RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Morzhin, Oleg Vasilevich

Total publications: 55 (49)
in MathSciNet: 8 (8)
in zbMATH: 10 (10)
in Web of Science: 10 (10)
in Scopus: 11 (11)
Cited articles: 9
Citations in Math-Net.Ru: 31
Citations in MathSciNet: 8
Citations in Web of Science: 21
Citations in Scopus: 27
Presentations: 1

Number of views:
This page:6157
Abstract pages:3053
Full texts:751
References:287
Morzhin, Oleg Vasilevich
Candidate of physico-mathematical sciences (2011)
Speciality: 05.13.01 (System analysis, the control and processing of information (separated by fields))
E-mail:
Keywords: optimization methods, optimal control, control of quantum systems, machine learning.
UDC: 517.977, 519.6, 519.85
MSC: 34H05, 35Q40, 49M, 81Q93, 81P68, 93C15, 93C20

Subject:

Optimization problems and methods in finite-dimensional and functional spaces, mathematical modeling.

There are more than 50 publications including 10 articles refereed in Web of Science, Scopus, and SpringerLink.

   
Main publications:
  1. Krotov V.F., Morzhin O.V., Trushkova E.A., “Razryvnye resheniya zadach optimalnogo upravleniya. Iteratsionnyi metod optimizatsii”, Avtomatika i telemekhanika, 2013, № 12, 31–55  mathnet  crossref  isi  scopus
  2. Morzhin O.V., “Nelokalnoe uluchshenie upravlyayuschikh funktsii i parametrov v nelineinykh dinamicheskikh sistemakh”, Avtomatika i telemekhanika, 2012, № 11, 76–95  mathnet  crossref  zmath  isi  scopus
  3. Morzhin O.V., “Nelokalnoe uluchshenie nelineinykh upravlyaemykh protsessov na osnove dostatochnykh uslovii optimalnosti”, Avtomatika i telemekhanika, 2010, № 8, 24–37  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  4. Morzhin O.V., Tyatyushkin A.I., “Algoritm metoda sechenii i programmnye sredstva dlya postroeniya mnozhestv dostizhimosti”, Izvestiya RAN. Teoriya i sistemy upravleniya, 2008, № 1, 5–11  crossref  mathscinet  isi  scopus
  5. Tyatyushkin A.I., Morzhin O.V., “Chislennoe issledovanie mnozhestv dostizhimosti nelineinykh upravlyaemykh differentsialnykh sistem”, Avtomatika i telemekhanika, 2011, № 6, 160–170  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

http://www.mathnet.ru/eng/person30382
http://scholar.google.com/citations?user=F4N9KTgAAAAJ&hl=en
http://zbmath.org/authors/?q=ai:morzhin.o-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/841237
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=163858
http://orcid.org/0000-0002-9890-1303
http://www.researcherid.com/rid/B-7042-2017
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24171618200
https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Morzhin

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Minimal Time Generation of Density Matrices for a Two-Level Quantum System Driven by Coherent and Incoherent Controls”, International Journal of Theoretical Physics, 2019 (Published online)  crossref  scopus
2. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Time Optimal Coherent and Incoherent Control of Two–Level Open Quantum Systems”, Abstracts of The First International Conference “Mathematical Physics, Dynamical Systems, Infinite-Dimensional Analysis” (MIPT, Dolgoprudny, Russia, June 17–21, 2019), 2019, p. 63 (ISBN 978-5-6041187-4-0)

   2018
3. Oleg Morzhin, Alexander Pechen, Krotov method in optimal quantum control. I. Closed systems, 2018 , arXiv: 1809.09562

   2017
4. O. V. Morzhin, “Nonlocal Improvement of Controls in Nonlinear Discrete Systems”, Izv. Irkutsk. Gos. Univ., Ser. Mat., 19:1 (2017), 150–163  mathnet  crossref  zmath  elib

   2016
5. O. V. Morzhin, “Auto-encoders: examples of their using for data dimensionality reduction”, Distributed Computer and Communication Networks (DCCN 2016): Proc. of the 19th International Conference, Moscow, Russia, 2016  elib
6. O. V. Morzhin, “Manifolds and dimensionality reduction in machine learning. On the Student's t-distribution role in the t-SNE method”, Geometry of manifolds and its applications: Proc. of the 4th scientific conference (Ulan-Ude), 2016  elib

