RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Shchepin, Evgeny Vital'evich

Total publications: 122 (113)
in MathSciNet: 92 (89)
in zbMATH: 72 (70)
in Web of Science: 51 (48)
in Scopus: 46 (46)
Cited articles: 76
Citations in Math-Net.Ru: 272
Citations in MathSciNet: 495
Citations in Web of Science: 351
Citations in Scopus: 282
Presentations: 30

Number of views:
This page:10000
Abstract pages:11872
Full texts:3764
References:982
Shchepin, Evgeny Vital'evich
Corresponding member of RAS
Doctor of physico-mathematical sciences (1979)
Speciality: 01.01.04 (Geometry and topology)
Birth date: 10.10.1951
E-mail:
Keywords: dimension theory, continuous selections, transformation groups.

Subject:

1) Topology of subset of Euclidean space. Dimension theory. Embedding problems. Compact group actions. Continuous selections of multivalued mappings.

2) Application of topology to geometry of convex bodies. 3) Topological methods of pattern recognition.

4) Divergent series.

   
Main publications:
  • Topology of limit spaces of uncountable inverse spectra // Russian Mathematical Survey, 1976, v. 31, no. 5.
  • Character recognition via critical points // Inter. J. of Imag. Systems and Technology, 1991, v. 3 (with G. M. Nepomnyashchii).
  • Selections of Filtered Multivalued Mappings // Proc. Steklov Inst. Math., v. 212, 1996.
  • Arithmetic of dimension theory // Russian Math. Surveys, 52:5, 1999.

http://www.mathnet.ru/eng/person8985
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:shchepin.evgenij-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/223601
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5291
http://orcid.org/0000-0003-4340-6732
http://www.researcherid.com/rid/Q-4349-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603339242
https://www.researchgate.net/profile/Evgeny_Shchepin

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. A. R. Alimov, E. V. Shchepin, “Suns are convex in tangent directions”, Dokl. Math., 99:1 (2019), 14–15  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
2. Alexey R. Alimov, Evgeny V. Shchepin, “Convexity of Suns in Tangent Directions”, J. Convex Anal., 26:4 (2019), 1069–1074  mathnet
3. V. Alexandrov, L. D. Beklemishev, V. M. Buchstaber, A. Yu. Vesnin, A. A. Gaifullin, N. P. Dolbilin, N. Yu. Erokhovets, M. D. Kovalev, V. S. Makarov, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. N. Parshin, I. Kh. Sabitov, D. V. Treschev, O. K. Sheinman, E. V. Shchepin, “Mikhail Ivanovich Shtogrin (on his 80th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 74:6(450) (2019), 194–197  mathnet  crossref

   2018
4. E. V. Shchepin, “Summation of Unordered Arrays”, Funct. Anal. Appl., 52:1 (2018), 35–44  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
5. A. R. Alimov, E. V. Shchepin, “Convexity of Chebyshev sets with respect to tangent directions”, Russian Math. Surveys, 73:2 (2018), 366–368  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 4)
6. A. A. Korneev, E. V. Shchepin, “$L_\infty $-locality of three-dimensional Peano curves”, Proc. Steklov Inst. Math., 302 (2018), 217–249  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2017
7. Yu. V. Malykhin, E. V. Shchepin, “Chain development of metric compacts”, Topology Appl., 221 (2017), 624–629 , arXiv: 1604.00848  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2016
8. G. I. Turkanov, E. V. Schepin, “Klassifikator Baiesa dlya peremennogo kolichestva priznakov”, Trudy MFTI, 8:4 (2016), 8–12  mathnet  elib

   2015
9. Yu. V. Malykhin, E. V. Shchepin, “Chain Development”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 300–305  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
10. E. V. Shchepin, “On the Complexity of Constructing Multiprocessor Little-Preemptive Schedules”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 166–177  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
11. E. V. Shchepin, “Attainment of Maximum Cube-to-Linear Ratio for Three-Dimensional Peano Curves”, Math. Notes, 98:6 (2015), 971–976  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2018
12. E. V. Shchepin, “The Leibniz differential and the Perron–Stieltjes integral”, J. Math. Sci., 233:1 (2018), 157–171  mathnet  crossref  mathscinet  scopus (cited: 1)

