RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Chubarikov Vladimir Nikolaevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 77
Scientific articles: 36
Presentations: 12

Number of views:
This page:6067
Abstract pages:15919
Full texts:5204
References:1222
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1989)
Birth date: 5.09.1951
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person18695
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/193626
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=5584
https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Chubarikov

Publications in Math-Net.Ru
1. On complete rational arithmetic sums of polynomial values
V. N. Chubarikov
Tr. Mat. Inst. Steklova, 299 (2017),  56–61
2. On an elementary version of I.M. Vinogradov's method
V. N. Chubarikov
Tr. Mat. Inst. Steklova, 296 (2017),  47–57
3. I.M. Vinogradov's method in number theory and its current development
M. P. Mineev, V. N. Chubarikov
Tr. Mat. Inst. Steklova, 296 (2017),  7–23
4. A cubature formula for periodic functions
V. N. Chubarikov, M. L. Sharapova
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2017, no. 6,  59–62
5. Regular continuum systems of point particles. I: Systems without interaction
A. A. Lykov, V. A. Malyshev, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 17:3 (2016),  148–165
6. Linear sums and the Gaussian multiplication theorem
O. V. Kolpakova, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 17:1 (2016),  130–139
7. Complete rational arithmetic sums
V. N. Chubarikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2016, no. 1,  60–61
8. The rate of convergence of the average value of the full rational arithmetic sums
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 16:4 (2015),  303–318
9. Elementary of the complete rational arithmetical sums
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 16:3 (2015),  450–459
10. The arithmetic sum and Gaussian multiplication theorem
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 16:2 (2015),  231–253
11. A certain mean value theorem in the number theory
V. N. Chubarikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2015, no. 5,  51–54
12. The Dirchlet $L$-function does not vanish for $s=1$
V. N. Chubarikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2015, no. 2,  57–59
13. On some Diophantine equation with variables from lacunar sequence
V. N. Chubarikov, N. M. Dobrovolskiy
Chebyshevskii Sb., 15:4 (2014),  124–138
14. Vladimir Vasil'evich Aleksandrov (to 70th anniversary)
V. A. Sadovnichii, V. V. Kozlov, V. N. Chubarikov, S. S. Lemak, N. A. Parusnikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2012, no. 5,  70–71
15. Multidimensional problems in prime number theory
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 12:4 (2011),  174–263
16. Multiple trigonometric sums
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 12:4 (2011),  134–173
17. On the measure of “large arcs” in the Farey partition
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 12:4 (2011),  39–42
18. On the Vinogradov Additive Problem
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Mat. Zametki, 88:3 (2010),  325–339
19. To the distortion of the frequency of occurrence of characters in a simple substitution code
M. P. Mineev, V. N. Chubarikov
Dokl. Akad. Nauk, 424:1 (2009),  10–11
20. Asymptotic formula for the number of points of a lattice in the circle on the Lobachevsky plane
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Diskr. Mat., 18:4 (2006),  9–17
21. On the distribution of arithmetic functions modulo a prime
H. C. Jimbo, V. N. Chubarikov
