RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Novikov, Boris Vladimirovich
(1946–2014)

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 24
Scientific articles: 18

Number of views:
This page:631
Abstract pages:2251
Full texts:1082
References:108
Novikov, Boris Vladimirovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1999)
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
Birth date: 1.03.1946
Website: http://funcan.univer.kharkov.ua/staff/novikov
Keywords: cohomology of semigroups, projective representation, Brauer monoid.
UDC: 512.664.4, 512.53
MSC: 20M50, 18C15, 20M05

Subject:

Semigroup Theory, Homological Algebra.

   
Main publications:
  1. M. Dokuchaev, B. Novikov, “Partial projective representations and partial actions”, Journal of Pure and Applied Algebra, 214:3 (2010), 251–268  crossref  mathscinet  zmath  isi
  2. N. S. Khripchenko, B. V. Novikov, “Finitary incidence algebras”, Communications in Algebra, 37:5 (2009), 1670–1676  crossref  mathscinet  zmath  isi
  3. B. V. Novikov, L. Yu. Polyakova, “On 0-homology of categorical at zero semigroups”, Central European Journal of Mathematics, 7:2 (2009), 165–175  crossref  mathscinet  zmath  isi
  4. M. A. Dokuchaev, V. V. Kirichenko, B. V. Novikov, M. V. Plakhotnyk, “Gorenstein Latin squares”, Algebra and Discrete Mathematics, 2008, no. 4, 23–29  mathnet  mathscinet  zmath
  5. B. Novikov, “0-Cohomology of semigroups”, Handbook of Algebra, 5, ed. M. Hazewinkel, Elsevier, 2008, 189–209  crossref  mathscinet  zmath

http://www.mathnet.ru/eng/person19882
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/191026

