RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Subscription
License agreement
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSFunktsional. Anal. i Prilozhen.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Funktsional. Anal. i Prilozhen., 1995, Volume 29, Issue 1, Pages 90–91 (Mi faa572)  

This article is cited in 14 scientific papers (total in 15 papers)

Brief communications

Finite-Difference Shielding Problem

V. S. Ryaben'kii

M. V. Keldysh Institute for Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences

Full text: PDF file (207 kB)
References: PDF file   HTML file

English version:
Functional Analysis and Its Applications, 1995, 29:1, 70–71

Bibliographic databases:

UDC: 517.949.8
Received: 24.08.1993
Revised: 15.12.1994

Citation: V. S. Ryaben'kii, “Finite-Difference Shielding Problem”, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 29:1 (1995), 90–91; Funct. Anal. Appl., 29:1 (1995), 70–71

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Rya95}
\by V.~S.~Ryaben'kii
\paper Finite-Difference Shielding Problem
\jour Funktsional. Anal. i Prilozhen.
\yr 1995
\vol 29
\issue 1
\pages 90--91
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/faa572}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1328544}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0848.65070}
\transl
\jour Funct. Anal. Appl.
\yr 1995
\vol 29
\issue 1
\pages 70--71
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF01077046}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1995RW33900011}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/faa572
 • http://mi.mathnet.ru/eng/faa/v29/i1/p90

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Ryabenkii V.S., Utyuzhnikov S.V., Tsynkov S.V., “Raznostnaya zadacha podavleniya shuma i drugie zadachi aktivnogo upravleniya odnochastotnym zvukom v sostavnoi oblasti”, Dokl. RAN, 425:4 (2009), 456–458  mathnet  mathscinet
  2. V. S. Ryabenkii, “Aktivnoe upravlenie v realnom vremeni zvukom v sostavnoi oblasti”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2010, 032, 9 pp.  mathnet
  3. V. S. Ryaben'kii, “Model of real-time active noise shielding of a given subdomain subject to external noise sources”, Comput. Math. Math. Phys., 51:3 (2011), 444–454  mathnet  crossref  mathscinet  isi
  4. V. S. Ryaben'kii, “Synchronous exploration for the control of real-time external noise suppression in a three-dimensional subdomain”, Comput. Math. Math. Phys., 51:10 (2011), 1777–1791  mathnet  crossref  mathscinet  isi
  5. Ryabenkii V.S., “Podavlenie v realnom vremeni shuma v zaschischaemoi podoblasti trekhmernogo prostranstva na osnove informatsii ot sinkhronnoi razvedki shumom”, Doklady Akademii nauk, 439:3 (2011), 319–322  elib
  6. V. S. Ryabenkii, “Upravlenie v realnom vremeni aktivnym umensheniem shuma v trekhmernoi podoblasti s pomoschyu sinkhronnoi razvedki shumom”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2011, 003, 24 pp.  mathnet
  7. V. S. Ryaben'kii, “Difference potentials analogous to Cauchy integrals”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 541–567  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib
  8. V. S. Ryaben'kii, “Mathematical model of device for quietizing external noise in subregion of space”, Math. Models Comput. Simul., 5:2 (2013), 103–121  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  9. Ryabenkii V.S., “Klyuchevaya informatsiya dlya upravleniya resheniyami lineinykh raznostnykh skhem v sostavnykh oblastyakh”, Doklady Akademii nauk, 444:4 (2012), 376–376  elib
  10. Ryabenkii V.S., “Potentsialy dlya abstraktnykh raznostnykh skhem”, Preprinty IPM im. M.V. Keldysha, 2012, no. 10, 1–30  elib
  11. Ryabenkii V.S., “Teoriya upravleniya resheniyami lineinykh raznostnykh skhem v sostavnykh oblastyakh”, Preprinty IPM im. M.V. Keldysha, 2012, no. 11, 1–32  elib
  12. V. S. Ryabenkii, “Potentsialy dlya abstraktnykh raznostnykh skhem”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2012, 010, 30 pp.  mathnet
  13. V. S. Ryabenkii, “Teoriya upravleniya resheniyami lineinykh raznostnykh skhem v sostavnykh oblastyakh”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2012, 011, 32 pp.  mathnet
  14. S. K. Godunov, V. T. Zhukov, M. I. Lazarev, I. L. Sofronov, V. I. Turchaninov, A. S. Kholodov, S. V. Tsynkov, B. N. Chetverushkin, Ye. Yu. Epshteyn, “Viktor Solomonovich Ryaben'kii and his school (on his 90th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:6 (2015), 1183–1210  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  15. V. S. Ryabenkii, “Aktivnaya zaschita akusticheskogo polya zhelatelnykh istochnikov ot vneshnego shuma v realnom vremeni”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2016, 027, 21 pp.  mathnet
 • Функциональный анализ и его приложения Functional Analysis and Its Applications
  Number of views:
  This page:176
  Full text:70
  References:38
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020