Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Besov, Oleg Vladimirovich

Total publications: 165 (127)
in MathSciNet: 155 (129)
in zbMATH: 126 (107)
in Web of Science: 61 (40)
in Scopus: 50 (43)
Cited articles: 106
Citations in Math-Net.Ru: 600
Citations in MathSciNet: 1102
Citations in Web of Science: 178
Citations in Scopus: 95
Presentations: 12

Number of views:
This page:11121
Abstract pages:39072
Full texts:12652
References:2019
Besov, Oleg Vladimirovich
Corresponding member of RAS
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1966)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
E-mail:
Website: http://www.mi.ras.ru/~besov
Keywords: function spaces, integral representations of functions, extension, interpolation, embedding of function spaces.
UDC: 517.51, 517.518.452, 517, 517.518.23, 517.5, 513.881, 517.43, 517.514, 517.392, 517.512
MSC: 46E35

Subject:

Function spaces, integral representations of functions, extension, interpolation, embedding of function spaces.

   
Main publications:
 1. O.V. Besov, V.P. Ilin, S.M. Nikolskii, Integralnye predstavleniya funktsii i teoremy vlozheniya, Nauka, M., 1996  mathscinet

http://www.mathnet.ru/eng/person8745
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:besov.oleg-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/199666
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4665
http://www.researcherid.com/rid/Q-4453-2016
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602668705

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2021
1. O. V. Besov, “Interpolation of Spaces of Functions of Positive Smoothness on a Domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 312 (2021), 91–103  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
2. Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii i smezhnye voprosy analiza, Sbornik statei. K 115-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 312, ed. O. V. Besov, A. I. Tyulenev, MIAN, M., 2021 , 338 pp.  mathnet

   2020
3. O. V. Besov, Dokl. RAN. Math. Inf. Proc. upr., 491:1 (2020), 11–14  mathnet  crossref  isi  elib
4. O. V. Besov, “Multiplicative Estimates for Derivatives on a Domain”, Math. Notes, 108:4 (2020), 492–498  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
5. O. V. Besov, “Interpolation of spaces of functions of positive smoothness on a domain”, Dokl. RAN. Math. Inf. Proc. upr., 495:1 (2020), 8–12  mathnet  crossref  isi  elib

   2019
6. O. V. Besov, “Embeddings of Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains”, Math. Notes, 106:4 (2019), 501–513  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
7. O. V. Besov, “Embeddings of spaces of functions of positive smoothness on irregular domains”, Dokl. Math., 99:1 (2019), 31–35  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
8. A. I. Aptekarev, A. M. Akhtyamov, O. V. Besov, A. A. Vladimirov, B. S. Kashin, K. A. Mirzoev, S. N. Naboko, R. O. Oinarov, I. V. Sadovnichaya, A. M. Savchuk, A. G. Sergeev, V. D. Stepanov, Ya. T. Sultanaev, D. V. Treschev, I. A. Sheipak, “Andrei Andreevich Shkalikov (on his seventieth birthday)”, Trans. Moscow Math. Soc., 80 (2019), 113–122  mathnet  crossref  elib  scopus

   2018
9. O. V. Besov, “Embeddings of Weighted Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains in Lebesgue Space”, Math. Notes, 104:6 (2018), 799–809  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
10. O. V. Besov, “Embeddings of Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains in Lebesgue Spaces”, Math. Notes, 103:3 (2018), 348–356  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 5)
11. O. V. Besov, “Embeddings for Weighted Spaces of Functions of Positive Smoothness on Irregular Domains into Lebesgue Spaces”, Dokl. Math., 97:3 (2018), 236–239  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus
12. Math. Notes, 103:5 (2018), 865  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2017
13. O. V. Besov, “Another Note on the Embedding of the Sobolev Space for the Limiting Exponent”, Math. Notes, 101:4 (2017), 608–618  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2016
14. O. V. Besov, “Spaces of functions of positive smoothness on irregular domains”, Dokl. Math., 93:1 (2016), 13–15  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib  elib  scopus (cited: 2)
15. O. V. Besov, “Spaces of functions of positive smoothness on irregular domains”, Proc. Steklov Inst. Math., 293 (2016), 56–66  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib  elib  scopus (cited: 4)
16. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev spaces with limit exponent revisited”, Dokl. Math., 94:3 (2016), 684–687  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus
17. Funktsionalnye prostranstva, teoriya priblizhenii, smezhnye razdely matematicheskogo analiza, Sbornik statei. K 110-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 293, ed. O. V. Besov, A. G. Sergeev, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2016 , 351 pp.  mathnet
18. M. V. Balashov, O. V. Besov, B. I. Golubov, V. V. Goryainov, V. N. Diesperov, S. I. Dudov, G. E. Ivanov, S. P. Konovalov, R. V. Konstantinov, A. B. Kurzhanskii, S. R. Nasyrov, A. G. Sergeev, V. V. Starkov, V. M. Tikhomirov, M. I. Shabunin, “Evgenii Sergeevich Polovinkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:5 (2016), 983–987  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
19. O.V. Besov, Lektsii po matematicheskomu analizu, 3-e izd., Fizmatlit, M., 2016 , 480 pp.

