RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Kulikov, Viktor Stepanovich

Total publications: 103 (87)
in MathSciNet: 68 (63)
in zbMATH: 62 (57)
in Web of Science: 50 (44)
in Scopus: 40 (39)
Cited articles: 56
Citations in Math-Net.Ru: 332
Citations in MathSciNet: 378
Citations in Web of Science: 312
Citations in Scopus: 199
Presentations: 28

Number of views:
This page:6615
Abstract pages:20367
Full texts:5841
References:1957
Kulikov, Viktor Stepanovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1992)
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
Birth date: 13.04.1952
Phone: +7 (499) 941 01 79, +7 (495) 984 81 41 * 36 70
E-mail:
Keywords: algebraic surfaces, period map, fundamental groups, Hurwitz curves, semigroup, factorizations of elements of a group, irreducible components of Hurwitz space.
UDC: 512.53, 512.54.03, 512.544, 512.7, 512.772, 512.772.5, 512.774, 513.6, 513.83, 514.154, 514.756.4, 515.1, 517.956.32
MSC: 14F35, 57R17, 14H20

Subject:

Algebraic and symplectic geometry.

   
Main publications:
  1. Vik. S. Kulikov, “Degenerations of $K3$ surfaces and Enriques surfaces”, Mathematics of the USSR-Izvestiya, 11:5 (1977), 957–989  crossref  mathscinet  zmath
  2. Vik. S. Kulikov, “On Chisini's conjecture”, Izvestiya: Mathematics, 63:6 (1999), 1139–1170  crossref  mathscinet  zmath
  3. Vik. S. Kulikov, P. F. Kurchanov, “Complex algebraic varieties: periods of integrals and Hodge structures”, Algebraic Geometry III, Encyclopediya Math. Sci., 36, Springer, Berlin, 1998, 1–217  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person8775
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:kulikov.viktor-s
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/107665
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=6979
http://www.researcherid.com/rid/Q-5084-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35617085300

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. Vik. S. Kulikov, “On the variety of the inflection points of plane cubic curves”, Izv. Math., 83:4 (2019), 770–795  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
2. Vik. S. Kulikov, “On germs of finite morphisms of smooth surfaces”, Algebra, number theory, and algebraic geometry, Collected papers. Dedicated to the memory of Academician Igor Rostislavovich Shafarevich, Tr. Mat. Inst. Steklova, 307, Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow, 2019 (to appear)  mathnet  crossref
3. S. O. Gorchinskiy, Vik. S. Kulikov, A. N. Parshin, V. L. Popov, Algebra, number theory, and algebraic geometry, Collected papers. Dedicated to the memory of Academician Igor Rostislavovich Shafarevich, Tr. Mat. Inst. Steklova, 307, Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow, 2019 (to appear)  mathnet  crossref
4. V. A. Artamonov, V. M. Buchstaber, È. B. Vinberg, L. V. Kuz'min, Vik. S. Kulikov, V. N. Latyshev, A. V. Mikhalev, A. Yu. Ol'shanskii, D. O. Orlov, A. N. Parshin, D. I. Piontkovskii, Uspekhi Mat. Nauk  mathnet  crossref

   2019
5. Algebra, teoriya chisel i algebraicheskaya geometriya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya pamyati akademika Igorya Rostislavovicha Shafarevicha, Tr. MIAN, 307, ed. A. N. Parshin, V. L. Popov, S. O. Gorchinskii, Vik. S. Kulikov, MIAN, M., 2019  mathnet

   2018
6. Vik. S. Kulikov, “On divisors of small canonical degree on Godeaux surfaces”, Sb. Math., 209:8 (2018), 1155–1163  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
7. Vik. S. Kulikov, On the variety of the inflection points of plane cubic curves, 2018 , 27 pp., arXiv: 1810.01705
8. Vik. S. Kulikov, On the almost generic covers of the projective plane, 2018 , 13 pp., arXiv: 1812.01313
9. Vik. S. Kulikov, G. B. Shabat, “Igor Rostislavovich Shafarevich – velikii matematik i Uchitel”, Matematicheskoe prosveschenie, 2018, Tretya seriya, no. 22, 37–63  mathnet
10. I. V. Arzhantsev, V. M. Buchstaber, L. V. Kuz'min, V. S. Kulikov, A. Yu. Ol'shanskii, D. O. Orlov, A. N. Parshin, D. I. Piontkovskii, Yu. G. Prokhorov, “Evgenii Solomonovich Golod”, Chebyshevskii Sb., 19:2 (2018), 542–545  mathnet

