Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Stepin, Anatolii Mikhailovich
(1940–2020)

Total publications: 104 (83)
in MathSciNet: 82 (70)
in zbMATH: 66 (58)
in Web of Science: 32 (21)
in Scopus: 10 (9)
Cited articles: 38
Citations in Math-Net.Ru: 265
Citations in Web of Science: 70
Citations in Scopus: 13
Presentations: 11

Number of views:
This page:6510
Abstract pages:23283
Full texts:9701
References:1265
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1987)

http://www.mathnet.ru/eng/person8616
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/199480

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2019
1. V. I. Bogachev, I. V. Volovich, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, V. M. Tikhomirov, A. Yu. Khrennikov, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievich Smolyanov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 74:4 (2019), 771–773  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
2. Yu. A. Neretin, A. M. Stepin, “To the 80th anniversary of Rais Salmanovich Ismagilov”, Chebyshevskii Sb., 20:1 (2019), 425–430  mathnet

   2018
3. Yu. A. Alkhutov, I. V. Astashova, V. I. Bogachev, V. N. Denisov, V. V. Kozlov, S. E. Pastukhova, A. L. Piatnitski, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, A. S. Shamaev, A. A. Shkalikov, “Vasilii Vasil'evich Zhikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 73:3 (2018), 533–542  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2017
4. A. M. Stepin, I. V. Tsylin, “Spectral boundary value problems for Laplace–Beltrami operator: Moduli of continuity of eigenvalues under domain deformation”, Contemporary Mathematics, 692, AMS, 2017, 275–290  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2016
5. A.M. Stepin, I.V. Tsylin, Spectral boundary value problems for Laplace–Beltrami operator: moduli of continuity of eigenvalues under domain deformation, 2016 (to appear) , 18 pp., arXiv: 1605.03614  zmath
6. B. I. Golubov, B. S. Kashin, T. P. Lukashenko, M. G. Plotnikov, M. A. Skopina, A. P. Solodov, A. M. Stepin, N. N. Kholshchevnikova, “Valentin Anatol'evich Skvortsov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:1 (2016), 175–177  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib

   2015
7. A. M. Stepin, I. V. Tsylin, “On Boundary Value Problems for Elliptic Operators in the Case of Domains on Manifolds”, Doklady Mathematics, 92:1 (2015), 428-432  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
8. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2013
9. A. A. Kornev, A. M. Stepin, “On Asymptotic Contractions”, Math. Notes, 94:2 (2013), 214–219  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
10. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013), 733–734  mathnet  crossref  isi
11. A. A. Agrachëv, D. V. Anosov, S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, A. M. Vershik, Ya. B. Vorobets, V. A. Kaimanovich, B. S. Kashin, I. G. Lysënok, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, Ya. G. Sinai, S. K. Smirnov, A. M. Stepin, I. A. Taimanov, E. V. Shchepin, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:5 (2013), 967–971  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2011
12. A. N. Gorbachev, A. M. Stepin, “On the structure of invariant measures for set-valued maps”, Sb. Math., 202:9 (2011), 1285–1302  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
13. D. V. Anosov, M. Ya. Antonovskii, V. M. Buchstaber, V. Z. Grines, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, N. È. Klinshpont, A. A. Mal'tsev, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. P. Shil'nikov, “Romen Vasil'evich Plykin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 66:3 (2011), 627–631  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus

   2010
14. A. M. Stepin, Kurs lektsii po funktsionalnomu analizu, 6-i semestr, MGU, mekhaniko–matematicheskii fakultet, 2010 , 31 pp.

   2009
15. A. N. Gorbachev, A. M. Stepin, “Invariant measures for set-valued maps”, Russian Math. Surveys, 64:6 (2009), 1136–1138  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
16. O. N. Ageev, A. M. Stepin, S. V. Tikhonov, “O spektralnykh svoistvakh grupp preobrazovanii”, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii «Sovremennye problemy matematiki, mekhaniki i ikh prilozhenii» (Moskva, 30–2 aprelya 2009), izd.-vo Universitetskaya kniga, Moskva, 2009, 383–384
17. V. I. Bogachev, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, B. S. Kashin, A. I. Kirillov, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, V. M. Tikhomirov, A. V. Uglanov, A. Yu. Khrennikov, A. M. Chebotarev, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievich Smolyanov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 64:1 (2009), 183–185  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2008
18. I. V. Mykytyuk, A. M. Stepin, “A sufficient condition for reduction by stages: proof and applications”, Sb. Math., 199:5 (2008), 663–671  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
19. I. V. Mikityuk, A. M. Stepin, “Zamechaniya ob ekvivariantnosti momenta”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 3 (2008), 30–33  mathnet  mathscinet  zmath