Publications in Math-Net.Ru
2014
1. B. V. Novikov, “Non-commutative Grillet semigroups”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  298–307  mathnet  mathscinet
2011
2. M. Dokuchaev, B. Novikov, G. Zholtkevych, “Partial actions and automata”, Algebra Discrete Math., 11:2 (2011),  51–63  mathnet  mathscinet  zmath
2008
3. M. A. Dokuchaev, V. V. Kirichenko, M. V. Plakhotnyk, B. V. Novikov, “Gorenstein Latin squares”, Algebra Discrete Math., 2008, 4,  23–39  mathnet  mathscinet  zmath
2004
4. B. V. Novikov, L. Yu. Polyakova, “Subsets of defect 3 in elementary Abelian 2-groups”, Algebra Discrete Math., 2004, 4,  48–59  mathnet  mathscinet  zmath
2003
5. B. V. Novikov, “Principal quasi-ideals of cohomological dimension 1”, Algebra Discrete Math., 2003, 1,  87–92  mathnet  mathscinet  zmath
2001
6. B. V. Novikov, “Semigroup cohomologies: a survey”, Fundam. Prikl. Mat., 7:1 (2001),  1–18  mathnet  mathscinet  zmath
1995
7. B. V. Novikov, “The Brauer monoid”, Mat. Zametki, 57:4 (1995),  633–636  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 57:4 (1995), 440–442  isi
1992
8. S. R. Grigor'ev, B. V. Novikov, “Time-resolved spectral studies of fluctuation surface luminescence in $\mathrm{CdS}$”, Fizika Tverdogo Tela, 34:2 (1992),  433–439  mathnet
1990
9. A. Yu. Bobrovskii, O. K. Ilyunin, B. V. Novikov, A. Ya. Rapoport, M. L. Sodin, “On a group choice problem”, Avtomat. i Telemekh., 1990, 9,  101–108  mathnet  mathscinet  zmath; Autom. Remote Control, 51:9 (1990), 1244–1250
10. I. K. Akopyan, T. A. Vorobyeva, D. N. Gromov, B. V. Novikov, “Luminescence of $\mathrm{RbAg}_{4}\mathrm{I}_{5}$ and $\mathrm{KAg}_{4}\mathrm{I}_{5}$ superionic conductors”, Fizika Tverdogo Tela, 32:4 (1990),  1038–1043  mathnet
11. B. V. Novikov, “Commutative semigroups with cancellation of dimension $1$”, Mat. Zametki, 48:1 (1990),  148–149  mathnet  mathscinet  zmath
1988
12. B. V. Novikov, “Partial cohomology of semigroups and its applications”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1988, 11,  25–32  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 32:11 (1988), 38–48
1987
13. I. Kh. Akopyan, V. N. Bondarev, D. N. Gromov, A. B. Kuklov, B. V. Novikov, “COULOMB FLUCTUATIONS IN THE EXCITON SPECTRA OF $\mathrm{AgI}$-TYPE SUPERIONIC CRYSTALS”, Fizika Tverdogo Tela, 29:8 (1987),  2263–2268  mathnet
14. I. K. Akopyan, D. N. Gromov, B. V. Novikov, “A NEW CRYSTALLINE PHASE OF $\mathrm{RbAg}_{4}\mathrm{I}_{5}$”, Fizika Tverdogo Tela, 29:5 (1987),  1475–1478  mathnet
1986
15. V. A. Kiselev, B. V. Novikov, S. S. Utnasunov, A. E. Cherednichenko, “NEARSURFACE FLUCTUATIONS IN LOW-SULFUR CONTENT $\mathrm{Cd}(\mathrm{Se},\mathrm{S})$ SOLID SOLUTIONS AND ANOMALOUS EXCITON REFLECTION SPECTRA”, Fizika Tverdogo Tela, 28:10 (1986),  2946–2949  mathnet
16. I. Kh. Akopyan, A. L. Kartuzhanskii, L. K. Kudrayshova, B. V. Novikov, V. A. Reznikov, “Photosensitivity in the superion phase-transfer domain”, Pisma v Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki, 12:6 (1986),  354–358  mathnet
1985
17. G. I. Abutalybov, I. Kh. Akopyan, I. K. Neimanzade, B. V. Novikov, È. Yu. Salaev, “EXCITON SPECTRA OF $\mathrm{TlGaSe}_{2}$ SINGLE CRYSTALS AND ITS BEHAVIOR AT PHASE TRANSFORMATIONS”, Fizika Tverdogo Tela, 27:9 (1985),  2836–2839  mathnet
18. B. V. Novikov, E. A. Ubushiev, A. E. Cherednichenko, “SHALLOW CENTER EFFECT ON EXCITON SPECTRUM FORMATION OF $\mathrm{CdS}$ CRYSTALS AT LOW TEMPERATURES”, Fizika Tverdogo Tela, 27:5 (1985),  1359–1363  mathnet

2013
19. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
2007
20. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet
2006
21. V. A. Artamonov, Yu. A. Drozd, Ya. M. Dymarsky, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Ya Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, I. A. Mikhailova, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, A. B. Popov, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, A. V. Zhuchok, “V. M. Usenko (1951–2006)”, Algebra Discrete Math., 2006, 2,  G–K  mathnet
2005
22. V. I. Andriychuk, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, P. M. Gudyvok, V. V. Kirichenko, N. Ya. Komarnitsky, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, P. D. Varbanets, “Special issue devoted to Professor Yuriy Drozd (on the occasion of his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2005, 1,  E–G  mathnet  mathscinet  zmath
2003
23. Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, M. Ya. Komarnitskyj, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, “R. I. Grigorchuk (his 50th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  E–F  mathnet
1987
24. V. D. Belousov, S. D. Berman, E. S. Lyapin, A. V. Mikhalev, B. V. Novikov, B. I. Plotkin, L. A. Skornyakov, L. N. Shevrin, “Lazar' Matveevich Gluskin (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 42:4(256) (1987),  113–114  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 42:4 (1987), 139–140  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021