Uspekhi Matematicheskikh Nauk
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Subscription
License agreement
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSUspekhi Mat. Nauk:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Uspekhi Mat. Nauk, 1994, Volume 49, Issue 4(298), Pages 47–74 (Mi umn1213)  

This article is cited in 110 scientific papers (total in 110 papers)

On the general theory of operator semigroups

G. A. Sviridyuk

Chelyabinsk State University

Full text: PDF file (1362 kB)
References: PDF file   HTML file

English version:
Russian Mathematical Surveys, 1994, 49:4, 45–74

Bibliographic databases:

UDC: 517.954
MSC: 47D03, 47B65, 20Mxx
Received: 14.03.1994

Citation: G. A. Sviridyuk, “On the general theory of operator semigroups”, Uspekhi Mat. Nauk, 49:4(298) (1994), 47–74; Russian Math. Surveys, 49:4 (1994), 45–74

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Svi94}
\by G.~A.~Sviridyuk
\paper On the general theory of operator semigroups
\jour Uspekhi Mat. Nauk
\yr 1994
\vol 49
\issue 4(298)
\pages 47--74
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/umn1213}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1309441}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0882.47019}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1994RuMaS..49...45S}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1994
\vol 49
\issue 4
\pages 45--74
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1994v049n04ABEH002390}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=A1994RP64400002}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/umn1213
 • http://mi.mathnet.ru/eng/umn/v49/i4/p47