   2007
20. A. M. Stepin, S. V. Tikhonov, “Remarks on Isorigidity, Centralizers, and Spectral Equivalence in Ergodic Theory”, Math. Notes, 81:2 (2007), 278–280  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
21. D. V. Anosov, S. I. Bezuglyi, A. M. Vershik, S. L. Gefter, A. I. Danilenko, R. S. Ismagilov, V. A. Marchenko, N. I. Nessonov, S. P. Novikov, Ya. G. Sinai, S. D. Sinel'shchikov, A. M. Stepin, “Valentin Yakovlevich Golodets (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:6 (2007), 1231–1232  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
22. A. Yu. Zhirov, A. V. Kochergin, R. V. Plykin, E. A. Sataev, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:2 (2007), 401–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
23. T. P. Lukashenko, S. M. Nikol'skii, A. M. Stepin, P. L. Ul'yanov, “Valentin Anatolʹevich Skvortsov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2006, no. 4, 67–69  mathnet  mathscinet  zmath

   2004
24. A. M. Stepin, A. M. Eremenko, “Non-unique inclusion in a flow and vast centralizer of a generic measure-preserving transformation”, Sb. Math., 195:12 (2004), 1795–1808  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib  scopus (cited: 9)
25. Sh. I. Akhalaya, A. M. Stepin, “On Absolutely Continuous Invariant Measures of Noncontracting Transformations of a Circle”, Proc. Steklov Inst. Math., 244 (2004), 18–28  mathnet  mathscinet  zmath
26. A. M. Eremenko, A. M. Stepin, “Tipichnye sokhranyayuschie meru preobrazovanie imeet obshirnyi tsentralizator”, Dokl. RAN, 394:6 (2004), 739–742  mathnet (cited: 6)  mathscinet  zmath
27. A. M. Stepin, Kurs lektsii po funktsionalnomu analizu, 5-i semestr, MGU, mekhaniko–matematicheskii fakultet, 2004 , 38 pp.

   2003
28. A. M. Stepin, “Three dynamical problems related to homogenous spaces”, JDCS, 9:2 (2003), 257–264  mathscinet  zmath
29. A. M. Stepin, “Introduction talk at the opening of the conference”, Topics in dynamics and ergodic theory, London Math. Society Lecture Notes, 310, Cambridge Univ. Press, 2003, 2–7  mathscinet
30. A. M. Stepin, “Dinamicheskie sistemy, ergodicheskaya teoriya i smezhnye voprosy”, Razdel 5 obzore “Teoriya funktsii i funktsionalnyi analiz”, Sbornik “Matematika v Moskovskom Universitete na poroge XXI veka”, 2003

   2002
31. A. M. Stepin, “New versions of the approximation method in ergodic theory”, Modern theory of dynamical systems and applications to theoretical celestial mechanics, Intern. conf. dedicated to the memory and 70-th birthday of V.M.Alexeyev (Moscow), MIRAN, 2002, 30–31

   2001
32. A. M. Stepin, “A remark on \mathbb{Z}^2-actions of finite type with phase transitions”, Conference on Ergodic Theory and Dynamical Systems (Torun, 2000), Copernicus Univ., 2001, 128–129

   2000
33. I. Mykytyuk, A. M. Stepin, “Classification of almost spherical pairs of compact simple Lie groups”, Banach Center Publications, 51:1 (2000), 231–241  mathscinet  zmath

   1999
34. A. Yu. Plakhov, A. M. Stepin, “Scattering in multiparticle and billiard dynamical systems”, Sb. Math., 190:7 (1999), 1005–1033  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
35. G. Chakvetadze, A.M. Stepin, “On dynamical model of drilling wells”, International Journal of Bifurcation and Chaos, 9:09 (1999), 1705–1719  crossref  mathscinet  adsnasa

