RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSDokl. Akad. Nauk:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1963, Volume 153, Number 1, Pages 49–52 (Mi dan28764)  

This article is cited in 37 scientific papers (total in 39 papers)

MATHEMATICS

On the regularization of ill-posed problems

A. N. Tikhonov


Full text: PDF file (440 kB)

Bibliographic databases:
Received: 15.08.1963

Citation: A. N. Tikhonov, “On the regularization of ill-posed problems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 153:1 (1963), 49–52

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Tik63}
\by A.~N.~Tikhonov
\paper On the regularization of ill-posed problems
\jour Dokl. Akad. Nauk SSSR
\yr 1963
\vol 153
\issue 1
\pages 49--52
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dan28764}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0162378}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0183.11601}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/dan28764
 • http://mi.mathnet.ru/eng/dan/v153/i1/p49

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. V. A. Il'in, “Tikhonov's work on methods of solving ill-posed problems”, Russian Math. Surveys, 22:2 (1967), 142–149  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  2. “Spisok pechatnykh rabot A. N. Tikhonova”, UMN, 22:2(134) (1967), 185–188  mathnet  mathscinet
  3. A. L. Bukhgeim, “On a class of Volterra equations of the first kind”, Funct. Anal. Appl., 6:1 (1972), 1–8  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  4. A. M. Fedotov, “Minimax regularization for operator equations with random errors in the data”, Comput. Math. Math. Phys., 32:4 (1992), 423–432  mathnet  mathscinet  zmath  isi
  5. E. N. Domanskii, “On Maslov regularizability of discontinuous mappings”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 42:1 (1994), 27–49  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
  6. E. N. Domanskii, “Sequential regularizability in the sense of Maslov for improperly posed problems”, Math. Notes, 56:4 (1994), 1036–1042  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  7. A. V. Goncharsky, S. Yu. Romanov, “On a three-dimensional problem of diagnostics in the wave approximation”, Comput. Math. Math. Phys., 40:9 (2000), 1308–1311  mathnet  mathscinet  zmath
  8. P. A. Savenko, “Numerical solution of a class of nonlinear problems in synthesis of radiating systems”, Comput. Math. Math. Phys., 40:6 (2000), 889–899  mathnet  mathscinet  zmath
  9. V. P. Tanana, A. A. Shtarkman, “O skhodimosti konechnomernykh approksimatsii $L$-regulyarizovannykh reshenii”, Sib. zhurn. vychisl. matem., 3:4 (2000), 395–403  mathnet  zmath
  10. A. A. Abramov, V. I. Ul'yanova, L. F. Yukhno, “On the application of Craig's method to the solution of linear equations with inexact initial conditions”, Comput. Math. Math. Phys., 42:12 (2002), 1693–1700  mathnet  mathscinet  zmath
  11. A. P. Khromov, G. V. Khromova, “Extension of the convergence domain in the Tikhonov method”, Comput. Math. Math. Phys., 42:8 (2002), 1067–1072  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  12. G. V. Khromova, “Tikhonov's method and approximation of periodic functions”, Comput. Math. Math. Phys., 43:4 (2003), 489–493  mathnet  mathscinet  zmath
  13. A. V. Bokov, V. P. Tanana, “O regulyarizatsii nelineinykh operatornykh uravnenii”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 5–21  mathnet
  14. G. V. Khromova, “On the Tikhonov regularization in spaces of differentiable functions”, Comput. Math. Math. Phys., 44:4 (2004), 547–551  mathnet  mathscinet  zmath
  15. A. A. Abramov, V. I. Ul'yanova, L. F. Yukhno, “On the implementation of an elimination method in linear problems with inexactly specified initial data”, Comput. Math. Math. Phys., 44:4 (2004), 604–613  mathnet  mathscinet  zmath
  16. G. V. Khromova, “On the moduli of continuity of unbounded operators”, Russian Math. (Iz. VUZ), 50:9 (2006), 67–74  mathnet  mathscinet
  17. V. V. Vasin, “Approximation of nonsmooth solutions of linear ill-posed problems”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 253, suppl. 1 (2006), S247–S262  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  18. S. Yu. Sovetnikova, G. V. Khromova, “On the regularization of an equation of the first kind with a multiple integration operator”, Comput. Math. Math. Phys., 47:4 (2007), 555–563  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  19. M. L. Kazaryan, “Primenenie metoda regulyarizatsii Tikhonova k zadache szhatiya signalov”, Matem. modelirovanie, 20:4 (2008), 8–26  mathnet  mathscinet  zmath