   2015
20. O. V. Besov, “Embeddings of Sobolev spaces in the case of the limit exponent”, Dokl. Math., 91:3 (2015), 277–280  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
21. O. V. Besov, “Embedding of a Weighted Sobolev Space and Properties of the Domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 96–103  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
22. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev Space in the Case of the Limit Exponent”, Math. Notes, 98:4 (2015), 550–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 1)
23. O. V. Besov, Lektsii po matematicheskomu analizu, 2-e izd., ispravlennoe i dopolnennoe, FIZMATLIT, M., 2015 , 480 pp.

   2014
24. O. V. Besov, “To the Sobolev Embedding Theorem for the Limiting Exponent”, Proc. Steklov Inst. Math., 284 (2014), 81–96  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
25. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev spaces and properties of the domain”, Math. Notes, 96:3 (2014), 326–331  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)
26. O. V. Besov, “Embedding of a weighted Sobolev space and properties of the domain”, Dokl. Math., 90:3 (2014), 754–757  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
27. O. V. Besov, Lektsii po matematicheskomu analizu, FIZMATLIT, M., 2014 , 480 pp.

   2013
28. O. V. Besov, “Kolmogorov widths of Sobolev classes on an irregular domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 280 (2013), 34–45  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 8)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 6)
29. O. V. Besov, “K teoreme vlozheniya Soboleva dlya predelnogo pokazatelya”, Trudy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Teoriya funktsii, funktsionalnyi analiz i ikh prilozheniya» (Semei, Kazakhstan, 3–5 oktyabrya 2013 g.), Gosudarstvennyi universitet im. Shakarima, 2013, 20-25
30. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
31. O. V. Besov, V. I. Burenkov, T. Sh. Kalmenov, R. Oinarov, M. Otelbaev, E. S. Smailov, “On the 90th anniversary of Professor Toleubay Idrisovich Amanov (25.08.1923–21.06.1978)”, Eurasian Math. J., 4:3 (2013), 5–7  mathnet

   2012
32. O. V. Besov, “Function spaces of smoothness zero”, Dokl. Math., 86:1 (2012), 447–449  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
33. O. V. Besov, “On spaces of functions of smoothness zero”, Sb. Math., 203:8 (2012), 1077–1090  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
34. O. V. Besov, V. I. Burenkov, “To the memory of Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii”, Eurasian Mathematical Journal, 3:4 (2012), 6-9  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath

   2011
35. O. V. Besov, “Sobolev embedding theorem for anisotropically irregular domains”, Dokl. Math., 83:3 (2011), 367–370  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
36. O. V. Besov, “Sobolev's embedding theorem for anisotropically irregular domains”, Eurasian Math. J., 2:1 (2011), 32–51  mathnet (cited: 5)  mathscinet  zmath
37. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, B. I. Golubov, A. A. Gonchar, M. I. D'yachenko, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, Yu. V. Malykhin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “Boris Sergeevich Kashin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 825–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2010
38. O. V. Besov, “Integral estimates for differentiable functions on irregular domains”, Sb. Math., 201:12 (2010), 1777–1790  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 16)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
39. O. V. Besov, “Integral estimates for differentiable functions on irregular domains”, Dokl. Math., 81:1 (2010), 87–90  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
40. O. V. Besov, “Spaces of functions of fractional smoothness on an irregular domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 269 (2010), 25–45  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 4)
41. Teoriya funktsii i differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 105-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 269, ed. O. V. Besov, E. F. Mischenko, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2010 , 304 pp.  mathnet