   1998
36. Ya. B. Vorobets, A. M. Stepin, “Isospectrality and Galois projective geometries”, Math. Notes, 63:5 (1998), 582–585  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
37. A. Yu. Plakhov, A. M. Stepin, “Scattering and Coxeter groups”, Russian Math. Surveys, 53:2 (1998), 401–402  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)
38. Ya. B. Vorobets, A. M. Stepin, Izospektralnost i proektivnye geometrii, Preprint N530, Institut Ervina Shredingera, 1998
39. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Ob amenabelnosti polugrupp s sokrascheniem”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 3 (1998), 12–16  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath
40. V. S. Vladimirov, V. A. Sadovnichii, P. L. Ul'yanov, R. A. Minlos, V. I. Bogachev, A. M. Stepin, A. V. Uglanov, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievitch Smolyanov (to 60th anniversary)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1998, no. 5, 69–70  mathnet  mathscinet

   1997
41. E. N. Selivanova, A. M. Stepin, “On the dynamic properties of geodesic flows of Liouville metrics on a two-dimensional torus”, Proc. Steklov Inst. Math., 216 (1997), 151–168  mathnet  mathscinet  zmath
42. I. V. Belyakov, A. M. Stepin, “Ekstremalnye svoistva mnogomernykh mnogochlenov Chebysheva”, Dokl. RAN, 352:1 (1997), 11–14  mathnet  mathscinet  zmath
43. V. I. Arnol'd, A. A. Bolibrukh, R. V. Gamkrelidze, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, L. D. Faddeev, “Dmitrii Viktorovich Anosov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 52:2 (1997), 437–445  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1996
44. A. M. Stepin, “Approximation of groups and groups actions, Cayley topolgy”, Ergodic Theory of \mathbb{Z}^d–actions, London Math. Society Lecture Notes, 228, Cambridge Univ. Press, 1996, 475–484  mathscinet  zmath
45. I. V. Belyakov, A. M. Stepin, “Ekstremalnye svoistva mnogomernykh mnogochlenov Chebysheva”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 6 (1996), 22–24  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
46. O. N. Ageev, A. M. Stepin, “Hierarchical coding and normal sequences”, Sinai's Moscow Seminar on Dynamical Systems, 171, Ams Transl Providence, RI, 1996, 1–10  mathscinet

   1995
47. D. V. Anosov, S. Kh. Aranson, V. Z. Grines, R. V. Plykin, A. V. Safonov, E. A. Sataev, S. V. Shlyachkov, V. V. Solodov, A. N. Starkov, A. M. Stepin., Dynamical Systems with Hyperbolic Behaviour. Encyclopaedia of Mathematical Sciences, Dynamical systems, IX, no. 66, 1995 , 235 pp.  mathscinet

   1992
48. Ya. B. Vorobets, G. A. Gal'perin, A. M. Stepin, “Periodic billiard trajectories in polygons: generating mechanisms”, Russian Math. Surveys, 47:3 (1992), 5–80  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)

   1991
49. D. V. Anosov, S. Kh. Aranson, V. Z. Grines, R. V. Plykin, E. A. Sataev, A. V. Safonov, V. V. Solodov, A. N. Starkov, A. M. Stepin, S. V. Shlyachkov, “Dynamical systems with hyperbolic behavior”, Dynamical systems – 9, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 66, VINITI, Moscow, 1991, 5–242 , 248 pp.  mathnet  mathscinet  zmath
50. Ya. B. Vorobets, G. A. Gal'perin, A. M. Stepin, “Periodic billiard trajectories in polygons”, Russian Math. Surveys, 46:5 (1991), 204–205  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
51. Yu. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Weighted translation operators and linear extensions of dynamical systems”, Russian Math. Surveys, 46:2 (1991), 95–165  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 27)
52. Y. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Linear skew product flows and semigroups of weighted composition operators”, Lyapunov exponents (Oberwolfach, 1990), 1486, Springer Berlin, Heidelberg, Germany, 1991, 98–111  crossref  mathscinet
53. Yu. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Weighted shift operator, spectral theory of linear extensions, and the Multiplicative Ergodic Theorem”, Math. USSR-Sb., 70:1 (1991), 143–163  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)