   2014
13. E. V. Schepin, “V poiskakh utrachennogo analiza”, Matematika i realnost (Tretya vserossiiskaya nauchnaya konferentsiya Filosofskii fakultet MGU “Filosofiya matematiki: aktualnye problemy” 27-28 sentyabrya 2013 goda), MGU, Moskva, 2014, 496–504
14. N. N. Andreev, V. M. Buchstaber, A. I. Garber, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, A. A. Mal'tsev, Yu. V. Nesterenko, S. P. Novikov, A. N. Parshin, I. Kh. Sabitov, A. L. Semenov, A. G. Sergeev, O. K. Sheinman, M. I. Shtogrin, E. V. Shchepin, “Nikolai Petrovich Dolbilin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:1 (2014), 181–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
15. E. V. Shchepin, “Crossing code”, Russian Math. Surveys, 68:6 (2013), 1142–1144  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
16. A. A. Agrachëv, D. V. Anosov, S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, A. M. Vershik, Ya. B. Vorobets, V. A. Kaimanovich, B. S. Kashin, I. G. Lysënok, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, Ya. G. Sinai, S. K. Smirnov, A. M. Stepin, I. A. Taimanov, E. V. Shchepin, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 967–971  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
17. V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, A. S. Mishchenko, E. V. Shchepin, B. A. Pasynkov, V. I. Ponomarev, S. D. Iliadis, Yu. V. Sadovnichii, K. L. Kozlov, “Vitalii Vital'evich Fedorchuk (01.11.1942 – 09.12.2012)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2013, no. 4, 70–71  mathnet

   2012
18. E. Shchepin, Riesz means and Greedy Sums, 2012 , 1 pp., arXiv: 1212.0821
19. N. K. Vereschagin, E. V. Schepin, Informatsiya, kodirovanie i predskazanie, Izd-vo MTsNMO, M., 2012 , 236 pp.
20. E. Shchepin, A topological code for plane images, 2012 , 5 pp., arXiv: 1212.0819

   2011
21. E. V. Shchepin, N. Vakhania, “A note on the proof of the complexity of the little-preemptive open-shop problem”, Ann. Oper. Res., 191:1 (2011), 251–253  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. E. Shchepin, Greedy Sums and Dirichlet Series, 2011 , 3 pp., arXiv: 1110.5285

   2010
23. N. Brodskiy, A. Chigogidze, E. V. Shchepin, “Local sections of Serre fibrations with 3-manifold fibers”, Topology Appl., 157:4 (2010), 809–814  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
24. E. V. Shchepin, “On Hölder maps of cubes”, Math. Notes, 87:5-6 (2010), 757–767  crossref  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2009
25. Yu. Nikolaev, E. Schepin, “Giperbolicheskie logarifmy”, Matematika, no. 2, Pervoe sentyabrya, 2009, 2–7

   2008
26. N. Brodsky, A. Chigogidze, E. V. Ščepin, “Sections of Serre fibrations with 2-manifold fibers”, Topology Appl., 155:8 (2008), 773–782  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
27. E. V. Shchepin, N. Vakhania, “On the geometry, preemptions and complexity of multiprocessor and shop scheduling”, Ann. Oper. Res., 159 (2008), 183–213  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 7)
28. E. V. Shchepin, K. E. Bauman, “Minimal Peano Curve”, Proc. Steklov Inst. Math., 263 (2008), 236–256  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2006
29. E. Shchepin, N. Vakhania, “An absolute approximation algorithm for scheduling unrelated machines”, Naval Res. Logist., 53:6 (2006), 502–507  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2005
30. E. V. Shchepin, N. Vakhania, “An optimal rounding gives a better approximation for scheduling unrelated machines”, Oper. Res. Lett., 33:2 (2005), 127–133  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 72)  elib (cited: 59)  scopus (cited: 89)
31. A. Yu. Volovikov, E. V. Shchepin, “Antipodes and embeddings”, Sb. Math., 196:1 (2005), 1–28  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 3)
32. E. V. Schepin, “Summirovanie neuporyadochennykh massivov”, Kompleksnyi analiz i ego prilozheniya, Tezisy dokladov Mezhdunarodnoi shkoly-konferentsii, posvyaschennoi pamyati professora I. P. Miktyuka (g. Krasnodar, 11–17 sentyabrya 2005), Krasnodar, 2005, 111–112  adsnasa

