RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSMatem. Mod. Kraev. Zadachi:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Matem. Mod. Kraev. Zadachi, 2009, Part 3, Pages 181–188 (Mi mmkz1369)  

This article is cited in 8 scientific papers (total in 8 papers)

On some properties of operators with Mittag-Leffler type functions in kernels

E. N. Ogorodnikov, N. S. Yashagin


Full text: PDF file (239 kB)
References: PDF file   HTML file

UDC: 517.968.72:517.589

Citation: E. N. Ogorodnikov, N. S. Yashagin, “On some properties of operators with Mittag-Leffler type functions in kernels”, Proceedings of the Sixth All-Russian Scientific Conference with international participation (1–4 June 2009). Part 3, Matem. Mod. Kraev. Zadachi, Samara State Technical Univ., Samara, 2009, 181–188

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{OgoYas09}
\by E.~N.~Ogorodnikov, N.~S.~Yashagin
\paper On some properties of operators with Mittag-Leffler type functions in kernels
\inbook Proceedings of the Sixth All-Russian Scientific Conference with international participation (1--4 June 2009). Part~3
\serial Matem. Mod. Kraev. Zadachi
\yr 2009
\pages 181--188
\publ Samara State Technical Univ.
\publaddr Samara
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mmkz1369}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mmkz1369
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mmkz/v3/p181

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. E. N. Ogorodnikov, “Matematicheskie modeli drobnykh ostsillyatorov, postanovka i struktura resheniya zadachi Koshi”, Trudy shestoi Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (1–4 iyunya 2009 g.). Chast 1, Matematicheskie modeli mekhaniki, prochnosti i nadezhnosti elementov konstruktsii, Matem. modelirovanie i kraev. zadachi, SamGTU, Samara, 2009, 177–181  mathnet
  2. E. N. Ogorodnikov, N. S. Yashagin, “Postanovka i reshenie zadach tipa Koshi dlya differentsialnykh uravnenii vtorogo poryadka s drobnymi proizvodnymi Rimana–Liuvillya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(20) (2010), 24–36  mathnet  crossref
  3. N. S. Yashagin, E. N. Ogorodnikov, “Ob odnom obobschenii funktsii tipa MittagóLefflera, integralnom operatore s ukazannoi funktsiei v yadre, ikh svoistvakh i prilozheniyakh”, Estvestvennye nauki. Chasti 1–3, Matematika, matematicheskoe modelirovanie, mekhanika, Aktualnye problemy sovremennoi nauki, SamGTU, Samara, 2010, 261–267
  4. E. N. Ogorodnikov, “Nekotorye aspekty teorii nachalnykh zadach dlya differentsialnykh uravnenii s proizvodnymi Rimana–Liuvillya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 5(21) (2010), 10–23  mathnet  crossref
  5. E. N. Ogorodnikov, N. S. Yashagin, “Suschestvovanie, edinstvennost i struktura resheniya zadachi Koshi dlya odnogo klassa obyknovennykh lineinykh differentsialnykh uravnenii s drobnymi proizvodnymi Rimana–Liuvillya”, Trudy sedmoi Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (3–6 iyunya 2010 g.). Chast 3, Differentsialnye uravneniya i kraevye zadachi, Matem. modelirovanie i kraev. zadachi, Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Samara, 2010, 225–232  mathnet
  6. E. N. Ogorodnikov, V. P. Radchenko, N. S. Yashagin, “Reologicheskie modeli vyazkouprugogo tela s pamyatyu i differentsialnye uravneniya drobnykh ostsillyatorov”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(22) (2011), 255–268  mathnet  crossref
  7. E. N. Ogorodnikov, “O dvukh spetsialnykh funktsiyakh, obobschayuschikh funktsiyu tipa Mittag–Lefflera, ikh svoistvakh i primenenii”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(26) (2012), 52–65  mathnet  crossref
  8. E. N. Ogorodnikov, V. P. Radchenko, L. G. Ungarova, “Matematicheskoe modelirovanie nasledstvenno uprugogo deformiruemogo tela na osnove strukturnykh modelei i apparata drobnogo integro-differentsirovaniya Rimana–Liuvillya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 20:1 (2016), 167–194  mathnet  crossref  zmath  elib
 • Number of views:
  This page:163
  Full text:52
  References:37

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019