RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Adian Sergei Ivanovich

Total publications: 90 (71)
in MathSciNet: 92 (79)
in zbMATH: 68 (58)
in Web of Science: 41 (30)
in Scopus: 29 (25)
Cited articles: 61
Citations in Math-Net.Ru: 494
Citations in Web of Science: 101
Citations in Scopus: 90
Presentations: 13

Number of views:
This page:9232
Abstract pages:23704
Full texts:6268
References:1334
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1963)
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person9112
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:adyan.sergey-i
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/207500
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=44
http://orcid.org/0000-0002-9212-761X
http://www.researcherid.com/rid/Q-5745-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16063318000
https://www.researchgate.net/profile/Sergey_Adyan

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |


1. S. I. Adian, V. S. Atabekyan, Mat. Sb.  mathnet  crossref  elib

   2018
2. S. I. Adian, “On the studies of Gennadii Semënovich Makanin on algorithmic questions of the theory of groups and semigroups”, Russian Math. Surveys, 73:3 (2018), 553–568  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2017
3. S. I. Adian, V. S. Atabekyan, “On free groups in the infinitely based varieties of S. I. Adian”, Izv. Math., 81:5 (2017), 889–900  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)
4. S. I. Adian, V. S. Atabekyan, “Periodic products of groups”, J. Contemp. Math. Anal., Armen. Acad. Sci., 52:3 (2017), 111–117  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 2)

   2016
5. S. I. Adian, V. S. Atabekyan, “$C^*$-Simplicity of $n$-Periodic Products”, Math. Notes, 99:5 (2016), 631–635  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2015
6. S. I. Adian, “New Estimates of Odd Exponents of Infinite Burnside Groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 33–71  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 9)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
7. S. I. Adian, Varuzhan Atabekyan, “Characteristic properties and uniform non-amenability of $n$-periodic products of groups”, Izv. Math., 79:6 (2015), 1097–1110  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 4)  elib
8. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:1 (2015), 197–201  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)
9. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zel'manov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (to the 75 anniversary since the birth of)”, Chebyshevskii Sb., 16:4 (2015), 6–10  mathnet

   2014
10. S. I. Adian, V. S. Atabekyan, “The Hopfian Property of $n$-Periodic Products of Groups”, Math. Notes, 95:4 (2014), 443–449  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2012
11. S. I. Adian, “On a method for proving exact bounds on derivational complexity in Thue systems”, Math. Notes, 92:1 (2012), 3–15  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2011
12. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “Ob odnoi polunepreryvnoi funktsii”, Algoritmicheskie voprosy algebry i logiki, Sbornik statei. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Sergeya Ivanovicha Adyana, Tr. MIAN, 274, MAIK, M., 2011, 10–14  mathnet  mathscinet  isi  elib
13. S. Adian, L. Beklemishev, A. Visser, “Proof and Computation”, J. Logic Computation, 21:4 (2011), 541–542  crossref  isi  scopus

   2010
14. S. I. Adyan, “Esche raz o periodicheskikh proizvedeniyakh grupp i probleme A. I. Maltseva”, Matem. zametki, 88:6 (2010), 803–810  mathnet (cited: 9)  crossref  mathscinet (cited: 5)  isi (cited: 3)  elib (cited: 5)
15. S. I. Adyan, “Problema Bernsaida i svyazannye s nei voprosy”, UMN, 65:5(395) (2010), 5–60  mathnet (cited: 12)  crossref  mathscinet (cited: 6)  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)  elib (cited: 8)

   2009
16. S. I. Adyan, “Otsenka slozhnosti vyvoda v odnoi sisteme podstanovok”, Dokl. RAN, 428:3 (2009), 295–299  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)

   2008
17. S. I. Adyan, “Gruppy s periodicheskimi opredelyayuschimi sootnosheniyami”, Matem. zametki, 83:3 (2008), 323–332  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)  elib

