Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Subscription
Journal history

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSTr. Mosk. Mat. Obs.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Tr. Mosk. Mat. Obs., 1961, Volume 10, Pages 297–350 (Mi mmo123)  

This article is cited in 38 scientific papers (total in 38 papers)

Equations of parabolic type in a Banach space

P. E. Sobolevskii

Voronezh

Full text: PDF file (7377 kB)

Bibliographic databases:
Received: 12.06.1960

Citation: P. E. Sobolevskii, “Equations of parabolic type in a Banach space”, Tr. Mosk. Mat. Obs., 10, 1961, 297–350

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Sob61}
\by P.~E.~Sobolevskii
\paper Equations of parabolic type in a Banach space
\serial Tr. Mosk. Mat. Obs.
\yr 1961
\vol 10
\pages 297--350
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mmo123}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=141900}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0141.32701}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mmo123
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mmo/v10/p297

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. V. A. Pogorelenko, P. E. Sobolevskii, “Giperbolicheskie uravneniya v banakhovom prostranstve”, UMN, 22:1(133) (1967), 170–172  mathnet  mathscinet
  2. Yu. S. Kolesov, “Study of stability of solutions of second order parabolic equations in the critical case”, Math. USSR-Izv., 3:6 (1969), 1277–1291  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  3. N. A. Krasnoborov, “An investigation of the stability of solutions of a quasilinear operator equation of parabolic type”, Russian Math. Surveys, 34:4 (1979), 170–170  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  4. S. Ya. Yakubov, “A nonlocal boundary value problem for a class of Petrovskii well-posed equations”, Math. USSR-Sb., 46:2 (1983), 255–265  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  5. A. B. Vasil'eva, S. A. Kashchenko, Yu. S. Kolesov, N. Kh. Rozov, “Bifurcation of self-oscillations of nonlinear parabolic equations with small diffusion”, Math. USSR-Sb., 58:2 (1987), 491–503  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  6. A. Yu. Kolesov, “The structure of a neighborhood of a homogeneous cycle in a medium with diffusion”, Math. USSR-Izv., 34:2 (1990), 355–372  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  7. Yu. S. Kolesov, “Attractors of resonance wave type equations: Discontinuous oscillations”, Math. Notes, 56:1 (1994), 679–684  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  8. A. Yu. Kolesov, N. Kh. Rozov, “Characteristic features of the dynamics of the Ginzburg–Landau equation in a plane domain”, Theoret. and Math. Phys., 125:2 (2000), 1476–1488  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  9. Yu. S. Kolesov, “Justification of the method of quasinormal forms for Hutchinson's equation with a small diffusion coefficient”, Izv. Math., 65:4 (2001), 749–768  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath
  10. A. Yu. Kolesov, A. N. Kulikov, N. Kh. Rozov, “Attractors of Singularly Perturbed Parabolic Systems of First Degree of Nonroughness in a Plane Domain”, Math. Notes, 75:5 (2004), 617–622  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  11. H. Amann, “Non-local quasi-linear parabolic equations”, Russian Math. Surveys, 60:6 (2005), 1021–1033  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
  12. V. B. Levenshtam, “Asymptotic integration of parabolic problems with large high-frequency summands”, Siberian Math. J., 46:4 (2005), 637–651  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  13. A. Yu. Kolesov, E. F. Mishchenko, N. Kh. Rozov, “Buffer Phenomenon in Nonlinear Physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 250 (2005), 102–168  mathnet  mathscinet  zmath