   2004
33. E. V. Shchepin, “On Fractal Peano Curves”, Proc. Steklov Inst. Math., 247 (2004), 272–280  mathnet  mathscinet  zmath
34. E. V. Schepin, K. E. Bauman, “O krivykh Peano fraktalnogo roda 9”, Modelirovanie i analiz dannykh, Trudy fakulteta informatsionnykh tekhnologii MGPPU, v. 1, RUSAVIA, M., 2004, 79–89
35. E. V. Schepin, “Nachalnyi kurs analiza: po Eileru ili po Veiershtrassu”, Chebyshevskii sb., 5:3 (2004), 122–127
36. E. V. Andreeva, E. V. Schepin, “Osnovy teorii informatsii. Uchebnoe posobie”, Informatika, no. 4(436), Izdatelskii dom Pervoe sentyabrya, 2004, 2–15

   2003
37. E. V. Shchepin, M. V. Shevelev, N. E. Shchepin, “On the topology of the number 64”, Chebyshevskiĭ Sb., 4:4(8) (2003), 153–172  mathscinet  zmath
38. E. V. Shchepin, “On maps of the two-dimensional sphere”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1218–1219  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
39. E. V. Schepin, “An exponential method of summation of divergent series”, Kolmogorov i sovremennaya matematika, Tezisy dokladov (Mekhmat MGU, 2003), Mekhaniko-matematicheskii fakultet MGU im. M. V. Lomonosova, 2003, 238

   2002
40. E. Shchepin, N. Vakhania, “Little-preemptive scheduling on unrelated processors”, J. Math. Model. Algorithms, 1:1 (2002), 43–56  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 4)
41. N. Vakhania, E. Shchepin, “Concurrent operations can be parallelized in scheduling multiprocessor job shop”, J. Sched., 5:3 (2002), 227–245  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 7)
42. M. Boege, J. Dydak, R. Jiménez, A. Koyama, E. V. Shchepin, “Borsuk-Sieklucki theorem in cohomological dimension theory”, Fund. Math., 171:3 (2002), 213–222  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
43. L. Montejano, E. Shchepin, “Topological tomography in convexity”, Bull. London Math. Soc., 34:3 (2002), 353–358  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)
44. E. V. Shchepin, “On the Geometry of Multiprocessor Distributions”, Proc. Steklov Inst. Math., 239 (2002), 306–314  mathnet  mathscinet  zmath

   2001
45. L. Montejano, E. V. Shchepin, “On periodic homeomorphisms of spheres”, Algebr. Geom. Topol., 1 (2001), 435–444 (electronic)  crossref  mathscinet  zmath
46. R. Jiménez, E. V. Ščepin, “On linking of cycles in locally connected spaces”, Geometric topology (Dubrovnik, 1998), Topology Appl., 113, no. 1-3, 2001, 69–79  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
47. E. V. Shchepin, Uppsala Lectures on Calculus, http://at.yorku.ca/i/a/a/z/20.htm, 2001

   1999
48. P. V. Semenov, E. V. Shchepin, “Selection approach to multivalued separation theorems”, Topol. Methods Nonlinear Anal., 14:1 (1999), 183–192  mathscinet  zmath
49. S. M. Ageev, D. Repovš, E. V. Ščepin, “The extension problem for complete $UV\sp n$-preimages”, Tsukuba J. Math., 23:1 (1999), 97–111  mathscinet  zmath