   2007
18. S. I. Adyan, F. Grunevald, I. Mennike, A. L. Talambutsa, “Avtomorfizmy svobodnykh grupp i gruppy klassov otobrazhenii dvumernykh poverkhnostei”, Matem. zametki, 81:2 (2007), 163–173  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
19. S. I. Adyan, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikolskii, M. K. Potapov, “Petr Lavrentevich Ulyanov”, Teoriya funktsii, SMFN, 25, RUDN, M., 2007, 5–7  mathnet  mathscinet  zmath
20. S. I. Adyan, A. L. Semënov, V. A. Uspenskii, “Andrei Albertovich Muchnik (nekrolog)”, UMN, 62:4(376) (2007), 140–144  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib (cited: 1)
21. S. I. Adyan, O. V. Besov, A. A. Gonchar, M. I. Dyachenko, B. S. Kashin, S. M. Nikolskii, M. K. Potapov, “Petr Lavrentevich Ulyanov (nekrolog)”, UMN, 62:4(376) (2007), 133–139  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2005
22. S. I. Adian, “Divisibility problem for one relator monoids”, Theoret. Comput. Sci., 339:1 (2005), 3–6  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
23. S. I. Adian, M. Baaz, L. D. Beklemishev, “Editorial”, J. Logic Computation, 15:4 (2005), 409  crossref  isi  scopus
24. S. I. Adyan, A. A. Maltsev, E. V. Sandrakova, A. B. Sosinskii, A. V. Chernavskii, M. A. Shtanko, “Lyudmila Vsevolodovna Keldysh (k stoletiyu so dnya rozhdeniya)”, UMN, 60:4(364) (2005), 5–10  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2003
25. S. I. Adyan, “Problema Bernsaida o periodicheskikh gruppakh i smezhnye voprosy”, Sovr. probl. matem., 1, MIAN, M., 2003, 5–28  mathnet (cited: 6)  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi (cited: 3)
26. S. I. Adyan, F. Grunevald, I. Mennike, “O prostykh kvaternionakh, sootnosheniyakh Gurvitsa i novoi operatsii rasshireniya grupp”, Matematicheskaya logika i algebra, Sbornik statei. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Petra Sergeevicha Novikova, Tr. MIAN, 242, Nauka, M., 2003, 7–22  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  zmath
27. S. I. Adyan, “Ot redaktora toma”, Matematicheskaya logika i algebra, Sbornik statei. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Petra Sergeevicha Novikova, Tr. MIAN, 242, Nauka, M., 2003, 5–6  mathnet  mathscinet  zmath
28. Matematicheskaya logika i algebra, Sbornik statei. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Petra Sergeevicha Novikova, Tr. MIAN, 242, ed. S. I. Adyan, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2003 , 208 pp.  mathnet  mathscinet  zmath

   2002
29. S. I. Adyan, V. A. Uspenskiĭ, “An eminent graduate of Moscow State University”, Istor.-Mat. Issled. (2), 7(42), Yanus-K, Moscow, 2002, 160–165  mathscinet  zmath

   2001
30. S. I. Adyan, “Master fundamentalnykh issledovanii”, Vestnik RAN, 71:10 (2001), 922–927  mathscinet
31. S. Adian, F Grunewald., I. Lysionok, J. Mennicke, “On embeddings of $\mathrm{SL}(2,\mathbb Z)$ into quaternion groups”, Math. Z., 238:2 (2001), 389–399  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
32. S. I. Adian, “On the centenary of the birth of Petr Sergeevich Novikov”, Russian Math. Surveys, 56:4 (2001), 793–802  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2000
33. S. I. Adyan, “Groups with periodic commutators”, Dokl. Math., 62:2 (2000), 174–176  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
34. S. I. Adyan, V. G. Durnev, “Algoritmicheskie problemy dlya grupp i polugrupp”, UMN, 55:2(332) (2000), 3–94  mathnet (cited: 30)  crossref  mathscinet (cited: 16)  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)
35. S. I. Adyan, E. I. Zelmanov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Yanchevskii, “Vladimir Petrovich Platonov (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, UMN, 55:3(333) (2000), 197–204  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1999
36. S. I. Adian, “Logical foundations of computer science - Preface”, Theoretical Computer Science, 224:1-2 ]pages 1 (1999)  crossref  isi