   2017
11. Vik. S. Kulikov, E. I. Shustin, “On $G$-Rigid Surfaces”, Proc. Steklov Inst. Math., 298 (2017), 133–151  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 3)
12. Vik. S. Kulikov, “The Hesse curve of a Lefschetz pencil of plane curves”, Russian Math. Surveys, 72:3 (2017), 574–576  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib  scopus (cited: 2)

   2016
13. Viktor S. Kulikov, Eugenii Shustin, “On rigid plane curves”, Eur. J. Math., 2:1 (2016), 208–226 , arXiv: 1501.03777  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 2)
14. Vik. S. Kulikov, “Plane rational quartics and K3 surfaces”, Proc. Steklov Inst. Math., 294 (2016), 95–128  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 1)
15. Vik. S. Kulikov, “K3 poverkhnosti s deistviyami gruppy $S_4$ i ratsionalnye kvartiki”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po algebraicheskoi geometrii, kompleksnomu analizu i kompyuternoi algebre (Filial S(A)FU im. M. V. Lomonosova, g. Koryazhma Arkhangelskoi oblasti, Rossiya, 3–9 avgusta 2016 g.), Matematicheskii institut im. V.A. Steklova Rossiiskoi akademii nauk, Moskva, 2016, 40–42 http://www.mathnet.ru/ConfLogos/805/thesis.pdf
16. Vik.S. Kulikov, “A remark on classical Pluecker's formulae”, Ann. Fac. Sci. Toulouse. Math., 25:5 (2016), 959–967 , arXiv: 1101.5042  mathnet  crossref  mathscinet

   2015
17. F. A. Bogomolov, Vik. S. Kulikov, “The ambiguity index of an equipped finite group”, Eur. J. Math., 1:2 (2015), 260–278 , arXiv: 1404.5763  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
18. Vik. S. Kulikov, “Dualizing coverings of the plane”, Izv. Math., 79:5 (2015), 1013–1042  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus (cited: 3)
19. Viktor S. Kulikov, Eugenii Shustin, “Duality of planar and spacial curves: new insight”, Eur. J. Math., 1:3 (2015), 462–482 , arXiv: 1412.1944  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
20. Vik. S. Kulikov, “O klassicheskikh formulakh Plyukkera”, V Shkola-konferentsiya po algebraicheskoi geometrii i kompleksnomu analizu dlya molodykh matematikov Rossii. Tezisy dokladov. (g. Koryazhma Arkhangelskoi oblasti, Filial S(A)FU im. M.V. Lomonosova, 17–22 avgusta 2015 g.), MIAN, M., 2015, 50–54 http://www.mathnet.ru/ConfLogos/604/thesis-Koryazhma.pdf

   2014
21. Vik. S. Kulikov, V. M. Kharlamov, “On numerically pluricanonical cyclic coverings”, Izv. Math., 78:5 (2014), 986–1005  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
22. Vik.S. Kulikov, On the Galois groups of the dualizing coverings for plane curves, 2014 , 10 pp., arXiv: 1403.1426
23. V. S. Kulikov, “Chislenno kratnokanonicheskie tsiklicheskie nakrytiya”, V Rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam (28 sentyabrya – 3 oktyabrya 2014 g., Erevan), Erevan, 2014, 32–33

   2013
24. Vik. S. Kulikov, “Factorizations in finite groups”, Sb. Math., 204:2 (2013), 237–263  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 2)
25. Vik. S. Kulikov, V. M. Kharlamov, “Covering semigroups”, Izv. Math., 77:3 (2013), 594–626  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
26. F. Bogomolov, V. S. Kulikov, “On the irreducibility of Hilbert scheme of surfaces of minimal degree”, Cent. Eur. J. Math., 11:2 (2013), 254–263  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
27. Vik. S. Kulikov, “Covering semigroups”, Complex Algebraic Geometry (Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 26 May – 1 June 2013), Oberwolfach Reports, Report No. 27/2013, 10, no. 2, European Mathematical Society, 2013, 1595–1598 http://www.mfo.de/occasion/1322/www_view  mathnet  crossref