   1990
54. E. P. Dolzhenko, A. M. Stepin, Priblizhennye metody v modeli elektromagnitnogo zondirovaniya, Otchet o nauchno-issledovatelskoi rabote, Moskovskii Universitet., 1990  zmath

   1989
55. A. M. Stepin, A. T. Tagi-zade, “Combinatorial interpretations of the entropy of symbolic systems”, Math. Notes, 46:2 (1989), 653–658  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
56. M. L. Chumak, A. M. Stepin, “Partial hyperbolicity of G-induced flows”, Dynamical Systems and Ergodic Theory, 23, Banach Center Publ, Warszawa, 1989, 475–479  mathscinet  zmath
57. D. V. Anosov, A. M. Stepin, “Retsenziya na knigu: Mira Ch. Chaotic Dynamics, World Scientific, 1987”, Novye knigi za rubezhom. Ser. A, 2 (1989), 11-12  mathscinet
58. G. A. Galperin, A. M. Stepin, “O treugolnom bilyarde”, Kvant, 11 (1989), 30–32
59. G. A. Galperin, A. M. Stepin, “Periodicheskie dvizheniya bilyardnogo shara”, Kvant, 3 (1989), 8–15

   1988
60. Yu. D. Latushkin, A. M. Stepin, “Weighted shift operator on a topological Markov chain”, Funct. Anal. Appl., 22:4 (1988), 330–331  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)
61. A. M. Stepin, F. Pospih, “Uber die vollstaudige Nichtingrierbarkeit eines Systems zweier Teilchen aufeinem Intervall”, Wiss.Z.M.-Luther-Univ., Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss, 1988, 89–98  mathscinet  zmath

   1987
62. A. M. Stepin, “Spectral properties of generic dynamical systems”, Math. USSR-Izv., 29:1 (1987), 159–192  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1986
63. A. M. Stepin, A. Yu. Dreizin, M. S. Melnikov, Issledovanie skhem approksimatsii i interpolyatsii funktsii i ikh integralnykh preobrazovanii, Otchet o nauchno-issledovatelskoi rabote, Moskovskii universitet., 1986

   1985
64. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Gibbs states on countable groups”, Theory Probab. Appl., 29:2 (1985), 359–362  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)

   1984
65. A. M. Stepin, “Zamechaniya ob approksimiruemosti grupp”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 1984, no. 4, 201–204  mathscinet
66. A. M. Stepin, “Amenability and ergodic properties of transformation groups”, Operator algebras and group representations, 2, Pitman, Boston, 1984, 152–162  mathscinet
67. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin., “On Hamiltonian systems with dynamical symmetries”, Global Analysis - Studies and Applications, Lecture Notes in Mathematics, 1, Springer-Verlag, 1984, 152–172  crossref
68. A. M. Stepin, “A remark on the approximability of groups”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1984, no. 4, 85–87  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
69. A. M. Stepin, “Approximability of groups and group actions”, Russian Math. Surveys, 38:6 (1983), 131–132  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
70. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin, “O gamiltonovykh sistemakh s dinamicheskimi simmetriyami”, Topologicheskie i geometricheskie metody v matematicheskoi fizike, Voronezhskii universitet, 1983, 63–83  mathscinet

   1982
71. A. M. Stepin, A. G. Shukhov, “The centralizer of diagonalizable states and entropy of automorphisms of $W^{\ast}$-algebras”, Soviet Math. (Iz. VUZ), 26:8 (1982), 61–71  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa
72. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Gibbsovskie sostoyaniya i markovskie polya na gruppakh”, Matematicheskie metody statisticheskoi fiziki, Tyumen, 1982, 55–60
73. A. M. Stepin, “O gomologicheskom uravnenii teorii dinamicheskikh sistem”, Issledovanie po teorii funktsii mnogikh veschestvennykh peremennykh, Yaroslavl, 1982, 106–117  zmath
74. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “On coding of Markov sources”, Proceedings of the Conference on Ergodic Theory and related topics (Viite, 1981), Academie–Verlag, Berlin, 1982, 207–229  mathscinet