   2009
42. O. V. Besov, “Spaces of functions of fractional smoothness on an irregular domain”, Dokl. Math., 79:2 (2009), 223–226  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
43. O. V. Besov, “Weighted function spaces with constant and variable smoothness”, Further Progress in Analysis, Proc. 6th Int. ISAAC Congr. (Ankara, Turkey, Aug. 13–18, 2007), eds. H. Begehr et al., World Scientific, Hackensack, NJ, 2009, 55–66  zmath
44. O. V. Besov, “Function spaces of Lizorkin-Triebel type on an irregular domain”, Nonlinear Anal., 70:8 (2009), 2842–2845  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   2008
45. O. V. Besov, “Function Spaces of Lizorkin–Triebel Type on an Irregular Domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 260 (2008), 25–36  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 8)
46. O. V. Besov, L. Véron, A. M. Il'in, V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, E. Mitidieri, S. M. Nikol'skii, L. V. Ovsyannikov, A. Tesei, “Stanislav Ivanovich Pohozaev: On the occasion of his 70th birthday”, Proc. Steklov Inst. Math., 260 (2008), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib
47. Teoriya funktsii i nelineinye uravneniya v chastnykh proizvodnykh, Sbornik statei. K 70-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN Stanislava Ivanovicha Pokhozhaeva, Trudy MIAN, 260, ed. O. V. Besov, E. F. Mischenko, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2008 , 320 pp.  mathnet
48. O. V. Besov, “Estimates for $L_p$ Modules of Continuity on Domains with an Irregular Boundary and Embedding Theorems”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 18–30  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 1)
49. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 1–4  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2007
50. S. I. Adian, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 767–773  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
51. V. V. Arestov, V. I. Berdyshev, O. V. Besov, N. N. Krasovskii, S. M. Nikol'skii, S. I. Novikov, Yu. S. Osipov, S. A. Telyakovskii, N. I. Chernykh, V. T. Shevaldin, “Yurii Nikolaevich Subbotin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:2 (2007), 403–406  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
52. O. V. Besov, “Estimate of the approximation of periodic functions by Fourier series”, Math. Notes, 79:5 (2006), 726–728  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
53. O. V. Besov, V. S. Vladimirov, V. V. Kozlov, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:6 (2006), 1189–1197  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
54. O. V. Besov, A. M. Il'in, V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, L. V. Ovsyannikov, E. Mitidieri, A. Tesei, L. Véron, “Stanislav Ivanovich Pokhozhaev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:2 (2006), 373–378  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2005
55. O. V. Besov, “On the interpolation, embedding, and extension of spaces of functions of variable smoothness”, Dokl. Math., 71:2 (2005), 163–167  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
56. O. V. Besov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “On the scientific work of S. M. Nikol'skii”, Russian Math. Surveys, 60:6 (2005), 1005–1020  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
57. O. V. Besov, “Interpolation, Embedding, and Extension of Spaces of Functions of Variable Smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 248 (2005), 47–58  mathnet  mathscinet  zmath
58. O. V. Besov, A. M. Il'in, V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, E. Mitidieri, S. M. Nikol'skii, L. V. Ovsyannikov, A. Tesei, L. Veron, “Stanislav Ivanovich Pokhozhaev (a tribute in honor of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 41:12 (2005), 1659–1663  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
59. Issledovaniya po teorii funktsii i differentsialnym uravneniyam, Sbornik statei. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 248, ed. O. V. Besov, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2005 , 303 pp.  mathnet  zmath

   2004
60. O. V. Besov, “Uniform convergence conditions for trigonometric Fourier series”, Dokl. Math., 69:2 (2004), 262–267  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2003
61. O. V. Besov, “Equivalent normings of spaces of functions of variable smoothness”, Dokl. Math., 68:1 (2003), 99–102  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
62. O. Besov, G. Kalyabin, “Spaces of differentiable functions”, Function spaces, differential operators and nonlinear analysis (Teistungen, 2001), Birkhäuser, Basel, 2003, 3–21  crossref  mathscinet  zmath
63. O. V. Besov, “Equivalent Norms in Spaces of Functions of Fractional Smoothness on Arbitrary Domains”, Math. Notes, 74:3 (2003), 326–334  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 2)
64. O. V. Besov, “Spaces of Functions of Fractional Smoothness on an Irregular Domain”, Math. Notes, 74:2 (2003), 157–176  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 3)
65. O. V. Besov, “Equivalent Normings of Spaces of Functions of Variable Smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 243 (2003), 80–88  mathnet  mathscinet  zmath

   2002
66. O. V. Besov, “Spaces of functions of fractional smoothness on irregular domains”, Dokl. Math., 65:2 (2002), 248–253  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus

   2001
67. O. V. Besov, “O kompaktnosti vlozhenii vesovykh prostranstv Soboleva na oblasti s neregulyarnoi granitsei”, Dokl. RAN, 376:6 (2001), 727–732  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath
68. O. V. Besov, “Sobolev's embedding theorem for a domain with irregular boundary”, Sb. Math., 192:3 (2001), 323–346  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 41)  scopus (cited: 14)
69. O. V. Besov, “S. M. Nikol'skii's Works on the Theory of Function Spaces and Its Applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 232 (2001), 19–24  mathnet  mathscinet  zmath
70. O. V. Besov, “On the Compactness of Embeddings of Weighted Sobolev Spaces on a Domain with Irregular Boundary”, Proc. Steklov Inst. Math., 232 (2001), 66–87  mathnet  mathscinet  zmath
71. Funktsionalnye prostranstva, garmonicheskii analiz, differentsialnye uravneniya, Sbornik statei. K 95-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Mikhailovicha Nikolskogo, Trudy MIAN, 232, ed. O. V. Besov, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2001 , 336 pp.  mathnet  mathscinet  zmath