   2012
28. Vik. S. Kulikov, “Factorization semigroups and irreducible components of the Hurwitz space. II”, Izv. Math., 76:2 (2012), 356–364  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 2)
29. F. Bogomolov, V. S. Kulikov, “On the diffeomorphic type of the complement to a line arrangement in a projective plane”, Cent. Eur. J. Math., 10:2 (2012), 521–529  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
30. Vik. S. Kulikov, “Appendix to the paper: Yu. G. Zarhin, ‘Polynomials in one variable and ranks of certain tangent maps’”, Math. Notes, 91:4 (2012), 514–516  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
31. V. S. Kulikov, Yu. G. Prokhorov, I. A. Cheltsov, “Predislovie”, Iskovskikh, Vasilii Alekseevich. Algebraicheskie poverkhnosti: geometriya i arifmetika, MTsNMO, M., 2012

   2011
32. Vik. S. Kulikov, “Factorization semigroups and irreducible components of the Hurwitz space”, Izv. Math., 75:4 (2011), 711–748  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 4)

   2010
33. V. S. Kulikov, Vik. S. Kulikov, “On complete degenerations of surfaces with ordinary singularities in $\mathbb P^3$”, Sb. Math., 201:1 (2010), 129–158  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
34. F. A. Bogomolov, Yu. G. Zarhin, Vik. S. Kulikov, Yu. I. Manin, V. V. Nikulin, D. O. Orlov, A. N. Parshin, Yu. G. Prokhorov, M. Reid, I. A. Cheltsov, “Vyacheslav Vladimirovich Shokurov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 65:6 (2010), 1193–1198  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib

   2009
35. Vik. S. Kulikov, V. M. Kharlamov, “Automorphisms of Galois coverings of generic $m$-canonical projections”, Izv. Math., 73:1 (2009), 121–150  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
36. F. A. Bogomolov, Vik. S. Kulikov, Yu. I. Manin, V. V. Nikulin, D. O. Orlov, A. N. Parshin, Yu. G. Prokhorov, A. V. Pukhlikov, M. Reid, I. R. Shafarevich, V. V. Shokurov, “Vasilii Alekseevich Iskovskikh (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:5 (2009), 939–946  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
37. Vik. S. Kulikov, “A Remark on the Nonrationality Problem for Generic Cubic Fourfolds”, Math. Notes, 83:1 (2008), 57–64  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
38. Vik. S. Kulikov, “Alexander modules of irreducible $C$-groups”, Izv. Math., 72:2 (2008), 305–344  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
39. Vik. S. Kulikov, “On Chisini's conjecture. II”, Izv. Math., 72:5 (2008), 901–913  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 8)  elib  scopus (cited: 6)

   2007
40. Vik. S. Kulikov, “Hurwitz curves”, Russian Math. Surveys, 62:6 (2007), 1043–1119  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 5)
41. V. A. Vassiliev, Yu. G. Zarhin, V. A. Iskovskikh, D. B. Kaledin, Vik. S. Kulikov, Yu. I. Manin, D. O. Orlov, A. N. Parshin, I. R. Shafarevich, “Fedor Alekseevich Bogomolov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:6 (2007), 1233–1237  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib

   2006
42. Vik. S. Kulikov, “Alexander polynomials of Hurwitz curves”, Izv. Math., 70:1 (2006), 69–86  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
43. Vik. S. Kulikov, V. M. Kharlamov, “Surfaces with DIF$\ne$DEF real structures”, Izv. Math., 70:4 (2006), 769–807  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)

   2005
44. G.-M. Greuel, Vik. S. Kulikov, “On symplectic coverings of the projective plane”, Izv. Math., 69:4 (2005), 667–701  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus

