RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Gushchin, Anatolii Konstantinovich

Total publications: 81 (72)
in MathSciNet: 76 (67)
in zbMATH: 56 (53)
in Web of Science: 29 (24)
in Scopus: 29 (28)
Cited articles: 59
Citations in Math-Net.Ru: 587
Citations in MathSciNet: 239
Citations in Web of Science: 157
Citations in Scopus: 125
Presentations: 17

Number of views:
This page:5683
Abstract pages:18298
Full texts:6494
References:1386
Gushchin, Anatolii Konstantinovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1974)
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 23.01.1944
E-mail:
Keywords: parabolic equation, elliptic equation, hyperbolic equation, stabilization of solutions, boundery values, nonlocal problems.

Biography

1966 — graduated from Moscow State University.
1966–1969 — postgraduate in Steklov Mathematical institute.
From 1969 to now — collaborator of the Institute.

1969 — candidate degree. 1974 — doctor degree.

   
Main publications:
  1. A. K. Guschin, “Stabilizatsiya reshenii vtoroi kraevoi zadachi dlya parabolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Matem. sb., 101(143):4(12) (1976), 459–499  mathnet  zmath; A. K. Gushchin, “Stabilization of the solutions of the second boundary value problem for a second order parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 30:4 (1976), 403–440  crossref
  2. A. K. Guschin, “O ravnomernoi stabilizatsii reshenii vtoroi smeshannoi zadachi dlya parabolicheskogo uravneniya”, Matem. sb., 119(161):4(12) (1982), 451–508  mathnet; A. K. Gushchin, “On the uniform stabilization of solutions of the second mixed problem for a parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 439–498  crossref  zmath
  3. A. K. Guschin, “O zadache Dirikhle dlya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Matem. sb., 137(179):1(9) (1988), 19–64  mathnet; A. K. Gushchin, “On the Dirichlet problem for a second-order elliptic equation”, Math. USSR-Sb., 65:1 (1990), 19–66  crossref  mathscinet  zmath
  4. A. K. Guschin, “O vnutrennei gladkosti reshenii ellipticheskikh uravnenii vtorogo poryadka”, Sib. matem. zhurn., 46:5 (2005), 1036–1052  mathnet  zmath; A. K. Gushchin, “On the interior smoothness of solutions to second-order elliptic equations”, Siberian Math. J., 46:5 (2005), 826–840  crossref  mathscinet
  5. A. K. Guschin, “Lp-otsenki nekasatelnoi maksimalnoi funktsii dlya resheniya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Matem. sb., 207:10 (2016), 28-55

http://www.mathnet.ru/eng/person8284
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:gushchin.a-k
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/211658
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=161
http://orcid.org/0000-0001-8600-6021
http://www.researcherid.com/rid/F-8128-2013
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006190365

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |


1. A. K. Gushchin, Mat. Sb. (to appear)  mathnet

   2019
2. A. K. Gushchin, “On the Existence of $L_2$ Boundary Values of Solutions to an Elliptic Equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 306 (2019), 47–65  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
3. A. K. Gushchin, “The boundary values of solutions of an elliptic equation”, Sb. Math., 210:12 (2019), 1724–1752  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2018
4. A. K. Gushchin, “The Luzin area integral and the nontangential maximal function for solutions to a second-order elliptic equation”, Sb. Math., 209:6 (2018), 823–839  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 1)
5. A. K. Gushchin, “A Criterion for the Existence of $L_p$ Boundary Values of Solutions to an Elliptic Equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 301 (2018), 44–64  mathnet  crossref  crossref  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)

   2016
6. A. K. Gushchin, “$L_p$-estimates for the nontangential maximal function of the solution to a second-order elliptic equation”, Sb. Math., 207:10 (2016), 1384–1409  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 13)  elib  elib  scopus (cited: 6)

