Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Mikhailov, Valentin Petrovich
(1930–2014)

Total publications: 113 (90)
in MathSciNet: 110 (95)
in zbMATH: 65 (57)
in Web of Science: 26 (22)
in Scopus: 21 (21)
Cited articles: 63
Citations in Math-Net.Ru: 524
Citations in MathSciNet: 540
Citations in Web of Science: 89
Citations in Scopus: 72
Presentations: 3

Number of views:
This page:3460
Abstract pages:19001
Full texts:8513
References:1004
Mikhailov, Valentin Petrovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Speciality: 01.01.02 (Differential equations, dynamical systems, and optimal control)
Birth date: 15.12.1930
Keywords: Partial differential equations, generalized solutions, boundary value.

Subject:

Boundary problems for partial differential equations, stabilization solutions of nonstationary problems, behavior of solutions near boundary.

   
Main publications:
 • 1. V.P. Mikhailov, "The Dirichlet problem for a second order elliptic equation", Differencial'nye Uravnenija, 12:10 (1976), 1877-1891, 1919
 • 2. V.P. Mikhailov, "O granichnykh znacheniyakh reshenii ellipticheskikh uravnenii vtorogo poryadka", Matem. sb., 100(142):1(5) (1976), 5Ц13. [ V.P. Mikhailov, "On the boundary values of solutions of second-order elliptic equations", Math. USSR-Sb., 29:1 (1976), 3-11
 • 3.V.P. Mikhailov, "The mixed boundary value problem for the Navier-Stokes system of equations", Sibirsk. Mat. Z., 9(1968), 1221-1237
 • 4. V.P. Mikhailov, " O suschestvovanii granichnogo znacheniya u bigarmonicheskikh funktsii", Matem. sb., 195:12 (2004), 81Ц94.
 • 5. V.P. Mikhailov, " O suschestvovanii granichnykh znachenii u poligarmonicheskikh funktsii", Matem. sb., 201:5 (2010), 111Ц134. [V.P. Mikhailov, "Existence of boundary values of polyharmonic functions", Math. Sb. (N.S.),201:5 (2010), 111Ц134

http://www.mathnet.ru/eng/person8480
https://scholar.google.com/citations?user=rUuFWpQAAAAJ&hl=en
https://zbmath.org/authors/?q=ai:mikhailov.v-p
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/211659
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=2647

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2013
1. V. P. Mikhailov, “On the existence of boundary values of solutions of elliptic equations”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(30) (2013), 16–24  mathnet  crossref  rsci

   2012
2. V. P. Mikhailov, “Existence of boundary values of solutions of elliptic equations in a strip”, Sb. Math., 203:1 (2012), 60–74  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2010
3. V. P. Mikhailov, “Existence of boundary values of polyharmonic functions”, Sb. Math., 201:5 (2010), 735–757  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2009
4. V. P. Mikhailov, “On the existence of boundary values of solutions to an elliptic equation in a strip”, Dokl. Math., 80:1 (2009), 492–494  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
5. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zav'yalov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 553–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
6. V. P. Mikhailov, “Dostatochnoe uslovie suschestvovaniya predelnykh znachenii na granitse oblasti u metagarmonicheskikh funktsii”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 131–132
7. V. P. Mikhailov, “O suschestvovanii granichnykh znachenii u poligarmonicheskikh funktsii v share”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 45–46
8. V. P. Mikhailov, “A sufficient condition for the existence of limit values of solutions of an elliptic equation on the boundary”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1733–1744  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
9. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “O suschestvovanii granichnykh znachenii u reshenii ellipticheskogo uravnenii”, Vestnik SamGU - Estestvennonauchnaya seriya, 2008, no. 8/1(67), 61–75
10. A. K. Guschin, V. P. Mikhailov, “Vnutrennie otsenki obobschennykh reshenii ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, Vestnik SamGU - Estestvennonauchnaya seriya, 2008, no. 8/1(67), 76–94

   2007
11. V. P. Mikhailov, A. K. Gushchin, “Additional chapters of course “Equations of Mathematical Physics””, Lekts. Kursy NOC, 7, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2007, 3–144 , 146 pp.  mathnet  crossref  zmath  elib

