RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Zel'manov Efim Isaakovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 25
Scientific articles: 12

Number of views:
This page:2522
Abstract pages:10589
Full texts:3140
References:608
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:
Website: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Zelmanov.html

http://www.mathnet.ru/eng/person9143
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/189654

Publications in Math-Net.Ru
1. Nicolai N. Semko (dedicated to 60-th Birthday)
O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, V. S. Monakhov, J. Otal, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. M. Samoilenko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 24:1 (2017),  C–F
2. Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)
V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F
3. Local nilpotency of the McCrimmon radical of a Jordan system
José A. Anquela, Teresa Cortés, Efim Zelmanov
Tr. Mat. Inst. Steklova, 292 (2016),  7–15
4. A solution of the restricted Burnside problem for 2-groups
E. I. Zel'manov
Mat. Sb., 182:4 (1991),  568–592
5. Prime alternative superalgebras and the nilpotence of the radical of a free alternative algebra
E. I. Zel'manov, I. P. Shestakov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 54:4 (1990),  676–693
6. Solution of the restricted Burnside problem for groups of odd exponent
E. I. Zel'manov
Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 54:1 (1990),  42–59
7. A theorem on sandwich algebras
E. I. Zel'manov, A. I. Kostrikin
Trudy Mat. Inst. Steklov., 183 (1990),  106–111
8. Kemer's theorem for finitely generated Jordan algebras
A. Ya. Vaĭs, E. I. Zel'manov
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1989, no. 6,  42–51
9. On some problems of groups theory and Lie algebras
E. I. Zel'manov
Mat. Sb., 180:2 (1989),  159–167
10. Lie algebras with a finite gradation
E. I. Zel'manov
Mat. Sb. (N.S.), 124(166):3(7) (1984),  353–392
11. Lie algebras with an algebraic adjoint representation
E. I. Zel'manov
Mat. Sb. (N.S.), 121(163):4(8) (1983),  545–561
12. Absolute zero divisors in Jordan pairs and Lie algebras
E. I. Zel'manov
Mat. Sb. (N.S.), 112(154):4(8) (1980),  611–629

13. Askar Serkulovich Dzhumadil'daev (on his 60th birthday)
L. A. Bokut', E. I. Zelmanov, P. Zusmanovich, V. G. Kac, L. G. Makar-Limanov, Yu. I. Manin, S. P. Novikov, A. N. Parshin, V. P. Platonov, I. A. Taimanov, U. U. Umirbaev, I. P. Shestakov
Uspekhi Mat. Nauk, 72:4(436) (2017),  199–202
14. Vladimir Petrovich Platonov (to the 75 anniversary since the birth of)
S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zel'manov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov
Chebyshevskii Sb., 16:4 (2015),  6–10
15. Vladimir Petrovich Platonov (on his 75th birthday)
S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov
Uspekhi Mat. Nauk, 70:1(421) (2015),  204–207
16. Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary
Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok
Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F
17. Rostislav Ivanovich Grigorchuk
D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov
Mosc. Math. J., 13:4 (2013),  733–734
18. Mikhail Abramovich Taitslin (1936–2013)
D. A. Archangelsky, B. S. Baizhanov, O. V. Belegradek, V. Ya. Belyaev, L. A. Bokut, M. K. Valiev, S. K. Vodopyanov, M. Gitik, Yu. S. Gurevich, D. O. Daderkin, A. M. Dekhtyar, M. I. Dekhtyar, A. Ya. Dikovsky, S. M. Dudakov, E. I. Zelmanov, B. I. Zilber, S. L. Krushkal, S. S. Kutateladze, Yu. V. Matiyasevich, G. E. Mints, I. Kh. Musikaev, A. K. Rebrov, Yu. G. Reshetnyak, A. L. Semenov, A. P. Stolboushkin, I. A. Taimanov, B. A. Trakhtenbrot
Sib. Èlektron. Mat. Izv., 10 (2013),  54–65
19. Igor Ya. Subbotin: to the 60th birthday
A. Ballester-Bolinches, N. N. Bilotskii, M. R. Dixon, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, N. F. Kuzennyj, J. Otal, N. N. Semko, P. Shumyatsky, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov
Algebra Discrete Math., 9:1 (2010),  E–H
20. Vladimir Petrovich Platonov (on his 70th birthday)
V. V. Benyash-Krivets, A. B. Zhizhchenko, E. I. Zel'manov, A. A. Mal'tsev, G. A. Margulis, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev
Uspekhi Mat. Nauk, 65:3(393) (2010),  203–206
21. Leonid A. Kurdachenko: to the 60th birthday
A. Ballester-Bolinches, R. I. Grigorchuk, M. R. Dixon, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, N. V. Polyakov, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov
Algebra Discrete Math., 2009, no. 4,  E–H
22. Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)
V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov
Algebra Discrete Math., 2007, no. 4,  E–H
23. Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)
V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov
Algebra Discrete Math., 2007, no. 2,  E–F
24. Aleksei Ivanovich Kostrikin (obituary)
È. B. Vinberg, E. S. Golod, E. I. Zel'manov, V. A. Iskovskikh, V. N. Latyshev, Yu. I. Manin, A. V. Mikhalev, A. N. Parshin, I. R. Shafarevich
Uspekhi Mat. Nauk, 56:3(339) (2001),  143–145
25. Vladimir Petrovich Platonov (on his 60th birthday)
S. I. Adian, E. I. Zel'manov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Yanchevskii
Uspekhi Mat. Nauk, 55:3(333) (2000),  197–204

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018