Diskr. Mat., 13:3 (2001),  32–41
22. Concerning the Sierpinski–Schinzel system of Diophantine equations
M. Z. Garaev, V. N. Chubarikov
Mat. Zametki, 66:2 (1999),  181–187
23. On the power of a singular set in binary additive problems with prime numbers
G. I. Arkhipov, K. Buriev, V. N. Chubarikov
Tr. Mat. Inst. Steklova, 218 (1997),  28–57
24. On the mathematical papers of Professor A. A. Karatsuba
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Tr. Mat. Inst. Steklova, 218 (1997),  7–19
25. On Vinogradov's problems in the theory of prime numbers
V. N. Chubarikov
Trudy Mat. Inst. Steklov., 207 (1994),  353–368
26. Estimates of multiple trigonometric sums with prime numbers
V. N. Chubarikov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 49:5 (1985),  1031–1067
27. Special cases of the theory of multiple trigonometric sums
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 47:4 (1983),  707–784
28. Asymptotic formulas for I. M. Vinogradov's integral and its generalizations
V. N. Chubarikov
Trudy Mat. Inst. Steklov., 157 (1981),  214–232
29. Multiple trigonometric sums and their applications
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 44:4 (1980),  723–781
30. Multiple trigonometric sums
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Trudy Mat. Inst. Steklov., 151 (1980),  3–128
31. Trigonometric integrals
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 43:5 (1979),  971–1003
32. Distribution of fractional parts of polynomials in several variables
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Mat. Zametki, 25:1 (1979),  3–14
33. A sharp estimate for the number of solutions of a system of Diophantine equations
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 42:6 (1978),  1187–1226
34. Asymptotic formula for the mean value of a multiple trigonometric sum
V. N. Chubarikov
Mat. Zametki, 23:6 (1978),  799–816
35. An upper bound of the modulus of a multiple trigonometric sum
G. I. Arkhipov, A. A. Karatsuba, V. N. Chubarikov
Trudy Mat. Inst. Steklov., 143 (1977),  3–31
36. Multiple trigonometric sums
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 40:1 (1976),  209–220
37. Multiple rational trigonometric sums and multiple integrals
V. N. Chubarikov
Mat. Zametki, 20:1 (1976),  61–68

38. Valerii Vasil'evich Vavilov (30.06.1946 – 21.10.2016)
A. I. Aptekarev, O. P. Vinogradov, V. N. Dubrovsky, M. Koloskova, T. P. Lukashenko, I. I. Mel'nikov, Yu. V. Nesterenko, M. K. Potapov, I. Yu. Selivanova, K. V. Semenov, I. N. Sergeev, A. P. Solodov, A. I. Strogova, V. N. Chubarikov, E. V. Shivrinskaya
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2018, no. 1,  71–72
39. Anniversary of the professor of the Moscow University of Vladimir Anatolyevich Levin
V. A. Levin, V. V. Lokhin, E. M. Morozov, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 18:3 (2017),  10–14
40. On mathematical research V. N. Kuznetsova (On the occasion of his 70th birthday)
V. N. Chubarikov, V. G. Chirskii, N. M. Dobrovolsky, I. Yu. Rebrova, N. N. Dobrovolsky
Chebyshevskii Sb., 18:2 (2017),  305–314
41. The 80th anniversary of professor Vladimir Konstantinovich Kartashov
V. A. Artamonov, I. B. Kozhukhov, V. N. Chubarikov, N. M. Dobrovolsky, N. N. Dobrovolsky
Chebyshevskii Sb., 18:2 (2017),  298–304
42. The memory of Michel Deza
E. Deza, V. N. Chubarikov, V. G. Chirskii, N. M. Dobrovol'skii, A. O. Ivanov, E. I. Golubeva, I. Yu. Rebrova, N. N. Dobrovol'skii
Chebyshevskii Sb., 18:1 (2017),  4–28
43. Irina Alexandrovna Tulina is 95
V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, S. S. Demidov, V. N. Chinenova