   2006
12. V. P. Mikhailov, “O suschestvovanii predelnykh znachenii na granitse reshenii poligarmonicheskogo uravneniya”, Dokl. RAN, 407:5 (2006), 592–594  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)

   2005
13. V. P. Mikhailov, “Existence of the boundary value of a polyharmonic function”, Siberian Math. J., 46:5 (2005), 902–912  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   2004
14. V. P. Mikhaĭlov, “On the existence of limit values of a biharmonic function on the boundary of a domain”, Dokl. Akad. Nauk, 395:4 (2004), 452–454  mathnet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
15. V. P. Mikhailov, “Existence of boundary values for biharmonic functions”, Sb. Math., 195:12 (2004), 1781–1793  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2)

   2003
16. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1237–1240  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2000
17. V. P. Mikhaĭlov, “On the existence of boundary values for metaharmonic functions”, Dokl. Akad. Nauk, 374:3 (2000), 307–309  mathnet  mathscinet  zmath
18. T. D. Venttsel', Yu. A. Dubinskii, A. M. Il'in, V. A. Kondrat'ev, V. P. Mikhailov, A. A. Mal'tsev, O. A. Oleinik, S. I. Pokhozhaev, N. Kh. Rozov, G. A. Chechkin, T. A. Shaposhnikova, “Anatolii Sergeevich Kalashnikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 977–985  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1999
19. V. P. Mikhaĭlov, “Limit values on the boundary of metaharmonic functions”, Dokl. Akad. Nauk, 369:2 (1999), 167–169  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
20. V. P. Mikhailov, “Existence of boundary values for metaharmonic functions”, Sb. Math., 190:10 (1999), 1417–1448  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 5)

   1998
21. V. P. Mikhaĭlov, “On the limit values of solutions of the polyharmonic equation on the boundary of the domain”, Dokl. Akad. Nauk, 360:5 (1998), 605–607  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, V. A. Il'in, V. N. Maslennikova, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, B. V. Pal'tsev, V. K. Romanko, A. A. Samarskii, “Alekseǐ Alekseevich Dezin (on the occasion of his 75th birthday)”, Differ. Equ., 34:6 (1998), 721–724  mathnet  mathscinet

   1996
23. Gushchin A. K., V. P. Mikhaĭlov, “On the unique solvability of nonlocal problems for an elliptic equation”, Dokl. Akad. Nauk, 351:1 (1996), 7–8  mathnet (cited: 7)  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)
24. V. P. Mikhailov, “Existence of limit values of the solutions of a polyharmonic equation on the boundary of a domain”, Sb. Math., 187:11 (1996), 1665–1690  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1995
25. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On the continuity of the solutions of a class of non-local problems for an elliptic equation”, Sb. Math., 186:2 (1995), 197–219  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 4)
26. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On solvability of nonlocal problems for a second-order elliptic equation”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 81:1 (1995), 101–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  scopus (cited: 10)

   1994
27. Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 48:3 (1994), 510–514  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1993
28. I. V. Volovich, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, V. A. Il'in, V. M. Millionshchikov, V. P. Mikhailov, A. G. Sergeev, “Vasiliǐ Sergeevich Vladimirov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 29:2 (1993), 305–313  mathnet  mathscinet
29. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
30. A. V. Bitsadze, V. S. Vladimirov, V. A. Il'in, V. N. Maslennikova, V. P. Mikhailov, B. V. Pal'tsev, Ya. V. Radyno, “Alekseǐ Alekseevich Dezin (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 29:8 (1993), 1119–1121  mathnet  mathscinet

   1992
31. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On the existence of boundary values of solutions of an elliptic equation”, Math. USSR-Sb., 73:1 (1992), 171–194  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 16)  scopus (cited: 12)

   1989
32. A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. M. Millionshchikov, V. P. Mikhailov, Differ. Uravn., 25:8 (1989), 1465  mathnet

   1988
33. V. P. Mikhaĭlov, “Quasi-asymptotic behavior of solutions of a hyperbolic equation”, Problems in the qualitative theory of differential equations (1986, Irkutsk), “Nauka” Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1988, 98–102, 282  mathscinet  adsnasa

   1989
34. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Comparison theorems for solutions of hyperbolic equations”, Math. USSR-Sb., 62:2 (1989), 349–371  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1988
35. O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Boundary value problems of mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 65–105  mathnet  mathscinet  zmath