   2000
72. O. V. Besov, “The Sobolev embedding theorem for a domain with irregular boundary”, Dokl. Math., 62:1 (2000), 22–25  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 2)

   1999
73. O. V. Besov, “Otsenki $L_p$-modulei nepreryvnosti na oblastyakh s neregulyarnoi granitsei i teoremy vlozheniya”, Metricheskaya teoriya funktsii i smezhnye voprosy analiza, AFTs, M., 1999, 19–35  mathscinet
74. O. V. Besov, “O funktsionalnykh prostranstvakh, opredelyaemykh psevdodifferentsialnymi operatorami”, Dokl. RAN, 367:6 (1999), 730–733  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath
75. O. V. Besov, “Estimates for Certain Integral Operators”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 70–72  mathnet  mathscinet  zmath
76. O. V. Besov, “On Spaces of Functions of Variable Smoothness Defined by Pseudodifferential Operators”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 50–69  mathnet  mathscinet  zmath

   1998
77. O. V. Besov, “Extension by zero of functions of several variables”, Math. Notes, 64:3 (1998), 303–315  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
78. N. S. Bakhvalov, O. V. Besov, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, “Petr Lavrent'evich Ul'yanov (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 53:3 (1998), 645–655  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1997
79. O. V. Besov, “Interpolyatsiya i vlozheniya funktsionalnykh prostranstv $B^s_{p,q}$ i $F^s_{p,q}$ na oblasti”, Dokl. RAN, 357:6 (1997), 727–730  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
80. O. V. Besov, “Interpolation and Embeddings of Generalized Function Spaces $B^s_{p,q}$, $F^s_{p,q}$ on a Domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 219 (1997), 73–95  mathnet  mathscinet  zmath

   1996
81. O. V. Besov, “Interpolation of spaces of differentiable functions on a domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 214 (1996), 54–76  mathnet  mathscinet  zmath
82. O. V. Besov, “Embeddings of spaces of differentiable functions of variable smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 214 (1996), 19–53  mathnet  mathscinet  zmath
83. O. V. Besov, V. P. Ilin, S. M. Nikolskii, Integralnye predstavleniya funktsii i teoremy vlozheniya, 2-e izd., pererab. i dop., Nauka, M., 1996 , 480 pp.  mathscinet  zmath
84. O. V. Besov, “Vlozheniya prostranstv funktsii peremennoi gladkosti”, Dokl. RAN, 347:1 (1996), 7–10  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath
85. O. V. Besov, V. M. Buchstaber, A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. V. Konyagin, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. Yu. Popov, V. A. Sadovnichii, A. F. Sidorov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1007–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
86. O. V. Besov, V. I. Il'in, L. D. Kudryavtsev, V. P. Kurdyumov, S. M. Nikol'skii, L. V. Ovsyannikov, V. A. Sadovnichii, “Stanislav Ivanovich Pokhozhaev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 51:2 (1996), 363–369  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi

   1995
87. O. V. Besov, “Weight spaces of differentiable functions of variable smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 210 (1995), 22–29  mathnet  mathscinet  zmath
88. O. V. Besov, V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, S. P. Kurdyumov, S. M. Nikol'skiĭ, L. V. Ovsyannikov, V. A. Sadovnichiĭ, “Stanislav Ivanovich Pokhozhaev (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differential Equations, 31:9 (1995), 1393–1400 (1996)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
89. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1994
90. S. M. Nikol'skii, L. D. Kudryavtsev, O. V. Besov, S. I. Pokhozhaev, S. A. Telyakovskii, V. A. Il'in, V. I. Burenkov, S. B. Stechkin, N. V. Miroshin, V. S. Kryuchkov, “Petr Ivanovich Lizorkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 49:3 (1994), 177–179  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
91. O. V. Besov, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. B. Stechkin, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Aleksandrovich Telyakovskii (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 49:2 (1994), 189–191  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
92. O. V. Besov, “Embeddings of Sobolev–Liouville and Lizorkin–Triebel spaces in a domain”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 48:1 (1994), 130–133  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
93. V. A. Il'in, S. M. Nikol'skiĭ, O. V. Besov, N. A. Izobov, T. S. Pigolkina, S. I. Pokhozhaev, Ya. V. Radyno, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differential Equations, 29:12 (1993), 1763–1768  mathnet  mathscinet  isi
94. O. V. Besov, V. A. Il'in, P. I. Lizorkin, S. M. Nikol'skii, S. I. Pokhozhaev, T. S. Pigolkina, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:4 (1993), 261–165  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
95. O. V. Besov, L. D. Kudryavtsev, N. V. Miroshin, S. M. Nikol'skii, S. I. Pokhozhaev, “Petr Ivanovich Lizorkin (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:1 (1993), 213–216  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus

   1994
96. O. V. Besov, “Interpolation of spaces of differentiable functions defined on a domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 201 (1994), 21–34  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
97. O. V. Besov, “Equivalent normings of the Sobolev–Liouville space on a domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 194 (1993), 13–30  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
98. O. V. Besov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, P. I. Lizorkin, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (On occasion of eighty fifth birthday)”, Proc. Steklov Inst. Math., 201 (1994), 1–9  mathnet  mathscinet  zmath

   1992
99. O. V. Besov, “On Sobolev–Liouville and Lizorkin–Triebel spaces on a domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 192 (1992), 19–34  mathnet  mathscinet  zmath

   1990
100. O. V. Besov, “Application of integral representations of functions to interpolation of spaces of differentiable functions and Fourier multiplicators”, Proc. Steklov Inst. Math., 187 (1990), 1–23  mathnet  mathscinet  zmath
101. O. V. Besov, L. D. Kudryavtsev, P. I. Lizorkin, S. M. Nikol'skii, “Investigations in the theory of spaces of differentiable functions of several variables”, Proc. Steklov Inst. Math., 182 (1990), 73–139  mathnet  mathscinet  zmath

   1989
102. O. V. Besov, “Imbedding of an anisotropic Sobolev space for a domain with the flexible horn condition”, Proc. Steklov Inst. Math., 181 (1989), 1–13  mathnet  mathscinet  zmath
103. O. V. Besov, “Imbeddings of an anisotropic Sobolev space for a domain with the flexible Horn condition”, Proc. Steklov Inst. Math., 180 (1989), 56–58  mathnet  zmath

   1987
104. O. V. Besov, “Embedding of Sobolev spaces in domains with a decaying flexible cone condition”, Proc. Steklov Inst. Math., 173 (1987), 13–30  mathnet  mathscinet  zmath
105. O. V. Besov, “Hörmander's theorem on Fourier multipliers”, Proc. Steklov Inst. Math., 173 (1987), 1–12  mathnet  mathscinet  zmath
106. O. V. Besov, “Estimates of integral moduli of continuity and imbedding theorems for domains with the flexible horn condition”, Proc. Steklov Inst. Math., 172 (1987), 1–13  mathnet  mathscinet  zmath

   1984
107. O. V. Besov, “Otsenki $L_p$-modulei nepreryvnosti i teoremy vlozheniya dlya oblasti s uslo viem gibkogo roga”, Dokl. AN SSSR, 275:5 (1984), 1036–1041  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath

   1987
108. O. V. Besov, “The Littlewood–Paley theorem for a mixed norm”, Proc. Steklov Inst. Math., 170 (1987), 33–38  mathnet  mathscinet  zmath
109. O. V. Besov, “Integral representations of functions and embedding theorems for a domain with a flexible horn condition”, Proc. Steklov Inst. Math., 170 (1987), 11–31  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
110. O. V. Besov, “Teoriya differentsiruemykh funktsii mnogikh peremennykh (teoremy vlozheniya)”, Ocherki razvitiya matematiki v SSSR. Teoreticheskaya matematika. Prikladnye voprosy matematiki, Naukova dumka, Kiev, 1983, 227–236  mathscinet
111. O. V. Besov, “Integralnye predstavleniya funktsii v oblasti s usloviem gibkogo roga i teoremy vlozheniya”, Dokl. AN SSSR, 273:6 (1983), 1294–1297  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath

   1984
112. O. V. Besov, “Density of compactly supported functions in a weighted Sobolev space”, Proc. Steklov Inst. Math., 161 (1984), 33–52  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
113. S. M. Nikol'skii, O. V. Besov, P. I. Lizorkin, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 38:3 (1983), 179–185  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
114. O. V. Besov, “Weight estimates of mixed derivatives in a domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 156 (1983), 17–22  mathnet  mathscinet  zmath

   1981
115. O. V. Besov, “Estimates of the error of cubature formulas with respect to smoothness of function”, Proc. Steklov Inst. Math., 150 (1981), 11–23  mathnet  mathscinet  zmath

   1979
116. O. V. Besov, V. P. Il'in, “Projection representation of functions by a difference”, Investigations in the theory of differentiable functions of many variables and its applications. Part 7, Work collection, Trudy Mat. Inst. Steklov., 150, 1979, 3–10  mathnet  mathscinet  zmath
117. P. S. Aleksandrov, R. A. Aleksandryan, V. M. Babich, N. S. Bakhvalov, O. V. Besov, L. V. Kantorovich, V. I. Lebedev, V. N. Maslennikova, O. A. Oleinik, S. V. Uspenskii, “Sergei L'vovich Sobolev (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 34:1 (1979), 3–17  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus

