RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Stepin, Anatolii Mikhailovich

Total publications: 101 (79)
in MathSciNet: 54 (45)
in zbMATH: 49 (43)
in Web of Science: 31 (21)
in Scopus: 10 (9)
Cited articles: 34
Citations in Math-Net.Ru: 247
Citations in Web of Science: 62
Citations in Scopus: 10
Presentations: 10

Number of views:
This page:4906
Abstract pages:19608
Full texts:6215
References:1178
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1987)
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person8616
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/199480

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. V. I. Bogachev, I. V. Volovich, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, V. M. Tikhomirov, A. Yu. Khrennikov, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievich Smolyanov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 74:4 (2019), 771–773  mathnet  crossref  crossref  elib

   2018
2. Yu. A. Alkhutov, I. V. Astashova, V. I. Bogachev, V. N. Denisov, V. V. Kozlov, S. E. Pastukhova, A. L. Piatnitski, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, A. S. Shamaev, A. A. Shkalikov, “Vasilii Vasil'evich Zhikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 73:3 (2018), 533–542  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib

   2017
3. A. M. Stepin, I. V. Tsylin, “Spectral boundary value problems for Laplace–Beltrami operator: Moduli of continuity of eigenvalues under domain deformation”, Contemporary Mathematics, 692, AMS, 2017, 275–290  crossref  isi  scopus

   2016
4. A.M. Stepin, I.V. Tsylin, Spectral boundary value problems for Laplace–Beltrami operator: moduli of continuity of eigenvalues under domain deformation, 2016 (to appear) , 18 pp., arXiv: 1605.03614
5. B. I. Golubov, B. S. Kashin, T. P. Lukashenko, M. G. Plotnikov, M. A. Skopina, A. P. Solodov, A. M. Stepin, N. N. Kholshchevnikova, “Valentin Anatol'evich Skvortsov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 175–177  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2015
6. A. M. Stepin, I. V. Tsylin, “On Boundary Value Problems for Elliptic Operators in the Case of Domains on Manifolds”, Doklady Mathematics, 92:1 (2015), 428-432  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
7. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2013
8. A. A. Kornev, A. M. Stepin, “On Asymptotic Contractions”, Math. Notes, 94:2 (2013), 214–219  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
9. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013), 733–734  mathnet  crossref  isi
10. A. A. Agrachëv, D. V. Anosov, S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, A. M. Vershik, Ya. B. Vorobets, V. A. Kaimanovich, B. S. Kashin, I. G. Lysënok, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, Ya. G. Sinai, S. K. Smirnov, A. M. Stepin, I. A. Taimanov, E. V. Shchepin, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 967–971  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2011
11. A. N. Gorbachev, A. M. Stepin, “On the structure of invariant measures for set-valued maps”, Sb. Math., 202:9 (2011), 1285–1302  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
12. D. V. Anosov, M. Ya. Antonovskii, V. M. Buchstaber, V. Z. Grines, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, N. È. Klinshpont, A. A. Mal'tsev, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. P. Shil'nikov, “Romen Vasil'evich Plykin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 66:3 (2011), 627–631  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2010
13. A. M. Stepin, Kurs lektsii po funktsionalnomu analizu, 6-i semestr, MGU, mekhaniko–matematicheskii fakultet, 2010 , 31 pp.

   2009
14. A. N. Gorbachev, A. M. Stepin, “Invariant measures for set-valued maps”, Russian Math. Surveys, 64:6 (2009), 1136–1138  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
15. O. N. Ageev, A. M. Stepin, S. V. Tikhonov, “O spektralnykh svoistvakh grupp preobrazovanii”, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii «Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i ikh prilozhenii» (Moskva, 30–2 aprelya 2009), izd.-vo Universitetskaya kniga, Moskva, 2009, 383–384
16. V. I. Bogachev, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, B. S. Kashin, A. I. Kirillov, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, V. M. Tikhomirov, A. V. Uglanov, A. Yu. Khrennikov, A. M. Chebotarev, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievich Smolyanov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 64:1 (2009), 183–185  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
17. I. V. Mykytyuk, A. M. Stepin, “A sufficient condition for reduction by stages: proof and applications”, Sb. Math., 199:5 (2008), 663–671  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
18. I. V. Mikityuk, A. M. Stepin, “Zamechaniya ob ekvivariantnosti momenta”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 3 (2008), 30–33  mathnet  mathscinet  zmath