   2015
7. A. K. Gushchin, “V.A. Steklov's Work on Equations of Mathematical Physics and Development of His Results in This Field”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 134–151  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
8. A. K. Gushchin, “On the Dirichlet problem for an elliptic equation”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 19:1 (2015), 19–43  mathnet  crossref  zmath  isi  rsci  elib
9. A. K. Gushchin, “Solvability of the Dirichlet problem for an inhomogeneous second-order elliptic equation”, Sb. Math., 206:10 (2015), 1410–1439  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 14)  elib  elib  scopus (cited: 6)

   2013
10. A. K. Gushchin, “$L_p$-estimates for solutions of second-order elliptic equation Dirichlet problem”, Theoret. and Math. Phys., 174:2 (2013), 209–219  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
11. A. K. Guschin, “$L_p$-otsenki nekasatelnoi maksimalnoi funktsii dlya reshenii ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(30) (2013), 53–69  mathnet (cited: 2)  crossref  rsci

   2012
12. A. K. Gushchin, “The Dirichlet problem for a second-order elliptic equation with an $L_p$ boundary function”, Sb. Math., 203:1 (2012), 1–27  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 16)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 5)
13. A. K. Gushchin, “Estimates of the nontangential maximal function for solutions of a second-order elliptic equation”, Dokl. Math., 86:2 (2012), 667–669  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2011
14. A. K. Gushchin, “The estimates of the solution of the Dirichlet problem with boundary function from $L_p$ for a second-order elliptic equation”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(22) (2011), 53–67  mathnet  crossref  rsci  elib
15. A. K. Gushchin, “Solvability of the Dirichlet problem for a second-order elliptic equation with a boundary function from $L_p$”, Dokl. Math., 83:2 (2011), 219–221  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   2008
16. A. K. Guschin, “Vnutrennie otsenki obobschennykh reshenii ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 60–63
17. A. K. Guschin, “Povedenie vblizi granitsy differentsialnykh kharakteristik reshenii elipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 27–28
18. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “O suschestvovanii granichnykh znachenii u reshenii ellipticheskogo uravnenii”, Vestnik SamGU - Estestvennonauchnaya seriya, 2008, no. 8/1(67), 61–75
19. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “Vnutrennie otsenki obobschennykh reshenii ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Vestnik SamGU - Estestvennonauchnaya seriya, 2008, no. 8/1(67), 76–94
20. A. K. Gushchin, “A strengthening of the interior Hölder continuity property for solutions of the Dirichlet problem for a second-order elliptic equation”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1655–1670  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)

   2007
21. A. K. Guschin, “O gladkosti reshenii zadachi Dirikhle dlya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka s kvadratichno summiruemoi granichnoi funktsiei”, Dokl. RAN, 415:1 (2007), 10–13  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath  elib (cited: 3)
22. V. P. Mikhailov, A. K. Gushchin, “Additional chapters of course “Equations of Mathematical Physics””, Lekts. Kursy NOC, 7, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2007, 3–144 , 146 pp.  mathnet  crossref  zmath  elib

   2005
23. A. K. Guschin, “O vnutrennei gladkosti reshenii ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Dokl. RAN, 404:1 (2005), 14–17  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath  elib (cited: 3)
24. A. K. Gushchin, “On the interior smoothness of solutions to second-order elliptic equations”, Siberian Math. J., 46:5 (2005), 826–840  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  elib (cited: 13)  scopus (cited: 9)

   2004
25. A. K. Guschin, “Otsenki karlesonovskogo tipa reshenii ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Dokl. RAN, 396:1 (2004), 15–18  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath

   2002
26. A. K. Gushchin, “A condition for the compactness of operators in a certain class and its application to the analysis of the solubility of non-local problems for elliptic equations”, Sb. Math., 193:5 (2002), 649–668  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 6)

   2000
27. A. K. Guschin, “Uslovie polnoi nepreryvnosti operatorov, voznikayuschikh v nelokalnykh zadachakh dlya ellipticheskikh uravnenii”, Dokl. RAN, 373:2 (2000), 161–163  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath

   1998
28. A. K. Guschin, “Vnutrennie otsenki slabogo resheniya zadachi Dirikhle dlya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Dokl. RAN, 358:6 (1998), 731–733  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath
29. A. K. Gushchin, “Some properties of the solutions of the Dirichlet problem for a second-order elliptic equation”, Sb. Math., 189:7 (1998), 1009–1045  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 4)

   1996
30. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “Ob odnoznachnoi razreshimosti nelokalnykh zadach dlya ellipticheskogo uravneniya”, Dokl. RAN, 351:1 (1996), 7–8  mathnet (cited: 7)  mathscinet  zmath

   1995
31. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On the continuity of the solutions of a class of non-local problems for an elliptic equation”, Sb. Math., 186:2 (1995), 197–219  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 4)
32. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On solvability of nonlocal problems for a second-order elliptic equation”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 81:1 (1995), 101–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  scopus (cited: 10)

   1994
33. A. K. Gushchin, V. P. Mikhaĭlov, “A condition that a class of nonlocal problems for a second-order elliptic equation be Fredholm”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 48:3 (1994), 510–514  mathnet  mathscinet  zmath

   1992
34. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On the existence of boundary values of solutions of an elliptic equation”, Math. USSR-Sb., 73:1 (1992), 171–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 14)  scopus (cited: 10)

   1988
35. A. K. Guschin, “O zavisimosti povedeniya pri bolshikh znacheniyakh vremeni resheniya parabolicheskogo uravneniya ot dannykh zadachi”, Kachestvennaya teoriya differentsialnykh uravnenii (Irkutsk, 1986), ed. V. M. Matrosov, Nauka, Sibirsk. otd., Novosibirsk, 1988, 72–82  mathscinet

   1989
36. A. K. Gushchin, “On the Dirichlet problem for a second order elliptic equation”, Soviet Math. Dokl., 38:2 (1989), 372–376  mathnet  mathscinet  zmath

   1990
37. A. K. Gushchin, “On the Dirichlet problem for a second-order elliptic equation”, Math. USSR-Sb., 65:1 (1990), 19–66  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)

   1989
38. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Comparison theorems for solutions of hyperbolic equations”, Math. USSR-Sb., 62:2 (1989), 349–371  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1986
39. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “O ravnomernoi kvaziasimptotike resheniya zadachi Koshi dlya giperbolicheskogo uravneniya”, Dokl. AN SSSR, 287:1 (1986), 37–40  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath

   1988
40. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On uniform quasiasymptotics of solutions of the second mixed problem for a hyperbolic equation”, Math. USSR-Sb., 59:2 (1988), 409–427  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
41. O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Boundary value problems of mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 65–105  mathnet  mathscinet  zmath

   1986
42. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Uniform quasi-asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for a hyperbolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:1 (1986), 37–40  mathnet  mathscinet  zmath

   1985
43. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, Yu. A. Mikhailov, “Otsenki funktsii Grina i kriterii ravnomernoi stabilizatsii resheniya vtoroi smeshannoi zadachi dlya parabolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Dokl. AN SSSR, 282:1 (1985), 15–18  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath

   1987
44. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, Yu. A. Mikhailov, “On uniform stabilization of the solution of the second mixed problem for a second order parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 56:1 (1987), 141–162  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1985
45. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, Yu. A. Mikhailov, “Estimates for the Green function and a criterion for uniform stabilization of the solution of the second mixed problem for a second-order parabolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 282:1 (1985), 15–18  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
46. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “O ravnomernoi kvazistabilizatsii resheniya zadachi Koshi dlya giperbolicheskogo uravneniya”, Dokl. AN SSSR, 276:3 (1984), 532–535  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   1986
47. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Uniform stabilization of the solution of the Cauchy problem for a second-order hyperbolic equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 79–95  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
48. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Uniform quasistabilization of the solution of the Cauchy problem for a hyperbolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 276:3 (1984), 532–535  mathnet  mathscinet  zmath