   1997
37. S. I. Adian, I. G. Lysionok, J. G. Mennicke, “Defining relations and the algebraic structure of the group $\mathrm{SL}_2$ over integral Hamilton quaternions”, Internat. J. Algebra Comput., 7:1 (1997), 1–24  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
38. S. I. Adyan, V. P. Ledenev, V. M. Tikhomirov, “Yurii Ilich Khmelevskii (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, UMN, 52:4(316) (1997), 243–246  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet (cited: 1)  zmath  adsnasa  isi

   1994
39. S. I. Adyan, “K probleme delimosti dlya monoidov, zadannykh odnim sootnosheniem”, Matem. zametki, 55:1 (1994), 3–9  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)

   1993
40. S. I. Adian, “On some algorithmic problems for groups and monoids”, Rewriting techniques and applications (Montreal, PQ, 1993), Lecture Notes in Comput. Sci., 690, Springer, Berlin, 1993, 289–300  crossref  mathscinet

   1992
41. S. I. Adian, J. Mennicke, “On bounded generation of $\mathrm{SL}_n(\mathbf Z)$”, Internat. J. Algebra Comput., 2:4 (1992), 357–365  crossref  mathscinet (cited: 13)  zmath
42. S. I. Adian, I. G. Lysionok, “The method of classification of periodic words and the Burnside problem”, Proceedings of the International Conference on Algebra, Part 1 (Novosibirsk, 1989), Contemp. Math., 131, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992, 13–28  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  isi (cited: 6)

   1991
43. S. I. Adyan, I. G. Lysënok, “O gruppakh, vse sobstvennye podgruppy kotorykh konechnye tsiklicheskie”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 55:5 (1991), 933–990  mathnet (cited: 21)  mathscinet (cited: 17)  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)

   1989
44. S. I. Adian, A.A. Razborov, N. N. Repin, “Upper and lower bounds for nilpotency classes of Lie algebras with Engel conditions”, Group theory (Singapore, 1987), de Gruyter, Berlin, 1989, 57–75  mathscinet  zmath

   1988
45. S. I. Adyan, N. N. Repin, “Nizhnie otsenki poryadka maksimalnykh periodicheskikh grupp prostogo perioda”, Matem. zametki, 44:2 (1988), 161–176  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 1)

   1987
46. S. I. Adyan, G. U. Oganesyan, “O problemakh ravenstva i delimosti dlya polugrupp s odnim sootnosheniem”, Matem. zametki, 41:3 (1987), 412–421  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 10)  zmath  isi (cited: 1)
47. S. I. Adyan, A. A. Razborov, “Periodicheskie gruppy i algebry Li”, UMN, 42:2(254) (1987), 3–68  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 4)  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)

   1986
48. S. I. Adyan, N. N. Repin, “Eksponentsialnaya nizhnyaya otsenka stupeni nilpotentnosti engelevykh algebr Li”, Matem. zametki, 39:3 (1986), 444–452  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 1)  zmath  isi (cited: 2)
49. S. I. Adyan, V. A. Andrunakievich, O. B. Lupanov, E. V. Paducheva, M. F. Ratsa, V. A. Uspenskii, “Aleksandr Vladimirovich Kuznetsov (nekrolog)”, UMN, 41:2(248) (1986), 179–180  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  adsnasa  isi

   1984
50. S. I. Adyan, “O fragmentakh slova $\Delta$ v gruppe kos”, Matem. zametki, 36:1 (1984), 25–34  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 25)  zmath  isi (cited: 12)
51. S. I. Adyan, G. S. Makanin, “Issledovaniya po algoritmicheskim voprosam algebry”, Algebra, matematicheskaya logika, teoriya chisel, topologiya, Sbornik obzornykh statei. 1. K 50-letiyu Instituta, Tr. MIAN SSSR, 168, 1984, 197–217  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath
52. S. I. Adyan, “Issledovaniya po probleme Bernsaida i svyazannym s nei voprosam”, Algebra, matematicheskaya logika, teoriya chisel, topologiya, Sbornik obzornykh statei. 1. K 50-letiyu Instituta, Tr. MIAN SSSR, 168, 1984, 171–196  mathnet (cited: 8)  mathscinet (cited: 4)  zmath

