Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Drozhzhinov, Yurii Nikolaevich

Total publications: 92 (82)
in MathSciNet: 79 (71)
in zbMATH: 63 (59)
in Web of Science: 33 (28)
in Scopus: 42 (41)
Cited articles: 50
Citations in Math-Net.Ru: 247
Citations in MathSciNet: 175
Citations in Web of Science: 94
Citations in Scopus: 92
Presentations: 19

Number of views:
This page:4000
Abstract pages:16026
Full texts:6676
References:1222
Drozhzhinov, Yurii Nikolaevich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1983)
Speciality: 01.01.03 (Mathematical physics)
Birth date: 21.12.1938
E-mail:
Keywords: generalized functions, Integral transforms in distributions spaces, Fourier analysis, Laplace transform, operational calculi, differentional equations.
   
Main publications:
 • Drozhzhinov Yu. N. Lineinye passivnye sistemy differentsialnykh uravnenii v chastnykh proizvodnykh // Matematicheskii sbornik, 1981, 116(3), 299–309.
 • Vladimirov V. S., Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Mnogomernye tauberovy teoremy dlya obobschennykh funktsii. Moskva, Nauka, 1986.
 • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Mnogomernye tauberovy teoremy sravneniya dlya golomorfnykh funktsii ogranichennogo argumenta // Izvestiya RAN, ser. matem., 1991, 55(6), 1139–1157.
 • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Teoremy tauberova tipa dlya obobschennoi multiplikativnoi svertki // Izvestiya RAN, ser. matem., 2000, 64(1), 37–94.
 • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Tauberova teorema dlya kvaziasimptoticheskikh razlozhenii mer s nositelyami v polozhitelnom oktante // Matematicheskii sbornik, 1994, 185(2), 57–86.

http://www.mathnet.ru/eng/person8315
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:drozhzhinov.yu-n
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/214699
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4626
http://www.researcherid.com/rid/K-2901-2013
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55399743300

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2020
1. Yu. N. Drozhzhinov, “On a Problem of Multidimensional Tauberian Theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 309 (2020), 97–106  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2019
2. Yu. N. Drozhzhinov, “Multidimensional Tauberian theorem for holomorphic functions of bounded argument”, Dokl. Math., 100:1 (2019), 389–391  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2018
3. Yu. N. Drozhzhinov, “Asymptotically Homogeneous Generalized Functions and Some of Their Applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 301 (2018), 65–81  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus

   2016
4. Yu. N. Drozhzhinov, “Multidimensional Tauberian theorems for generalized functions”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1081–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib  elib  scopus (cited: 11)

   2015
5. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Comparison Tauberian theorems and hyperbolic operators with constant coefficients”, Ufa Math. Journal, 7:3 (2015), 47–53  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)

   2014
6. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically homogeneous solutions to differential equations with homogeneous polynomial symbols with respect to a multiplicative one-parameter group”, Proc. Steklov Inst. Math., 285 (2014), 99–119  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus

   2013
7. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Generalized functions asymptotically homogeneous with respect to one–parametric group at origin”, Ufa Mathematical Journal, 5:1 (2013), 17–35  mathnet  crossref  mathscinet  elib
8. Yu. N. Drozhzhinov and B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous solutions of differential equations whose symbols are polynomials quasi-homogeneous with respect to one-parameter groups with generators containing a nilpotent component”, Dokl. Math., 88:2 (2013), 590–592  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2012
9. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Distributions asymptotically homogeneous along the trajectories determined by one-parameter groups”, Izv. Math., 76:3 (2012), 466–516  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus
10. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Homogeneous Generalized Functions with Respect to One-Parametric Group”, p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, 4:1 (2012), 64–75  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
11. Yu. N. Drozhzhinov, “Obobschennye funktsii, asimptoticheski odnorodnye otnositelno odnoparametricheskoi gruppy”, Tretya mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Matematicheskoe modelirovanie i differentsialnye uravneniya» (Brest, Belorussiya, 17–22 sentyabrya 2012 g.), BrGU, Brest, 2012, 87
12. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “O suschestvovanii asimptoticheski odnorodnykh reshenii differentsialnykh uravnenii”, Tretya mezhdunarodnaya konferentsiya «Matematicheskaya fizika i ee prilozheniya» (Rossiya, g. Samara, 27 avgusta – 1 sentyabrya 2012 g.), Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, 2012, 121–122