   2007
19. A. M. Stepin, S. V. Tikhonov, “Remarks on Isorigidity, Centralizers, and Spectral Equivalence in Ergodic Theory”, Math. Notes, 81:2 (2007), 278–280  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
20. D. V. Anosov, S. I. Bezuglyi, A. M. Vershik, S. L. Gefter, A. I. Danilenko, R. S. Ismagilov, V. A. Marchenko, N. I. Nessonov, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, S. D. Sinel'shchikov, A. M. Stepin, “Valentin Yakovlevich Golodets (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:6 (2007), 1231–1232  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
21. A. Yu. Zhirov, A. V. Kochergin, R. V. Plykin, E. A. Sataev, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:2 (2007), 401–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2004
22. A. M. Stepin, A. M. Eremenko, “Non-unique inclusion in a flow and vast centralizer of a generic measure-preserving transformation”, Sb. Math., 195:12 (2004), 1795–1808  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib  scopus (cited: 6)
23. Sh. I. Akhalaya, A. M. Stepin, “On Absolutely Continuous Invariant Measures of Noncontracting Transformations of a Circle”, Proc. Steklov Inst. Math., 244 (2004), 18–28  mathnet  mathscinet  zmath
24. A. M. Eremenko, A. M. Stepin, “Tipichnye sokhranyayuschie meru preobrazovanie imeet obshirnyi tsentralizator”, Dokl. RAN, 394:6 (2004), 739–742  mathnet (cited: 5)
25. A. M. Stepin, Kurs lektsii po funktsionalnomu analizu, 5-i semestr, MGU, mekhaniko–matematicheskii fakultet, 2004 , 38 pp.

   2003
26. A. M. Stepin, “Three dynamical problems related to homogenous spaces”, JDCS, 9:2 (2003), 257–264
27. A. M. Stepin, “Introduction talk at the opening of the conference”, Topics in dynamics and ergodic theory, London Math. Society Lecture Notes, 310, Cambridge Univ. Press, 2003, 2–7
28. A. M. Stepin, “Dinamicheskie sistemy, ergodicheskaya teoriya i smezhnye voprosy”, Razdel 5 obzore “Teoriya funktsii i funktsionalnyi analiz”, Sbornik “Matematika v Moskovskom Universitete na poroge XXI veka”, 2003

   2002
29. A. M. Stepin, “New versions of the approximation method in ergodic theory”, Modern theory of dynamical systems and applications to theoretical celestial mechanics, Intern. conf. dedicated to the memory and 70-th birthday of V.M.Alexeyev (Moscow), MIRAN, 2002, 30–31

   2001
30. A. M. Stepin, “A remark on \mathbb{Z}^2-actions of finite type with phase transitions”, Conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems (Torun, 2000), Copernicus Univ., 2001, 128–129

   2000
31. I. Mykytyuk, A. M. Stepin, “Classification of almost spherical pairs of compact simple Lie groups”, Banach Center Publications, 51:1 (2000), 231–241

   1999
32. A. Yu. Plakhov, A. M. Stepin, “Scattering in multiparticle and billiard dynamical systems”, Sb. Math., 190:7 (1999), 1005–1033  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
33. G. Chakvetadze, A.M. Stepin, “On dynamical model of drilling wells”, International Journal of Bifurcation and Chaos, 9:09 (1999), 1705–1719