   2000
50. E. V. Shchepin, D. Repovš, “On smoothness of compacta”, J. Math. Sci. (New York), 100:6 (2000), 2716–2726  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 3)  scopus (cited: 5)

   1999
51. E. V. Shchepin, “Hausdorff dimension and the dynamics of diffeomorphisms”, Math. Notes, 65:3 (1999), 381–385  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
52. V. V. Fedorchuk, M. Levin, E. V. Shchepin, “On Brouwer's definition of dimension”, Russian Math. Surveys, 54:2 (1999), 432–433  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)  scopus (cited: 5)

   1998
53. D. Repovš, P. V. Semenov, E. V. Ščepin, “Approximation of upper semicontinuous maps on paracompact spaces”, Rocky Mountain J. Math., 28:3 (1998), 1089–1101  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 3)
54. A. N. Dranishnikov, D. Repovš, E. V. Ščepin, “Transversal intersection formula for compacta”, 8th Prague Topological Symposium on General Topology and Its Relations to Modern Analysis and Algebra (1996), Topology Appl., 85:1-3 (1998), 93–117  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 11)
55. E. V. Shchepin, “Arithmetic of dimension theory”, Russian Math. Surveys, 53:5 (1998), 975–1069  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 12)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 12)

   1997
56. D. Repovš, P. V. Semenov, E. V. Ščepin, “Topologically regular maps with fibers homeomorphic to a one-dimensional polyhedron”, Houston J. Math., 23:2 (1997), 215–229  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
57. D. Repovš, P. V. Semenov, E. V. Ščepin, “On exact Milyutin mappings”, Topology Appl., 81:3 (1997), 197–205  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
58. N. B. Brodskij, E. V. Shchepin, “Poincaré duality and Serre fibrations”, Topology Appl., 80:1-2 (1997), 55–61  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
59. D. Repovs̆, E. S̆c̆epin, “A proof of the Hilbert-Smith conjecture for actions by Lipschitz maps”, Math. Ann., 308:2 (1997), 361–364  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 20)  elib (cited: 12)  scopus (cited: 19)
60. D. Repovš, A. B. Skopenkov, E. V. Ščepin, “Group actions on manifolds and smooth ambient homogeneity”, Dynamical systems, 3, J. Math. Sci. (New York), 83:4 (1997), 546–549  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
61. V. Kliatskine, G. Thorvaldsen, K. Zingerman, V. Lazarev, E. Shchepin, “A structural method for the recognition of complex historical tables”, History & Computing, 9, no. 3, Edinburg University Press, 1997, 58–77  crossref

   1996
62. L. Montejano, E. V. Shchepin, “A characterization of convex sets in terms of acyclic support sets”, Bull. London Math. Soc., 28:5 (1996), 501–504  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
63. D. Repovš, A. B. Skopenkov, E. V. Ščepin, “$C^1$-homogeneous compacta in ${\mathbf R}^n$ are $C^1$-submanifolds of ${\mathbf R}^n$”, Proc. Amer. Math. Soc., 124:4 (1996), 1219–1226  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 13)  scopus (cited: 15)
64. S. M. Ageev, D. Repovš, E. V. Shchepin, “On the softness of the Dranishnikov resolution”, Proc. Steklov Inst. Math., 212 (1996), 3–27  mathnet  mathscinet  zmath
65. E. V. Shchepin, “Aleksandrov and general topology”, Proc. Steklov Inst. Math., 212 (1996), 1–2  mathnet  mathscinet  zmath
66. V. M. Klyatskin, K. M. Zingerman, V. V. Lazarev, E. V. Schepin, “Strukturnye metody raspoznavaniya slozhnoorganizovannykh istoricheskikh tablichnykh form”, Krug idei: modeli i tekhnologii istoricheskoi informatiki, Trudy III konferentsii Assotsiatsii «Istoriya i kompyuter», 1996, 109–132
67. E. V. Shchepin, N. B. Brodskii, “Selections of filtered multivalued mappings”, Proc. Steklov Inst. Math., 212 (1996), 209–229  mathnet  mathscinet  zmath
68. Otobrazheniya i razmernost, Sbornik statei. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Pavla Sergeevicha Aleksandrova, Tr. MIAN, 212, ed. E. F. Mischenko, E. V. Schepin, Nauka, M., 1996 , 241 pp.  mathnet  zmath

