RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Forthcoming papers
Archive
Impact factor
Subscription
Guidelines for authors
License agreement
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSIzv. RAN. Ser. Mat.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 1937, Volume 1, Issue 3, Pages 355–359 (Mi izv3359)  

This article is cited in 11 scientific papers (total in 11 papers)

Zur Statistik der Kristallisationsvorgänge in Metallen

A. Kolmogoroff


Full text: PDF file (426 kB)

Bibliographic databases:
Received: 20.04.1937

Citation: A. Kolmogoroff, “Zur Statistik der Kristallisationsvorgänge in Metallen”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 1:3 (1937), 355–359

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Kol37}
\by A.~Kolmogoroff
\paper Zur Statistik der Kristallisationsvorg\"ange in Metallen
\jour Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.
\yr 1937
\vol 1
\issue 3
\pages 355--359
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/izv3359}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:63.1130.03}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/izv3359
 • http://mi.mathnet.ru/eng/izv/v1/i3/p355

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Bashev V.F., Ovrutskii A.M., Rozhko A.A., Prokhoda A.C., “Chislennyi analiz massovoi kristallizatsii amorfnykh splavov”, Poverkhnost. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neitronnye issledovaniya, 2009, no. 5, 106–112  elib
  2. Shurdumov G.K., Shurdumova Z.V., Cherkesov Z.A., “Sintez volframata kaliya v sisteme $\mathrm{K_2SO_3}$$\mathrm{KNO_3}$$\mathrm{WO_3}$”, Zhurn. neorganicheskoi khimii, 54:1 (2009), 138–141  elib
  3. Kuchma A.E., Kuni F.M., Schekin A.K., “Effekt isklyuchennogo ob'ema na stadii nukleatsii zakriticheskikh puzyrkov gaza v silno peresyschennom zhidkom rastvore”, Vestn. Sankt-Peterburgskogo un-ta. Ser. 4: Fizika, khimiya, 2009, no. 4, 320–330  elib
  4. Luzgin D.V., “Amorfnye i nanokristallicheskie materialy na osnove alyuminiya”, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, 2011, no. 10, 12–17  elib
  5. E. A. Lukashov, E. V. Radkevich, N. N. Yakovlev, “Structurization of the instability zone and crystallization”, J. Math. Sci. (N. Y.), 179:4 (2011), 491–514  mathnet  crossref  zmath  elib
  6. Faizullin M.Z., Koverda V.P., “Steklovanie i kristallizatsiya nizkotemperaturnykh amorfnykh kondensatov vody i vodno-metanovoi smesi”, Zhurnal fizicheskoi khimii, 86:2 (2012), 286–286  elib
  7. A. D. Drozin, M. V. Dudorov, V. E. Roschin, P. A. Gamov, L. D. Menikhes, “Matematicheskaya model obrazovaniya kristallicheskikh zarodyshei v pereokhlazhdennom rasplave evtekticheskogo splava”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 2012, no. 6, 66–77  mathnet
  8. M. V. Dudorov, A. D. Drozin, V. E. Roschin, P. A. Gamov, L. D. Menikhes, “Matematicheskoe opisanie kristallizatsii metodom virtualnykh ob'emov”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 2012, no. 6, 78–88  mathnet
  9. JETP Letters, 98:6 (2013), 339–341  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib
  10. M. Z. Faizullin, A. V. Vinogradov, V. P. Koverda, “Properties of gas hydrates formed by nonequilibrium condensation of molecular beams”, High Temperature, 52:6 (2014), 830–839  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib
  11. V. E. Gevorkyan, E. V. Paramonova, L. A. Avakyan, V. S. Bystrov, “Kompyuternoe modelirovanie i molekulyarnaya dinamika pereklyucheniya polyarizatsii v segnetoelektricheskikh plenkakh PVDF i P(VDF-TrFE) na nanourovne”, Matem. biologiya i bioinform., 10:1 (2015), 131–153  mathnet  crossref
 • Известия Академии наук СССР. Серия математическая
  Number of views:
  This page:2292
  Full text:1124
  First page:3

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019