RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSSУсп. хим.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти


Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Усп. хим., 1998, том 67, выпуск 11, страницы 995–1012 (Mi rcr1432)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

Фосфорсодержащие каликсарены

И. С. Антипинa, Э. Х. Казаковаb, В. Д. Хабихерc, А. И. Коноваловb

a Казанский государственный университет
b Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН, г. Казань
c Институт органической химии Дрезденского технического университета

Аннотация: Обобщены данные по синтезу, конформационному поведению и комплексообразующим свойствам производных каликс[4]резорцинарена и каликс[n]аренов, модифицированных фосфорсодержащими фрагментами. Библиография - 123 ссылки.

Полный текст: http://www.uspkhim.ru/.../paper_rus.phtml?journal_id=rc&paper_id=472

Англоязычная версия:
Russian Chemical Reviews, 1998, 67:11, 905–922

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
УДК: 547.26'118
Поступила в редакцию: 02.07.1998

Образец цитирования: И. С. Антипин, Э. Х. Казакова, В. Д. Хабихер, А. И. Коновалов, “Фосфорсодержащие каликсарены”, Усп. хим., 67:11 (1998), 995–1012; Russian Chem. Reviews, 67:11 (1998), 905–922

Образцы ссылок на эту страницу:
 • http://mi.mathnet.ru/rcr1432
 • http://mi.mathnet.ru/rus/rcr/v67/i11/p995

  ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
  1. Serkova O.S., Kamkina A.V., Sivkova A.S., Maslennikova V.I., Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem.  crossref  isi
  2. Karakhanov E.A., Maksimov A.L., Runova E.A., Kardasheva Yu.S., Terenina M.V., Kardashev S.V., Skorkin V.A., Karapetyan L.M., Talanova M.Yu., Russ. Chem. Bull., 57:4 (2008), 780–792  crossref  isi  elib  scopus
  3. Knyazeva I.R., Sokolova V.I., Burilov A.R., Pudovik M.A., Dobrynin A.B., Kataeva O.N., Sinyashin O.G., Russ. Chem. Bull., 61:3 (2012), 631–637  crossref  isi  elib  scopus
  4. Knyazeva I.R., Sokolova V.I., Gruner M., Habicher W.D., Syakaev V.V., Khrizanforova V.V., Gabidullin B.M., Gubaidullin A.T., Budnikova Yu.H., Burilov A.R., Pudovik M.A., Tetrahedron Lett., 54:27 (2013), 3538–3542  crossref  isi  elib  scopus
  5. Knyazeva I.R., Burilov A.R., Pudovik M.A., Habicher W.D., Russ. Chem. Rev., 82:2 (2013), 150–186  mathnet  crossref  isi  elib  scopus
  6. Knyazeva I.R., Matveeva V.I., Syakaev V.V., Gabidullin B.M., Gubaidullin A.T., Gruner M., Habicher W.D., Burilov A.R., Pudovik M.A., Tetrahedron Lett., 55:52 (2014), 7209–7214  crossref  isi  elib  scopus
  7. Ulzii M., Rao Kunda Uma Maheswara, Yamada M., Hamada F., Heterocycles, 89:11 (2014), 2554–2561  crossref  isi  elib  scopus
  8. Semeril D., Matt D., Coord. Chem. Rev., 279 (2014), 58–95  crossref  isi  elib  scopus
  9. Knyazeva I.R., Sokolova V.I., Sharafutdinova D.R., Burilov A.R., Pudovik M.A., Gazizov M.B., Heteroatom Chem., 26:1 (2015), 1–4  crossref  isi  elib  scopus
  10. Blokhin Yu.I., Kornilov K.N., Akilin A.V., Abramov I.A., Bagautdinov A.M., Lyubimov I.A., Russ. Chem. Bull., 65:4 (2016), 910–922  crossref  isi  scopus
  11. Antipin I.S., Kazymova M.A., Kuznetsov M.A., Vasilyev A.V., Ishchenko M.A., Kiryushkin A.A., Kuznetsova L.M., Makarenko S.V., Ostrovskii V.A., Petrov M.L., Solod O.V., Trishin Yu.G., Yakovlev I.P., Nenaidenko V.G., Beloglazkina E.K., Beletskaya I.P., Ustynyuk Yu.A., Solov'ev P.A., Ivanov I.V., Malina E.V., Sivova N.V., Negrebetskii V.V., Baukov Yu.I., Pozharskaya N.A., Traven V.F., Shchekotikhin A.E., Varlamov A.V., Borisova T.N., Lesina Yu.A., Krasnokutskaya E.A., Rogozhnikov S.I., Shurov S.N., Kustova T.P., Klyuev M.V., Khelevina O.G., Stuzhin P.A., Fedorov A.Yu., Gushchin A.V., Dodonov V.A., Kolobov A.V., Plakhtinskii V.V., Orlov V.Yu., Kriven'ko A.P., Fedotova O.V., Pchelintseva N.V., Charushin V.N., Chupakhin O.N., Klimochkin Yu.N., Klimochkina A.Yu., Kuryatnikov V.N., Malinovskaya Yu.A., Levina A.S., Zhuravlev O.E., Voronchikhina L.I., Fisyuk A.S., Aksenov A.V., Aksenov N.A., Aksenova I.V., Russ. J. Organ. Chem., 53:9 (2017), 1275–1437  crossref  isi  scopus
  12. Knyazeva I.R., Mukhamedyanova K.M., Syakaev V.V., Gubaidullin A.T., Habicher W.D., Burilov A.R., Tetrahedron Lett., 59:17 (2018), 1683–1685  crossref  isi  scopus
  13. Akhmetzyanova Z.V., Allakhverdili G.R., Ovsyannikov A.S., Solovieva S.E., Konovalov A.I., Dokl. Chem., 479:1 (2018), 31–35  crossref  isi  scopus
  14. Konovalov A.I. Antipin I.S. Burilov V.A. Madzhidov T.I. Kurbangalieva A.R. Nemtarev A.V. Solovieva S.E. Stoikov I.I. Mamedov V.A. Zakharova L.Ya. Gavrilova E.L. Sinyashin O.G. Balova I.A. Vasilyev A.V. Zenkevich I.G. Krasavin M.Yu. Kuznetsov M.A. Molchanov A.P. Novikov M.S. Nikolaev V.A. Rodina L.L. Khlebnikov A.F. Beletskaya I.P. Vatsadze S.Z. Gromov S.P. Zyk N.V. Lebedev A.T. Lemenovskii D.A. Petrosyan V.S. Nenaidenko V.G. Negrebetskii V.V. Baukov Yu.I. Shmigol T.A. Korlyukov A.A. Tikhomirovg A.S. Shchekotikhing A.E. Traven V.F. Voskresenskii L.G. Zubkov F.I. Golubchikov O.A. Semeikin A.S. Berezin D.B. Stuzhin P.A. Filimonov V.D. Krasnokutskaya E.A. Fedorov A.Yu. Nyuchev A.V. Orlov V.Yu. Begunov R.S. Rusakov A.I. Kolobov A.V. Kofanov E.R. Fedotova O.V. Egorova A.Yu. Charushin V.N. Chupakhin O.N. Klimochkin Yu.N. Osyanin V.A. Reznikov A.N. Fisyuk A.S. Sagitullina G.P. Aksenov A.V. Aksenov N.A. Grachev M.K. Maslennikova V.I. Koroteev M.P. Brel A.K. Lisina S.V. Medvedeva S.M. Shikhaliev, Russ. J. Organ. Chem., 54:2 (2018), 157–371  crossref  isi  scopus
  15. Burilov V.A., Fatikhova G.A., Dokuchaeva M.N., Nugmanov I R., Mironova D.A., Dorovatovskii V P., Khrustalev V.N., Solovieva S.E., Antipin I.S., Beilstein J. Org. Chem., 14 (2018), 1980–1993  crossref  isi
  16. Knyazeva I.R., Matveeva V.I., Khrizanforova V.V., Budnikova Yu.H., Burilov A.R., Mendeleev Commun., 28:5 (2018), 515–517  crossref  isi  scopus
  17. Sadykova Yu.M., Sadikova L.M., Zalaltdinova A.V., Strelnik A.G., Burilov A.R., Pudovik M.A., Mendeleev Commun., 28:6 (2018), 655–656  crossref  isi  scopus
  18. Gibadullina E.M., Kayupov A.R., Voronina Yu.K., Syakaev V.V., Pudovik M.A., Burilov A.R., Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem., 193:11 (2018), 787–795  crossref  isi  scopus
 • Успехи химии Russian Chemical Reviews
  Просмотров:
  Эта страница:95
   
  Обратная связь:
   Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020