 263–277  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)

   1989
39. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, A. V. Sarychev, “Local invariants of smooth control systems”, Acta Appl. Math., 14:3 (1989), 191–237  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 40)  elib (cited: 24)  scopus (cited: 58)

   1991
40. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quadratic mappings and smooth vector functions: Euler characteristics of level sets”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1892–1928  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 12)
41. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Quasi-extremality for controllable systems”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1849–1864  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)
42. R. V. Gamkrelidze, A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, “Ordinary differential equations on vector bundles, and chronological calculus”, J. Soviet Math., 55:4 (1991), 1777–1848  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

   1989
43. V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, A. A. Mal'tsev, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. B. Rudyak, “Mikhail Mikhailovich Postnikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 44:6 (1989), 201–203  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
44. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor'ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel'nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel'fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent'ev, V. A. Mel'nikov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, “Academician Lev Semenovich Pontryagin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1988
45. Soviet Math. Dokl., 37:2 (1988), 297–300  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1986
46. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, Selected works, v. 4, Classics of Soviet Mathematics, The mathematical theory of optimal processes, Gordon & Breach Science Publishers, New York, 1986 , xxiv+360 pp.  mathscinet
47. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “Morse and Maslov indices for the extremals of controllable systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:3 (1986), 521–524  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1985
48. A. A. Agrachëv, R. V. Gamkrelidze, “The index of extremality and quasiextremal controls”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 284:4 (1985), 777–781  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1986
49. R. V. Gamkrelidze, “Sliding modes in optimal control theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 169 (1986), 185–198  mathnet  mathscinet  zmath
50. D. V. Anosov, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, M. M. Postnikov, “The mathematical work of L. S. Pontryagin”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 1–15  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
51. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Matematicheskaya teoriya optimalnykh protsessov, 4-e izd., Nauka, M., 1983 , 392 pp.  mathscinet  zmath

   1985
52. A. A. Agrachev, S. A. Vakhrameev, R. V. Gamkrelidze, “Differential geometric and group theoretic methods in optimal control theory”, J. Soviet Math., 28:2 (1985), 145–182  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1981
53. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “Chronological algebras and nonstationary vector fields”, J. Soviet Math., 17:1 (1981), 1650–1675  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 43)

   1979
54. R. V. Gamkrelidze, “Exponential representation of solutions of ordinary differential equations”, Equadiff IV, Proc. Czechoslovak Conf. Differential Equations and their Applications (Prague, 1977), Lecture Notes in Math., 703, Springer, Berlin, 1979, 118–129  crossref  mathscinet

   1978
55. L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrélidzé, E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Traduit du russe par Djilali Embarek; Unaltered reprint, Mir, Moscow, 1978 , 317 pp.  mathscinet

   1979
56. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “The exponential representation of flows and the chronological calculus”, Math. USSR-Sb., 35:6 (1979), 727–785  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 31)  scopus (cited: 70)

   1978
57. R. V. Gamkrelidze, “L. S. Pontryagin, “The method of coordinates” (a review)”, Uspekhi Mat. Nauk, 33:6(204) (1978), 247–248  mathnet  mathscinet

   1976
58. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, “A second order optimality principle for a time-optimal problem”, Math. USSR-Sb., 29:4 (1976), 547–576  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 15)

   1975
59. R. V. Gamkrelidze, Osnovy optimalnogo upravleniya, Izd-vo Tbilisskogo un-ta, Tbilisi, 1975 , 230 pp.  mathscinet; Р. В. Гамкрелидзе, Основы оптимального управления, Изд-во Тбилисского ун-та, Тбилиси, 1977 , 254 с.  mathscinet  zmath; R. V. Gamkrelidze, Principles of optimal control theory, Mathematical Concepts and Methods in Science and Engineering, 7, Plenum Press, New York, 1978 , xii+175 pp.  mathscinet  zmath

   1974
60. R. V. Gamkrelidze, G. L. Kharatishvili, “A differential game of evasion with nonlinear control”, SIAM J. Control, 12 (1974), 332–349  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 15)
61. L. Pontriaguine, V. Boltianski, R. Gamkrelidze, E. Michtchenko, Théorie mathématique des processus optimaux, Mir, Moscow, 1974 , 317 pp.  mathscinet  zmath