   1986
36. Gushchin A. K., V. P. Mikhaĭlov, “Uniform quasi-asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for a hyperbolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:1 (1986), 37–40  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1988
37. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On uniform quasiasymptotics of solutions of the second mixed problem for a hyperbolic equation”, Math. USSR-Sb., 59:2 (1988), 409–427  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1986
38. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Uniform quasi-asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for a hyperbolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 287:1 (1986), 37–40  mathnet  mathscinet  zmath
39. Vladimirov V. S., V. P. Mikhaĭlov, Vasharin A. A., Karimova Kh. Kh., Sidorov Yu. V., Shabunin M. I., A collection of problems on the equations of mathematical physics, Translated from the Russian by Eugene Yankovsky [E. Yankovskiĭ], “Mir”, Moscow, 1986 , 288 pp.  mathscinet  zmath

   1985
40. Gushchin A. K., V. P. Mikhaĭlov, Mikhaĭlov Yu. A., “Estimates for the Green function and a criterion for uniform stabilization of the solution of the second mixed problem for a second-order parabolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 282:1 (1985), 15–18  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1987
41. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, Yu. A. Mikhailov, “On uniform stabilization of the solution of the second mixed problem for a second order parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 56:1 (1987), 141–162  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 6)

   1985
42. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, Yu. A. Mikhailov, “Estimates for the Green function and a criterion for uniform stabilization of the solution of the second mixed problem for a second-order parabolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 282:1 (1985), 15–18  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
43. Gushchin A. K., V. P. Mikhaĭlov, “Uniform quasistabilization of the solution of the Cauchy problem for a hyperbolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 276:3 (1984), 532–535  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1986
44. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Uniform stabilization of the solution of the Cauchy problem for a second-order hyperbolic equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 166 (1986), 79–95  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
45. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “Uniform quasistabilization of the solution of the Cauchy problem for a hyperbolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 276:3 (1984), 532–535  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
46. Bogolyubov N. N., Marchuk G. I., Erugin N. P., Mishchenko E. F., V. P. Mikhaĭlov, Gonchar A. A., Millionshchikov V. M., “Vasiliĭ Sergeevich Vladimirov (on the occasion of his 60th birthday)”, Differentsial'nye Uravneniya, 19:2 (1983), 187–195  mathnet  mathscinet  zmath
47. V. P. Mikhaĭlov, Differentsialnye uravneniya v chastnykh proizvodnykh, Ed. 2, “Nauka”, Moscow, 1983 , 424 pp.  mathscinet  zmath

   1980
48. V. P. Mikhaĭlov, “On the boundary values of the solutions of elliptic equations”, Appl. Math. Optim., 6:3 (1980), 193–199  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)
49. V. P. Mikhailov, “Boundary properties of solutions of elliptic equations”, Mat. Zametki, 27:1 (1980), 137–145  mathnet  mathscinet  zmath
50. Mikhaĭlov V., Équations aux dérivées partielles, Translated from the Russian by Irina Petrova, “Mir”, Moscow, 1980 , 390 pp.  mathscinet  zmath
51. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “On boundary values in $L_p$, $p>1$, of solutions of elliptic equations”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 1–19  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   1978
52. V. P. Mikhaĭlov, Partial differential equations, Translated from the Russian by P. C. Sinha, “Mir”, Moscow, 1978 , 397 pp.  mathscinet
53. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., “The behavior near the boundary of the solution of the third -boundary value problem for a second order elliptic equation”, Complex analysis and its applications (Russian), “Nauka”, Moscow, 1978, 193–202, 666  mathscinet
54. Mijailov V. P., Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, Translated from the Russian by K. P. Medkov, Editorial Mir, Moscow, 1978 , 421 pp.  mathscinet

   1977
55. K. A. Bezhanov, O. V. Besov, A. V. Bitsadze, I. A. Borachinsky, A. A. Vasharin, V. S. Vladimirov, N. V. Zvolinsky, V. A. Il'in, V. P. Korobeinikov, L. D. Kudryavtsev, L. P. Kuptsov, P. I. Lizorkin, Yu. I. Makarychev, V. E. Mirakov, V. P. Mikhailov, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Nikol'skii, A. P. Novikov, T. S. Pigolkina, S. I. Pokhozhaev, E. A. Romishevsky, S. L. Sobolev, S. V. Uspenskii, M. I. Shabunin, G. N. Yakovlev, Differ. Uravn., 13:6 (1977), 1149–1153  mathnet