   2004
45. Vik. S. Kulikov, “A factorization formula for the full twist of double the number of strings”, Izv. Math., 68:1 (2004), 125–158  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 2)
46. Vik. S. Kulikov, “Generic coverings of the plane and braid monodromy invariants”, Proc. of The Fano Conference, Univ. Torino, Turin, 2004, 533–558  mathscinet  zmath
47. Vik. S. Kulikov, “Old and new examples of surfaces of general type with $p_g=0$”, Izv. Math., 68:5 (2004), 965–1008  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)
48. Vik. S. Kulikov, D. Auroux, V. V. Shevchishin, “Regular homotopy of Hurwitz curves”, Izv. Math., 68:3 (2004), 521–542  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 3)

   2003
49. V. M. Kharlamov, Vik. S. Kulikov, “On braid monodromy factorizations”, Izv. Math., 67:3 (2003), 499–534  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 9)
50. Vik. S. Kulikov, “Generalized Chisini's Conjecture”, Proc. Steklov Inst. Math., 241 (2003), 110–119  mathnet  mathscinet  zmath

   2002
51. Vik. S. Kulikov, V. M. Kharlamov, “On real structures on rigid surfaces”, Izv. Math., 66:1 (2002), 133–150  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 28)
52. V. Kharlamov, Vik. Kulikov, “Deformation inequivalent complex conjugated complex structures and applications”, Turkish J. Math., 26:1 (2002), 1–25  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
53. F. A. Bogomolov, N. I. Dubrovin, V. A. Iskovskikh, V. S. Kulikov, A. N. Parshin, I. R. Shafarevich, “Gennadii Vladimirovich Belyi (obituary)”, Russian Math. Surveys, 57:5 (2002), 981–983  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2001
54. Vik. S. Kulikov, “Gipoteza o yakobiane i nilpotentnye otobrazheniya”, Kompleksnyi analiz v sovremennoi matematike, Fazis, M., 2001, 167–179  mathscinet  zmath
55. V. Kharlamov, Vik. Kulikov, “Diffeomorphisms, isotopies, and braid monodromy factorizations of plane cuspidal curves”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 333:9 (2001), 855-859  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
56. Vik. S. Kulikov, “The Jacobian conjecture and nilpotent maps”, J. Math. Sci. (New York), 106:5 (2001), 3312–3319  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)

   2000
57. Vik. S. Kulikov, “Fundamental Groups of the Complements to Codimension 2 Submanifolds of Sphere”, Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 271–280  mathnet  mathscinet  zmath
58. V. S. Kulikov, Vik. S. Kulikov, “Generic coverings of the plane with $A$-$D$-$E$-singularities”, Izv. Math., 64:6 (2000), 1153–1195  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
59. Vik. S. Kulikov, M. Teicher, “Braid monodromy factorizations and diffeomorphism types”, Izv. Math., 64:2 (2000), 311–341  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 9)
60. Vik. S. Kulikov, “On generic coverings of the plane”, Algebra (Moscow, 1998), ed. Bahturin, Valter de Gruyter & Co., Berlin–New York, 2000, 205–213  mathscinet

   1999
61. Vik. S. Kulikov, “On Chisini's conjecture”, Izv. Math., 63:6 (1999), 1139–1170  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 25)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 12)
62. A. I. Kostrikin, V. S. Kulikov, Yu. I. Manin, V. V. Nikulin, A. N. Parshin, Yu. G. Prokhorov, A. V. Pukhlikov, M. Reid, A. N. Tyurin, I. R. Shafarevich, V. V. Shokurov, “Vasilii Alekseevich Iskovskikh (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 54:4 (1999), 863–868  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1998
63. Vik. S. Kulikov, On Zariski's pairs of $m$th canonical discriminant curves, Preprint MPI 98-80, 1998 , 5 pp.

