RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSMatem. Mod.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Matem. Mod., 1999, Volume 11, Number 7, Pages 118–127 (Mi mm1136)  

This article is cited in 7 scientific papers (total in 8 papers)

Computational methods and algorithms

Grid characteristic method of dynamic deformation calculation on irregular grids

V. D. Ivanov, I. B. Petrov, I. G. Tormasov, A. S. Kholodov, R. A. Pashutin

Moscow Institute of Physics and Technology

Full text: PDF file (1093 kB)
Received: 16.07.1998

Citation: V. D. Ivanov, I. B. Petrov, I. G. Tormasov, A. S. Kholodov, R. A. Pashutin, “Grid characteristic method of dynamic deformation calculation on irregular grids”, Matem. Mod., 11:7 (1999), 118–127

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{IvaPetTor99}
\by V.~D.~Ivanov, I.~B.~Petrov, I.~G.~Tormasov, A.~S.~Kholodov, R.~A.~Pashutin
\paper Grid characteristic method of dynamic deformation calculation on irregular grids
\jour Matem. Mod.
\yr 1999
\vol 11
\issue 7
\pages 118--127
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm1136}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mm1136
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mm/v11/i7/p118

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. I. B. Petrov, “Modelirovanie deformatsionnykh protsessov v slozhnykh konstruktsiyakh pri ikh intensivnom dinamicheskom nagruzhenii”, Matem. modelirovanie, 18:5 (2006), 91–110  mathnet  zmath
  2. Levyant V.B., Petrov I.B., Kvasov I.E., “Chislennoe modelirovanie volnovogo otklika ot subvertikalnykh makrotreschin, veroyatnykh flyuidoprovodyaschikh kanalov”, Tekhnologii seismorazvedki, 2011, no. 4, 41–61  elib
  3. Levyant V.B., Petrov I.B., Muratov M.V., “Chislennoe modelirovanie volnovykh otklikov ot sistemy (klastera) subvertikalnykh makrotreschin”, Tekhnologii seismorazvedki, 2012, no. 1, 5–21  elib
  4. Levyant V.B., Petrov I.B., Pankratov S.A., “Issledovanie volnovogo otklika ot subvertikalnykh megatreschin neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii metodom chislennogo modelirovaniya”, Tekhnologii seismorazvedki, 2012, no. 2, 42–56  elib
  5. Ermakov I.E., “Izuchenie protsessa gidroabrazivnogo rezaniya putem modelirovaniya na osnove setochno-kharakteristicheskikh chislennykh metodov”, Fundamentalnye i prikladnye problemy tekhniki i tekhnologii, 2012, 91–98  elib
  6. K. A. Beklemysheva, I. B. Petrov, A. V. Favorskaya, “Numerical simulation of processes in rigid deformable media in the presence of dynamic contacts using grid-characteristic method”, Math. Models Comput. Simul., 6:3 (2014), 294–304  mathnet  crossref
  7. A. I. Lobanov, “Nauchnye i pedagogicheskie shkoly Aleksandra Sergeevicha Kholodova”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 10:5 (2018), 561–579  mathnet  crossref
  8. Yu. A. Poveschenko, V. A. Gasilov, V. O. Podryga, M. E. Ladonkina, A. S. Voloshin, D. S. Boikov, K. A. Beklemysheva, “Raznostnye skhemy soglasovannoi approksimatsii napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya i energobalansa sredy”, Matem. modelirovanie, 31:7 (2019), 3–20  mathnet  crossref  elib
 • Математическое моделирование
  Number of views:
  This page:639
  Full text:274
  First page:3

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020