  14. V. G. Zvyagin, M. V. Turbin, “The study of initial-boundary value problems for mathematical models of the motion of Kelvin–Voigt fluids”, Journal of Mathematical Sciences, 168:2 (2010), 157–308  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  15. M. K. Balaev, “Solvability of the Cauchy Problem for Linear Operator-Differential Equations with Variable Operator Coefficients”, Math. Notes, 90:5 (2011), 651–665  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi
  16. D. A. Kulikov, A. S. Rudyi, “Formirovanie volnovogo nanorelefa pri raspylenii poverkhnosti ionnoi bombardirovkoi. Nelokalnaya model erozii”, Model. i analiz inform. sistem, 19:5 (2012), 40–49  mathnet
  17. A. V. Glushak, H. K. Avad, “On the solvability of an abstract differential equation of fractional order with a variable operator”, Journal of Mathematical Sciences, 202:5 (2014), 637–652  mathnet  crossref
  18. V. G. Zvyagin, V. P. Orlov, “Weak solvability of a system of thermoviscoelasticity for Jeffris model”, Russian Math. (Iz. VUZ), 57:9 (2013), 53–57  mathnet  crossref
  19. A. M. Kovaleva, D. A. Kulikov, “Odnomodovye i dvukhmodovye neodnorodnye dissipativnye struktury v nelokalnoi modeli erozii”, Model. i analiz inform. sistem, 22:5 (2015), 665–681  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  20. A. M. Kovaleva, A. N. Kulikov, D. A. Kulikov, “Ustoichivost i bifurkatsii volnoobraznykh reshenii dlya odnogo funktsionalno-differentsialnogo uravneniya”, Izv. IMI UdGU, 2015, no. 2(46), 60–68  mathnet  elib
  21. A. N. Kulikov, D. A. Kulikov, “Nelokalnaya model formirovaniya relefa pod vozdeistviem potoka ionov. Neodnorodnye nanostruktury”, Matem. modelirovanie, 28:3 (2016), 33–50  mathnet  elib
  22. A. R. Khanalyev, “O koertsitivnoi razreshimosti parabolicheskikh uravnenii s peremennym operatorom”, Trudy Krymskoi osennei matematicheskoi shkoly-simpoziuma, SMFN, 61, RUDN, M., 2016, 164–181  mathnet
  23. L. E. Rossovskii, A. R. Khanalyev, “Koertsitivnaya razreshimost nelokalnykh kraevykh zadach dlya parabolicheskikh uravnenii”, Trudy seminara po differentsialnym i funktsionalno-differentsialnym uravneniyam v RUDN pod rukovodstvom A. L. Skubachevskogo, SMFN, 62, RUDN, M., 2016, 140–151  mathnet
  24. A. N. Kulikov, D. A. Kulikov, “Local bifurcations in the periodic boundary value problem for the generalized Kuramoto–Sivashinsky equation”, Autom. Remote Control, 78:11 (2017), 1955–1966  mathnet  crossref  isi  elib
  25. V. P. Orlov, D. A. Rode, M. A. Pliev, “Weak solvability of the generalized Voigt viscoelasticity model”, Siberian Math. J., 58:5 (2017), 859–874  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib
  26. A. N. Kulikov, A. V. Sekatskaya, “Lokalnye attraktory v odnoi kraevoi zadache dlya uravneniya Kuramoto—Sivashinskogo”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Geometricheskie metody v teorii upravleniya i matematicheskoi fizike: differentsialnye uravneniya, integriruemost, kachestvennaya teoriya» Ryazan, 15–18 sentyabrya 2016 g., Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 148, VINITI RAN, M., 2018, 58–65  mathnet  mathscinet
  27. A. M. Kovaleva, D. A. Kulikov, “Bifurkatsii prostranstvenno neodnorodnykh reshenii v dvukh versiyakh nelokalnogo uravneniya erozii”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii «Geometricheskie metody v teorii upravleniya i matematicheskoi fizike: differentsialnye uravneniya, integriruemost, kachestvennaya teoriya» Ryazan, 15–18 sentyabrya 2016 g., Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 148, VINITI RAN, M., 2018, 66–74  mathnet  mathscinet
  28. A. M. Kovaleva, “Bifurkatsii reshenii odnogo uravneniya s otklonyayuschimsya prostranstvennym argumentom”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Geometricheskie metody v teorii upravleniya i matematicheskoi fizike”, posvyaschennoi 70-letiyu S.L. Atanasyana, 70-letiyu I.S. Krasilschika, 70-letiyu A.V. Samokhina, 80-letiyu V.T. Fomenko. Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina, Ryazan, 25–28 sentyabrya 2018 g. Chast 1, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 168, VINITI RAN, M., 2019, 33–44  mathnet  crossref