   1982
49. A. K. Guschin, “A criterion for uniform stabilization of solutions of the second mixed problem for a parabolic equation”, Dokl. AN SSSR, 264:5 (1982), 1041–1045  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1984
50. A. K. Gushchin, “On the uniform stabilization of solutions of the second mixed problem for a parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 47:2 (1984), 439–498  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 15)

   1980
51. A. K. Guščin, “On the behaviour as $t\rightarrow \infty $ of solutions of the second mixed problem for a second-order parabolic equation”, Appl. Math. Optim., 6:2 (1980), 169–180  mathscinet  isi (cited: 2)
52. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On boundary values in $L_p$, $p>1$, of solutions of elliptic equations”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 1–19  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   1978
53. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “O povedenii vblizi granitsy resheniya tretei kraevoi zadachi dlya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Kompleksnyi analiz i ego prilozheniya, Nauka, M., 1978, 193–202  mathscinet

   1976
54. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “The behavior in the neighborhood of the boundary of a solution of the third boundary value problem for an elliptic equation”, Dokl. AN SSSR, 229:6 (1976), 1299–1302  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
55. A. K. Guschin, “O povedenii pri $t\to\infty$ reshenii vtoroi kraevoi zadachi dlya parabolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Dokl. AN SSSR, 227:2 (1976), 273–276  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath  isi
56. A. K. Gushchin, “Stabilization of the solutions of the second boundary value problem for a second order parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 30:4 (1976), 403–440  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 4)
57. A. K. Gushchin, “On an estimate of the Dirichlet integral in unbounded domains”, Math. USSR-Sb., 28:2 (1976), 249–261  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1975
58. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, A. L. Muravei, “O stabilizatsii reshenii nestatsionarnykh granichnykh zadach dlya lineinykh uravnenii v chastnykh proizvodnykh”, Nekotorye problemy gazovoi dinamiki, Dinamika sploshnoi sredy, 23, 1975, 57–91  mathscinet
59. A. K. Gushchin, “Some properties of a generalized solution of the second boundary-value problem for a parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 26:2 (1975), 225–244  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1973
60. A. K. Gushchin, “The estimates of the solutions of boundary value problems for a second order parabolic equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 126 (1973), 1–46  mathnet  mathscinet  zmath

   1972
61. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “O povedenii pri $t\to\infty$ resheniya zadachi Koshi dlya parabolicheskogo uravneniya”, Primenenie funktsionalnykh metodov k kraevym zadacham matematicheskoi fiziki, Materialy III-go Sovetsko-chekhoslovatskogo soveschaniya, In-t matematiki AN SSSR, Sibirskoe otd., Novosibirsk, 1972, 45–49  mathscinet
62. A. K. Guschin, “Ob otsenkakh reshenii II i III kraevykh zadach dlya parabolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka v neogranichennykh po prostranstvennym peremennym oblastyakh”, Dokl. AN SSSR, 206 (1972), 788–791  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
63. A. K. Guschin, “Ob otsenkakh snizu reshenii vtoroi kraevoi zadachi dlya parabolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka v neogranichennykh po prostranstvennym peremennym oblastyakh”, Dokl. AN SSSR, 206 (1972), 1284–1287  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
64. A. K. Guschin, “Estimates from below for the solutions of boundary value problems for a parabolic equation”, Dokl. AN SSSR, 203 (1972), 274–277  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1971
65. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation with one space variable”, Proc. Steklov Inst. Math., 112 (1971), 187–210  mathnet  mathscinet  zmath
66. A. K. Guščin, V. P. Mihaĭlov, “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Differencial'nye Uravnenija, 7:2 (1971), 297–311  mathnet  mathscinet  zmath
67. A. K. Gushchin, V. P. Mikhajlov, “On stabilization of the solution of the Cauchy problem for a one-dimensional parabolic equation”, Sov. Math. Dokl., 12 (1971), 419–422  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1970
68. A. K. Gushchin, V. P. Mikhajlov, “On stabilization of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Sov. Math. Dokl., 11 (1970), 1215–1219  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
69. A. K. Gushchin, “The rate of stabilization of the solution of a parabolic equation in an unbounded domain”, Differencial'nye Uravnenija, 6 (1970), 741–761  mathnet  mathscinet  zmath