   1976
56. Mihaĭlov V. P., “The Dirichlet problem for a second order elliptic equation”, Differencial'nye Uravnenija, 12:10 (1976), 1877–1891, 1919  mathnet (cited: 26)  mathscinet  zmath
57. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., “The behavior in the neighborhood of the boundary of a solution of the third boundary value problem for an elliptic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 229:6 (1976), 1299–1302  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
58. Mihaĭlov V. P., “Boundary properties of the solutions of elliptic equations”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 226:6 (1976), 1264–1266  mathnet (cited: 7)  mathscinet  mathscinet  zmath
59. V. P. Mikhailov, “On the boundary values of solutions of elliptic equations in domains with a smooth boundary”, Math. USSR-Sb., 30:2 (1976), 143–166  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 10)
60. V. P. Mikhailov, “On the boundary values of solutions of second-order elliptic equations”, Math. USSR-Sb., 29:1 (1976), 3–11  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
61. V. P. Mikhailov, Differ. Uravn., 12:10 (1976), 1877–1891  mathnet  mathscinet  zmath
62. {\cyr{M}}ikhaĭlov V. P., Differentsialnye uravneniya v chastnykh proizvodnykh, Izdat. “Nauka”, Moscow, 1976 , 391 pp.  mathscinet
63. Vladimirov V., Mikhaĭlov V., Chabounine M., Karimova Kh., Sidorov Y., Vacharine A., Recueil de problèmes d'équations de physique mathématique, Traduit du russe par Irina Pétrova, Éditions Mir, Moscow, 1976 , 264 pp.  mathscinet  zmath

   1975
64. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., Muraveĭ L. A., “The stabilization of the solutions of time-dependent boundary value problems for linear partial differential equations”, Dinamika Splošn. Sredy, 1975, no. Vyp. 23 Nekotorye Probl. Gaz. Dinamiki, 57–91, 227  mathscinet

   1974
65. {\cyr{V}}ladimirov V. S.}, {{\cyr{M}}ikhaĭlov V. P.}, {{\cyr{V}}asharin A. A.}, {{\cyr{K}}arimova Kh. Kh.}, {{\cyr{S}}idorov Yu. V.}, {{\cyr{S}}habunin M. I., Sbornik zadach po uravneniyam matematicheskoi fiziki, Izdat. “Nauka”, Moscow, 1974 , 271 pp.  mathscinet

   1973
66. V. P. Mikhailov, “Preface”, Boundary value problems for differential equations. Part III, Trudy Mat. Inst. Steklov., 126, 1973, 3–4  mathnet
67. Kraevye zadachi dlya differentsialnykh uravnenii. III, Sbornik rabot pod redaktsiei V. P. Mikhailova, Tr. MIAN SSSR, 126, ed. V. P. Mikhailov, S. M. Nikolskii, 1973 , 227 pp.  mathnet

   1972
68. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., “The behavior as $t\rightarrow \infty $ of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Application of functional methods to the boundary value problems of mathematical physics (Proc. Third Soviet-Czechoslovak Conf., Novosibirsk, 1971) (Russian), Inst. Mat. Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel., Novosibirsk, 1972, 45–49  mathscinet
69. V. P. Mikhailov, UFN, 106:3 (1972), 573  mathnet  crossref

   1971
70. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation with one space variable”, Proc. Steklov Inst. Math., 112 (1971), 187–210  mathnet  mathscinet  zmath
71. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Differencial'nye Uravnenija, 7 (1971), 297–311  mathnet (cited: 13)  mathscinet  zmath
72. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for a one-dimensional parabolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 197 (1971), 257–260  mathnet (cited: 4)  mathscinet  mathscinet  zmath
73. A. K. Gushchin, V. P. Mikhailov, Differ. Uravn., 7:2 (1971), 297–311  mathnet  mathscinet  zmath