   2014
7. V. F. Krotov, O. V. Morzhin, E. A. Trushkova, “Razryvnye resheniya zadach optimalnogo upravleniya. Iteratsionnyi metod optimizatsii”, XII Vserossiiskoe soveschanie po problemam upravleniya, IPU RAN, Moskva, 2014, 2300–2312  elib
8. O. V. Morzhin, “Nelokalnye uluchsheniya upravlenii v nelineinykh diskretnykh zadachakh optimalnogo upravleniya”, XII Vserossiiskoe soveschanie po problemam upravleniya, IPU RAN, Moskva, 2014, 650-658  elib

   2013
9. V. F. Krotov, O. V. Morzhin, E. A. Trushkova, “Discontinuous solutions of the optimal control problems. Iterative optimization method”, Autom. Remote Control, 74:12 (2013), 1948–1968  mathnet  crossref  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
10. E. Ya. Rubinovich, O. V. Morzhin, “The VI International scientific workshop “Generalized statements and solutions of control problems” (GSSCP-2012)”, Avtomat. i Telemekh., 2013, no. 12, 3–4  mathnet

   2012
11. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement of controlling functions and parameters in nonlinear dynamical systems”, Autom. Remote Control, 73:11 (2012), 1822–1837  mathnet  crossref  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
12. O. V. Morzhin, “Metody nelokalnogo uluchsheniya upravlenii v nelineinykh dinamicheskikh sistemakh”, Mater. konf. “Upravlenie v tekhnicheskikh, ergaticheskikh, organizatsionnykh i setevykh sistemakh”, eds. S. N. Vasilev, I. A. Kalyaev, D. A. Novikov, G. G. Sebryakov, TsNII “Elektropribor”, Sankt-Peterburg, 2012, 183  elib

   2011
13. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Numerical investigation of attainability sets of nonlinear controlled differential systems”, Autom. Remote Control, 72:6 (2011), 1291–1300  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 4)
14. O. V. Baturina, O. V. Morzhin, “Optimal control of the spin system on a basis of the global improvement method”, Autom. Remote Control, 72:6 (2011), 1213–1220  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)
15. O. V. Baturina, A. V. Bulatov, O. V. Morzhin, “Algorithms for nonlocal improvement of controls in classes of nonlinear differential systems”, Program Systems: Theory and Applications, 2:5 (2011), 31–48  mathnet
16. O. V. Morzhin, “Computational aspects of nonlocal improvement for control in differential systems”, Program Systems: Theory and Applications, 2:2 (2011), 37–51  mathnet
17. O. V. Baturina, O. V. Morzhin, “Quantum system control optimization for the Landau-Ziner model”, Program Systems: Theory and Applications, 2:1 (2011), 51–61  mathnet
18. O. V. Morzhin, Metody nelokalnogo uluchsheniya upravlenii v klassakh nelineinykh sistem: Dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kand. fiz.-mat. nauk po spetsialnosti 05.13.01 – “Sistemnyi analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (v otraslyakh informatiki, vychislitelnoi tekhniki i avtomatizatsii)”, Mesto zaschity: In-t problem upr. im. V.A. Trapeznikova RAN, Moskva, 2011 , 112 pp.  elib
19. O. V. Morzhin, “Proektsionnye metody nelokalnogo uluchsheniya upravlyayuschikh funktsii i parametrov”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i informatika, 2011, no. 9, 31–35  elib

   2010
20. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement of nonlinear controlled processes on the basis of sufficient optimality conditions”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1526–1539  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)
21. O.V. Morzhin, A.I. Tyatyushkin, “On optimization of position control in attainability tube in a model problem”, Journal of Computer and Systems Sciences International, Vol. 49:Issue 5 (2010), pp. 740–749  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
22. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement methods in optimal control problems on based on exact formulas for the cost functional's increment”, Program Systems: Theory and Applications, 1:4 (2010), 67–83  mathnet
23. O. V. Morzhin, “Nonlocal improving controls of nonlinear discrete systems”, Program Systems: Theory and Applications, 1:1 (2010), 21–44  mathnet
24. O.V. Morzhin, A.I. Tyatyushkin, “Approximation of Reachable and Solvability Sets of Nonlinear Controlled Differential Systems”  elib

