Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Zavialov, Boris Ivanovich
(1946–2012)

Total publications: 75 (69)
in MathSciNet: 68 (62)
in zbMATH: 48 (47)
in Web of Science: 33 (29)
in Scopus: 34 (33)
Cited articles: 50
Citations in Math-Net.Ru: 283
Citations in MathSciNet: 166
Citations in Web of Science: 79
Citations in Scopus: 101
Presentations: 8

Number of views:
This page:3096
Abstract pages:14104
Full texts:5594
References:1324
Zavialov, Boris Ivanovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1982)
Speciality: 01.04.02 (Theoretical physics)
Birth date: 18.12.1946
Keywords: generalized functions, integral transforms, differential equations, tauberian theorems, complex analysis.

Subject:

Tauberian theory for distributions. Boundary properties of holomorphic functions. Asymptotic properties of solutions of differential equations. Automodel asymptotic in quantum field theory.

Biography

1971 — graduated from Moscow State University. 1971–1974 — postgraduate in Steklov Mathematical Institute. From 1974 up to now — collaborator of the Institute. 1974 — candidate degree. 1983 — doctor degree.

   
Main publications:
  • Zavyalov B. I. Ob asimptoticheskikh svoistvakh funktsii, golomorfnykh v trubchatykh konusakh // Matematicheskii sbornik, 1988, 136 (178), # 1 (5).
  • Vladimirov V. S., Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Mnogomernye tauberovy teoremy dlya obobschennykh funktsii. Moskva: Nauka, 1986.
  • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Teoremy tauberova tipa dlya obobschennoi multiplikativnoi svertki // Izvestiya RAN, ser. matem., 2000, 64 (1), 37–94.
  • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Mnogomernye tauberovy teoremy sravneniya dlya golomorfnykh funktsii ogranichennogo argumenta // Izvestiya RAN, ser. matem., 1991, 55 (6), 1139–1157.

http://www.mathnet.ru/eng/person8316
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:zavialov.boris-ivanovich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/214700
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4627

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2015
1. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Comparison Tauberian theorems and hyperbolic operators with constant coefficients”, Ufa Math. Journal, 7:3 (2015), 47–53  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 3)

   2014
2. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically homogeneous solutions to differential equations with homogeneous polynomial symbols with respect to a multiplicative one-parameter group”, Proc. Steklov Inst. Math., 285 (2014), 99–119  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus

   2013
3. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Generalized functions asymptotically homogeneous with respect to one–parametric group at origin”, Ufa Mathematical Journal, 5:1 (2013), 17–35  mathnet  crossref  mathscinet  elib
4. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous solutions of differential equations whose symbols are polynomials quasi-homogeneous with respect to one-parameter groups with generators containing a nilpotent component”, Dokl. Math., 88:2 (2013), 590–592  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2012
5. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Distributions asymptotically homogeneous along the trajectories determined by one-parameter groups”, Izv. Math., 76:3 (2012), 466–516  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus
6. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Homogeneous Generalized Functions with Respect to One-Parametric Group”, p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, 4:1 (2012), 64–75  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
7. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “O suschestvovanii asimptoticheski odnorodnykh reshenii differentsialnykh uravnenii”, Tretya mezhdunarodnaya konferentsiya «Matematicheskaya fizika i ee prilozheniya» (Rossiya, g. Samara, 27 avgusta – 1 sentyabrya 2012 g.), Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, 2012, 121–122

   2011
8. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Generalized functions asymptotically homogeneous along the unstable degenerated node”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(22) (2011), 68–82  mathnet  crossref  rsci  elib

   2010
9. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions along trajectories defined by a general one-parameter transformation group”, Dokl. Math., 82:3 (2010), 874–877  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2009
10. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Asimptoticheski odnorodnye obobschennye funktsii v nule i uravneniya v svertkakh s yadrami, simvoly kotorykh – kvaziodnorodnye mnogochleny”, Dokl. RAN, 426:3 (2009), 300–303  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath  elib (cited: 5)
11. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Generalized functions asymptotically homogeneous along special transformation groups”, Sb. Math., 200:6 (2009), 803–844  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
12. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically quasi-homogeneous generalized functions at the origine”, Ufimsk. Mat. Zh., 1:4 (2009), 24–57  mathnet  zmath
13. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zav'yalov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 553–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
14. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically quasi-homogeneous distributions”, Dokl. Math., 78:1 (2008), 503–507  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
15. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Mnogomernye tauberovy teoremy v nekotorykh modelyakh matematicheskoi fiziki”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 30–31  mathscinet
16. B. I. Zavyalov, “Asimptoticheski odnorodnye obobschennye funktsii”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 40–41
17. B. I. Zavyalov, “Asimptoticheski odnorodnye obobschennye funktsii”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 76
18. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Applications of Tauberian theorems in some problems in mathematical physics”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1678–1693  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 7)