   1998
34. Ya. B. Vorobets, A. M. Stepin, “Isospectrality and Galois projective geometries”, Math. Notes, 63:5 (1998), 582–585  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
35. A. Yu. Plakhov, A. M. Stepin, “Scattering and Coxeter groups”, Russian Math. Surveys, 53:2 (1998), 401–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
36. Ya. B. Vorobets, A. M. Stepin, Izospektralnost i proektivnye geometrii, Preprint N530, Institut Ervina Shredingera, 1998
37. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Ob amenabelnosti polugrupp s sokrascheniem”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 3 (1998), 12–16  mathnet  mathscinet  zmath
38. V. S. Vladimirov, V. A. Sadovnichii, P. L. Ul'yanov, R. A. Minlos, V. I. Bogachev, A. M. Stepin, A. V. Uglanov, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievitch Smolyanov (to 60th anniversary)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1998, no. 5, 69–70  mathnet  mathscinet

   1997
39. E. N. Selivanova, A. M. Stepin, “On the dynamic properties of geodesic flows of Liouville metrics on a two-dimensional torus”, Proc. Steklov Inst. Math., 216 (1997), 151–168  mathnet  mathscinet  zmath
40. I. V. Belyakov, A. M. Stepin, “Ekstremalnye svoistva mnogomernykh mnogochlenov Chebysheva”, Dokl. RAN, 352:1 (1997), 11–14  mathnet
41. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1996
42. I. V. Belyakov, A. M. Stepin, “Ekstremalnye svoistva mnogomernykh mnogochlenov Chebysheva”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 6 (1996), 22–24  mathnet  mathscinet  zmath
43. O. N. Ageev, A. M. Stepin, “Hierarchical coding and normal sequences”, Sinai's Moscow Seminar on Dynamical Systems, 171, Ams Transl Providence, RI, 1996, 1–10
44. A. M. Stepin, “Approximation of groups and groups actions, Cayley topolgy”, Ergodic Theory of \mathbb{Z}^d–actions, London Math. Society Lecture Notes, 228, Cambridge Univ. Press, 1996, 475–484

   1995
45. D. V. Anosov, S. Kh. Aranson, V. Z. Grines, R. V. Plykin, A. V. Safonov, E. A. Sataev, S. V. Shlyachkov, V. V. Solodov, A. N. Starkov, A. M. Stepin., Dynamical Systems with Hyperbolic Behaviour. Encyclopaedia of Mathematical Sciences, Dynamical systems, IX, no. 66, 1995 , 235 pp.

   1992
46. Ya. B. Vorobets, G. A. Gal'perin, A. M. Stepin, “Periodic billiard trajectories in polygons: generating mechanisms”, Russian Math. Surveys, 47:3 (1992), 5–80  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)

   1991
47. D. V. Anosov, S. Kh. Aranson, V. Z. Grines, R. V. Plykin, E. A. Sataev, A. V. Safonov, V. V. Solodov, A. N. Starkov, A. M. Stepin, S. V. Shlyachkov, “Dynamical systems with hyperbolic behavior”, Dynamical systems – 9, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 66, VINITI, Moscow, 1991, 5–242 , 248 pp.  mathnet  mathscinet  zmath
48. Ya. B. Vorobets, G. A. Gal'perin, A. M. Stepin, “Periodic billiard trajectories in polygons”, Russian Math. Surveys, 46:5 (1991), 204–205  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
49. Yu. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Weighted translation operators and linear extensions of dynamical systems”, Russian Math. Surveys, 46:2 (1991), 95–165  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 25)
50. Y. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Linear skew product flows and semigroups of weighted composition operators”, Lyapunov exponents (Oberwolfach, 1990), 1486, Springer Berlin, Heidelberg, Germany, 1991, 98–111
51. Yu. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Weighted shift operator, spectral theory of linear extensions, and the Multiplicative Ergodic Theorem”, Math. USSR-Sb., 70:1 (1991), 143–163  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)

