RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSSAlgebra Discrete Math.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти


Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Algebra Discrete Math., 2007, выпуск 4, страницы E–H (Mi adm265)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)

V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov


Полный текст: PDF файл (116 kB)
Тип публикации: Personalia
Язык публикации: английский

Образец цитирования: V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, no. 4, E–H

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AndArtBab07}
\by V.~I.~Andriychuk, V.~A.~Artamonov, V.~M.~Babych, O.~O.~Bezushchak, V.~M.~Bondarenko, M.~A.~Dokuchaev, Yu.~A.~Drozd, V.~M.~Futornyi, M.~F.~Gorodniy, R.~I.~Grigorchuk, N.~M.~Gubareni, P.~M.~Gudivok, A.~I.~Kashu, M.~Komarnytskyi, L.~A.~Kurdachenko, F.~M.~Lyman, V.~V.~Lyubashenko, V.~S.~Mazorchuk, V.~V.~Nekrashevych, B.~V.~Novikov, A.~S.~Oliynyk, A.~Yu.~Ol'shanskii, S.~A.~Ovsienko, M.~O.~Perestyuk, A.~P.~Petravchuk, V.~M.~Petrychkovych, A.~M.~Samoilenko, M.~M.~Semko, V.~V.~Sergeichuk, V.~V.~Sharko, L.~A.~Shemetkov, I.~P.~Shestakov, V.~I.~Sushchansky, P.~D.~Varbanets, E.~I.~Zel'manov, V.~N.~Zhuravlyov
\paper Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)
\jour Algebra Discrete Math.
\yr 2007
\issue 4
\pages E--H
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/adm265}


Образцы ссылок на эту страницу:
 • http://mi.mathnet.ru/adm265
 • http://mi.mathnet.ru/rus/adm/y2007/i4/pE

  ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
  1. Banakh T.O., Bogomolov F.A., Gatalevych A.I., Guran I.J., Ishchuk Yu.B., Komarnytskyi M.Ya., Kuz I.S., Melnyk I.O., Petrychkovych V.M., Prytula Ya.G., Romaniv O.M., Skaskiv O.B., Stakhiv L.L., Sullym G.T., Zabavskyi B.V., Zelisko V.P., Zarichnyi M.M., “Obituary: Vasyl Ivanovych Andriychuk (18.09.1948-7.07.2012)”, Cent. Eur. J. Math., 11:9 (2013), 1547–1551  crossref  mathscinet  isi  scopus
 • Algebra and Discrete Mathematics
  Просмотров:
  Эта страница:239
  Полный текст:83
  Первая стр.:1
   
  Обратная связь:
   Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020