   1982
53. S. I. Adyan, “Sluchainye bluzhdaniya na svobodnykh periodicheskikh gruppakh”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 46:6 (1982), 1139–1149  mathnet (cited: 29)  mathscinet (cited: 36)  zmath  isi (cited: 5)

   1981
54. S. I. Adyan, “Normalnye podgruppy svobodnykh periodicheskikh grupp”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 45:5 (1981), 931–947  mathnet (cited: 7)  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi

   1980
55. S. I. Adian, “Classifications of periodic words and their application in group theory”, Burnside groups, Proc. Workshop (Univ. Bielefeld, Bielefeld, 1977), Lecture Notes in Math., 806, Springer, Berlin, 1980, 1–40  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath
56. S. I. Adian, “On the word problem for groups defined by periodic relations”, Burnside groups, Proc. Workshop (Univ. Bielefeld, Bielefeld, 1977), Lecture Notes in Math., 806, Springer, Berlin, 1980, 41–46  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1979
57. S. I. Adian, The Burnside problem and identities in groups, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete [Results in Mathematics and Related Areas], 95, Springer-Verlag, Berlin, 1979 , xi+311 pp.  mathscinet (cited: 86)

   1978
58. S. I. Adyan, “On the simplicity of periodic products of groups”, Soviet Math. Dokl., 19 (1978), 910–913  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
59. S. I. Adyan, G. U. Oganesyan, “K problemam ravenstva i delimosti v polugruppakh s odnim opredelyayuschim sootnosheniem”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 42:2 (1978), 219–225  mathnet (cited: 7)  mathscinet (cited: 4)  zmath

   1977
60. S. I. Adyan, “Aksiomaticheskii metod postroeniya grupp s zadannymi svoistvami”, UMN, 32:1(193) (1977), 3–15  mathnet (cited: 10)  mathscinet (cited: 6)  zmath

   1976
61. S. I. Adjan, “Word transformations in a semigroup that is given by a system of defining relations”, Algebra and Logic, 15:6 (1976), 379–386 (1978)  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 10)
62. S. I. Adyan, “Periodicheskie proizvedeniya grupp”, Teoriya chisel, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Ivanu Matveevichu Vinogradovu k ego vosmidesyatipyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 142, 1976, 3–21  mathnet (cited: 21)  mathscinet (cited: 13)  zmath

   1975
63. S. I. Adian, The Burnside problem and identities in groups, Nauka, Moscow, 1975 , 335 pp.  mathscinet  zmath

   1974
64. S. I. Adyan, “Periodic groups of odd exponent”, Proceedings of the Second International Conference on the Theory of Groups (Australian Nat. Univ., Canberra, 1973), Lecture Notes in Math., 372, Springer, Berlin, 1974, 8–12  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath

   1973
65. S. I. Adjan, “Burnside groups of odd exponent and irreducible systems of group identities”, Word problems: decision problems and the Burnside problem in group theory, Conf. dedicated to Hanna Neumann (Univ. California, Irvine, Calif. 1969), Studies in Logic and the Foundations of Math., 71, North-Holland, Amsterdam, 1973, 19–37  crossref  mathscinet (cited: 2)  scopus (cited: 5)
66. S. I. Adyan, “O rabotakh P. S. Novikova i ego uchenikov po algoritmicheskim voprosam algebry”, Matematicheskaya logika, teoriya algoritmov i teoriya mnozhestv, Sbornik rabot. Posvyaschaetsya akademiku Petru Sergeevichu Novikovu k ego semidesyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 133, 1973, 23–32  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath
67. Matematicheskaya logika, teoriya algoritmov i teoriya mnozhestv, Sbornik rabot. Posvyaschaetsya akademiku Petru Sergeevichu Novikovu k ego semidesyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 133, ed. S. I. Adyan, S. M. Nikolskii, 1973 , 276 pp.  mathnet  mathscinet