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2017, no. 5,  70–71
44. Nesterenko Yuri Valentinovich (70 anniversary of Yu. V. Nesterenko)
V. I. Bernik, V. A. Bykovskij, A. I. Galochkin, N. M. Dobrovol'skij, A. V. Zhmuljova, V. H. Salihov, V. G. Chirskij, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016),  211–2210
45. Vasily Ivanovich Bernik (on his seventieth)
Yu. V. Nesterenko, V. A. Bykovskii, V. M. Buchstaber, V. G. Chirsky, V. N. Chubarikov, A. Laurinchikas, N. M. Dobrovolsky, N. V. Budarina, I. V. Gaishun, V. V. Beresnevich, D. V. Vasiliev
Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016),  203–210
46. Anniversary Chebyshevskii sbornik
V. N. Chubarikov, N. M. Dobrovol'skii
Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016),  5–10
47. 80 years from the birthday of Alevtina Vasil'evna Zhmuleva
N. M. Dobrovol'skii, E. Deza, T. K. Ikonnikova, S. A. Zhdanov, L. V. Kotova, E. S. Krupitsin, Yu. V. Nesterenko, A. Yu. Nesterenko, S. A. Polikarpov, I. Yu. Rebrova, V. G. Chirskii, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 17:3 (2016),  221–226
48. To 65-anniversary of the birth of Dmitry Alekseevich Mitkin (25.04.1951–09.04.2007)
V. A. Bykovsky, N. M. Dobrovolsky, A. V. Zhmuleva, V. G. Chirskii, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 17:2 (2016),  214–223
49. Mathematics in the life Gennady Ivanovicha Arkhipova and Sergei Mikhailovich Voronin
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 17:1 (2016),  6–10
50. Валентин Федорович Колчин (1934–2016)
S. A. Aivazyan, V. B. Alekseev, V. A. Vatutin, M. M. Glukhov, A. A. Grusho, V. A. Emelichev, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, O. M. Kasim-zade, V. A. Kashtanov, I. N. Kovalenko, V. B. Kudryavtsev, V. V. Mazalov, Yu. V. Matiyasevich, Yu. I. Medvedev, V. G. Mikhailov, Yu. L. Pavlov, B. A. Pogorelov, È. A. Primenko, L. Ya. Savel'ev, V. N. Sachkov, S. A. Stepanov, V. P. Chistyakov, V. N. Chubarikov
Diskr. Mat., 28:4 (2016),  3–5
51. Viktor Yakovlevich Shkadov to 80th anniversary
V. N. Chubarikov, A. N. Osiptsov, D. V. Georgievskii, A. M. Golovin, V. N. Varapaev, E. A. Demekhin, A. E. Kulago, V. K. Akhmetov, P. N. Konon, A. N. Beloglazkin, E. I. Mogilevskii, A. I. Aleksyuk
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2016, no. 4,  70–71
52. Valerian Ivanovich Gavrilov to 80th anniversary
V. A. Sadovnichii, V. N. Chubarikov, T. P. Lukashenko, S. V. Kravtsev, N. B. Malysheva
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2016, no. 2,  69–71
53. The 95th anniversary of Vassiliy Ilyich Nechaev
M. P. Mineev, V. N. Chubarikov, V. G. Chirskii, A. V. Gmuleva, E. I. Deza, Yu. N. Baoulina, V. S. Van'kova, N. M. Dobrovol'skii, I. Yu. Rebrova, A. L. Roshchenya
Chebyshevskii Sb., 16:1 (2015),  317–331
54. On the conference to the memory of Anatoly Alexeevitch Karatsuba on number theory and applications
E. A. Karatsuba, M. A. Korolev, I. S. Rezvyakova, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 16:1 (2015),  89–152
55. Anatoly Alekseevich Karatsuba
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 16:1 (2015),  32–51
56. Academician Anatolii Timofeevich Fomenko
M. I. Zelikin, A. O. Ivanov, B. S. Kashin, A. S. Mishchenko, Yu. V. Nesterenko, A. A. Oshemkov, F. Yu. Popelenskii, V. A. Sadovnichii, A. A. Tuzhilin, V. N. Chubarikov, A. I. Shafarevich, A. N. Shiryaev
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2015, no. 6,  66–68
57. Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his 80th birthday)
V. B. Demidovich, V. P. Dymnikov, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, A. G. Kulikovskii, V. A. Sadovnichii, V. M. Tikhomirov, E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chubarikov, M. È. Èglit