   1990
52. E. P. Dolzhenko, A. M. Stepin, Priblizhennye metody v modeli elektromagnitnogo zondirovaniya, Otchet o nauchno-issledovatelskoi rabote, Moskovskii Universitet., 1990

   1989
53. A. M. Stepin, A. T. Tagi-zade, “Combinatorial interpretations of the entropy of symbolic systems”, Math. Notes, 46:2 (1989), 653–658  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
54. M. L. Chumak, A. M. Stepin, “Partial hyperbolicity of G-induced flows”, Dynamical Systems and Ergodic Theory, 23, Banach Center Publ, Warszawa, 1989, 475–479
55. D. V. Anosov, A. M. Stepin, “Retsenziya na knigu: Mira Ch. Chaotic Dynamics, World Scientific, 1987”, Novye knigi za rubezhom. Ser. A, 2 (1989), 11-12
56. G. A. Galperin, A. M. Stepin, “O treugolnom bilyarde”, Kvant, 11 (1989), 30–32
57. G. A. Galperin, A. M. Stepin, “Periodicheskie dvizheniya bilyardnogo shara”, Kvant, 3 (1989), 8–15

   1988
58. Yu. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Weighted shift operator on a topological Markov chain”, Funct. Anal. Appl., 22:4 (1988), 330–331  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
59. A. M. Stepin, F. Pospih, “Uber die vollstaudige Nichtingrierbarkeit eines Systems zweier Teilchen aufeinem Intervall”, Wiss.Z.M.-Luther-Univ., Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss, 1988, 89–98

   1987
60. A. M. Stepin, “Spectral properties of generic dynamical systems”, Math. USSR-Izv., 29:1 (1987), 159–192  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1986
61. A. M. Stepin, A. Yu. Dreizin, M. S. Melnikov, Issledovanie skhem approksimatsii i interpolyatsii funktsii i ikh integralnykh preobrazovanii, Otchet o nauchno-issledovatelskoi rabote, Moskovskii universitet., 1986

   1985
62. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Gibbs states on countable groups”, Theory Probab. Appl., 29:2 (1985), 359–362  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1984
63. A. M. Stepin, “Zamechaniya ob approksimiruemosti grupp”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 1984, no. 4, 201–204  mathscinet
64. A. M. Stepin, “Amenability and ergodic properties of transformation groups”, Operator algebras and group representations, 2, Pitman, Boston, 1984, 152–162  mathscinet
65. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin., “On Hamiltonian systems with dynamical symmetries”, Global Analysis - Studies and Applications, Lecture Notes in Mathematics, 1, Springer-Verlag, 1984, 152–172  crossref

   1983
66. A. M. Stepin, “Approximability of groups and group actions”, Russian Math. Surveys, 38:6 (1983), 131–132  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
67. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin, “O gamiltonovykh sistemakh s dinamicheskimi simmetriyami”, Topologicheskie i geometricheskie metody v matematicheskoi fizike, Voronezhskii universitet, 1983, 63–83

   1982
68. A. M. Stepin, A. G. Shukhov, “The centralizer of diagonalizable states and entropy of automorphisms of $W^{\ast}$-algebras”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 26:8 (1982), 61–71  mathnet  mathscinet  zmath
69. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Gibbsovskie sostoyaniya i markovskie polya na gruppakh”, Matematicheskie metody statisticheskoi fiziki, Tyumen, 1982, 55–60
70. A. M. Stepin, “O gomologicheskom uravnenii teorii dinamicheskikh sistem”, Issledovanie po teorii funktsii mnogikh veschestvennykh peremennykh, Yaroslavl, 1982, 106–117
71. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “On coding of Markov sources”, Proceedings of the Conference on Ergodic Theory and related topics (Viite, 1981), Academie–Verlag, Berlin, 1982, 207–229