   2011
13. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Generalized functions asymptotically homogeneous along the unstable degenerated node”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(22) (2011), 68–82  mathnet  crossref  rsci  elib

   2010
14. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions along trajectories defined by a general one-parameter transformation group”, Dokl. Math., 82:3 (2010), 874–877  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2009
15. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions at zero and convolution equations with kernels quasi-homogeneous polynomial symbols”, Dokl. Math., 79:3 (2009), 356–359  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
16. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Generalized functions asymptotically homogeneous along special transformation groups”, Sb. Math., 200:6 (2009), 803–844  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
17. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically quasi-homogeneous generalized functions at the origine”, Ufimsk. Mat. Zh., 1:4 (2009), 24–57  mathnet  zmath
18. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zav'yalov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 553–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
19. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically quasi-homogeneous distributions”, Dokl. Math., 78:1 (2008), 503–507  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
20. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Mnogomernye tauberovy teoremy v nekotorykh modelyakh matematicheskoi fiziki”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 30–31  mathscinet
21. Yu. N. Drozhzhinov, “Nekotorye primeneniya tauberovykh teorem v kompleksnom analize”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 69–70
22. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Applications of Tauberian theorems in some problems in mathematical physics”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1678–1693  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 6)

   2006
23. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “A Wiener-type Tauberian theorem for generalized functions of slow growth on the half-axis”, J. Contemp. Math. Anal., 41:5 (2006), 9–15 (2007)  mathscinet
24. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions”, J. Contemp. Math. Anal., 41:6 (2006), 20–29 (2007)  mathscinet
25. “Asymptotically homogeneous generalized functions”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 80(94) (2006), 97–108  crossref  mathscinet  zmath
26. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically homogeneous generalized functions and boundary properties of functions holomorphic in tubular cones”, Izv. Math., 70:6 (2006), 1117–1164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 10)
27. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Introduction to the theory of generalized functions”, Lekts. Kursy NOC, 5, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2006, 3–162 , 164 pp.  mathnet  crossref  zmath  elib

   2005
28. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions in spherical representation and applications”, Dokl. Math., 72:3 (2005), 839–542  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)

   2004
29. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Quasi-asymptotics and spherical representations of generalized functions”, Dokl. Math., 70:2 (2004), 754–757  mathnet  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2003
30. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “On one multidimensional Tauberian theorem for generalized functions taking values in Banach spaces”, Dokl. Math., 68:1 (2003), 30–33  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
31. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Tauberian theorems for Banach-space valued generalized functions”, Sb. Math., 194:11 (2003), 1599–1646  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 9)
32. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1237–1240  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2002
33. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “Tauberian theorems for generalized functions in a scale of regularly varying functions and functionals”, Dédié à Jovan Karamata, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 71(85), 2002, 123–132  crossref  mathscinet  zmath
34. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Tauberian theorems for distributions in the scale of regularly varying functionals”, Dokl. Math., 65:2 (2002), 180–183  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
35. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions with values in Banach spaces”, Izv. Math., 66:4 (2002), 701–769  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)

   2000
36. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorem for generalized multiplicative convolutions”, Izv. Math., 64:1 (2000), 35–92  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 3)
37. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Wiener-Type Tauberian Theorems for Generalized Functions on the Half-Axis”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 43–51  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
38. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Wiener-type theorems for generalized functions and the Stieltjes transform”, Dokl. Math., 58:3 (1998), 372–375  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
39. B. I. Zav’yalov, Yu. N. Drozhzhinov, “On real Tauberian theorem”, Dokl. Math., 57:1 (1998), 30–31  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus
40. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A Wiener-type Tauberian theorem for generalized functions of slow growth”, Sb. Math., 189:7 (1998), 1047–1086  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 3)