   1971
62. R. V. Gamkrelidze, Kharatishvili G. L., “Conditions nécessaires du premier ordre dans les problèmes d'extremum”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 169–176  mathscinet
63. R. V. Gamkrelidze, “Necessary first order conditions, and the axiomatics of extremal problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 112 (1971), 156–186  mathnet  mathscinet  zmath

   1969
64. R. V. Gamkrelidze, G. L. Kharatishvili, “Extremal problems in linear topological spaces”, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 737–794  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
65. Itogi nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1967, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1969 , 228 pp.  mathnet

   1968
66. P. S. Aleksandrov, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, “Lev Semenovich Pontryagin (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 23:6 (1968), 143–152  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1967
67. Gamkrelidze Revaz V., “Extremal problems in finite-dimensional spaces”, J. Optimization Theory Appl., 1 (1967), 173–193  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
68. R. V. Gamkrelidze, Kharatishvili G. L., “Extremal problems in linear topological spaces. I”, Math. Systems Theory, 1 (1967), 229–256  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 15)
69. R. V. Gamkrelidze, G. L. Haratišvili, “The theory of the first variation in extremal problems”, Sakharth. SSR Mecn. Akad. Moambe, 46 (1967), 27–31  mathscinet  zmath

   1965
70. R. V. Gamkrelidze, “On some extremal problems in the theory of differential equations with applications to the theory of optimal control”, J. Soc. Indust. Appl. Math. Ser. A Control, 3 (1965), 106–128  crossref  mathscinet  zmath
71. R. V. Gamkrelidze, “On a theory of the first variation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 161 (1965), 23–26  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1964
72. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, The mathematical theory of optimal processes, A Pergamon Press Book, The Macmillan Co., New York, 1964 , vii+338 pp.  mathscinet  zmath

   1963
73. L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, E. F. Miščenko, “The mathematical theory of optimal processes”, Proc. 4th All-Union Math. Congr. (Leningrad, 1961), Izdat. Akad. Nauk SSSR, Leningrad, 1963, 214–218  mathscinet
74. Itogi nauki. Algebra. Topol. 1962, ed. R. V. Gamkrelidze, VINITI, M., 1963 , 224 pp.  mathnet

   1962
75. R. V. Gamkrelidze, “On sliding optimal states”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 143 (1962), 1243–1245  mathnet (cited: 15)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1961
76. V. G. Boltyanski, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, L. S. Pontryagin, “The maximum principle in the theory of optimal processes of control (with discussion)”, Automatic and Remote Control, Proc. First Internat. Congr. Internat. Fed. Automat. Control (Moscow, 1960), Vol. I, Butterworths, London, 1961, 454–459  mathscinet
77. L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mischenko, Matematicheskaya teoriya optimalnykh protsessov, Fizmatlit, M., 1961 , 391 pp.  mathscinet; L. S. Pontryagin, V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, The mathematical theory of optimal processes, ed. L. W. Neustadt, Interscience Publishers John Wiley & Sons, Inc., New York–London, 1962 , viii+360 pp.  mathscinet  zmath; L. S. Pontrjagin, V. G. Boltjanskij, R. V. Gamkrelidze, E. F. Miščenko, Mathematische Theorie optimaler Prozesse, R. Oldenbourg, Munich–Vienna, 1964 , 340 pp.  mathscinet
78. V. G. Boltjanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “The theory of optimal processes. I. The maximum principle”, Amer. Math. Soc. Transl. (2), 18 (1961), 341–382  mathscinet

   1960
79. R. V. Gamkrelidze, “Optimal control processes for bounded phase coordinates”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:3 (1960), 315–356  mathnet  mathscinet  zmath
80. V. G. Boltyanskii, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “Theory of optimal processes. I. The maximum principle”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:1 (1960), 3–42  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
81. R. V. Gamkrelidze, “Optimum-rate processes with bounded phase coordinates”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 125 (1959), 475–478  mathscinet  zmath

   1958
82. R. V. Gamkrelidze, “On the general theory of optimal processes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 123 (1958), 223–226  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
83. R. V. Gamkrelidze, “Theory of processes in linear systems which are optimal with respect to rapidity of action”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 22:4 (1958), 449–474  mathnet  mathscinet  zmath