   1995
69. D. Repovš, A. B. Skopenkov, E. V. Ščepin, “On uncountable collections of continua and their span”, Colloq. Math., 69:2 (1995), 289–296  mathscinet  zmath
70. D. Repovš, A. B. Skopenkov, E. V. Ščepin, “On embeddability of $X\times I$ into Euclidean space”, Houston J. Math., 21:1 (1995), 199–204  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)
71. V. M. Klyatskin, K. M. Zingerman, E. V. Schepin, “Hierarchical analysis of multicolumn texts”, Pattern Recognition and Image Analysis, 5:1 (1995), 1–12
72. V. M. Klyatskin, K. M. Zingerman, E. V. Schepin, “Application of hierarchical methods of cluster analysis to the printed text structure recognition”, Shape, Structure and Pattern Recognition, eds. D. Dori and A. Bruckstein, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1995, 333–342

   1994
73. D. Repovš, P. V. Semënov, E. V. Ščepin, “Selections of maps with nonclosed values and topologically regular maps”, Rocky Mountain J. Math., 24:4 (1994), 1545–1551  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
74. A. N. Dranišnikov, D. Repovš, E. V. Ščepin, “On approximation and embedding problems for cohomological dimension”, Topology Appl., 55:1 (1994), 67–86  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 9)
75. A. N. Dranišnikov, D. Repovš, E. V. Ščepin, “On the failure of the Urysohn-Menger sum formula for cohomological dimension”, Proc. Amer. Math. Soc., 120:4 (1994), 1267–1270  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)

   1993
76. N. Khadzhiivanov, E. Šchepin, “Cohomologies of countable unions of closed sets with applications to Cantor manifolds”, Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform., 87:1-2 (1993), 249–255 (1999)  mathscinet
77. A. N. Dranishnikov, D. Repovš, E. V. Ščepin, “Dimension of products with continua”, Topology Proc., 18 (1993), 57–73  mathscinet  zmath
78. D. Repovš, P. V. Semënov, E. V. Ščepin, “On zero-dimensional Milutin maps and Michael selection theorems”, Topology Appl., 54:1-3 (1993), 77–83  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 11)
79. A. N. Dranišnikov, D. Repovš, E. V. Ščepin, “On intersections of compacta in Euclidean space: the metastable case”, Tsukuba J. Math., 17:2 (1993), 549–564  mathscinet  zmath
80. D. Repovš, A. B. Skopenkov, E. V. Ščepin, “A characterization of $C\sp 1$-homogeneous subsets of the plane”, Boll. Un. Mat. Ital. A (7), 7:3 (1993), 437–444  mathscinet  zmath

   1992
81. W. J. R. Mitchell, D. Repovš, E. V. Ščepin, “On 1-cycles and the finite dimensionality of homology 4-manifolds”, Topology, 31:3 (1992), 605–623  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 9)
82. P. V. Semenov, E. V. Shchepin, “Universality of the zero-dimensional selection theorem”, Funct. Anal. Appl., 26:2 (1992), 105–108  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   1993
83. E. V. Shchepin, “Covering homotopies and analytic mappings”, Proc. Steklov Inst. Math., 193 (1993), 245–250  mathnet  mathscinet  zmath