Uspekhi Mat. Nauk, 69:3(417) (2014),  183–185
58. To memory of Leonid Evgen'evich Evtushik (25.05.1931–16.02.2013)
V. A. Sadovnichii, V. N. Chubarikov, T. P. Lukashenko, V. I. Gavrilov, A. T. Fomenko, I. Kh. Sabitov, A. K. Rybnikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2014, no. 5,  69–70
59. Konstantin Alekseevich Rybnikov (1913 – 2004)
V. N. Chubarikov, S. S. Demidov, A. K. Rybnikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2014, no. 4,  69–71
60. Academician Viktor Antonovich Sadovnichii to 75th anniversary
V. V. Aleksandrov, V. P. Karlikov, V. E. Podolskii, A. T. Fomenko, V. N. Chubarikov, A. A. Shkalikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2014, no. 4,  3–5
61. Mineev Mikhail Petrovich (to the 80th anniversary of birthday)
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 14:1 (2013),  4–8
62. Mathematical life of G. I. Arkhipov
V. N. Chubarikov
Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Math. Mech. Inform., 13:4(2) (2013),  5–23
63. Vitalii Vital'evich Fedorchuk (01.11.1942 – 09.12.2012)
V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, A. S. Mishchenko, E. V. Shchepin, B. A. Pasynkov, V. I. Ponomarev, S. D. Iliadis, Yu. V. Sadovnichii, K. L. Kozlov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2013, no. 4,  70–71
64. Ашот Енофович Устян
V. N. Bezverkhnii, I. V. Dobrynina, N. M. Dobrovol'skii, I. Yu. Rebrova, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 13:3 (2012),  116–120
65. К 80-летию Александра Сергеевича Симонова
I. V. Denisov, N. M. Dobrovol'skii, I. Yu. Rebrova, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 13:3 (2012),  111–115
66. Альберт Рубенович Есаян (к семидесятипятилетию)
N. M. Dobrovol'skii, L. P. Lapitskaya, Yu. M. Martynyuk, I. Yu. Rebrova, E. G. Torina, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 13:3 (2012),  106–110
67. Vladimir Mikhailovich Zakalyukin (obituary)
A. A. Agrachev, D. V. Anosov, I. A. Bogaevskii, A. S. Bortakovskii, A. B. Budak, V. A. Vassiliev, V. V. Goryunov, S. M. Gusein-Zade, A. A. Davydov, V. R. Zarodov, V. D. Sedykh, D. V. Treshchev, V. N. Chubarikov
Uspekhi Mat. Nauk, 67:2(404) (2012),  187–190
68. Vladimir Vasil'evich Aleksandrov (to 70th anniversary)
V. A. Sadovnichii, V. V. Kozlov, V. N. Chubarikov, S. S. Lemak, N. A. Parusnikov
Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2012, no. 4,  73–74
69. The life and scientific activity of Pafnutiĭ L'vovich Chebyshev
V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 12:3 (2011),  4–12
70. Sergeĭ Mikhaĭlovich Voronin (on the 65th anniversary of his birth)
G. I. Arkhipov, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 12:1 (2011),  4–9
71. Yurii Vasil'evich Prokhorov (on the occasion of his eightieth birthday)
V. B. Alekseev, M. M. Glukhov, A. A. Grusho, A. M. Zubkov, G. I. Ivchenko, O. M. Kasim-zade, A. V. Kolchin, V. F. Kolchin, V. B. Kudryavtsev, Yu. I. Medvedev, B. A. Pogorelov, È. A. Primenko, V. N. Sachkov, B. A. Sevast'yanov, L. Ja. Savel'ev, V. E. Tarakanov, V. N. Chubarikov
Diskr. Mat., 22:1 (2010),  3–4
72. In memory of Dmitriĭ Alekseevich Mit'kin (April 25, 1951–April 9, 2007)
G. I. Arkhipov, A. V. Zhmuleva, V. G. Chirskiĭ, V. N. Chubarikov
Chebyshevskii Sb., 8:2 (2007),  5–12
73. Konstantin Konstantinovich Mardzhanishvili (on the centenary of his birth)
G. I. Arkhipov, V. F. Kolchin, Yu. I. Medvedev, S. M. Nikol'skii, M. P. Mineev, L. P. Postnikova, Yu. V. Prokhorov, V. N. Chubarikov
Diskr. Mat., 15:4 (2003),  3–6
74. Nikolai Mikhailovich Timofeev (obituary)