   1970
74. Zelenjak T. I., Mihaĭlov V. P., “The asymptotic behavior of the solutions of certain boundary value problems in mathematical physics as $t\rightarrow \infty $”, Partial differential equations (Proc. Sympos.) (Russian), Izdat. “Nauka”, Moscow, 1970, 96–118  mathscinet
75. Guščin A. K., Mihaĭlov V. P., “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 194 (1970), 492–495  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
76. Mihaĭlov V. P., “The stabilization of the solution of the Cauchy problem for the heat equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 190 (1970), 38–41  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1968
77. V. P. Mikhailov, “The generalized Tricomi problem”, Boundary value problems for differential equations. Part II, Trudy Mat. Inst. Steklov., 103, 1968, 142–161  mathnet  mathscinet  zmath
78. Mihaĭlov V. P., “A certain boundary value problem for the Navier-Stokes system of equations”, Dokl. akad. Nauk SSSR, 183 (1968), 284–287  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
79. V. P. Mikhailov, “The mixed boundary value problem for the Navier–Stokes system of equations”, Siberian Math. J., 9:5 (1968), 916–929  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet
80. V. P. Mikhailov, “The roots of Macdonald functions”, Boundary value problems for differential equations. Part II, Trudy Mat. Inst. Steklov., 103, 1968, 162–171  mathnet  mathscinet  zmath
81. V. P. Mikhailov, “Preface”, Boundary value problems for differential equations. Part II, Trudy Mat. Inst. Steklov., 103, 1968, 3–4  mathnet
82. Kraevye zadachi dlya differentsialnykh uravnenii. II, Sbornik rabot. K shestidesyatiletiyu akademika Sergeya Lvovicha Soboleva, Tr. MIAN SSSR, 103, ed. V. P. Mikhailov, I. G. Petrovskii, 1968 , 207 pp.  mathnet

   1967
83. V. P. Mikhailov, “The first boundary value problem for quasi-elliptic and quasi-parabolic equations”, Proc. Steklov Inst. Math., 91 (1967), 83–102  mathnet  mathscinet  zmath
84. V. P. Mikhailov, “A theorem on the existence and uniqueness of the solution of a boundary value problem for a parabolic equation in a region with singular points on the boundary”, Proc. Steklov Inst. Math., 91 (1967), 47–59  mathnet  mathscinet  zmath
85. V. P. Mikhailov, “Behavior at infinity of a certain class of polynomials”, Proc. Steklov Inst. Math., 91 (1967), 61–82  mathnet  mathscinet  zmath
86. Mihaĭlov V. P., “A generalized Tricomi problem”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 175 (1967), 1012–1014  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet
87. V. P. Mikhailov, “Stabilizing the solution of a certain nonstationary boundary value problem”, Proc. Steklov Inst. Math., 91 (1967), 103–115  mathnet  mathscinet  zmath
88. Granichnye zadachi dlya differentsialnykh uravnenii, Sbornik rabot, Tr. MIAN SSSR, 91, ed. V. P. Mikhailov, I. G. Petrovskii, 1967 , 172 pp.  mathnet  mathscinet  zmath
89. L. D. Kudryavtsev, V. P. Mikhailov, A. V. Bitsadze, Differ. Uravn., 3:4 (1967), 702–703  mathnet

   1965
90. Mihaĭlov V. P., “The behaviour of certain classes of polynomials at infinity”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 164 (1965), 499–502  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet
91. Mihaĭlov V. P., “The asymptotic behavior as $t\to\infty $ of solutions of certain non-stationary boundary problems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 162 (1965), 506–509  mathnet (cited: 2)  mathscinet  mathscinet

   1964
92. Mihaĭlov V. P., “On the principle of limiting amplitude”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 159 (1964), 750–752  mathnet (cited: 3)  mathscinet
93. V. P. Mikhailov, “The first boundary-value problem for certain semi-bounded hypo-elliptic equations”, Mat. Sb. (N.S.), 64(106):1 (1964), 10–51  mathnet  mathscinet  zmath
94. V. P. Mikhailov, “The first boundary-value problem for a class of hypoelliptic equations”, Mat. Sb. (N.S.), 63(105):2 (1964), 238–264  mathnet  mathscinet  zmath
95. V. P. Mikhailov, “On the principle of limiting amplitude”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 159:4 (1964), 750–752  mathnet  mathscinet  zmath