   1978
118. O. V. Besov, “Otsenki oshibok kubaturnykh formul vesovogo integrirovani”, Teoriya kubaturnykh formul i prilozheniya funktsionalnogo analiza k zadacham matematicheskoi fiziki, Tr. sem. S. L. Soboleva, 1, In-t matem. SO AN SSSR, Novosibirsk, 1978, 36–45  mathscinet
119. O. V. Besov, “Estimations of the errors of cubature formulas by the smoothness of functions”, C. R. Acad. Bulgare Sci., 31:8 (1978), 949–952  mathscinet  zmath

   1980
120. O. V. Besov, “Intercellular averagings and an error estimate for cubature formulas in S. L. Sobolev's spaces and their generalizations”, Proc. Steklov Inst. Math., 143 (1980), 45–60  mathnet  mathscinet  zmath

   1977
121. K. A. Bezhanov, O. V. Besov, A. V. Bitsadze, I. A. Borachinsky, A. A. Vasharin, V. S. Vladimirov, N. V. Zvolinsky, V. A. Il'in, V. P. Korobeinikov, L. D. Kudryavtsev, L. P. Kuptsov, P. I. Lizorkin, Yu. I. Makarychev, V. E. Mirakov, V. P. Mikhailov, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Nikol'skii, A. P. Novikov, T. S. Pigolkina, S. I. Pokhozhaev, E. A. Romishevsky, S. L. Sobolev, S. V. Uspenskii, M. I. Shabunin, G. N. Yakovlev, Differ. Uravn., 13:6 (1977), 1149–1153  mathnet

   1979
122. O. V. Besov, “Multiplicative estimates of integral moduli of smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 140 (1979), 21–26  mathnet  mathscinet  zmath

   1978
123. O. V. Besov, V. P. Il'in, S. M. Nikol'skii, Integral representations of functions and imbedding theorems, v. I, II, V. H. Winston & Sons, Washington, D.C.; Halsted Press [John Wiley & Sons], New York–Toronto, Ont.–London, 1978, 1979  mathscinet  mathscinet  mathscinet  zmath  zmath

   1977
124. O. V. Besov, S. B. Stechkin, “A description of the moduli of continuity in $L_2$”, Proc. Steklov Inst. Math., 134 (1977), 27–30  mathnet  mathscinet  zmath

   1975
125. O. V. Besov, V. I. Lebedev, “S.. L. Sobolev, Introduction to the theory of cubature formulae (review)”, Uspekhi Mat. Nauk, 30:4(184) (1975), 289–292  mathnet

   1974
126. O. V. Besov, “Estimates for the moduli of continuity of abstract functions defined in a domain”, Proc. Steklov Inst. Math., 131 (1974), 15–23  mathnet  mathscinet  zmath
127. O. V. Besov, “Multiplicative estimates for integral norms of differentiable functions of several variables”, Proc. Steklov Inst. Math., 131 (1974), 1–14  mathnet  mathscinet  zmath
128. O. V. Besov, “Growth of a mixed derivative of a function of $C^{(l_1,l_2)}$”, Math. Notes, 15:3 (1974), 201–206  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   1972
129. O. V. Besov, “K rasprostraneniyu funktsii za predely oblasti s sokhraneniem mo dulya gladkosti v $L_p$”, Proceedings of the Conference on the Constructive Theory of Functions (Approximation Theory) (Budapest, 1969), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 61–67  mathscinet
130. O. V. Besov, “Inequalities for the moduli of continuity of functions given on a domain”, Application of functional methods to the boundary value problems of mathematical physics, Proc. Third Soviet-Czechoslovak Conf., 1972, 3-10  mathscinet
131. O. V. Besov, “Estimates of moduli of smoothness of functions on domains, and imbedding theorems”, Proc. Steklov Inst. Math., 116 (1972), 25–53  mathnet  mathscinet  zmath
132. O. V. Besov, “The traces on a nonsmooth surface of classes of differentiable functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 117 (1972), 11–23  mathnet  mathscinet  zmath
133. O. V. Besov, “The behavior of differentiable functions on a nonsmooth surface”, Proc. Steklov Inst. Math., 117 (1972), 1–9  mathnet  mathscinet  zmath
134. O. V. Besov, “Approximation in $L^p$ by polynomials of fixed degree of the traces of smooth functions on a nonsmooth surface”, Konstruktivnaya teoriya funktsii, Trudy Mezhdunar. konf. po konstruktivnei teorii funktsii (Varna, 19–25 maya 1970 g.), Bolgar. AN, Sofiya, 1972, 19–24  mathscinet
135. O. V. Besov, “Inequalities for moduli of continuity of functions given on a domain, and imbedding theorems”, Dokl. AN SSSR, 202:3 (1972), 507–510  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet  zmath

   1971
136. O. V. Besov, “Théorèmes de plongement des espaces fonctionnels”, Actes du Congrès International des Mathématiciens, Tome 2 (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 467–473  mathscinet

