RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSDokl. Akad. Nauk:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1975, Volume 220, Number 3, Pages 540–543 (Mi dan38808)  

This article is cited in 14 scientific papers (total in 14 papers)

FLUID MECHANICS

Equation of motion of underground water with a free surface in multilayer media

E. S. Dzektser

Industrial and Research Institute on engineering surveys in construction, Moscow

Full text: PDF file (405 kB)

Bibliographic databases:
UDC: 532.5.001.5
Presented: П. Я. Кочина
Received: 18.06.1974

Citation: E. S. Dzektser, “Equation of motion of underground water with a free surface in multilayer media”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 220:3 (1975), 540–543

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Dze75}
\by E.~S.~Dzektser
\paper Equation of motion of underground water with a free surface in multilayer media
\jour Dokl. Akad. Nauk SSSR
\yr 1975
\vol 220
\issue 3
\pages 540--543
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dan38808}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0331.76056}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/dan38808
 • http://mi.mathnet.ru/eng/dan/v220/i3/p540

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. M. Kh. Beshtokov, “Apriornye otsenki resheniya nelokalnykh kraevykh zadach dlya psevdoparabolicheskogo uravneniya”, Vladikavk. matem. zhurn., 15:3 (2013), 19–36  mathnet
  2. M. Kh. Beshtokov, “Metod Rimana dlya resheniya nelokalnykh kraevykh zadach dlya psevdoparabolicheskikh uravnenii tretego poryadka”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 4(33) (2013), 15–24  mathnet  crossref  zmath  elib
  3. M. Kh. Beshtokov, “A numerical method for solving one nonlocal boundary value problem for a third-order hyperbolic equation”, Comput. Math. Math. Phys., 54:9 (2014), 1441–1458  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  4. M. Kh. Beshtokov, “Difference method for solving a nonlocal boundary value problem for a degenerating third-order pseudo-parabolic equation with variable coefficients”, Comput. Math. Math. Phys., 56:10 (2016), 1763–1777  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  5. O. S. Zikirov, “O razreshimosti nelokalnoi zadachi dlya giperbolicheskogo uravneniya tretego poryadka”, Sib. zhurn. chist. i prikl. matem., 16:2 (2016), 16–25  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  6. O. S. Zikirov, D. K. Kholikov, “Ob odnoi zadache dlya nagruzhennogo psevdoparabolicheskogo uravneniya tretego poryadka”, Matematicheskie zametki SVFU, 23:2 (2016), 19–30  mathnet  zmath  elib
  7. M. Kh. Beshtokov, V. Z. Kanchukoev, F. A. Erzhibova, “O skhodimosti raznostnykh skhem, approksimiruyuschikh kraevuyu zadachu dlya psevdoparabolicheskogo uravneniya s vyrozhdeniem”, Vladikavk. matem. zhurn., 19:4 (2017), 13–26  mathnet
  8. M. Kh. Beshtokov, “Differential and difference boundary value problem for loaded third-order pseudo-parabolic differential equations and difference methods for their numerical solution”, Comput. Math. Math. Phys., 57:12 (2017), 1973–1993  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  9. M. Kh. Beshtokov, “Nonlocal boundary value problems for Sobolev-type fractional equations and grid methods for solving them”, Siberian Adv. Math., 29:1 (2019), 1–21  mathnet  crossref  crossref
  10. M. A. Kerefov, F. M. Nakhusheva, S. Kh. Gekkieva, “Kraevaya zadacha dlya obobschennogo uravneniya vlagoperenosa Allera–Lykova s sosredotochennoi teploemkostyu”, Vestn. SamU. Estestvennonauchn. ser., 24:3 (2018), 23–29  mathnet  crossref  elib
  11. O. S. Zikirov, D. K. Kholikov, “Razreshimost smeshannoi zadachi s integralnym usloviem dlya giperbolicheskogo uravneniya tretego poryadka”, Materialy nauchnoi konferentsii «Problemy sovremennoi topologii i ee prilozheniya», 11–12 Maya 2017 g., Tashkent, Uzbekistan, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 144, VINITI RAN, M., 2018, 30–38  mathnet  mathscinet
  12. M. Kh. Beshtokov, “Boundary value problems for degenerate and degenerate fractional order differential equations with non-local linear source and difference methods for their numerical implementation”, Ufa Math. J., 11:2 (2019), 34–55  mathnet  crossref  isi
  13. O. S. Zikirov, D. K. Kholikov, “Razreshimost nekotorykh nelokalnykh zadach dlya nagruzhennogo uravneniya tretego poryadka”, Sib. elektron. matem. izv., 17 (2020), 77–88  mathnet  crossref
  14. O. S. Zikirov, M. M. Sagdullaeva, “Razreshimost nelokalnoi zadachi dlya uravneniya tretego poryadka s operatorom teploprovodnosti v glavnoi chasti”, Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki, 30:1 (2020), 20–30  mathnet  crossref
 • Number of views:
  This page:56
  Full text:35

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020