   1957
84. R. V. Gamkrelidze, “On the theory of optimal processes in linear systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 116 (1957), 9–11  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet  zmath
85. R. V. Gamkrelidze, “L. S. Pontryagin Seminar on Mathematical Problems of Theory of Oscillations and Automatic Control”, Uspekhi Mat. Nauk, 12:3(75) (1957), 267–272  mathnet

   1956
86. V. G. Boltyanskiĭ, R. V. Gamkrelidze, L. S. Pontryagin, “On the theory of optimal processes”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 110 (1956), 7–10  mathscinet  zmath
87. R. V. Gamkrelidze, “Chern's cycles of complex algebraic manifolds”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 20:5 (1956), 685–706  mathnet  mathscinet  zmath

   1953
88. R. V. Gamkrelidze, “Computation of the Chern cycles of algebraic manifolds”, Doklady Akad. Nauk SSSR (N.S.), 90 (1953), 719–722  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. History of the discovery of the Pontryagin maximum principle
R. V. Gamkrelidze
International Conference "Optimal Control and Differential Games" dedicated to the 110th anniversary of L. S. Pontryagin
December 12, 2018 09:45   
2. Гамильтонов подход в экстремальных задачах управления
R. V. Gamkrelidze
Hamiltonian systems and statistical mechanics
December 14, 2015
3. О двойственной формулировке принципа максимума Понтрягина
R. V. Gamkrelidze
Problems of Mathematical Control Theory
October 24, 2014 14:00
4. Dual formulation of the Pontryagin maximum principle (PMP)
R. V. Gamkrelidze
The Seventh International Conference on Differential and Functional Differential Equations
August 23, 2014 15:05   
5. Memoirs about L. S. Pontryagin
Yu. S. Ledyaev, R. V. Gamkrelidze
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 18:00   
6. Canonical duality in problems of time optimal control
R. V. Gamkrelidze
Conference "Optimal Control and Applications" dedicated to the 105th anniversary of Lev Semenovich Pontryagin
September 24, 2013 10:20   
7. Инвариантное представление принципа максимума
R. V. Gamkrelidze
Conference "Differential Equations and Optimal Control", dedicated to the 90th anniversary of E. F. Mishchenko
April 16, 2012 11:05   
8. Первоначальная форма принципа максимума Понтрягина
R. V. Gamkrelidze
Seminar "Optimal Control and Dynamical Systems"
March 17, 2010 12:00
9. О гамильтоновой форме принципа максимума Понтрягина
R. V. Gamkrelidze
Seminar "Optimal Control and Dynamical Systems"
February 17, 2010 12:00
10. Hamiltonian format of Pontryagin's maximum principle
R. V. Gamkrelidze
International Conference "Differential Equations and Topology" dedicated to the Centennial Anniversary of L. S. Pontryagin
June 18, 2008 10:20   

Books in Math-Net.Ru
 1. Optimal control and differential equations, Collected papers. On the occasion of the 110th anniversary of the birth of Academician Lev Semenovich Pontryagin, Trudy Mat. Inst. Steklova, 304, ed. R. V. Gamkrelidze, S. M. Aseev, M. S. Nikol'skii, 2019, 328 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1743
 2. Mathematical control theory and differential equations, Collected papers. In commemoration of the 90th anniversary of Academician Evgenii Frolovich Mishchenko, Trudy Mat. Inst. Steklova, 277, ed. R. V. Gamkrelidze, A. G. Sergeev, 2012, 287 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1463
 3. Optimal control and differential equations, Collection of articles. To the seventieth birthday of academician E. F. Mishchenko, Trudy Mat. Inst. Steklov., 211, ed. E. F. Mishchenko, R. V. Gamkrelidze, 1995, 526 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1065
 4. Selected topics in the theory of oscillations and optimal control theory, Trudy Mat. Inst. Steklov., 197, ed. R. V. Gamkrelidze, E. F. Mishchenko, 1991, 168 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1109
 5. Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Algebra. Topol. Geom., 29, ed. R. V. Gamkrelidze, 1991, 193 с.
  http://mi.mathnet.ru/book40
 6. Itogi Nauki. Ser. Mat. Algebra. Topol. Geom. 1967, ed. R. V. Gamkrelidze, 1969, 228 с.
  http://mi.mathnet.ru/book44
 7. Itogi Nauki. Algebra. Topol. 1962, ed. R. V. Gamkrelidze, 1963, 224 с.
  http://mi.mathnet.ru/book19

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021