G. I. Arkhipov, V. G. Zhuravlev, V. A. Iskovskikh, A. A. Karatsuba, M. B. Levina-Khripunova, V. N. Chubarikov, A. A. Yudin
Uspekhi Mat. Nauk, 58:4(352) (2003),  135–138
75. Stanislav Nikolaevich Kruzhkov (obituary)
N. S. Bakhvalov, M. I. Zelikin, A. S. Kalashnikov, V. L. Kamynin, O. A. Oleinik, E. Yu. Panov, N. S. Petrosyan, V. M. Tikhomirov, A. V. Faminskii, V. N. Chubarikov
Uspekhi Mat. Nauk, 53:5(323) (1998),  213–220
76. Sergei Mikhailovich Voronin (obituary)
G. I. Arkhipov, V. I. Blagodatskikh, A. A. Bolibrukh, V. A. Iskovskikh, A. A. Karatsuba, Yu. V. Prokhorov, A. T. Fomenko, V. N. Chubarikov, I. R. Shafarevich
Uspekhi Mat. Nauk, 53:4(322) (1998),  125–128
77. Anatolii Alekseevich Karatsuba (on his 60th birthday)
G. I. Arkhipov, V. I. Blagodatskikh, V. S. Vladimirov, S. M. Voronin, O. B. Lupanov, E. F. Mishchenko, Yu. V. Prokhorov, V. N. Chubarikov, A. B. Shidlovskii
Uspekhi Mat. Nauk, 53:2(320) (1998),  173–176
78. Aleksei Georgievich Postnikov (obituary)
V. S. Vladimirov, A. A. Dezin, A. A. Karatsuba, L. D. Kudryavtsev, M. P. Mineev, S. M. Nikol'skii, L. P. Postnikova, Yu. V. Prokhorov, V. N. Chubarikov, A. B. Shidlovskii, A. A. Yudin
Uspekhi Mat. Nauk, 53:1(319) (1998),  202–206

Presentations in Math-Net.Ru
1. Methods of the number theory to the numerical analysis
V. N. Chubarikov
XV International Conference «Algebra, Number Theory and Discrete Geometry: modern problems and applications», dedicated to the centenary of the birth of the Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of the Moscow State University Korobov Nikolai Mikhailovich
May 28, 2018 10:55
2. Additive and multiplicative properties of arithmetic functions
V. N. Chubarikov
А.A.Karatsuba's 80th Birthday Conference in Number Theory and Applications
May 23, 2017 10:00   
3. Метод И. М. Виноградова и его современное развитие
V. N. Chubarikov
International conference on number theory and analysis, dedicated to the 125th anniversary of I. M. Vinogradov
September 28, 2016 12:00   
4. Rational arithmetical sums and integrals
V. N. Chubarikov
Conference to the Memory of Anatoly Alekseevitch Karatsuba on Number theory and Applications
January 28, 2016 10:05   
5. Harmonic analysis and Gauss multiplication theorem
V. N. Chubarikov
International Conference on Mathematical Control Theory and Mechanics
July 5, 2015 09:40
6. On the exponent of convergence of some multidimensional additive problems
V. N. Chubarikov
Conference in memory of A. A. Karatsuba on number theory and applications, 2015
January 31, 2015 10:05
7. On the zeros of some class of Dirchlet series without Euler product
V. N. Chubarikov, S. A. Gritsenko
Conference in memory of A. A. Karatsuba on number theory and applications, 2015
January 30, 2015 10:05   
8. Number theory and harmonic analisys
V. N. Chubarikov
Fourth international conference "Mathematical Physics and Its Applications"
August 26, 2014 10:30
9. Multidimensional additive problems
V. N. Chubarikov
Conference in memory of A. A. Karatsuba on number theory and applications
January 31, 2014 10:05   
10. Trigonometric Sums in Number Theory and Analysis
V. N. Chubarikov
International conference "Analysis and Singularities" dedicated to the 75th anniversary of Vladimir Igorevich Arnold
December 21, 2012 10:50   
11. Prime numbers, Riemann zeta function and trigonometric sums
V. N. Chubarikov
Steklov Mathematical Institute Seminar
June 16, 2011 16:00   
12. Л. Эйлер — основоположник современной теории чисел
G. I. Arkhipov, Yu. V. Nesterenko, V. N. Chubarikov
Annual scientific conference "Lomonosov Papers" in 2007
April 16, 2007 14:30

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018