RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSNelin. Dinam.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Nelin. Dinam., 2011, Volume 7, Number 3, Pages 411–425 (Mi nd267)  

This article is cited in 12 scientific papers (total in 12 papers)

Forced synchronization of two coupled van der Pol self-oscillators

A. P. Kuznetsov, I. R. Sataev, L. V. Turukina

Kotel'nikov's Institute of Radio-Engineering and Electronics of RAS, Saratov Branch, Zelyenaya 38, Saratov, 410019, Russia

Abstract: The problem of external driving by the harmonic signal of two coupled self-oscillators is investigated. Comparison with the synchronization picture for phase oscillators is given. We discuss the configuration of periodic, two- and three-frequency regimes in the parameter space of external signal. The illustrations of three-frequency tori and resonance two-frequency tori are given. A number of significant differences from the bifurcation mechanisms for the destruction of synchronization are found compared with the case of phase oscillators.

Keywords: synchronization, bifurcations, quasi-periodic dynamics, chaos

Full text: PDF file (1087 kB)
References: PDF file   HTML file
UDC: 517.9
MSC: 39Axx, 93D05
Received: 04.07.2011
Accepted:09.08.2011

Citation: A. P. Kuznetsov, I. R. Sataev, L. V. Turukina, “Forced synchronization of two coupled van der Pol self-oscillators”, Nelin. Dinam., 7:3 (2011), 411–425

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{KuzSatTur11}
\by A.~P.~Kuznetsov, I.~R.~Sataev, L.~V.~Turukina
\paper Forced synchronization of two coupled van der Pol self-oscillators
\jour Nelin. Dinam.
\yr 2011
\vol 7
\issue 3
\pages 411--425
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/nd267}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/nd267
 • http://mi.mathnet.ru/eng/nd/v7/i3/p411

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Tyuryukina L.V., Chernyshov N.Yu., “Sinkhronizatsiya vozbuzhdaemykh reaktivno svyazannykh fazovykh ostsillyatorov”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Prikladnaya nelineinaya dinamika, 20:1 (2012), 81–90  zmath  elib
  2. A. P. Kuznetsov, M. V. Pozdnyakov, Yu. V. Sedova, “Svyazannye universalnye otobrazheniya s bifurkatsiei Neimarka–Sakera”, Nelineinaya dinam., 8:3 (2012), 473–482  mathnet
  3. A. P. Kuznetsov, S. P. Kuznetsov, L. V. Tyuryukina, I. R. Sataev, “Stsenarii Landau–Khopfa v ansamble vzaimodeistvuyuschikh ostsillyatorov”, Nelineinaya dinam., 8:5 (2012), 863–873  mathnet
  4. E. N. Peregorodova, S. A. Usacheva, N. M. Ryskin, “K teorii vynuzhdennoi sinkhronizatsii avtomodulyatsionnykh kolebanii”, Nelineinaya dinam., 8:5 (2012), 913–929  mathnet
  5. A. P. Kuznetsov, L. V. Tyuryukina, N. Yu. Chernyshov, “Sinkhronizatsiya i kvaziperiodicheskie kolebaniya trekh reaktivno svyazannykh ostsillyatorov”, Nelineinaya dinam., 9:1 (2013), 11–25  mathnet
  6. Quantum Electron., 44:1 (2014), 17–22  mathnet  crossref  adsnasa  isi  elib
  7. G. A. Rustamov, “Sinkhronizatsiya neidentichnykh dinamicheskikh sistem s pomoschyu robastnogo ekvivalentnogo upravleniya”, Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 325:5 (2014), 33–44  elib
  8. A. P. Kuznetsov, L. V. Tyuryukina, I. R. Sataev, N. Yu. Chernyshov, “Sinkhronizatsiya i mnogochastotnaya kvaziperiodichnost v dinamike svyazannykh ostsillyatorov”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Prikladnaya nelineinaya dinamika, 22:1 (2014), 27–54  zmath  elib
  9. A. P. Gulai, A. V. Bukh, “Issledovanie multistabilnosti i vynuzhdennoi sinkhronizatsii v neavtonomnoi sisteme dvukh ostsillyatorov Van der Polya s ottalkivayuschim vzaimodeistviem”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Prikladnaya nelineinaya dinamika, 22:6 (2014), 94–103  elib
  10. V. N. Tkhai, “Model containing coupled subsystems with oscillations of different types”, Autom. Remote Control, 78:4 (2017), 595–607  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
  11. I. N. Barabanov, V. N. Tkhai, “Stabilization of oscillations in a periodic system by choosing appropriate couplings”, Autom. Remote Control, 79:12 (2018), 2128–2135  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  12. V. N. Tkhai, “Periodicheskaya model, soderzhaschaya svyazannye podsistemy s razlichnymi tipami kolebanii”, Avtomat. i telemekh., 2019, no. 3, 55–67  mathnet  crossref  elib
 • Нелинейная динамика
  Number of views:
  This page:302
  Full text:117
  References:27
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020