RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSNelin. Dinam.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Nelin. Dinam., 2009, Volume 5, Number 2, Pages 265–288 (Mi nd93)  

This article is cited in 22 scientific papers (total in 23 papers)

Statistical characteristics of attainable set of controllable system, non-wandering, and minimal attraction center

L. I. Rodina, E. L. Tonkov

Udmurt State University

Abstract: In the terms of Lyapunov functions we obtain the conditions that allow to estimate the relative frequency of occurrence of the attainable set of a controllable system in a given set $\mathfrak M$. The set $\mathfrak M$ is called statistically invariant if the relative frequency of occurrence in $\mathfrak M$ is equal to one. We also derive the conditions of the statistically weak invariance of $\mathfrak M$ with respect to controllable system, that is, for every initial point from $\mathfrak M$, at least one solution of the controllable system is statistically invariant. We obtain the conditions for the attainable set to be non-wandering as well as the conditions of existence of the minimal attraction center.

Keywords: controllable systems, dynamical systems, differential inclusions, attainability, invariance, non-wandering, recurrence.

Full text: PDF file (411 kB)
UDC: 517.911/517.93
MSC: 37N30, 37N35, 49J15, 93B03
Received: 07.11.2008

Citation: L. I. Rodina, E. L. Tonkov, “Statistical characteristics of attainable set of controllable system, non-wandering, and minimal attraction center”, Nelin. Dinam., 5:2 (2009), 265–288

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{RodTon09}
\by L.~I.~Rodina, E.~L.~Tonkov
\paper Statistical characteristics of attainable set of controllable system, non-wandering, and minimal attraction center
\jour Nelin. Dinam.
\yr 2009
\vol 5
\issue 2
\pages 265--288
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/nd93}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/nd93
 • http://mi.mathnet.ru/eng/nd/v5/i2/p265

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Rodina L.I., Tonkov E.L., “Statisticheski invariantnye mnozhestva upravlyaemoi sistemy”, Vestn. Tambovskogo un-ta. Ser.: Estestvennye i tekhnicheskie nauki, 14:4 (2009), 788–790  elib
  2. E. A. Panasenko, L. I. Rodina, E. L. Tonkov, “Asimptoticheski ustoichivye statisticheski slabo invariantnye mnozhestva upravlyaemykh sistem”, Tr. IMM UrO RAN, 16, no. 5, 2010, 135–142  mathnet  elib
  3. S. D. Buntov, N. I. Leonov, N. N. Petrov, A. V. Borisov, A. A. Gryzlov, V. Ya. Derr, A. I. Karpov, B. P. Kondratev, S. N. Popova, “K semidesyatiletiyu Evgeniya Leonidovicha Tonkova”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2010, no. 3, 3–9  mathnet  elib
  4. E. A. Panasenko, L. I. Rodina, E. L. Tonkov, “The space $\mathrm{clcv}(\mathbb R^n)$ with the Hausdorff–Bebutov metric and differential inclusions”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 275, suppl. 1 (2011), S121–S136  mathnet  crossref  isi  elib
  5. L. I. Rodina, E. L. Tonkov, “Statisticheski slabo invariantnye mnozhestva upravlyaemykh sistem”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2011, no. 1, 67–86  mathnet
  6. L. I. Rodina, “Statisticheski invariantnye mnozhestva upravlyaemykh sistem so sluchainymi parametrami”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2011, no. 2, 68–87  mathnet
  7. V. N. Ushakov, A. R. Matviichuk, A. V. Ushakov, “Approksimatsiya mnozhestv dostizhimosti i integralnykh voronok differentsialnykh vklyuchenii”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2011, no. 4, 23–39  mathnet
  8. L. I. Rodina, “Statisticheskie kharakteristiki mnozhestva dostizhimosti i periodicheskie protsessy upravlyaemykh sistem”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2012, no. 2, 34–43  mathnet
  9. L. I. Rodina, “Statisticheskie kharakteristiki mnozhestva dostizhimosti upravlyaemoi sistemy”, Izv. IMI UdGU, 2012, no. 1(39), 111–113  mathnet
  10. L. I. Rodina, “Invariantnye i statisticheski slabo invariantnye mnozhestva upravlyaemykh sistem”, Izv. IMI UdGU, 2012, no. 2(40), 3–164  mathnet
  11. L. I. Rodina, “The space $\mathrm{clcv}(\mathbb R^n)$ with the Hausdorff–Bebutov metric and statistically invariant sets of control systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 278 (2012), 208–217  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  12. L. I. Rodina, E. L. Tonkov, “O mnozhestve dostizhimosti upravlyaemoi sistemy bez predpolozheniya kompaktnosti geometricheskikh ogranichenii na dopustimye upravleniya”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2012, no. 4, 68–79  mathnet
  13. A. V. Ushakov, “Ob odnom variante priblizhennogo postroeniya razreshayuschikh upravlenii v zadache o sblizhenii”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2012, no. 4, 94–107  mathnet
  14. L. I. Rodina, A. Kh. Khammadi, “Kharakteristiki mnozhestva dostizhimosti, svyazannye s invariantnostyu upravlyaemoi sistemy na konechnom promezhutke vremeni”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2013, no. 1, 35–48  mathnet
  15. L. I. Rodina, “Estimation of statistical characteristics of attainability sets of controllable systems”, Russian Math. (Iz. VUZ), 57:11 (2013), 17–27  mathnet  crossref
  16. Ya. Yu. Larina, L. I. Rodina, “Statisticheskie kharakteristiki upravlyaemykh sistem, voznikayuschie v razlichnykh modelyakh estestvoznaniya”, Model. i analiz inform. sistem, 20:5 (2013), 62–77  mathnet
  17. L. I. Rodina, “O nekotorykh veroyatnostnykh modelyakh dinamiki rosta populyatsii”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2013, no. 4, 109–124  mathnet
  18. Ya. Yu. Larina, “Statisticheskie kharakteristiki sistem s pochti periodicheskimi koeffitsientami”, Aktualnye napravleniya nauchnykh issledovanii XXI veka: teoriya i praktika, 2:2 (9) (2014), 417–420  elib
  19. Ya. Yu. Larina, “Statisticheskie kharakteristiki upravlyaemykh sistem s impulsnym vozdeistviem”, Izv. IMI UdGU, 2015, no. 2(46), 99–105  mathnet  elib
  20. A. Kh. Khammadi, “O svoistvakh kharakteristik mnozhestva dostizhimosti upravlyaemoi sistemy”, Izv. IMI UdGU, 2015, no. 2(46), 216–227  mathnet  elib
  21. Ya. Yu. Larina, “O slaboi asimptoticheskoi ustoichivosti upravlyaemykh sistem s impulsnym vozdeistviem”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 26:1 (2016), 68–78  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  22. L. I. Rodina, A. Kh. Khammadi, “Kharakteristiki invariantnosti mnozhestva dostizhimosti upravlyaemoi sistemy”, Izv. IMI UdGU, 2016, no. 1(47), 44–53  mathnet  elib
  23. Ya. Yu. Larina, L. I. Rodina, “Statistical characteristics of continuous functions and statistically weakly invariant sets of controllable system”, Russian Math. (Iz. VUZ), 61:2 (2017), 28–35  mathnet  crossref  isi
 • Нелинейная динамика
  Number of views:
  This page:448
  Full text:135
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020