   2006
19. J. Contemp. Math. Anal., 41:5 (2006), 9–15  mathscinet
20. J. Contemp. Math. Anal., 41:6 (2006), 20–29  mathscinet
21. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 80(94) (2006), 97–108  crossref  mathscinet  zmath
22. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically homogeneous generalized functions and boundary properties of functions holomorphic in tubular cones”, Izv. Math., 70:6 (2006), 1117–1164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 10)
23. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Introduction to the theory of generalized functions”, Lekts. Kursy NOC, 5, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2006, 3–162  mathnet  crossref  zmath  elib

   2005
24. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Asimptoticheski odnorodnye obobschennye funktsii v sfericheskom predstavlenii i nekotorye primeneniya”, Dokl. RAN, 405:1 (2005), 18–21  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath  elib (cited: 7)

   2004
25. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Quasi-asymptotics and spherical representation of generalized functions”, Dokl. RAN, 398:5 (2004), 591–594  mathnet  mathscinet

   2003
26. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Ob odnoi mnogomernoi teoreme tauberova tipa dlya obobschennykh funktsii so znacheniyami v banakhovykh prostranstvakh”, Dokl. RAN, 391:2 (2003), 158–161  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath
27. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Tauberian theorems for Banach-space valued generalized functions”, Sb. Math., 194:11 (2003), 1599–1646  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 10)

   2002
28. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Tauberian theorems for generalized functions in a scale of regularly varying functions and functionals”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 71(85), Dédié à Jovan Karamata (2002), 123–132  crossref  mathscinet  zmath
29. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Tauberian-type theorems for generalized functions in the scale of self-similar functionals”, Dokl. RAN, 383:2 (2002), 156–160  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
30. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions with values in Banach spaces”, Izv. Math., 66:4 (2002), 701–769  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)

   2000
31. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorem for generalized multiplicative convolutions”, Izv. Math., 64:1 (2000), 35–92  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 3)
32. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Wiener-Type Tauberian Theorems for Generalized Functions on the Half-Axis”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 43–51  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
33. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Wiener-type theorems for generalized functions, and the integral Stieltjes transform”, Dokl. RAN, 363:2 (1998), 156–159  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
34. B. I. Zavyalov, Yu. N. Drozhzhinov, “On a real Tauberian theorem”, Dokl. RAN, 358:2 (1998), 160–161  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  isi
35. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A Wiener-type Tauberian theorem for generalized functions of slow growth”, Sb. Math., 189:7 (1998), 1047–1086  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   1997
36. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Local Tauberian theorems in spaces of distributions related to cones, and their applications”, Izv. Math., 61:6 (1997), 1171–1214  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1996
37. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “On the noncompensation of singularities of functions that are holomorphic in tubular cones”, Dokl. RAN, 346:1 (1996), 11–12  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1995
38. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Quasi-asymptotic expansion of a measure”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 58(72), Slobodan Aljančić memorial volume (1995), 153–161  mathscinet  zmath
39. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Theorems of Hardy–Littlewood type for signed measures on a cone”, Sb. Math., 186:5 (1995), 675–693  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
40. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A Tauberian theorem for quasiasymptotic decompositions of measures with supports in the positive octant”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 81:1 (1995), 185–209  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)
41. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A theorem on the division of generalized functions by a homogeneous function with preservation of quasiasymptotics, and its application”, Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 67–77  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
42. I. V. Volovich, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavyalov, V. A. Il'in, V. M. Millionshchikov, V. N. Mikhailov, A. G. Sergeev, “Vladimirov Vasilii Sergeevich (70-th birthday tribute)”, Differential Equations, 29:2 (1993), 305–313  mathnet  mathscinet  isi
43. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1991
44. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for distributions”, International Symposium in Memory of Hua Loo Keng (Beijing, 1988), Vol. II, Springer, Berlin, 1991, 301–311  mathscinet  zmath

   1992
45. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional tauberian comparison theorems for holomorphic functions of bounded argument”, Math. USSR-Izv., 39:3 (1992), 1097–1112  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus (cited: 2)

   1991
46. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, V. M. Millionshchikov, “Valentin Petrovich Mikhailov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:4 (1991), 207–209  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
47. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. I. Zavialov, V. M. Millionshchikov, Differ. Uravn., 27:4 (1991), 725–730  mathnet  mathscinet  mathscinet

   1990
48. Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “On multidimensional generalizations of regularly varying functions and Tauberian and Abelian theorems”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Workshop in Analysis and its Applications, 48(62), 1990, 69–72  mathscinet  zmath
49. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drožžinov, B. I. Zavialov, “Multi-dimensional Tauberian theorems for distributions”, Generalized functions and convergence (Katowice, 1988), World Sci. Publ., Teaneck, NJ, 1990, 265–277  mathscinet

   1991
50. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Abelian and Tauberian comparison theorems”, Math. USSR-Sb., 68:1 (1991), 85–110  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 2)

   1988
51. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, Tauberian theorems for generalized functions, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 10, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1988 , xvi+293 pp.  mathscinet  zmath

   1989
52. B. I. Zavialov, “On the asymptotic properties of functions holomorphic in tubular cones”, Math. USSR-Sb., 64:1 (1989), 97–113  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