   1981
72. A. M. Stepin, “Termodinamicheskie funktsii reshetchatykh modelei”, Tretya mezhdunarodnaya konferentsiya po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike (Vilnyus, 1981), 1981, 171–172
73. A. M. Stepin, “Integriruemye gamiltonovy sistem, Chast I.”, Kachestvennye metody issledovaniya nelineinykh differentsialnykh uravnenii i nelineinykh kolebanii, Institut matematiki, Kiev, 1981, 116–142
74. A. M. Stepin, “Integralnye gamiltonovy sistemy, Chast II, Serii integriruemykh sistem”, Kachestvennye metody issledovaniya nelineinykh differentsialnykh uravnenii i nelineinykh kolebanii, Institut matematiki, Kiev, 1981, 143–170

   1980
75. Sh. I. Akhalaya, A. M. Stepin, “Ob invariantnykh merakh neszhimayuschikh otobrazhenii”, Soobscheniiya AN Gruzii, 100:3 (1980), 549–552
76. A. M. Stepin, A. T. Tagizade, “Variational Characterization Of Topological Pressure Of Amenable Groups Of Transformations”, Doklady Akademii nauk SSSR, 254:3 (1980), 545–549  mathnet  mathscinet  zmath

   1979
77. A. M. Stepin, “Entropiinye invarianty i algoritm Dena v zadachakh kodirovaniya”, Pyatyi mezhdunarodnyi simpozium po teorii informatsii (Tbilisi, 1979), 2, 1979, 145–147

   1978
78. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin., “Polynomial integrals of Hamiltonian systems”, Akademiia Nauk Sssr, 239:1 (1978), 50–53  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
79. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “On hierarchy coding of stationary sources”, Proceedings of the 7-th Conference on Theory of coding and information transmission, 1, Vilnus, 1978, 41–46
80. A. M. Stepin, “Ravnoraspredelennost entropii amenabelnykh (polu)grupp preobrazovanii”, Doklady AN Azerb.SSR, 34:9 (1978), 3–7
81. A. M. Stepin, “Polynomial integrals of Hamiltonian systems”, Society Math. de France, 51 (1978), 429–441

   1976
82. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin, “The solution of a differential-functional equation”, Funct. Anal. Appl., 10:2 (1976), 155–156  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
83. A. M. Stepin, “Gibbs states on countable sets: C. J. Preston ix + 128p., Cambridge Univ. Press, London, 1974. Book review”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 16:2 (1976), 259–260  mathnet  crossref

   1977
84. A. B. Katok, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “The theory of dynamical systems and general transformation groups with invariant measure”, J. Soviet Math., 7:6 (1977), 974–1065  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
85. A. M. Stepin, “Sdvigi Bernulli na gruppakh”, Dokl. AN SSSR, 223:5 (1975), 300-302  mathnet  mathscinet  zmath
86. A. M. Stepin, “Bernoulli shifts on groups and decreasing sequences of partitions”, Proceedings of the third Japan–USSR Symposium on probability theory, Lecture Notes in Math., 550, 1975, 596–603
87. A. M. Stepin, “Slova s ogranicheniyami”, Kvant, 1975, no. 10, 32–37