   1963
96. Mihaĭlov V. P., “The first boundary-value problem for certain semi-bounded operators”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 151 (1963), 282–285  mathnet  mathscinet  mathscinet
97. Mihaĭlov V. P., “The first boundary-value problem for certain semi-bounded hypo-elliptic differential operators”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 149 (1963), 1257–1260  mathnet  mathscinet
98. V. P. Mikhailov, “The Dirichlet problem for a parabolic equation. II”, Mat. Sb. (N.S.), 62(104):2 (1963), 140–159  mathnet  mathscinet  zmath
99. V. P. Mikhailov, “The Dirichlet problem for a parabolic equation. I”, Mat. Sb. (N.S.), 61(103):1 (1963), 40–64  mathnet  mathscinet  zmath
100. V. P. Mikhailov, “The first boundary value problem for certain semi bounded operators”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 151:2 (1963), 282–285  mathnet  mathscinet

   1962
101. Mihaĭlov V. P., “On Riesz bases in ${\cal L}\sb{2}(0, 1)$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 144 (1962), 981–984  mathnet (cited: 30)  mathscinet  mathscinet
102. Mihaĭlov V. P., “On a boundary-value problem”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 147 (1962), 548–551  mathscinet
103. Mihaĭlov V. P., “On the continuation of functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 143 (1962), 42–45  mathnet  mathscinet  mathscinet
104. V. P. Mikhailov, “On a boundary-value problem”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 147:3 (1962), 548–551  mathnet  mathscinet

   1961
105. Mihaĭlov V., “The Dirichlet problem and the first mixed problem for a parabolic equation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 140 (1961), 303–306  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1960
106. Mihaĭlov V. P., “A solution of a mixed problem for a parabolic system using the method of potentials”, Soviet Math. Dokl., 1 (1960), 556–560  mathscinet
107. V. P. Mikhailov, “A solution of a mixed problem for a parabolic system using the method of potentials”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 132:2 (1960), 291–294  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
108. Mihaĭlov V. P., “A mixed problem for a parabolic system on a plane”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 126 (1959), 1199–1202  mathscinet
109. Mihaĭlov V., “Potentials of parabolic equations”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 129 (1959), 1226–1229  mathscinet

   1958
110. V. P. Mikhailov, “Analytic solution of the Goursat problem for a system of partial differential equations”, Mat. Sb. (N.S.), 46(88):3 (1958), 315–342  mathnet  mathscinet  zmath

   1957
111. Mihaĭlov V. P., “Non-analytical solutions of Goursat's problem for a system of differential equations in two independent variables”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 117 (1957), 759–762  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath
112. Mihaĭlov V. P., “The analytical solution of the Goursat problem for a system of differential equations”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 115 (1957), 450–453  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
113. V. P. Mikhailov, “On the reduction of a linear differential equation with constant coefficients to a system of equations of first order”, Uspekhi Mat. Nauk, 12:6(78) (1957), 157–160  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Existence of boundary values for solutions of elliptic equations
V. P. Mikhailov
Steklov Mathematical Institute Seminar
September 17, 2009 16:00   
2. ќ существовании граничных значений у полигармонических функций в шаре
V. P. Mikhailov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 3, 2005
3. On the existence of limit values on the boundary for solutions of elliptic equations
V. P. Mikhailov
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 15, 2001

Books in Math-Net.Ru
 1. V. P. Mikhailov, A. K. Gushchin, Additional chapters of course “Equations of Mathematical Physics”, Lekts. Kursy NOC, 7, 2007, 146 с.
  http://mi.mathnet.ru/book649
 2. Boundary value problems for differential equations. Part III, Trudy Mat. Inst. Steklov., 126, ed. V. P. Mikhailov, S. M. Nikol'skii, 1973, 227 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1302
 3. Boundary value problems for differential equations. Part II, Trudy Mat. Inst. Steklov., 103, ed. V. P. Mikhailov, I. G. Petrovskii, 1968, 207 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1269
 4. Boundary problems for differential equations, Work collection, Trudy Mat. Inst. Steklov., 91, ed. V. P. Mikhailov, I. G. Petrovskii, 1967, 172 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1220

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021