   1997
41. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Local Tauberian theorems in spaces of distributions related to cones, and their applications”, Izv. Math., 61:6 (1997), 1171–1214  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1996
42. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Noncompensation of the singularities of functions that are holomorphic in tubular cones”, Dokl. Math., 53:1 (1996), 5–6  mathnet  mathscinet  zmath  elib  scopus

   1995
43. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Quasi-asymptotic expansion of a measure”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 58(72), Slobodan Aljančić memorial volume (1995), 153–161  mathscinet  zmath
44. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Theorems of Hardy–Littlewood type for signed measures on a cone”, Sb. Math., 186:5 (1995), 675–693  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
45. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A Tauberian theorem for quasiasymptotic decompositions of measures with supports in the positive octant”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 81:1 (1995), 185–209  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)
46. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A theorem on the division of generalized functions by a homogeneous function with preservation of quasiasymptotics, and its application”, Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 67–77  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
47. Izbrannye voprosy matematicheskoi fiziki i analiza, Sbornik statei. K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya akademika Vasiliya Sergeevicha Vladimirova, Tr. MIAN, 203, ed. I. V. Volovich, Yu. N. Drozhzhinov, A. G. Sergeev, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1994 , 496 pp.  mathnet  zmath

   1993
48. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
49. I. V. Volovich, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavyalov, V. A. Il'in, V. M. Millionshchikov, V. N. Mikhailov, A. G. Sergeev, “Vladimirov Vasilii Sergeevich (70-th birthday tribute)”, Differential Equations, 29:2 (1993), 305–313  mathnet  mathscinet  isi

   1991
50. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for distributions”, International Symposium in Memory of Hua Loo Keng (Beijing, 1988), Vol. II, Springer, Berlin, 1991, 301–311  mathscinet  zmath

   1992
51. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional tauberian comparison theorems for holomorphic functions of bounded argument”, Math. USSR-Izv., 39:3 (1992), 1097–1112  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus (cited: 2)

   1991
52. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. I. Zav'yalov, V. M. Millionshchikov, “Valentin Petrovich Mikhaĭlov (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differentsial'nye Uravneniya, 27:4 (1991), 725–730  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
53. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, V. M. Millionshchikov, “Valentin Petrovich Mikhailov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:4 (1991), 207–209  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus

   1990
54. Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “On multidimensional generalizations of regularly varying functions and Tauberian and Abelian theorems”, Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Workshop in Analysis and its Applications, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 48(62), 1990, 69–72  mathscinet  zmath
55. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drožžinov, B. I. Zavialov, “Multi-dimensional Tauberian theorems for distributions”, Generalized functions and convergence (Katowice, 1988), World Sci. Publ., Teaneck, NJ, 1990, 265–277  mathscinet

   1991
56. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Abelian and Tauberian comparison theorems”, Math. USSR-Sb., 68:1 (1991), 85–110  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 2)

   1989
57. A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. M. Millionshchikov, V. P. Mikhailov, Differ. Uravn., 25:8 (1989), 1465  mathnet

   1988
58. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, Tauberian theorems for generalized functions, Translated from the Russian, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 10, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1988 , xvi+293 pp.  mathscinet  zmath

   1987
59. I. V. Volovich, Yu. N. Drozhzhinov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov. Kratkii ocherk nauchnoi, nauchno-organizatsionnoi i pedagogicheskoi deyatelnosti”, Bibliografiya uchenykh SSSR, Materialy k bibliografii uchenykh SSSR, seriya matematiki, 17, 1987, 13–77  mathscinet

   1988
60. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions and their applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 107–116  mathnet  mathscinet  zmath
61. O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Boundary value problems of mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 65–105  mathnet  mathscinet  zmath

   1986
62. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, Multidimensional Tauberian theorems for generalized functions, Nauka, Moscow, 1986 , 304 pp.  mathscinet  zmath
63. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotic properties of some classes of generalized functions”, Math. USSR-Izv., 26:1 (1986), 77–131  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
64. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Tuberian comparison theorems for generalized functions in cones”, Math. USSR-Sb., 54:2 (1986), 499–524  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1984
65. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for distributions”, Complex analysis and applications '81 (Varna, 1981), Publ. House Bulgar. Acad. Sci., Sofia, 1984, 524–532  mathscinet
66. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Comparison theorems of Tauberian type”, Sov. Math. Dokl., 30 (1984), 680–682  mathnet  mathscinet  zmath