   1971
68. S. I. Adjan, “Identités dans les groupes”, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Gauthier-Villars, Paris, 1971, 263–267  mathscinet
69. S. I. Adyan, “O podgruppakh svobodnykh periodicheskikh grupp nechetnogo pokazatelya”, Sbornik statei. I, Posvyaschaetsya akademiku Ivanu Matveevichu Vinogradovu k ego vosmidesyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 112, 1971, 64–72  mathnet (cited: 12)  mathscinet (cited: 9)  zmath
70. S. I. Adyan, “O nekotorykh gruppakh bez krucheniya”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 35:3 (1971), 459–468  mathnet (cited: 11)  mathscinet (cited: 11)  zmath

   1970
71. S. I. Adyan, “Infinite irreducible systems of group identities”, Soviet Math. Dokl., 11 (1970), 113–115  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
72. S. I. Adyan, “Beskonechnye neprivodimye sistemy gruppovykh tozhdestv”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 34:4 (1970), 715–734  mathnet (cited: 14)  mathscinet (cited: 12)  zmath

   1968
73. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “O kommutativnykh podgruppakh i probleme sopryazhennosti v svobodnykh periodicheskikh gruppakh nechetnogo poryadka”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 32:5 (1968), 1176–1190  mathnet (cited: 11)  mathscinet (cited: 9)  zmath
74. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “Opredelyayuschie sootnosheniya i problema tozhdestva dlya svobodnykh periodicheskikh grupp nechetnogo poryadka”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 32:4 (1968), 971–979  mathnet (cited: 10)  mathscinet (cited: 6)  zmath
75. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “O beskonechnykh periodicheskikh gruppakh. III”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 32:3 (1968), 709–731  mathnet (cited: 55)  mathscinet (cited: 9)  zmath
76. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “O beskonechnykh periodicheskikh gruppakh. II”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 32:2 (1968), 251–524  mathnet (cited: 57)  mathscinet (cited: 9)  zmath
77. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “O beskonechnykh periodicheskikh gruppakh. I”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 32:1 (1968), 212–244  mathnet (cited: 62)  mathscinet (cited: 9)  zmath

   1966
78. S. I. Adyan, Opredelyayuschie sootnosheniya i algoritmicheskie problemy dlya grupp i polugrupp, Tr. MIAN SSSR, 85, 1966 , 124 pp.  mathnet  mathscinet (cited: 19)  zmath

   1962
79. S. I. Adyan, “Identities in special semigroups”, Soviet Math. Dokl., 3 (1962), 401–404  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1960
80. S. I. Adyan, “K probleme tozhdestva v assotsiativnykh ischisleniyakh spetsialnogo vida”, Dokl. AN SSSR, 135:6 (1960), 1297–1300  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 3)  mathscinet (cited: 3)  zmath
81. S. I. Adyan, “O vlozhimosti polugrupp v gruppy”, Dokl. AN SSSR, 133:2 (1960), 255–257  mathnet (cited: 5)  mathscinet (cited: 15)  mathscinet (cited: 15)  zmath

   1958
82. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “On a semicontinuous function”, Moskov. Gos. Ped. Inst. Uč. Zap., 138 (1958), 3–10  mathscinet  zmath
83. S. I. Adyan, “On algorithmic problems in effectively complete classes of groups”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 123:1 (1958), 13–16  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1965
84. P. S. Novikov, S. I. Adyan, “The word problem for semigroups with one-sided cancellation”, Amer. Math. Soc. Transl. (2), 46 (1965), 193–212  crossref  mathscinet  zmath  zmath

   1957
85. S. I. Adyan, “Konechno-opredelennye gruppy i algoritmy”, Dokl. AN SSSR, 117:1 (1957), 9–12  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 7)  mathscinet (cited: 7)  zmath
86. S. I. Adyan, “Nerazreshimost nekotorykh algoritmicheskikh problem teorii grupp”, Trudy MMO, 6, 1957, 231–298  mathnet (cited: 9)  mathscinet (cited: 20)  zmath
87. S. I. Adyan, “Rol zakona sokrascheniya pri zadanii polugrupp s sokrascheniem posredstvom opredelyayuschikh sootnoshenii”, Dokl. AN SSSR, 113:6 (1957), 1191–1194  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)
88. S. I. Adyan, “Problema algoritma”, Nauka i zhizn, 1957, no. 8, 13–14