   1970
137. O. V. Besov, “Estimates of derivatives in the mixed $L_p$ norm on a region, and the extension of functions”, Math. Notes, 7:1-2 (1970), 89–94  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  scopus (cited: 1)
138. O. V. Besov, V. P. Ilin, L. D. Kudryavtsev, P. I. Lizorkin, S. M. Nikolskii, “Teoriya vlozheniya klassov differentsiruemykh funktsii mnogikh peremennykh”, Differentsialnye uravneniya s chastnymi proizvodnymi, Trudy simpoziuma, posvyaschennogo 60-letiyu akademika Sergeya Lvovicha Soboleva, Nauka, M., 1970, 38–63  mathscinet
139. O. V. Besov, V. P. Ilin, “Estestvennoe rasshirenie klassa oblastei v teoremakh vlozheniya”, Teoremy vlozheniya i ikh prilozheniya (Baku,1966), Nauka, M., 1970, 21–23  mathscinet

   1969
140. O. V. Besov, “Classes of functions with a generalized mixed Hölder condition”, Proc. Steklov Inst. Math., 105 (1969), 24–34  mathnet  mathscinet  zmath
141. O. V. Besov, A. D. Dzhabrailov, “Interpolation theorems for certain spaces of differentiable functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 105 (1969), 16–23  mathnet  mathscinet  zmath
142. O. V. Besov, “Behavior of differentiable functions at infinity, and density of the functions with compact support”, Proc. Steklov Inst. Math., 105 (1969), 1–15  mathnet  mathscinet  zmath
143. O. V. Besov, V. P. Il'in, “An embedding theorem for a limiting exponent”, Math. Notes, 6:2 (1969), 537–542  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1968
144. O. V. Besov, A. Kufner, “O plotnosti gladkikh funktsii v vesovykh prostranstvakh”, Chekhoslovatsk. matem. zhurn., 18 (93) (1968), 178–188  mathscinet  zmath
145. O. V. Besov, V. P. Il'in, “Natural extension of the class of regions in embedding theorems”, Math. USSR-Sb., 4:4 (1968), 445–456  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1967
146. O. V. Besov, “On the density of functions with compact support in $\mathcal L_{p,\theta}^l$ and the extension of functions”, Investigations in the theory of differentiable functions of many variables and its applications. Part 2, Work collection, Trudy Mat. Inst. Steklov., 89, 1967, 18–30  mathnet  mathscinet  zmath
147. O. V. Besov, “Conditions for existence of the classical solution of the wave equation”, Siberian Math. J., 8:2 (1967), 179–203  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath
148. O. V. Besov, “Continuation of functions from $L_p^l$ and $W_p^l$”, Investigations in the theory of differentiable functions of many variables and its applications. Part 2, Work collection, Trudy Mat. Inst. Steklov., 89, 1967, 5–17  mathnet  mathscinet  zmath
149. O. V. Besov, “Concerning the theory of embedding and continuing classes of differentiable functions”, Math. Notes, 1:2 (1967), 156–161  mathnet  crossref  zmath  scopus
150. O. V. Besov, “On coercivity in nonisotropic Sobolev spaces”, Math. USSR-Sb., 2:4 (1967), 521–534  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
151. O. V. Besov, P. I. Lizorkin, “Singular integral operators and sequences of convolutions in $L_p$ spaces”, Math. USSR-Sb., 2:1 (1967), 57–76  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1966
152. O. V. Besov, V. P. Il'in, P. I. Lizorkin, “$L_p$-estimates of a certain class of nonisotropic singular integrals”, Sov. Math. Dokl., 7 (1966), 1065–1069  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
153. O. V. Besov, J. Kadlec, A. Kufner, “Certain properties of weight classes”, Sov. Math. Dokl., 7 (1966), 1497–1499  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1965
154. O. V. Besov, “Density of functions with compact support and extensions of classes of differentiable functions”, Sov. Math. Dokl., 6 (1965), 1486–1489  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
155. O. V. Besov, “Extension of functions to the frontier, with preservation of differential-difference properties in $L_p$”, Mat. Sb. (N.S.), 66(108):1 (1965), 80–96  mathnet  mathscinet  zmath
156. O. V. Besov, “Continuation of certain classes of differentiable functions beyond the boundary of a region”, Investigations in the theory of differentiable functions of many variables and its applications, Collection of articles, Trudy Mat. Inst. Steklov., 77, Nauka, Moscow, 1965, 35–44  mathnet  mathscinet  zmath

   1963
157. O. V. Besov, “Continuation of functions with conservation of their differential and difference properties in $L_p$”, Sov. Math. Dokl., 4 (1963), 770–774  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1961
158. O. V. Besov, “An example in the theory of imbedding theorems”, Sov. Math. Dokl., 3 (1961), 507–509  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1962
159. O. V. Besov, “On the continuation of functions with preservation of the second-order integral modulus of smoothness”, Mat. Sb. (N.S.), 58(100):2 (1962), 673–684  mathnet  mathscinet  zmath