  29. A. N. Kulikov, “Bifurkatsii invariantnykh torov u kvazilineinykh evolyutsionnykh uravnenii vtorogo poryadka v gilbertovom prostranstve i stsenarii perekhoda k turbulentnosti”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Geometricheskie metody v teorii upravleniya i matematicheskoi fizike”, posvyaschennoi 70-letiyu S.L. Atanasyana, 70-letiyu I.S. Krasilschika, 70-letiyu A.V. Samokhina, 80-letiyu V.T. Fomenko. Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina, Ryazan, 25–28 sentyabrya 2018 g. Chast 1, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 168, VINITI RAN, M., 2019, 45–52  mathnet  crossref
  30. A. V. Sekatskaya, “Sostoyaniya ravnovesiya vtorogo roda uravneniya Kuramoto—Sivashinskogo s odnorodnymi kraevymi usloviyami Neimana”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii “Geometricheskie metody v teorii upravleniya i matematicheskoi fizike”, posvyaschennoi 70-letiyu S.L. Atanasyana, 70-letiyu I.S. Krasilschika, 70-letiyu A.V. Samokhina, 80-letiyu V.T. Fomenko. Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina, Ryazan, 25–28 sentyabrya 2018 g. Chast 1, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 168, VINITI RAN, M., 2019, 80–90  mathnet  crossref
  31. A. S. Zapov, “Ob odnoi matematicheskoi modeli v teorii uprugoi ustoichivosti”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 29:1 (2019), 29–39  mathnet  crossref  elib
  32. V. B. Levenshtam, “Parabolic Equations with Large Parameter. Inverse Problems”, Math. Notes, 107:3 (2020), 452–463  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  33. A. B. Aliev, G. Kh. Shafiyeva, “Mixed Problem with Dynamical Boundary Condition for a One-Dimensional Wave Equation with Strong Dissipation”, Math. Notes, 107:3 (2020), 518–521  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  34. A. N. Kulikov, D. A. Kulikov, “A possibility of realizing the Landau–Hopf scenario in the problem of tube oscillations under the action of a fluid flow”, Theoret. and Math. Phys., 203:1 (2020), 501–511  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  35. A. M. Kovaleva, “Bifurkatsii prostranstvenno neodnorodnykh reshenii v modifitsirovannom variante uravneniya Kuramoto—Sivashinskogo”, Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya», posvyaschennoi 85-letiyu professora M. T. Terekhina. Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina, Ryazan, 17–18 maya 2019 g. Chast 1, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 185, VINITI RAN, M., 2020, 58–71  mathnet  crossref
  36. A. N. Kulikov, “Inertsialnye invariantnye mnogoobraziya nelineinoi polugruppy operatorov v gilbertovom prostranstve”, Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya», posvyaschennoi 85-letiyu professora M. T. Terekhina. Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina, Ryazan, 17–18 maya 2019 g. Chast 2, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 186, VINITI RAN, M., 2020, 57–66  mathnet  crossref
  37. D. A. Kulikov, “O lokalnykh bifurkatsiyakh prostranstvenno neodnorodnykh reshenii v odnom funktsionalno-differentsialnom uravnenii”, Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii «Differentsialnye uravneniya i ikh prilozheniya», posvyaschennoi 85-letiyu professora M. T. Terekhina. Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina, Ryazan, 17–18 maya 2019 g. Chast 2, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 186, VINITI RAN, M., 2020, 67–73  mathnet  crossref
  38. A. N. Kulikov, D. A. Kulikov, “Invariant manifolds of a weakly dissipative version of the nonlocal Ginzburg–Landau equation”, Autom. Remote Control, 82:2 (2021), 264–277  mathnet  crossref  crossref  isi
 • Trudy Moskovskogo Matematicheskogo Obshchestva
  Number of views:
  This page:725
  Full text:446

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021