   1997
64. Vik. S. Kulikov, “On the fundamental groups of complements of toral curves”, Izv. Math., 61:1 (1997), 89–112  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
65. Vik. S. Kulikov, “Finite presentability of the commutator subgroup of the fundamental group of the complement of a plane curve”, Izv. Math., 61:5 (1997), 961–967  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1996
66. Vik. S. Kulikov, “The irregularity of cyclic multiple plane”, Algebra and analysis (Kazan, 1994), eds. Arslanov, Parshin, Shafarevich, Valter de Gruyter & Co., Berlin–New York, 1996, 91–102  mathnet (cited: 2)  mathscinet
67. Vik. S. Kulikov, The monodromies of knots, hypersurface singularities and polynomials, Preprint MPI 96-8, 1996 , 27 pp.
68. I. Shimada, Vik. S. Kulikov, On the fundamental groups of complements to the dual hypersurfaces of projective curves, Preprint MPI 96-32, 1996 , 15 pp.

   1995
69. Vik. S. Kulikov, “The Alexander polynomials of plane algebraic curves. II”, Proc. Steklov Inst. Math., 208 (1995), 198–211  mathnet  mathscinet  zmath
70. F. I. Karpelevich, Vik. S. Kulikov, Domashnie zadaniya po distsipline «Teoriya veroyatnostei», MIIT, Moskva, 1995 , 20 pp.
71. Vik. S. Kulikov, V. S. Kulikov, “On the monodromy and mixed Hodge structure on cohomology of the infinite cyclic covering of the complement to a plane algebraic curve”, Izv. Math., 59:2 (1995), 367–386  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
72. Vik. S. Kulikov, “$C$-gruppy i ikh prilozheniya k geometrii”, Fundam. i poiskovye nauchno-issled. raboty v oblasti zhel.-dor. transporta, 869, MIIT, 1995, 15–20
73. Vik. S. Kulikov, “On plane algebraic curves of positive Albanese dimension”, Izv. Math., 59:6 (1995), 1173–1192  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)

   1994
74. Vik. S. Kulikov, “The Alexander polynomials of algebraic curves in $\mathbb C^2$”, Algebraic geometry and its applications, Proc. of the 8th Alg. geom Conf. (Yaroslavl', 1992), Aspects Math., E25, Vieweg, Braunschweig, 1994, 105–111  mathscinet

   1995
75. Vik. S. Kulikov, “A geometric realization of $C$-groups”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 45:1 (1995), 197–206  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)

   1994
76. Vik. S. Kulikov, “Alexander polynomials of plane algebraic curves”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 42:1 (1994), 67–89  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)

   1993
77. Vik. S. Kulikov, “On the structure of the fundamental group of the complement of algebraic curves in $\mathbf C^2$”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 40:2 (1993), 443–454  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
78. Vik. S. Kulikov, “On the Lefschetz theorem for the complement of a curve in $\mathbf P^2$”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 41:1 (1993), 169–184  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
79. Vik. S. Kulikov, “Generalized and local Jacobian problems”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 41:2 (1993), 351–365  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)

   1992
80. Vik .S. Kulikov, Topologiya kompleksnykh algebraicheskikh mnogoobrazii, Diss. … dok. fiz.-matem. nauk, Moskva, 1992 , 161 pp.

   1991
81. Vik. S. Kulikov, “On the fundamental group of the complement of a hypersurface in $\mathbb C^n$”, Algebraic geometry (Chicago, IL, 1989), Lect. Notes in Math., 1479, Springer, Berlin, 1991, 122–130  crossref  mathscinet  zmath

   1992
82. Vik. S. Kulikov, “The fundamental group of the scomplement to a hypersurface in $\mathbf C^n$”, Math. USSR-Izv., 38:2 (1992), 399–418  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)

   1989
83. L. F. Kochneva, Vik. S. Kulikov, A. L. Sadovskii, Tipovye raschety po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike, MIIT, Moskva, 1989 , 20 pp.

   1998
84. V. S. Kulikov, P. F. Kurchanov, “Complex algebraic varieties: periods of integrals and Hodge structures”, Algebraic geometry, III, Encyclopaedia Math. Sci., 36, Springer, Berlin, 1998, 1–217  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  zmath  zmath

