RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Shklyaev, Alexander Viktorovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5
Scientific articles: 5
Presentations: 2

Number of views:
This page:342
Abstract pages:913
Full texts:138
References:176
Senior Researcher
Candidate of physico-mathematical sciences (2011)
Speciality: 01.01.05 (Probability theory and mathematical statistics)
Birth date: 13.06.1986
Keywords: Large deviations, random walks, branching processes, random environment

Subject:

Theory of Probabilty

   
Main publications:
  1. Shklyaev A.V., “Bolshie ukloneniya vetvyaschikhsya protsessov v sluchainoi srede s proizvolnym nachalnym chislom chastits”, Diskretnaya matematika, 24:4 (2012), 114–130
  2. Shklyaev A.V., “O bolshikh ukloneniyakh statistiki Sheppa”, Teoriya veroyatnostei i ee primeneniya, 55:4 (2010), 796–803
  3. Shklyaev A.V., “Predelnye teoremy dlya sluchainogo bluzhdaniya pri uslovii bolshogo ukloneniya maksimuma”, Teoriya veroyatnostei i ee primeneniya, 55:3 (2010), 590–598

http://www.mathnet.ru/eng/person59667
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. G. A. Bakai, A. V. Shklyaev, “Large Deviations of Compound Renewal Process”, Diskr. Mat., 31:1 (2019),  21–55  mathnet  elib
2016
2. D. V. Dmitrushchenkov, A. V. Shklyaev, “Large deviations of branching processes with immigration in random environment”, Diskr. Mat., 28:3 (2016),  28–48  mathnet  mathscinet  elib; Discrete Math. Appl., 27:6 (2017), 361–376  isi  scopus
2012
3. A. V. Shklyaev, “On large deviations of branching processes in a random environment with arbitrary initial number of particles: critical and supercritical cases”, Diskr. Mat., 24:4 (2012),  114–130  mathnet  mathscinet  elib; Discrete Math. Appl., 22:5-6 (2012), 619–638
2010
4. A. V. Shklyaev, “On large deviations of the Shepp statistic”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 55:4 (2010),  796–803  mathnet  mathscinet; Theory Probab. Appl., 55:4 (2011), 722–729  isi  scopus
5. A. V. Shklyaev, “Limit theorems for random walk under the assumption of maxima large deviation”, Teor. Veroyatnost. i Primenen., 55:3 (2010),  590–598  mathnet  mathscinet; Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 517–525  isi  scopus

Presentations in Math-Net.Ru
1. Вероятности больших уклонений для ветвящихся процессов в случайной среде
A. V. Shklyaev
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 19, 2019 16:00
2. Большие уклонения статистики Шеппа
A. V. Shklyaev
Seminar of the Department of Discrete Mathematics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 23, 2010 16:00

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019