RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSInform. Primen.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Inform. Primen., 2009, Volume 3, Issue 4, Pages 87–101 (Mi ia83)  

This article is cited in 10 scientific papers (total in 10 papers)

Time-dependent semiotic model for computer coding of concepts, information objects, and denotata

I. M. Zatsman

Institute for Problems of Informatics RAS

Abstract: The time-dependent semiotic model, which has been developed during research of problems of generation and evolution of goal-oriented knowledge systems in digital libraries and other kinds of information systems, is considered. These problems concern to the new direction of the researches, which have been named “Cognitive Informatics”. This model is positioned as theoretical foundations for computer coding of concepts, information objects, and denotata in view of their evolution in time.

Keywords: semiotic model; goal-oriented knowledge systems; denotata; concepts; information objects; computer codes; three-component coding; concept evolution trajectory

Full text: PDF file (1215 kB)
References: PDF file   HTML file

Citation: I. M. Zatsman, “Time-dependent semiotic model for computer coding of concepts, information objects, and denotata”, Inform. Primen., 3:4 (2009), 87–101

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Zat09}
\by I.~M.~Zatsman
\paper Time-dependent semiotic model for computer coding of concepts, information objects, and denotata
\jour Inform. Primen.
\yr 2009
\vol 3
\issue 4
\pages 87--101
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ia83}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ia83
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ia/v3/i4/p87

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. I. M. Zatsman, S. K. Shubnikov, “Metody verifitsiruemogo otsenivaniya tselevykh programm nauchnykh issledovanii”, Sistemy i sredstva inform., 20:2 (2010), 23–48  mathnet
  2. V. V. Vikhrev, “Novaya paradigma informatizatsii obrazovaniya: evolyutsiya terminov v kontekste problemy terminologicheskoi razmytosti”, Sistemy i sredstva inform., 20:2 (2010), 209–239  mathnet
  3. I. M. Zatsman, N. V. Buntman, “Kompyuternoe kodirovanie tselevykh sistem znanii i protsessov ikh evolyutsii v lingvistike”, Sistemy i sredstva inform., 20:2 (2010), 287–302  mathnet
  4. I. M. Zatsman, A. A. Durnovo, “Modelirovanie protsessov formirovaniya ekspertnykh znanii dlya monitoringa programmno-tselevoi deyatelnosti”, Inform. i ee primen., 5:4 (2011), 84–98  mathnet
  5. Zatsman I., “Tracing Emerging Meanings by Computer: Semiotic Framework”, Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management, Vols 1 and 2, ed. Cegarra J., Acad Conferences Ltd, 2012, 1302–1311  isi
  6. V. A. Minin, I. M. Zatsman, M. G. Kruzhkov, T. P. Norekyan, “Metodologicheskie osnovy sozdaniya informatsionnykh sistem dlya vychisleniya indikatorov tematicheskikh vzaimosvyazei nauki i tekhnologii”, Inform. i ee primen., 7:1 (2013), 70–81  mathnet
  7. V. A. Minin, I. M. Zatsman, V. A. Khavanskov, S. K. Shubnikov, “Arkhitekturnye resheniya dlya sistem vychisleniya indikatorov tematicheskikh vzaimosvyazei nauki i tekhnologii”, Sistemy i sredstva inform., 23:2 (2013), 260–283  mathnet  crossref  elib
  8. Zatsman I.M., “Informatsionno-kompyuternaya nauka: predposylki stanovleniya”, Nauchno-tekhnicheskaya informatsiya. Seriya 1: Organizatsiya i metodika informatsionnoi raboty, 2013, no. 7, 1–12  elib
  9. I. M. Zatsman, “Protsessy tselenapravlennoi generatsii i razvitiya kross-yazykovykh ekspertnykh znanii: semioticheskie osnovaniya modelirovaniya”, Inform. i ee primen., 9:3 (2015), 106–123  mathnet  crossref  elib
  10. I. M. Zatsman, O. Yu. Inkova, M. G. Kruzhkov, N. A. Popkova, “Predstavlenie krossyazykovykh znanii o konnektorakh v nadkorpusnykh bazakh dannykh”, Inform. i ee primen., 10:1 (2016), 106–118  mathnet  crossref  elib
 • Информатика и её применения
  Number of views:
  This page:192
  Full text:47
  References:24
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021