   1961
160. O. V. Besov, “On imbedding theorems in spaces of differentiable functions”, Uspekhi Mat. Nauk, 16:5(101) (1961), 217–218  mathnet
161. O. V. Besov, “Investigation of a class of function spaces in connection with imbedding and extension theorems”, Collection of articles. To the 60th anniversary of academician Mikhail Alekseevich Lavrent'ev, Trudy Mat. Inst. Steklov., 60, Acad. Sci. USSR, Moscow, 1961, 42–81  mathnet  mathscinet  zmath

   1960
162. O. V. Besov, “Some properties of the spaces $H_p^{(r_1,…,r_m)}$”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1960, no. 1, 16–23  mathnet  mathscinet  zmath

   1959
163. O. V. Besov, “On some families of functional spaces. Imbedding and continuation theorems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 126:6 (1959), 1163–1165  mathscinet  zmath
164. O. V. Besov, “On some conditions for belonging to $L_p$ the derivatives of periodical functions”, Nauchn. Dokl. Vyssh. Sch. Ser. Fiz-Mat. Nauk, 1959, no. 1, 13–17  zmath

   1956
165. O. V. Besov, “On some properties of harmonic functions given in a half-space”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 20:4 (1956), 469–484  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Мультипликативные оценки лебеговых норм производных на области
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
October 2, 2019 16:00   
2. Spaces of positive smoothness functions on irregular domains
O. V. Besov
Conference «Contemporary Mathematics and its applications» dedicated to the results of research supported by the Russian Science Foundation grant 14-50-00005
November 19, 2018 11:50   
3. Вложения пространств функций положительной гладкости на нерегулярных областях в пространства Лебега
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
October 11, 2017 16:00   
4. Теорема вложения пространства Соболева для предельного показателя
O. V. Besov
International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 27, 2015 14:30
5. About the works of S. M. Nikol'ski
O. V. Besov, S. A. Telyakovskii
International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 25, 2015 11:20   
6. К теореме вложения Соболева для предельного показателя
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
October 29, 2014 16:00
7. К теореме вложения Соболева
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
February 12, 2014 16:00
8. О колмогоровских поперечниках классов Соболева на нерегулярной области
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
April 25, 2012 16:00
9. О колмогоровских поперечниках классов Соболева на нерегулярной области
O. V. Besov
Seminar on Approximation Theory
March 15, 2012 10:30
10. О характеризации пространств функций нулевой гладкости
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
October 26, 2011 16:00
11. Интегральные представления функций из пространств С. Л. Соболева на нерегулярных областях и теоремы вложения
O. V. Besov
Seminar on Theory of Functions of Several Real Variables and Its Applications to Problems of Mathematical Physics
November 11, 2009 16:00
12. Embeddings of Sobolev spaces on a domain with non-regular boundary
O. V. Besov
Steklov Mathematical Institute Seminar
April 19, 2001

Books in Math-Net.Ru
 1. Function Spaces, Approximation Theory, and Related Problems of Analysis, Collected papers. In commemoration of the 115th anniversary of Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii, Trudy Mat. Inst. Steklova, 312, ed. O. V. Besov, A. I. Tyulenev, 2021, 338 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1826
 2. Function spaces, approximation theory, and related problems of mathematical analysis, Collected papers. In commemoration of the 110th anniversary of Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii, Trudy Mat. Inst. Steklova, 293, ed. O. V. Besov, A. G. Sergeev, 2016, 351 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1617
 3. Function theory and differential equations, Collected papers. Dedicated to Academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii on the occasion of his 105th birthday, Trudy Mat. Inst. Steklova, 269, ed. O. V. Besov, E. F. Mishchenko, 2010, 304 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1259
 4. Function theory and nonlinear partial differential equations, Collected papers. Dedicated to Stanislav Ivanovich Pohozaev on the occasion of his 70th birthday, Trudy Mat. Inst. Steklova, 260, ed. O. V. Besov, E. F. Mishchenko, 2008, 320 с.
  http://mi.mathnet.ru/book273
 5. Studies on function theory and differential equations, Collected papers. Dedicated to the 100th birthday of academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii, Trudy Mat. Inst. Steklova, 248, ed. O. V. Besov, E. F. Mishchenko, 2005, 303 с.
  http://mi.mathnet.ru/book261
 6. Function spaces, harmonic analysis, and differential equations, Collected papers. Dedicated to the 95th anniversary of academician Sergei Mikhailovich Nikol'skii, Trudy Mat. Inst. Steklova, 232, ed. O. V. Besov, E. F. Mishchenko, 2001, 336 с.
  http://mi.mathnet.ru/book245

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021