   1981
75. A. M. Stepin, “Termodinamicheskie funktsii reshetchatykh modelei”, Tretya mezhdunarodnaya konferentsiya po teorii veroyatnostei i matematicheskoi statistike (Vilnyus, 1981), 1981, 171–172
76. A. M. Stepin, “Integriruemye gamiltonovy sistem, Chast I.”, Kachestvennye metody issledovaniya nelineinykh differentsialnykh uravnenii i nelineinykh kolebanii, Institut matematiki, Kiev, 1981, 116–142
77. A. M. Stepin, “Integralnye gamiltonovy sistemy, Chast II, Serii integriruemykh sistem”, Kachestvennye metody issledovaniya nelineinykh differentsialnykh uravnenii i nelineinykh kolebanii, Institut matematiki, Kiev, 1981, 143–170

   1980
78. Sh. I. Akhalaya, A. M. Stepin, “Ob invariantnykh merakh neszhimayuschikh otobrazhenii”, Soobscheniiya AN Gruzii, 100:3 (1980), 549–552  mathscinet  zmath
79. A. M. Stepin, A. T. Tagizade, “Variational Characterization Of Topological Pressure Of Amenable Groups Of Transformations”, Doklady Akademii nauk SSSR, 254:3 (1980), 545–549  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1979
80. A. M. Stepin, “Entropiinye invarianty i algoritm Dena v zadachakh kodirovaniya”, Pyatyi mezhdunarodnyi simpozium po teorii informatsii (Tbilisi, 1979), 2, 1979, 145–147

   1978
81. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin., “Polynomial integrals of Hamiltonian systems”, Akademiia Nauk Sssr, 239:1 (1978), 50–53  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
82. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “On hierarchy coding of stationary sources”, Proceedings of the 7-th Conference on Theory of coding and information transmission, 1, Vilnus, 1978, 41–46
83. A. M. Stepin, “Ravnoraspredelennost entropii amenabelnykh (polu)grupp preobrazovanii”, Doklady AN Azerb.SSR, 34:9 (1978), 3–7  mathscinet  zmath
84. A. M. Stepin, “Polynomial integrals of Hamiltonian systems”, Society Math. de France, 51 (1978), 429–441  zmath

   1976
85. S. I. Pidkuiko, A. M. Stepin, “The solution of a differential-functional equation”, Funct. Anal. Appl., 10:2 (1976), 155–156  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
86. A. M. Stepin, “Gibbs states on countable sets: C. J. Preston ix + 128p., Cambridge Univ. Press, London, 1974. Book review”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 16:2 (1976), 259–260  mathnet  crossref

   1977
87. A. B. Katok, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “The theory of dynamical systems and general transformation groups with invariant measure”, J. Soviet Math., 7:6 (1977), 974–1065  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1975
88. A. M. Stepin, “Sdvigi Bernulli na gruppakh”, Dokl. AN SSSR, 223:5 (1975), 300-302  mathnet  mathscinet  zmath
89. A. M. Stepin, “Bernoulli shifts on groups and decreasing sequences of partitions”, Proceedings of the third Japan–USSR Symposium on probability theory, Lecture Notes in Math., 550, 1975, 596–603  mathscinet
90. A. M. Stepin, “Slova s ogranicheniyami”, Kvant, 1975, no. 10, 32–37

   1973
91. A. M. Stepin, “Dynamical systems on homogeneous spaces of semisimple Lie groups”, Math. USSR-Izv., 7:5 (1973), 1089–1104  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
92. A. M. Stepin, “Connections between the approximative and spectral properties of metric automorphisms”, Math. Notes, 13:3 (1973), 244–247  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1971
93. A. M. Stepin, “On entropy invariants of decreasing sequences of measurable partitions”, Funct. Anal. Appl., 5:3 (1971), 237–240  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
94. A. M. Stepin, “Cohomologies of automorphism groups of a Lebesgue space”, Funct. Anal. Appl., 5:2 (1971), 167–168  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
95. A. M. Stepin, “Les spectres des systems dynamiques (Nice)”, Des Actes du Congr. intern. des math., 2, Guathier–Villars, Paris, 1971, 941–946  mathscinet; A. M. Stepin, “Spektry dinamicheskikh sistem”, Mezhdunarodnyi kongress matematikov v Nitstse. Doklady sovetskikh matematikov, 13, 1973, 403–409  zmath
96. B. S. Pitskel, A. M. Stepin, “O svoistve raspredelennosti entropii kommutativnykh grupp metricheskikh avtomorfizmov”, Dokl. AN SSSR, 198:5 (1971), 1021–1024  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   1970
97. A. B. Katok, A. M. Stepin, “Metric properties of measure preserving homeomorphisms”, Russian Math. Surveys, 25:2 (1970), 191–220  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa

   1969
98. A. M. Stepin, “Flows on solvable manifolds”, Uspekhi Mat. Nauk, 24:5(149) (1969), 241–242  mathnet  mathscinet  zmath
99. V. Ya. Golodets, A. M. Stepin, “O faktorakh tipa $II_{1}$ so svoistvom $\Gamma$”, Matematicheskaya fizika i funktsionalnyi analiz, Trudy FTINT, Kharkov, 1969, 229–249

   1967
100. A. M. Stepin, “Spectrum and approximation of metric automorphisms by periodic transformations”, Funct. Anal. Appl., 1:2 (1967), 154–157  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
101. A. B. Katok, A. M. Stepin, “Approximations in ergodic theory”, Russian Math. Surveys, 22:5 (1967), 77–102  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
102. A. M. Stepin, “O kvadratnykh kornyakh iz metricheskikh avtomorfizmov”, Dokl. AN SSSR, 176:5 (1967), 1023–1026  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   1966
103. A. B. Katok, A. M. Stepin, “Approximations of ergodic dynamic systems by periodic transformations”, Dokl. Akad. Nauk (Russ.), 171:6 (1966), 1268–1271  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi
104. A. M. Stepin, “Spectral Properties Of Ergodic Dynamic Systems With Locally Compact Time”, Akademiia Nauk Sssr, 169:4 (1966), 773–776  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Dynamical systems and transformation groups: entropy, mixing, spectra and generic properties
A. M. Stepin, S. V. Tikhonov
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 20, 2020 16:00   
2. Ляпуновские показатели $\log$-интегрируемых коциклов
A. M. Stepin
Seminar on Theory of Functions of Real Variables
May 18, 2018 18:30
3. Ляпуновские показатели log-интегрируемых операторных коциклов
A. M. Stepin
Hamiltonian systems and statistical mechanics
April 2, 2018 16:45
4. О почти правильности по Ляпунову
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Dynamical systems and differential equations
March 27, 2017 18:30
5. On multiplicative ergodic theorem
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
International Conference “Anosov Systems and Modern Dynamics” dedicated to the 80th anniversary of Dmitry Anosov
December 22, 2016 17:00
6. К вопросу об асимптотическом поведении коциклов над потоками
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Dynamical systems and statistical physics
October 5, 2016 18:30
7. A new version of the multiplicative ergodic theorem
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Differential geometry and applications
October 3, 2016 16:45
8. Multiplicative ergodic theorem for operator cocycles with log-integrable norm
M. E. Lipatov, A. M. Stepin
Mathematics, Theoretical Physics and Data Science 2016 dedicated to anniversaries of Yakov Sinai and Grigory Margulis
July 5, 2016 17:20   
9. Мини-конференция в честь 85-летия заведующего Добрушинской математической лабораторией ИППИ РАН, доктора физико-математических наук, профессора Роберта Минлоса
V. V. Golyshev, B. M. Gurevich, E. A. Zhizhina, A. M. Stepin, S. A. Stepin, M. L. Blank
Dobrushin Mathematics Laboratory Seminar
March 1, 2016 16:00
10. On boundary value problems for elliptic operators on a manifold in the case of domains with non-Lipschitz boundary
A. M. Stepin, I. V. Tsylin
International Conference on Mathematical Control Theory and Mechanics
July 6, 2015 12:10
11. Заседание посвящено памяти Дмитрия Викторовича Аносова
A. M. Stepin, L. M. Lerman, V. Z. Grines, S. Yu. Pilyugin, M. I. Zelikin, V. P. Leksin, A. V. Klimenko, Yu. S. Ilyashenko
Meetings of the Moscow Mathematical Society
April 7, 2015

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021