   1987
85. Vik. S. Kulikov, “Minimal objects of algebraic spaces”, Math. USSR-Izv., 29:1 (1987), 81–94  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1984
86. Vik. S. Kulikov, “Promezhutochnyi yakobian”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 4, Moskva, 1984, 697
87. Vik. S. Kulikov, “Puankare divizor”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 4, Moskva, 1984, 746
88. Vik. S. Kulikov, “Ratsionalnaya funktsiya. Ratsionalnoe mnogoobrazie. Ratsionalnoe otobrazhenie”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 4, Moskva, 1984, 919–920
89. Vik. S. Kulikov, “Rod krivoi. Rod poverkhnosti”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 4, Moskva, 1984, 1048–1049
90. Vik. S. Kulikov, “Uniratsionalnoe mnogoobrazie”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 5, Moskva, 1984, 506
91. Vik. S. Kulikov, “Fano poverkhnost. Fano skhema. Fano mnogoobrazie”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 5, Moskva, 1984, 596–598

   1983
92. Vik. S. Kulikov, Elementy teorii massovogo obsluzhivaniya, Metodicheskie ukazaniya k prakticheskim zanyatiyam po distsipline «Vysshaya matematika», MIIT, Moskva, 1983 , 24 pp.
93. A. I. Gusev, V. N. Desnyanskii, Vik. S. Kulikov, Temy dlya UIR po distsipline «Vysshaya matematika». Obyknovennye differentsialnye uravneniya, MIIT, Moskva, 1983 , 20 pp.
94. Vik. S. Kulikov, “Decomposition of a birational map of three-dimensional varieties outside codimension 2”, Math. USSR-Izv., 21:1 (1983), 187–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1982
95. T. A. Gudkova, A. G. Kulakov, Vik. S. Kulikov, Testovye zadaniya (uchebno-kontrolnye blanki) po distsipline «Vysshaya matematika», MIIT, Moskva, 1982 , 28 pp.

   1981
96. V. S. Kulikov, Vik. S. Kulikov, “O monodromii semeistva algebraicheskikh mnogoobrazii”, Konstruktivnaya algebraicheskaya geometriya, Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov, 194, Yaroslavl, 1981, 58–78  zmath

   1980
97. Vik. S. Kulikov, Teorema o perestroike vyrozhdenii poverkhnostei tipa K3, Dep. No. 1202-80, 27 marta 1980 g., 1980 , 50 pp.

   1981
98. Vik. S. Kulikov, “On modifications of degenerations of surfaces with $\varkappa=0$”, Math. USSR-Izv., 17:2 (1981), 339–342  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)

   1980
99. A. G. Kulakov, Vik. S. Kulikov, Integral, analiticheskaya geometriya v prostranstve, funktsii neskolkikh peremennykh, Testovye zadaniya (uchebno-kontrolnye blanki), MIIT, Moskva, 1980 , 28 pp.

   1978
100. Vik. S. Kulikov, Vyrozhdeniya K3 poverkhnostei i poverkhnostei Enrikvesa. Epimorfnost otobrazheniya periodov dlya poverkhnostei tipa K3, Diss. … kand. fiz.-matem. nauk, Moskva, 1978 , 75 pp.

   1977
101. Vik. S. Kulikov, “Degenerations of $K3$ surfaces and Enriques surfaces”, Uspekhi Mat. Nauk, 32:3(195) (1977), 167–168  mathnet  mathscinet
102. Vik. S. Kulikov, “Surjectivity of the period mapping for $K3$ surfaces”, Uspekhi Mat. Nauk, 32:4(196) (1977), 257–258  mathnet  mathscinet  zmath
103. Vik. S. Kulikov, “Degenerations of $K3$ surfaces and Enriques surfaces”, Math. USSR-Izv., 11:5 (1977), 957–989  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 93)  scopus (cited: 64)

Presentations in Math-Net.Ru
1. On the variety of the inflection points of plane cubic curves
Vik. S. Kulikov
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute of RAS dedicated to the results of 2019
November 20, 2019 11:15   
2. On deformations of germs of finite morphisms of smooth surfaces
Vik. S. Kulikov
The 27th International Conference on Finite and Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications
August 15, 2019 11:30   
3. О ростках конечных морфизмов гладких поверхностей
Vik. S. Kulikov
One-day conference dedicated to the memory of V. A. Iskovskikh
December 27, 2018 11:00   
4. О многообразии точек перегиба плоских кубик
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra and of the Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
April 17, 2018 15:00
5. On $G$-rigid surfaces
Vik. S. Kulikov
"Algebra, algebraic geometry, and number theory". Memorial conference for academician Igor Rostislavovich Shafarevich
June 6, 2017 11:00   
6. Полугруппы накрытий и неприводимые компоненты пространств Гурвица
Vik. S. Kulikov