   1973
88. A. M. Stepin, “Dynamical systems on homogeneous spaces of semisimple Lie groups”, Math. USSR-Izv., 7:5 (1973), 1089–1104  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
89. A. M. Stepin, “Connections between the approximative and spectral properties of metric automorphisms”, Math. Notes, 13:3 (1973), 244–247  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1971
90. A. M. Stepin, “On entropy invariants of decreasing sequences of measurable partitions”, Funct. Anal. Appl., 5:3 (1971), 237–240  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
91. A. M. Stepin, “Cohomologies of automorphism groups of a Lebesgue space”, Funct. Anal. Appl., 5:2 (1971), 167–168  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
92. A. M. Stepin, “Les spectres des systems dynamiques (Nice)”, Des Actes du Congr. intern. des math., 2, Guathier–Villars, Paris, 1971, 941–946; A. M. Stepin, “Spektry dinamicheskikh sistem”, Mezhdunarodnyi kongress matematikov v Nitstse. Doklady sovetskikh matematikov, 13, 1973, 403–409
93. B. S. Pitskel, A. M. Stepin, “O svoistve raspredelennosti entropii kommutativnykh grupp metricheskikh avtomorfizmov”, Dokl. AN SSSR, 198:5 (1971), 1021–1024  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   1970
94. A. B. Katok, A. M. Stepin, “Metric properties of measure preserving homeomorphisms”, Russian Math. Surveys, 25:2 (1970), 191–220  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1969
95. A. M. Stepin, “Flows on solvable manifolds”, Uspekhi Mat. Nauk, 24:5(149) (1969), 241–242  mathnet  mathscinet  zmath
96. V. Ya. Golodets, A. M. Stepin, “O faktorakh tipa $II_{1}$ so svoistvom $\Gamma$”, Matematicheskaya fizika i funktsionalnyi analiz, Trudy FTINT, Kharkov, 1969, 229–249

   1967
97. A. M. Stepin, “Spectrum and approximation of metric automorphisms by periodic transformations”, Funct. Anal. Appl., 1:2 (1967), 154–157  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
98. A. B. Katok, A. M. Stepin, “Approximations in ergodic theory”, Russian Math. Surveys, 22:5 (1967), 77–102  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
99. A. M. Stepin, “O kvadratnykh kornyakh iz metricheskikh avtomorfizmov”, Dokl. AN SSSR, 176:5 (1967), 1023–1026  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   1966
100. A. B. Katok, A. M. Stepin, “Approximations of ergodic dynamic systems by periodic transformations”, Dokl. Akad. Nauk (Russ.), 171:6 (1966), 1268–1271  mathnet  mathscinet  zmath  isi
101. A. M. Stepin, “Spectral Properties Of Ergodic Dynamic Systems With Locally Compact Time”, Akademiia Nauk Sssr, 169:4 (1966), 773–776  mathnet  mathscinet  zmath  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Ляпуновские показатели $\log$-интегрируемых коциклов
A. M. Stepin
Seminar on Theory of Functions of Real Variables
May 18, 2018 18:30
2. Ляпуновские показатели log-интегрируемых операторных коциклов
A. M. Stepin

April 2, 2018 16:45
3. О почти правильности по Ляпунову
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Dynamical systems and differential equations
March 27, 2017 18:30
4. On multiplicative ergodic theorem
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
International Conference “Anosov Systems and Modern Dynamics” dedicated to the 80th anniversary of Dmitry Anosov
December 22, 2016 17:00
5. К вопросу об асимптотическом поведении коциклов над потоками
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Dynamical systems and statistical physics
October 5, 2016 18:30
6. A new version of the multiplicative ergodic theorem
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Differential geometry and applications
October 3, 2016 16:45
7. Multiplicative ergodic theorem for operator cocycles with log-integrable norm
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Mathematics, Theoretical Physics and Data Science 2016 dedicated to anniversaries of Yakov Sinai and Grigory Margulis
July 5, 2016 17:20   
8. Мини-конференция в честь 85-летия заведующего Добрушинской математической лабораторией ИППИ РАН, доктора физико-математических наук, профессора Роберта Минлоса
V. V. Golyshev, B. M. Gurevich, E. A. Zhizhina, A. M. Stepin, S. A. Stepin, M. L. Blank
Dobrushin Mathematics Laboratory Seminar
March 1, 2016 16:00
9. On boundary value problems for elliptic operators on a manifold in the case of domains with non-Lipschitz boundary
A. M. Stepin, I. V. Tsylin
International Conference on Mathematical Control Theory and Mechanics
July 6, 2015 12:10
10. Заседание посвящено памяти Дмитрия Викторовича Аносова
A. M. Stepin, L. M. Lerman, V. Z. Grines, S. Yu. Pilyugin, M. I. Zelikin, V. P. Leksin, A. V. Klimenko, Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
April 7, 2015

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019