   1985
67. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Theorems of Tauberian type for generalized functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 163 (1985), 53–60  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
68. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Tauberovy teoremy dlya obobschennykh funktsii i ikh primeneniya”, Kompleksnye metody v Matematicheskoi fizike, Donetsk, 1984, 25–38

   1982
69. B. I. Zavyalov, Ju. N. Drozhzhinov, “On a multi-dimensonal analogue of a theorem of Lindelöf”, Sov. Math. Dokl., 25 (1982), 51–52  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1983
70. Yu. N. Drozhzhinov, “A multidimensional Tauberian theorem for holomorphic functions of bounded argument and the quasi-asymptotics of passive systems”, Math. USSR-Sb., 45:1 (1983), 45–61  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1981
71. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “Tauber-type theorems for generalized functions”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 125–134  mathscinet
72. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Linear passive systems and generalized functions”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 121–124
73. Yu. N. Drozhzhinov, “A multidimensional Tauberian theorem for holomorphic functions with nonnegative imaginary part”, Sov. Math. Dokl., 23 (1981), 545–548  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1983
74. Yu. N. Drozhzhinov, “Passive linear systems of partial differential equations”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 269–278  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1980
75. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions with supports in cones”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 75–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   1978
76. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Lineinye passivnye sistemy”, Trudy Vsesoyuznoi konferentsii po uravneniyam s chastnymi proizvodnymi, MGU, M., 1978, 74–75

   1977
77. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Quasi-asymptotics of generalized functions and Tauberian theorems in the complex domain”, Math. USSR-Sb., 31:3 (1977), 329–345  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 7)

   1975
78. Yu. N. Drozhzhinov, N. I. Koslov, “Asymptotic behaviour of the solution of the wave equation with a piecewise-discontinuous coefficient”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 15:3 (1975), 230–234  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
79. Yu. N. Drozhzhinov, D. A. Kozhevnikov, O. B. Moskalev, “Zavisimost pokazanii detektora zamedlennykh neitronov ot vodorodosoderzhaniya sredy”, Izvestiya Akademii nauk SSSR. Fizika zemli, 1975, no. 4, 97–101

   1974
80. Ju. N. Drožžinov, R. H. Galeev, “Asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for the two-dimensional system of equations of a rotating compressible fluid”, Differencial'nye Uravnenija, 10 (1974), 53–58  mathnet  mathscinet  zmath
81. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Holonomic functions in a polycircle with nonnegative imaginary part”, Math. Notes, 15:1 (1974), 31–34  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
82. Yu. Drozhzhinov, B. Zavialov, “Recent developments in mathematical physics. Ed. P. Urban. Wien–New York, Springer, 1973, VI+610 pp. (Book review)”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 14:5 (1974), 261–262  mathnet  crossref

   1973
83. Yu. N. Drozhzhinov, “Asymptotic solution of the Cauchy problem for a linearized system of equations of magnetohydrodynamics”, Sov. Phys. Dokl., 18 (1973), 638–639  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus

   1971
84. Yu. N. Drozhzhinov, V. Yu. Petrovich, “Asimptotika n-konturnoi parametricheskoi tsepi s periodicheskim soprotivleniem”, Voprosy elektroniki. Seriya obschetekhnicheskaya, 1971, no. 1, 112–117

   1970
85. Yu. N. Drozhzhinov, Yu. V. Petrovich, “Parametricheskaya tsep s periodicheskim soprotivleniem”, Voprosy radioelektroniki, ser. obschetekhnicheskaya, 1970, no. 4, 94–98
86. Yu. N. Drozhzhinov, O. B. Moskalenko, “Potok odnokratno rasseyanykh neitronov ot tochechnogo istochnika v beskonechnoi srede”, DAN SSSR, 193:6 (1970), 1271–1273  mathnet (cited: 1)