May 25, 2017 13:55   
7. On G-rigid surfaces
Vik. S. Kulikov
International conference on algebraic geometry, complex analysis and computer algebra
August 3, 2016 15:25
8. On rigid plane curves
Vik. S. Kulikov
5th Workshop on Combinatorics of Moduli Spaces, Hurwitz Spaces and Cohomological Field Theories
June 11, 2016 11:00
9. On some actions of the symmetric group $\mathbb S_4$ on $K3$ surfaces
Vik. S. Kulikov
The third Russian-Chinese conference on complex analysis, algebra, algebraic geometry and mathematical physics
May 14, 2016 11:20   
10. Полугруппы разложений на множители в группах и полугруппы накрытий
Vik. S. Kulikov
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute dedicated to the results of 2013
November 20, 2013 10:00   
11. О численно плюриканонических циклических накрытиях
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra and of the Department of Algebraic Geometry (Shafarevich Seminar)
September 24, 2013 15:00
12. О линейных проекциях поверхностей на плоскость
Vik. S. Kulikov
International conference dedicated to the 90th anniversary of academician Igor Rostislavovich Shafarevich
June 4, 2013 15:30   
13. Surfaces of minimal degree in projective spaces
Vik. S. Kulikov
Seminar "Complex analysis in several variables" (Vitushkin Seminar)
March 6, 2013 16:45
14. Semigroups of finite ramified coverings of Riemannian surfaces
Vik. S. Kulikov
Steklov Mathematical Institute Seminar
December 20, 2012 16:00   
15. Covering semigroups and irreducible components of Hurwits spaces
Vik. S. Kulikov
International Chinese-Russian conference on Number Theory
October 11, 2012 12:30   
16. Полугруппы накрытий
Vik. S. Kulikov
Knots and Representation Theory
November 29, 2011 18:30
17. Covering semigroups
Viktor Kulikov
Annual memorial conference dedicated to the memory of Andrei Nikolaevich Tyurin (24.02.1940 – 27.10.2002)
October 25, 2011 14:10   
18. Полугруппы разложений на множители и пространства Гурвица конечнолистных накрытий, II
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
April 19, 2011 15:00
19. Вступительное слово
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
October 26, 2010 14:00
20. Monodromy invariants of fibrations over projective spaces
Vik. S. Kulikov
Steklov Mathematical Institute Seminar
December 24, 2009 17:00   
21. Полугруппы разложений на множители и пространства Гурвица конечнолистных накрытий
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
November 3, 2009 15:00
22. Generic projections of surfaces to the projective plane
Vik. S. Kulikov
International conference "Geometry of Algebraic Varieties" dedicated to the memory of Vasily Alexeevich Iskovskikh
July 1, 2009 10:00   
23. О полных вырождениях поверхностей с обыкновенными особенностями в $P^3$
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
February 17, 2009 15:00
24. utomorphisms of Galois coverings of generic $m$-canonical projections
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
October 9, 2007 15:00
25. “Dif=Def” problems
Vik. S. Kulikov
Meetings of the St. Petersburg Mathematical Society
November 29, 2005
26. О «dif=def» проблемах
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
October 25, 2005
27. Симплектические накрытия проективной плоскости
Vik. S. Kulikov
Seminar of the Department of Algebra
November 30, 2004
28. Generic covers of the plane
Vik. S. Kulikov
Steklov Mathematical Institute Seminar
November 15, 2001

Books in Math-Net.Ru
  1. Algebra, number theory, and algebraic geometry, Collected papers. Dedicated to the memory of Academician Igor Rostislavovich Shafarevich, Tr. Mat. Inst. Steklova, 307, ed. A. N. Parshin, V. L. Popov, S. O. Gorchinskiy, Vik. S. Kulikov, 2019
    http://mi.mathnet.ru/book1773

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019