Algebra and Discrete Mathematics
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSSAlgebra Discrete Math.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти


Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Algebra Discrete Math., 2019, том 27, выпуск 1, страницы C–E (Mi adm686)  

Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)

V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev


Полный текст: PDF файл (292 kB)
Тип публикации: Personalia
Язык публикации: английский

Образец цитирования: V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev, “Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019), C–E

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BavBezBon19}
\by V.~V.~Bavula, O.~O.~Bezushchak, V.~M.~Bondarenko, M.~A.~Dokuchaev, Yu.~A.~Drozd, V.~M.~Futorny, O.~G.~Ganyushkin, R.~I.~Grigorchuk, N.~M.~Gubareni, M.~F.~Horodnii, A.~I.~Kashu, M.~M.~Kleiner, L.~A.~Kurdachenko, Ya.~Lavrenyuk, F.~M.~Lyman, V.~V.~Lyubashenko, V.~S.~Mazorchuk, V.~S.~Monakhov, V.~V.~Nekrashevych, A.~S.~Oliynyk, B.~V.~Oliynyk, A.~Yu.~Olshanskii, A.~P.~Petravchuk, V.~M.~Petrychkovych, I.~V.~Protasov, M.~M.~Semko, V.~V.~Sergeichuk, I.~P.~Shestakov, A.~N.~Skiba, I.~Y.~Subbotin, Ya.~P.~Sysak, V.~A.~Ustimenko, P.~D.~Varbanets, N.~T.~Vorob'ev, B.~V.~Zabavskyi, E.~I.~Zelmanov, A.~V.~Zhuchok, Yu.~V.~Zhuchok, V.~N.~Zhuravlev
\paper Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)
\jour Algebra Discrete Math.
\yr 2019
\vol 27
\issue 1
\pages C--E
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/adm686}


Образцы ссылок на эту страницу:
 • http://mi.mathnet.ru/adm686
 • http://mi.mathnet.ru/rus/adm/v27/i1/pC

  ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
 • Algebra and Discrete Mathematics
  Просмотров:
  Эта страница:17
  Полный текст:3
   
  Обратная связь:
   Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021