   1987
53. B. I. Zavyalov, “On the asymptotic properties of functions that are holomorphic in tubular cones”, Dokl. AN SSSR, 294:5 (1987), 1048–1050  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1988
54. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions and their applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 107–116  mathnet  mathscinet  zmath

   1986
55. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, Mnogomernye tauberovy teoremy dlya obobschennykh funktsii, Nauka, M., 1986 , 304 pp.  mathscinet
56. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotic properties of some classes of generalized functions”, Math. USSR-Izv., 26:1 (1986), 77–131  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
57. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Tuberian comparison theorems for generalized functions in cones”, Math. USSR-Sb., 54:2 (1986), 499–524  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1984
58. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for distributions”, Complex analysis and applications '81 (Varna, 1981), Publ. House Bulgar. Acad. Sci., Sofia, 1984, 524–532  mathscinet
59. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Teoremy sravneniya tauberova tipa”, Dokl. AN SSSR, 279:3 (1984), 532–535  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  isi

   1985
60. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Theorems of Tauberian type for generalized functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 163 (1985), 53–60  mathnet  mathscinet  zmath

   1982
61. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “O mnogomernom analoge teoremy Lindelëfa”, Dokl. AN SSSR, 262:2 (1982), 269–270  mathnet (cited: 3)  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
62. V. S. Vladimirov, B. I. Zavialov, “Self-similar asymptotic behavior of causal functions and their behavior on the light cone”, Theoret. and Math. Phys., 50:2 (1982), 105–126  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   1981
63. V. S. Vladimirov, B. I. Zavyalov, “Avtomodelnaya asimptotika i povedenie na svetovom konuse v kvantovoi teorii polya”, Dokl. AN SSSR, 258:4 (1981), 842–846  mathnet  mathscinet  mathscinet  isi
64. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Teoremy tauberova tipa dlya obobschennykh funktsii”, Obobschennye funktsii i ikh primeneniya v matematicheskoi fizike (Moskva, 1980), VTs AN SSSR, M., 1981, 125–134  mathscinet
65. B. I. Zavialov, “Jost–Lehmann–Dyson representation in the spaces $S'_\alpha$”, Theoret. and Math. Phys., 49:2 (1981), 945–951  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus (cited: 1)
66. V. S. Vladimirov, B. I. Zav'yalov, “Tauberian theorems in quantum field theory”, J. Soviet Math., 16:6 (1981), 1487–1509  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1980
67. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions with supports in cones”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 75–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   1979
68. V. S. Vladimirov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems in quantum field theory”, Theoret. and Math. Phys., 40:2 (1979), 660–677  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 8)

   1977
69. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Quasi-asymptotics of generalized functions and Tauberian theorems in the complex domain”, Math. USSR-Sb., 31:3 (1977), 329–345  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 7)
70. B. I. Zavialov, “Bjorken asymptotic behavior of deep inelastic scattering form factors and the general principles of field theory”, Theoret. and Math. Phys., 33:3 (1977), 1040–1046  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus

   1976
71. B. I. Zavialov, V. B. Trushin, “On the extended $n$-point tube”, Theoret. and Math. Phys., 27:1 (1976), 293–301  mathnet  crossref  adsnasa  scopus (cited: 4)

   1974
72. B. I. Zavialov, ““Quasiasymptotics” of generalized functions and scaling of electromagnetic form factors”, Theoret. and Math. Phys., 19:2 (1974), 426–432  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 1)
73. Yu. Drozhzhinov, B. Zavialov, “Recent developments in mathematical physics. Ed. P. Urban. Wien–New York, Springer, 1973, VI+610 pp. (Book review)”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 14:5 (1974), 261–262  mathnet  crossref

   1973
74. B. I. Zavialov, “Aling of electromagnetic form factors and the behavior of their Fourier transforms in the neighborhood of the light cone”, Theoret. and Math. Phys., 17:2 (1973), 1074–1081  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus (cited: 2)
75. B. I. Zavialov, “On the behavior of the electromagnetic form factors in the neighborhood of the light cone”, Theoret. and Math. Phys., 16:1 (1973), 672–675  mathnet  crossref  adsnasa  scopus (cited: 3)

Presentations in Math-Net.Ru
1. Обобщённые функции, асимптотически однородные относительно однопараметрических групп (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 24, 2012 11:00
2. Обобщённые функции, асимптотически однородные относительно однопараметрических групп
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 17, 2012 11:00
3. Асимптотические однородные обобщённые функции (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 1, 2011 11:00
4. Асимптотические однородные обобщённые функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 24, 2011 11:00
5. Tauberian theorems for generalized functions of several variables. Asymptotically homogeneous generalized functions
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Steklov Mathematical Institute Seminar
March 23, 2006 16:00   
6. Асимптотически однородные обобщённые функции (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 13, 2005
7. Асимптотически однородные обобщённые функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 6, 2005
8. Асимптотически однородные обобщенные функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 25, 2004

Books in Math-Net.Ru
  1. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, Introduction to the theory of generalized functions, Lekts. Kursy NOC, 5, 2006, 164 с.
    http://mi.mathnet.ru/book647

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021