   2010
25. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “Modifikatsiya metoda proektsii dlya uluchsheniya nelineinykh upravlenii”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, Matematika i informatika, no. 9, 10–17  elib
26. O.V. Morzhin, “Metody nelokalnogo uluchsheniya upravlenii differentsialnymi i diskretnymi sistemami”, Upravlenie, informatsiya i optimizatsiya: Sb. tr. II Vseros. tradits. molodezhnoi letnei shkoly (Pereslavl-Zalesskii, 20–27 iyunya 2010 g.), eds. B. T. Polyak, IPU RAN, 2010, 81–87
27. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “K approksimatsii mnozhestv dostizhimosti nelineinykh upravlyaemykh differentsialnykh sistem”, Mater. III mezhdunar. konf. IKVTS-2010 (g. Ulan-Ude – oz. Baikal, 6–11 sent. 2010 g.), Izd-vo BGU, 2010, 115–119

   2009
28. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Constructive methods of control optimization in nonlinear systems”, Autom. Remote Control, 70:5 (2009), 772–786  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 5)
29. O. V. Morzhin, “On approximation of the subdifferential of the nonsmooth penalty functional in the problems of optimal control”, Autom. Remote Control, 70:5 (2009), 761–771  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
30. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “Metody optimizatsii i programmnaya sistema dlya resheniya prikladnykh zadach optimalnogo upravleniya”, Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie, no. 3, Izd-vo Irkutskogo gos. un-ta putei soobscheniya, 2009, 78–82  elib
31. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “O prakticheskoi realizatsii nelokalnogo uluchsheniya v nelineinykh zadachakh optimalnogo upravleniya”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, no. 9, Matematika i informatika, 22–27  elib
32. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “Uluchshenie upravlenii v nelineinykh sistemakh na osnove kraevykh zadach”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, no. 1, Matematika, 94–107 http://mathizv.isu.ru/ru/article?id=1138  elib
33. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Vychislitelnye tekhnologii optimizatsii pozitsionnykh upravlenii v differentsialnykh sistemakh”, Programmnye produkty i sistemy, 2009, no. 2, 100–103 http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=2258  elib
34. O. V. Morzhin, “Postroenie minimiziruyuschikh posledovatelnostei v sistemakh s neogranichennymi upravleniyami”, Vestnik Buryatskogo gos. un-ta. Matematika i informatika, 2009, no. 9, 39–51  elib
35. O. V. Morzhin, “Optimizatsiya pozitsionnykh upravlenii dlya differentsialnykh sistem v trubkakh razreshimosti”, Trudy I Traditsionnoi vserossiiskoi molodezhnoi letnei shkoly “Upravlenie, informatsiya i optimizatsiya”, eds. B. T. Polyak, IPU RAN, Moskva, 2009, 56–61  elib

   2008
36. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “An algorithm for numerical synthesis of optimal control”, Autom. Remote Control, 69:4 (2008), 645–653  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 2)
37. O.V. Morzin; A.I. Tyatyushkin, “An algorithm of the method of sections and program tools for constructing reachable sets of nonlinear control systems”, Journal of Computer and Systems Sciences International, 47:1 (2008), 1-7  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
38. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Algoritmicheskoe obespechenie chislennoi optimizatsii pozitsionnogo upravleniya v nelineinykh sistemakh”, Mater. Mezhdunar. konf. “Dinamicheskie sistemy: ustoichivost, upravlenie, optimizatsiya” (DSSCO'08), posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya akad. E.A. Barbashina, Institut matematiki NAN Belorussii, Minsk, 2008, 151–153 http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/94237/1/101.pdf
39. O. V. Morzhin, A. S. Buldaev, “Adaptivnyi algoritm realizatsii differentsialnogo printsipa maksimuma”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i informatika, 2008, no. 9, 35–41  elib
40. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “Optimizatsiya pozitsionnogo upravleniya v odnoi zadache ukloneniya ot presledovatelya”, Materialy IV mezhdunar. simpoziuma “Obobschennye resheniya v zadachakh upravleniya”, posvyaschennogo 80-letiyu akad. RAN V.A. Ilina (GSCP) (23–28 iyunya 2008 g., Ulan-Ude — oz. Baikal), Izd-vo BGU, Ulan-Ude, 2008, 77–85
41. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “Simpozium matematikov na Baikale”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2008, no. 4 (113), 2 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/113.pdf