   1992
84. A. V. Arkhangel'skii, B. A. Pasynkov, V. I. Ponomarev, V. V. Fedorchuk, S. P. Gul'ko, V. I. Malykhin, A. L. Semenov, E. V. Shchepin, G. P. Amirdzhanov, A. P. Kombarov, D. V. Ranchin, V. V. Uspenskii, L. B. Shapiro, A. P. Shostak, “Boris Émil'evich Shapirovskii (obituary)”, Russian Math. Surveys, 47:6 (1992), 199–201  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1991
85. A. N. Dranišnikov, D. Repovš, E. V. Ščepin, “On intersections of compacta of complementary dimensions in Euclidean space”, Topology Appl., 38:3 (1991), 237–253  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 26)  elib (cited: 16)  scopus (cited: 28)
86. G. M. Nepomnyashchiy, E. V. Shchepin, “Character recognition via critical points”, Inter. J. of Imag. Systems and Technology, 3 (1991), 213–221  crossref  elib  scopus (cited: 4)
87. V. M. Bukhshtaber, V. M. Klyatskin, V. V. Mottl, E. V. Schepin, “Avtomatizirovannaya sistema analiza ploskikh tochechnykh izobrazhenii metodom skeletizatsii kak instrument resheniya zadach prikladnoi statistiki”, Programmnye produkty i sistemy, 3 (1991), 52–62
88. V. M. Klyatskin, V. V. Mottl, E. V. Schepin, “A probabilistic approach to the problem of skeletonizing point images”, Pattern Recognition and Image Analysis, 1:4 (1991), 430–439

   1990
89. G. M. Nepomnyashchiy, E. V. Shchepin, “On topology approach to image analysis”, Geometry, Topology and Applications, Interuniversity collection of scientific papers, Moscow, 1990, 13–25
90. V. M. Klyatskin, V. N. Shkoldin, E. V. Schepin, “Algoritm dinamicheskoi klassifikatsii”, Teoriya i praktika klassifikatsii i sistematiki v narodnom khozyaistve, Tezisy dokladov Vsesoyuznogo nauchno-tekhnicheskogo simpoziuma s mezhdunarodnym uchastiem (Puschino, 1990), Puschino, 1990, 78–79

   1989
91. D. Dimovski, D. Repovš, E. V. Ščepin, “$C^\infty$-homogeneous curves on orientable closed surfaces”, Geometry and topology, World Sci. Publishing, Singapore, 1989, 100–104  crossref  mathscinet
92. A. N. Dranishnikov, E. V. Shchepin, “On the stability of intersections of compacta in a Euclidean space”, Russian Math. Surveys, 44:5 (1989), 194–195  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)

   1987
93. E. V. Shchepin, “Dimension raising maps and continuous transmission of information”, Questions of Pure and Applied Mathematics., v. 1, Priokskoe krnizhnoe izdatelstvo, Tula, 1987, 148–155

   1986
94. E. V. Shchepin, “On homotopically regular mappings of manifolds”, Geometric and algebraic topology, Banach Center Publ., 18, PWN, Warsaw, 1986, 139–151  mathscinet
95. A. N. Dranishnikov, E. V. Shchepin, “Cell-like maps. The problem of raising dimension”, Russian Math. Surveys, 41:6 (1986), 59–111  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 11)

   1985
96. E. V. Shchepin, “On $n$-fibrations of manyfolds”, V Tiraspol Simposium on general topology and applications (Tiraspol, 1985), Stiinca, Kishinev, 1985, 264–265
97. V. V. Fedorchuk, A. V. Arkhangel'skii, V. I. Ponomarev, B. A. Pasynkov, V. V. Filippov, E. V. Shchepin, “Scientific research seminar on general topology (sessions of spring semester of the 1984/85 academic year)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1985, no. 5, 88–90  mathnet

   1984
98. E. V. Shchepin, “Soft maps of manifolds”, Russian Math. Surveys, 39:5 (1984), 251–270  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)

   1983
99. M. A. Shtan'ko, E. V. Shchepin, “A Spectral criterium of embeddability of compacta in Euclidean space”, Proceedings of Leningrad International Topology Conference, Nauka, Leningrad, 1983, 135–142