   1955
89. S. I. Adyan, “Algorithmic unsolvability of problems of recognition of certain properties of groups”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 103:4 (1955), 533–535  mathscinet  zmath
90. S. I. Adyan, “On the problem of divisibility in semigroups”, Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.), 103:5 (1955), 747–750  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. On word and divisibility problems for one relator semigroups
Sergei I. Adian
Logical Perspectives 2018
May 14, 2018 16:30   
2. О проблемах распознавания равенства и делимости слов в полугруппах с одним несократимым определяющим соотношением
S. I. Adian
Seminar of the Department of Mathematical Logic "Algorithmic problems in algebra and logic"
April 24, 2018 18:30
3. Новые оценки нечётных периодов, при которых свободные бернсайдовы группы бесконечны
S. I. Adian
Meetings of the Moscow Mathematical Society
February 18, 2014 18:30
4. Новые оценки нечётных периодов, при которых свободные бернсайдовы группы бесконечны
S. I. Adian
Meetings of the Moscow Mathematical Society
December 3, 2013 18:30
5. О хопфовости $n$-периодических произведений групп
S. I. Adian, Varuzhan Atabekyan
Seminar of the Department of Mathematical Logic "Algorithmic problems in algebra and logic"
November 12, 2013 18:30
6. Новые оценки нечетных периодов, при которых удается доказать бесконечность свободных бернсайдовых групп
S. I. Adian
International conference "Contemporary Problems of Mathematics, Mechanics, and Mathematical Physics" dedicated to the 150th anniversary of V. A. Steklov
May 13, 2013 15:00   
7. On infinite periodic groups (new lower bound on the period)
S. I. Adian
Seminar of the Department of Mathematical Logic "Algorithmic problems in algebra and logic"
May 7, 2013 18:30
8. Burnside problem on periodic groups (a simplified proof)
S. I. Adian
Seminar of the Department of Mathematical Logic "Algorithmic problems in algebra and logic"
April 23, 2013 18:30
9. On a method of proving exact bounds on derivational complexity in length preserving Thue systems
Sergei Adian
International workshop "Logical Models of Reasoning and Computation"
February 1, 2012 15:30   
10. Точная квадратичная оценка длины вывода в одной системе подстановок Туэ
S. I. Adian
Traditional Christmas session MIAN-POMI, 2009 "Logic and Theoretical Computer Science"
December 16, 2009 17:30   
11. Response to a statement E. F. Mishchenko
S. I. Adian
International conference "Moscow symposium on Logic, Algebra and Computation" dedicated to the 75th anniversary of Professor Sergei I. Adian
February 10, 2006 18:15   
12. Lyudmila Vsevolodovna Keldysh. Memories
S. I. Adian
International conference "Geometric Topology, Discrete Geometry and Set Theory" dedicated to the centennial of Ljudmila Vsevolodovna Keldysh
August 27, 2004 17:30   
13. The Burnside problem on periodic groups
S. I. Adian
Steklov Mathematical Institute Seminar
December 25, 2003

Books in Math-Net.Ru
  1. Mathematical logic and algebra, Collected papers. Dedicated to the 100th birthday of academician Petr Sergeevich Novikov, Tr. Mat. Inst. Steklova, 242, ed. S. I. Adian, E. F. Mishchenko, 2003, 208 с.
    http://mi.mathnet.ru/book255
  2. Mathematical logic, theory of algorithms and theory of sets, Work collection dedicated to Petr Sergeevič Novikov on the occasion of his seventieth birthday, Trudy Mat. Inst. Steklov., 133, ed. S. I. Adian, S. M. Nikol'skii, 1973, 276 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1209
  3. S. I. Adian, Defining relations and algorithmic problems for groups and semigroups, Trudy Mat. Inst. Steklov., 85, ed. I. G. Petrovskii, 1966, 124 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1214

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019