   1969
70. A. K. Gushchin, “On the speed of stabilization of the solutions of a boundary problem for a parabolic equation”, Siberian Math. J., 10:1 (1969), 30–40  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)

   1968
71. A. K. Guschin, “O stabilizatsii resheniya parabolicheskogo sravneniya”, Kraevye zadachi dlya differentsialnykh uravnenii. II, Tr. MIAN SSSR, 103, 1968, 51–57  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   1967
72. A. K. Gushchin, “Some estimates of solutions of boundary value problems for an equation of heat conduction in an unbounded domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 91 (1967), 1–16  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Обобщения пространств непрерывных функций; теоремы вложения (продолжение)
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 12, 2019 11:00
2. Обобщения пространств непрерывных функций; теоремы вложения
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 5, 2019 11:00
3. Пространства $s$-мерно непрерывных функций; теоремы вложения
A. K. Gushchin
International conference "8th Russian-Armenian Workshop on Mathematical Physics, Complex Analysis and Related Topics"
September 16, 2019 14:45   
4. On boundary values of solutions of an elliptic equation
A. K. Gushchin
Internaional conference «Modern Mathematical Physics. Vladimirov-95»
November 13, 2018 15:00   
5. Критерий существования граничных значений в $L_p$ решений эллиптического уравнения
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 28, 2017 11:00
6. Задача Дирихле в трудах В.П. Михайлова и развитие его результатов в этом направлении
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 15, 2016 11:00
7. On Dirichlet problem for elliptic equation
A. K. Gushchin
Fourth international conference "Mathematical Physics and Its Applications"
August 26, 2014 09:30
8. $L_p$-оценки решения задачи Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка
A. K. Gushchin
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute dedicated to the results of 2013
November 20, 2013 13:20   
9. $L_p$-оценки решения задачи Дирихле для эллиптического уравнения
A. K. Gushchin
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 15, 2013 11:00   
10. Труды В. А. Стеклова по уравнениям математической физики и развитие его результатов в этой области
A. K. Gushchin
International conference "Contemporary Problems of Mathematics, Mechanics, and Mathematical Physics" dedicated to the 150th anniversary of V. A. Steklov
May 13, 2013 11:15   
11. Теорема карлесоновского типа для решений эллиптического уравнения второго порядка (продолжение)
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 13, 2012 11:00
12. Теорема карлесоновского типа для решений эллиптического уравнения второго порядка
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 1, 2012 11:00
13. Some strengthening of the property of Hölder continuity of solutions of a second-order elliptic equation
A. K. Gushchin
Steklov Mathematical Institute Seminar
March 20, 2008 16:00   
14. Мозеровское доказательство теоремы де Джорди–Неша о непрерывности по Гёльдеру решений эллиптических уравнений (продолжение)
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 7, 2006
15. Мозеровское доказательство теоремы де Джорди–Неша о непрерывности по Гёльдеру решений эллиптических уравнений
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 30, 2006
16. О внутренней гладкости решений эллиптического уравнения второго порядка (продолжение)
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 13, 2005
17. О внутренней гладкости решений эллиптического уравнения второго порядка
A. K. Gushchin
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 30, 2004

Books in Math-Net.Ru
  1. V. P. Mikhailov, A. K. Gushchin, Additional chapters of course “Equations of Mathematical Physics”, Lekts. Kursy NOC, 7, 2007, 146 с.
    http://mi.mathnet.ru/book649

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020