   1982
100. E. V. Shchepin, “Method of inverse spectra in topology of bicompacts”, Math. Notes, 31:2 (1982), 154–162  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)

   1981
101. E. V. Shchepin, “Functors and uncountable powers of compacta”, Russian Math. Surveys, 36:3 (1981), 1–71  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 40)

   1979
102. E. V. Shchepin, “On Tychonoff manifolds”, Sov. Math. Dokl., 20 (1979), 511–515  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
103. E. Ščepin, “Sur les applications continues des cubes de Tihonov”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B, 288:4 (1979), A257–A260 (French)  mathscinet

   1980
104. E. V. Shchepin, “On $\varkappa$-metrizable space”, Math. USSR-Izv., 14:2 (1980), 407–440  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)

   1979
105. E. V. Shchepin, “On functors in cathegory of bicompacts”, IV Tiraspol Symposium on general topology and applications (Tiraspol, 1979), Stiinca, Kishinev, 1979, 173–176  mathscinet

   1978
106. E. V. Shchepin, The method of inverse spectra in topology of bicompacts, Doctoral dissertation, Steklov Mathematical Institute, Moscow, 1978 , 241 pp.

   1977
107. E. V. Shchepin, “A finite-dimensional bicompact absolute neighborhood retract is metrizable”, Sov. Math. Dokl., 18 (1977), 402–406  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1976
108. E. V. Shchepin, “On topological products, groups, and a new class of spaces more general than metric spaces”, Sov. Math. Dokl., 17 (1976), 152–155  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
109. E. V. Shchepin, “Topology of limit spaces of uncountable inverse spectra”, Russian Math. Surveys, 31:5 (1976), 155–191  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
110. E. V. Shchepin, “Real functions and canonical sets in Tikhonov products and topological groups”, Russian Math. Surveys, 31:6 (1976), 17–27  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1975
111. E. V. Shchepin, “A theorem on the identification of antipodes”, Sov. Math. Dokl., 16 (1975), 701–704  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
112. E. V. Shchepin, “On a problem of Isbell”, Sov. Math. Dokl., 16 (1975), 685–687  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
113. E. V. Shchepin, “The dimension of a sum of curves”, Uspekhi Mat. Nauk, 30:4(184) (1975), 267–268  mathnet  mathscinet  zmath
114. E. V. Schepin, Prostranstva, blizkie k normalnym, i ikh bikompaktnye rasshireniya, Dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kandidata fiziko-matematicheskikh nauk, Moskovskii gosudarstvennyi universitet im. M. V. Lomonosova, Moskva, 1975 , 90 pp.

   1974
115. O. V. Lokucievskiĭ, E. V. Ščepin, “On P. S. Alexandroff's axiomatic definition of the dimension”, Topics in topology, Proc. Colloq. (Keszthely, 1972), Colloq. Math. Soc. János Bolyai, 8, North-Holland, Amsterdam, 1974, 477–480  mathscinet
116. E. V. Shchepin, “On a problem of L. A. Tumarkin”, Sov. Math. Dokl., 15 (1974), 1024–1026  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1973
117. E. V. Shchepin, “Axiomatics of the dimension of metric spaces”, Math. USSR-Sb., 21:1 (1973), 137–143  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1979
118. E. V. Shchepin, “A convexity criterium of open set”, III Tiraspol Symposium on general topology and applications (Tiraspol), Stiinca, Kishinev, 1979, 146