   2007
42. O. V. Morzhin, “On one approach for global solution of optimal control problems with terminal constraints”, Proceedings of the 2nd International Conf. on Optimization and Optimal Control, dedicated to the memory of Oleg V. Vasiliev (Ulaanbaatar, Mongolia, July 17–20, 2007), Conf. Program, 2007
43. O. V. Morzhin, E. S. Izyureva, “O realizatsii approksimatsii optimalnogo impulsnogo skolzyaschego rezhima”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i informatika, fizika i tekhnika, 2007, no. 6, 41–44  elib
44. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, A. Yu. Lenkhoboev, “U matematikov – yubilei!”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 9 (106), 5 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/106.pdf
45. O. V. Morzhin, “IMI BGU na mezhdunarodnoi matematicheskoi konferentsii”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 10 (107), 2 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/107.pdf
46. O. V. Morzhin, B. D. Shirapov, “BGU na vystavke “Innovatsii dlya ekonomiki i sotsialnoi sfery””, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 12 (109), 4 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/109.pdf
47. O. V. Morzhin, A. A. Irincheev, “Olimpiada po matematike sredi studentov IMI i FEU”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 12 (109), 4 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/109.pdf

   2006
48. O. V. Morzhin, I. A. Sidorov, “Raspredelennye vychisleniya v algoritmakh otsenivaniya fazovogo sostoyaniya upravlyaemykh sistem”, Mater. II Vseros. konf. “Infokommunikatsionnye i vychislitelnye tekhnologii i sistemy” (IKVTS-06) s mezhdunar. uchastiem (Ulan-Ude — oz. Baikal, p. Enkhaluk), v. 2, Izd-vo BGU, Ulan-Ude, 2006, 35–47
49. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “Postroenie mnozhestva upravlyaemosti (dostizhimosti) dlya dvumernoi nelineinoi sistemy”, Vestnik Buryatskogo gos. un-ta. Matematika i informatika, 2006, no. 2, 38–46
50. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Chislennyi sintez optimalnogo upravleniya”, Tez. dokl. Mezhdunar. simpoziuma “Obobschennye resheniya v zadachakh upravleniya” (GSCP'06), Ulan-Ude — oz. Baikal, p. Enkhaluk, Izd-vo VSGTU, 2006, 82–84

   2005
51. O.V. Morzhin, “Voprosy sravnitelnoi effektivnosti metodov resheniya kvadratichnykh zadach optimalnogo upravleniya”, Mater. XIII Mezhdunar. nauch. stud. konf. “Student i nauchno-tekhnicheskii progress”. Sektsiya: Matematika (Novosibirsk, NGU, 12–14 aprelya 2005 g.), Izd-vo NGU, 2005, 208 http://old.nsu.ru/conf/issc/2005/math.htm
52. D. O. Trunin, O. V. Morzhin, “Reshenie zadach optimalnogo upravleniya s posledeistviem, funktsionalnymi i fazovymi ogranicheniyami na osnove metoda proektsionnykh vozmuschenii”, Vestnik Buryatskogo gosuniversiteta. Ser. 13: Matematika i informatika, 2005, no. 2, 169–180
53. O. V. Morzhin, “Zadachi mnogometodnoi optimizatsii programmnykh upravlenii v sistemakh s fazovymi ogranicheniyami”, Tez. dokl. VII shkoly-seminara molodykh uchenykh “Matematicheskoe modelirovanie i informatsionnye tekhnologii”, IDSTU SO RAN, Irkutsk, 2005, 25
54. O. V. Morzhin, “Primenenie servera NEOS pri reshenii zadachi optimizatsii upravleniya poletom MTKK Space Shuttle (maksimizatsiya shiroty)”, Mater. Vseros. konf. s mezhdunar. uchastiem “Matematika, ee prilozheniya i matematicheskoe obrazovanie”, Izd-vo VSGTU, Ulan-Ude, 2005, 183–187

  
55. O. Morzhin, A. N. Pechen, Uspekhi Mat. Nauk (to appear)  mathnet

Presentations in Math-Net.Ru
1. On methods for constructing optimal controls for quantum systems
O. Morzhin
Second International Youth Workshop "Mathematical Methods in the Problems of Quantum Technologies"
November 26, 2018 16:50   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019