Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Andriychuk, V I

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 5
Scientific articles: 2

Number of views:
This page:978
Abstract pages:708
Full texts:255

http://www.mathnet.ru/eng/person79003
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2007
1. Vasyl Andriychuk, “On linear algebraic groups over pseudoglobal fields”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  11–22  mathnet  mathscinet  zmath
2004
2. V. Andriychuk, “Some applications of Hasse principle for pseudoglobal fields”, Algebra Discrete Math., 2004, 2,  1–8  mathnet  mathscinet  zmath

2008
3. V. I. Andriychuk, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, V. I. Sushchansky, B. V. Zabavsky, M. M. Zarichnyi, “Mykola Komarnytskyi”, Algebra Discrete Math., 2008, 4,  E–I  mathnet
2007
4. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
2005
5. V. I. Andriychuk, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, P. M. Gudyvok, V. V. Kirichenko, N. Ya. Komarnitsky, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, P. D. Varbanets, “Special issue devoted to Professor Yuriy Drozd (on the occasion of his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2005, 1,  E–G  mathnet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021