   1972
119. E. V. Schepin, “Deistvitelnye funktsii i prostranstva, blizkie k normalnym”, Sib. matem. zhurn., 13:5 (1972), 1182–1196  mathscinet
120. E. V. Schepin, “An axiomatization of the dimension of metric spaces”, Dokl. AN SSSR, 206 (1972), 31–32  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
121. E. V. Shchepin, “On the bicompact Ponomarev–Zaitsev extension and the so-called spectral parasite”, Math. USSR-Sb., 17:2 (1972), 317–326  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1970
122. E. Shchepin, “On spaces close to normal and their bicompact extensions”, Sov. Math. Dokl., 11 (1970), 373–375  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Нестандартный анализ и Дифференциал
E. V. Shchepin
Knots and Representation Theory
September 23, 2019 18:30
2. Leibniz differential
E. V. Shchepin
Geometric Topology Seminar
March 15, 2019 17:00
3. О кривых Пеано
E. V. Shchepin
Geometric Topology Seminar
March 22, 2018 14:00
4. О цепных изометриях компактов
E. V. Shchepin
Differential geometry and applications
March 13, 2017 16:45
5. Exponential series
E. V. Shchepin
Seminar on analytic theory of differential equations
November 16, 2016 14:30   
6. Leibniz differential and the St. Petersburg paradox
E. V. Shchepin
Principle Seminar of the Department of Probability Theory, Moscow State University
November 9, 2016 16:45
7. О формуле удвоения для полигамма-функций
E. V. Shchepin
Seminar on Theory of Functions of Real Variables
March 11, 2016 18:30
8. Doubling formula for polygamma functions
E. V. Shchepin
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
January 25, 2016 17:00
9. Exponential series Lecture 13
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
December 7, 2015 18:00   
10. Exponential series Lecture 12
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
November 30, 2015 18:00   
11. Exponential series Lecture 11
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
November 23, 2015 18:00   
12. Exponential series Lecture 10
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
November 16, 2015 18:00   
13. On the Complexity of Constructing Multiprocessor Little-Preemptive Schedules
E. V. Shchepin
Scientific session of the Steklov Mathematical Institute of RAS dedicated to the results of 2015
November 11, 2015 12:45   
14. Exponential series Lecture 9
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
November 9, 2015 18:00   
15. Exponential series Lecture 8
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
November 2, 2015 18:00   
16. Exponential series Lecture 7
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
October 26, 2015 18:00   
17. Exponential series. Lecture 6
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
October 19, 2015 18:00   
18. Exponential series. Lecture 5
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
October 12, 2015 18:00   
19. Exponential series. Lecture 4
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
October 5, 2015 18:00   
20. Exponential series. Lecture 3
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
September 28, 2015 18:00   
21. Exponential series. Lecture 2
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
September 21, 2015 18:00   
22. Exponential series. Lecture 1
E. V. Shchepin
Evgeny V. Shchepin course "Exponential series"
September 14, 2015 18:00   
23. Неупорядоченные суммы и ряды Дирихле
E. V. Shchepin
Seminar on Approximation Theory
May 14, 2015 10:30
24. Leibnitz differential
E. V. Shchepin
Colloquium of the Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
March 13, 2014 16:00   
25. "On Peano's curves"
E. V. Shchepin
Discrete and Computational Geometry
October 16, 2013 13:00
26. Leibniz' differential
E. V. Shchepin
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
April 1, 2013 18:00
27. Дифференциал и интеграл Лейбница
E. V. Shchepin
P.K. Rashevskii seminar on tensor and vector analysis with applications in geometry, mechanics and physics
May 14, 2012 18:30
28. On the summation by Cesaro. Leibniz arithmetic integral
E. V. Shchepin
Seminar on Complex Analysis (Gonchar Seminar)
January 16, 2012 18:00
29. Euler and divergent series
E. V. Shchepin
Scientific conference "Leonhard Euler and Contemporary Mathematics"
May 17, 2007
30. Asymptotic Dirichlet series and Laplace integrals
E. V. Shchepin
Steklov Mathematical Institute Seminar
September 23, 2004 16:00   

Books in Math-Net.Ru
  1. Mappings and dimension, Collection of articles. To hundred' birthday of Academician P. S. Alexandroff, Tr. Mat. Inst. Steklova, 212, ed. E. F. Mishchenko, E. V. Shchepin, 1996, 241 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1062

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019