  20. V. V. Vasin, “Iterative processes of the Fejér type in ill-posed problems with a prori information”, Russian Math. (Iz. VUZ), 53:2 (2009), 1–20  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  21. P. A. Chistyakov, “Regularization of operator equations with $B$-symmetric and $B$-positive operators in Banach spaces”, Russian Math. (Iz. VUZ), 53:10 (2009), 72–77  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  22. D. A. Lavrik, A. Kh. Pergament, “Regulyarizovannye algoritmy statisticheskogo otsenivaniya funktsii”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2009, 002, 20 pp.  mathnet
  23. A. A. Khromov, “Reshenie integralnykh uravnenii s pomoschyu rezolvent prosteishikh differentsialnykh operatorov”, Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Matematika. Mekhanika. Informatika, 9:1 (2009), 52–58  mathnet  crossref
  24. E. A. Nikolaevskaya, A. N. Khimich, “Error estimation for a weighted minimum-norm least squares solution with positive definite weights”, Comput. Math. Math. Phys., 49:3 (2009), 409–417  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
  25. A. A. Khromov, G. V. Khromova, “Finding approximations of continuous solutions to first-kind equations”, Comput. Math. Math. Phys., 49:2 (2009), 217–223  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  26. N. M. Yaparova, “Ob optimalnosti metoda Tikhonova nulevogo poryadka na nekotorykh klassakh korrektnosti”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 2009, no. 1, 13–20  mathnet
  27. M. Yu. Zaslavskii, “On interpretation of the direct current electrical prospecting measurements”, Math. Models Comput. Simul., 3:1 (2011), 9–17  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  28. D. A. Lavrik, I. R. Minniakhmetov, A. Kh. Pergament, “Regulyarizovannye algoritmy statisticheskogo otsenivaniya funktsii v zadachakh geologicheskogo modelirovaniya”, Matem. modelirovanie, 23:4 (2011), 23–40  mathnet  mathscinet
  29. N. A. Evdokimova, D. V. Lukyanenko, A. G. Yagola, “Vosstanovlenie orientatsionnoi funktsii raspredeleniya chastits”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2012, no. 14, 172–176  mathnet
  30. V. S. Antyufeev, “Finding the most probable non-negative solution of systems of linear algebraic equations by the likelihood method”, Num. Anal. Appl., 6:3 (2013), 187–196  mathnet  crossref  mathscinet
  31. V. F. Mirasov, A. I. Sidikova, “Priblizhennoe reshenie obratnoi granichnoi zadachi teploobmena metodom regulyarizatsii A. N. Tikhonova”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 6:2 (2014), 5–11  mathnet
  32. O. I. Shatalina, “O priblizhenii i vosstanovlenii nepreryvnykh funktsii s kraevymi usloviyami”, Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Matematika. Mekhanika. Informatika, 14:4(2) (2014), 603–608  mathnet  crossref  elib
  33. A. I. Sidikova, E. Yu. Vishnyakov, A. A. Ershova, “Otsenka pogreshnosti priblizhennogo resheniya integralnogo uravneniya metodom nevyazki”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 7:3 (2015), 39–47  mathnet  elib
  34. N. N. Subbotina, T. B. Tokmantsev, E. A. Krupennikov, “On the solution of inverse problems of dynamics of linearly controlled systems by the negative discrepancy method”, Proc. Steklov Inst. Math., 291 (2015), 253–262  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  35. V. P. Tanana, E. Y. Vishnyakov, A. I. Sidikova, “About an approximate solution to the Fredholm integral equation of the first kind by the residual method”, Num. Anal. Appl., 9:1 (2016), 74–81  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  36. A. E. Shabanov, M. N. Petrov, A. V. Chikitkin, “Mnogosloinaya neironnaya set dlya opredeleniya razmerov nanochastits v zadache lazernoi spektrometrii”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 11:2 (2019), 265–273  mathnet  crossref
  37. L. T. Sozaeva, A. Kh. Kagermazov, “Primenenie metoda regulyarizatsii A. N. Tikhonova k vosstanovleniyu mikrostrukturnykh kharakteristik gradovykh oblakov”, Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “Aktualnye problemy prikladnoi matematiki”. Kabardino-Balkarskaya respublika, Nalchik, Prielbruse, 22–26 maya 2018 g. Chast I, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 165, VINITI RAN, M., 2019, 73–79  mathnet  crossref
  38. Kh. K. Al-Makhdavi, “Issledovanie metoda Pikara pri reshenii obratnoi zadachi Koshi dlya uravneniya teploprovodnosti”, Vestn. YuUrGU. Ser. Vych. matem. inform., 8:4 (2019), 5–14  mathnet  crossref
  39. N. N. Dobrovolskii, N. V. Larin, S. A. Skobeltsyn, L. A. Tolokonnikov, “O resheniyakh obratnykh zadach difraktsii zvukovykh voln”, Chebyshevskii sb., 20:3 (2019), 220–245  mathnet  crossref
 • Number of views:
  This page:904
  Full text:544

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020