   1969
87. Yu. N. Drozhzhinov, “Stabilization of solutions of the heat-conduction equation”, Sov. Math. Dokl., 10 (1969), 266–269  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  adsnasa
88. Yu. N. Drozhzhinov, “The stabilization of solutions of the neralized Cauchy problem for ultraparabolic equations”, Math. USSR-Izv., 3:2 (1969), 345–355  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
89. Yu. N. Drozhzhinov, “An example of the absence of stabilization for a solution of the heat equation”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:5 (1969), 298–299  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus

   1967
90. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Generalized Cauchy problem for an ultraparabolic equation”, Math. USSR-Izv., 1:6 (1967), 1285–1303  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1966
91. Yu. N. Drozhzhinov, I. G. Krutikova, “Neutron waves from an infinite plane source of variable strength in a subcritical system”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 6:3 (1966), 253–260  mathnet  crossref  zmath  scopus

   1962
92. Yu. N. Drozhzhinov, “On the stability of solutions of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Sov. Math. Dokl., 3 (1962), 8–12  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Многомерная тауберова теорема для голоморфных функций
Yu. N. Drozhzhinov
Function Theory, Operator Theory and Quantum Information Theory
October 6, 2021 14:25
2. Multidimensional Tauberian theorem for holomorphic functions with nonnegative imaginary part
Yu. N. Drozhzhinov
International Conference "Selected Topics in Mathematical Physics" Dedicated to 75-th Anniversary of I. V. Volovich
September 30, 2021 11:20   
3. On a problem in Tauberian theory
Yu. N. Drozhzhinov
Mathematical Physics, Dynamical Systems and Infinite-Dimensional Analysis – 2021
July 1, 2021 15:00   
4. Об одной задаче многомерной тауберовой теории
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 28, 2019 11:00
5. Тауберовы теоремы для голоморфных функций ограниченного аргумента
Yu. N. Drozhzhinov
International conference "8th Russian-Armenian Workshop on Mathematical Physics, Complex Analysis and Related Topics"
September 17, 2019 15:50   
6. Тауберова теорема В.С. Владимирова и ее развитие в многомерной тауберовой теории. Об одной нерешённой задаче в тауберовой теории
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 27, 2018 11:00
7. Квазиасимптотика обобщённых функций по Борису Завьялову и общая тауберова теорема
Yu. N. Drozhzhinov
Conference on Mathematical Physics dedicated to the 70th anniversary of Boris Ivanovich Zavialov
December 22, 2016 11:00   
8. Голоморфные функции с неотрицательной мнимой частью в работах В. С. Владимирова
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 5, 2015 11:00
9. Tauberian theorems for generalized funtions
Yu. N. Drozhzhinov
Colloquium of Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
February 6, 2014 16:00   
10. Асимптотически однородные обобщенные функции и некоторые их применения
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 26, 2013 11:00
11. Многомерная тауберова теорема В. С. Владимирова и ее обобщение
Yu. N. Drozhzhinov
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 15, 2013 10:00   
12. Обобщённые функции, асимптотически однородные относительно однопараметрических групп (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 24, 2012 11:00
13. Обобщённые функции, асимптотически однородные относительно однопараметрических групп
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 17, 2012 11:00
14. Асимптотические однородные обобщённые функции (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 1, 2011 11:00
15. Асимптотические однородные обобщённые функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 24, 2011 11:00
16. Tauberian theorems for generalized functions of several variables. Asymptotically homogeneous generalized functions
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Steklov Mathematical Institute Seminar
March 23, 2006 16:00   
17. Асимптотически однородные обобщённые функции (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 13, 2005
18. Асимптотически однородные обобщённые функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 6, 2005
19. Асимптотически однородные обобщенные функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 25, 2004

Books in Math-Net.Ru
 1. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, Introduction to the theory of generalized functions, Lekts. Kursy NOC, 5, 2006, 164 с.
  http://mi.mathnet.ru/book647
 2. Selected problems of mathematical physics and analysis, Collection of articles. To seventy birthday of Academician V. S. Vladimirov, Trudy Mat. Inst. Steklov., 203, ed. I. V. Volovich, Yu. N. Drozhzhinov, A. G. Sergeev, E. F. Mishchenko, 1994, 496 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1095

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021