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. A. Efremov, “Zadacha optimalnogo upravleniya dlya vyrozhdennogo lineinogo uravneniya tipa Soboleva s otnositelno $\sigma$-ogranichennym operatorom”, Vestnik ChelGU, 1996, no. 3, 55–61  mathnet
  2. A. V. Keller, “Otnositelno spektralnaya teorema”, Vestnik ChelGU, 1996, no. 3, 62–65  mathnet
  3. T. G. Sukacheva, “On the solvability of a nonstationary problem of the dynamics of an incompressible viscoelastic Kelvin–Voigt fluid of nonzero grade”, Russian Math. (Iz. VUZ), 42:3 (1998), 44–51  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  4. A. S. Makarov, “O nekotorykh klassakh obobschennykh i $g$-integrirovannykh polugrupp”, Vestnik ChelGU, 1999, no. 5, 48–55  mathnet
  5. V. E. Fedorov, “Degenerate strongly continuous groups of operators”, Russian Math. (Iz. VUZ), 44:3 (2000), 51–62  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  6. M. O. Korpusov, Yu. D. Pletner, A. G. Sveshnikov, “On quasi-steady processes in conducting nondispersive media”, Comput. Math. Math. Phys., 40:8 (2000), 1188–1199  mathnet  mathscinet  zmath
  7. T. G. Sukacheva, O. P. Matveeva, “Spline approximations of the solution of a singular integro-differential equation”, Russian Math. (Iz. VUZ), 45:11 (2001), 44–51  mathnet  mathscinet  zmath
  8. A. G. Baskakov, K. I. Chernyshov, “Spectral analysis of linear relations and degenerate operator semigroups”, Sb. Math., 193:11 (2002), 1573–1610  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  9. G. A. Sviridyuk, V. O. Kazak, “The Phase Space of an Initial-Boundary Value Problem for the Hoff Equation”, Math. Notes, 71:2 (2002), 262–266  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  10. M. V. Ivanova, V. I. Ushakov, “The Second Boundary-Value Problem for Pseudoparabolic Equations in Noncylindrical Domains”, Math. Notes, 72:1 (2002), 43–47  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  11. E. V. Fedorov, O. A. Ruzakova, “Controllability of Sobolev-type linear equations with relatively $p$-radial operators”, Russian Math. (Iz. VUZ), 46:7 (2002), 52–55  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  12. M. O. Korpusov, “Blow-up of a solution of a pseudoparabolic equation with the time derivative of a nonlinear elliptic operator”, Comput. Math. Math. Phys., 42:12 (2002), 1717–1724  mathnet  mathscinet  zmath
  13. M. O. Korpusov, “Global solvability of pseudoparabolic nonlinear equations and blow-up of their solutions”, Comput. Math. Math. Phys., 42:6 (2002), 814–831  mathnet  mathscinet  zmath
  14. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “Energy estimate of the solution to a nonlinear pseudoparabolic equation at $t\to\infty$”, Comput. Math. Math. Phys., 42:8 (2002), 1154–1160  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  15. G. A. Sviridyuk, V. E. Fedorov, “Polugruppy operatorov s yadrami”, Vestnik ChelGU, 2002, no. 6, 42–70  mathnet
  16. T. G. Sukacheva, “Kvazistatsionarnye polutraektorii odnogo klassa polulineinykh uravnenii sobolevskogo tipa”, Vestnik ChelGU, 2002, no. 6, 71–85  mathnet
  17. V. O. Kazak, “O nachalno-kraevoi zadache dlya uravneniya Khoffa v poliedralnoi oblasti”, Vestnik ChelGU, 2002, no. 6, 86–91  mathnet
  18. V. E. Fedorov, “Weak solutions of linear equations of Sobolev type and semigroups of operators”, Izv. Math., 67:4 (2003), 797–813  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  19. V. E. Fedorov, O. A. Ruzakova, “Controllability in Dimensions One and Two of Sobolev-Type Equations in Banach Spaces”, Math. Notes, 74:4 (2003), 583–592  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  20. G. A. Sviridyuk, V. O. Kazak, “The phase space of one generalized model by Oskolkov”, Siberian Math. J., 44:5 (2003), 877–882  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  21. T. G. Sukacheva, M. N. Daugavet, “Linearizovannaya model dvizheniya vyazkouprugoi neszhimaemoi zhidkosti Kelvina–Foigta nenulevogo poryadka”, Sib. zhurn. industr. matem., 6:4 (2003), 111–118  mathnet  mathscinet  zmath
  22. G. A. Sviridyuk, S. V. Brychev, “Numerical solution of systems of equations of Leontief type”, Russian Math. (Iz. VUZ), 47:8 (2003), 44–50  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  23. G. A. Sviridyuk, N. A. Manakova, “The phase space of the Cauchy–Dirichlet problem for the Oskolkov equation of nonlinear filtration”, Russian Math. (Iz. VUZ), 47:9 (2003), 33–38  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  24. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “Three-dimensional nonlinear evolution equations of pseudoparabolic type in problems of mathematical physics”, Comput. Math. Math. Phys., 43:12 (2003), 1765–1797  mathnet  mathscinet  zmath
  25. M. O. Korpusov, “Conditions for the global solvability of the Cauchy problem for a semilinear equation of pseudoparabolic type”, Comput. Math. Math. Phys., 43:8 (2003), 1159–1171  mathnet  mathscinet  zmath
  26. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “On the solvability of strongly nonlinear pseudoparabolic equation with double nonlinearity”, Comput. Math. Math. Phys., 43:7 (2003), 944–961  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  27. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “On the existence of a solution to the Laplace equation with a nonlinear dynamic boundary condition”, Comput. Math. Math. Phys., 43:1 (2003), 92–107  mathnet  mathscinet  zmath
  28. S. A. Zagrebina, “O zadache Dirikhle–Verigina dlya lineinogo uravneniya Oskolkova”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 57–65  mathnet
  29. A. A. Zamyshlyaeva, A. V. Utkina, “Dostatochnye usloviya polinomialnoi ogranichennosti puchka operatorov”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 66–73  mathnet
  30. M. V. Plekhanova, “Sovokupnost sootnoshenii, kharakterizuyuschikh optimalnoe upravlenie dlya uravnenii sobolevskogo tipa”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 108–118  mathnet
  31. O. A. Ruzakova, “Konechnomernaya upravlyaemost uravnenii sobolevskogo tipa”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 127–135  mathnet
  32. M. A. Sagadeeva, “Eksponentsialnye dikhotomii reshenii odnogo klassa uravnenii sobolevskogo tipa”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 136–145  mathnet
  33. G. A. Sviridyuk, D. E. Shafranov, “Zadacha Koshi dlya lineinogo uravneniya Oskolkova na gladkom mnogoobrazii”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 7, 146–153  mathnet
  34. G. A. Sviridyuk, D. E. Shafranov, “Zadacha Koshi dlya uravneniya Barenblatta–Zheltova–Kochinoi na gladkom mnogoobrazii”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 9, 171–177  mathnet
  35. V. E. Fedorov, “Teorema Iosidy i razreshayuschie gruppy uravnenii sobolevskogo tipa v lokalno vypuklykh prostranstvakh”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 9, 197–214  mathnet
  36. V. E. Fedorov, A. V. Urazaeva, “An inverse problem for linear Sobolev type equations”, J. Inverse Ill-Posed Probl., 12:4 (2004), 387–395  crossref  mathscinet  zmath  elib
  37. A. G. Baskakov, “Representation theory for Banach algebras, Abelian groups, and semigroups in the spectral analysis of linear operators”, Journal of Mathematical Sciences, 137:4 (2006), 4885–5036  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  38. A. M. Gomilko, “On the Inverse of the Generator of a Bounded $C_0$-Semigroup”, Funct. Anal. Appl., 38:4 (2004), 243–248  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  39. V. E. Fedorov, “Holomorphic solution semigroups for Sobolev-type equations in locally convex spaces”, Sb. Math., 195:8 (2004), 1205–1234  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  40. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “On the blow-up of the solution of an initial-boundary value problem for a nonlinear nonlocal equation of pseudo-parabolic type”, Comput. Math. Math. Phys., 44:12 (2004), 2104–2111  mathnet  mathscinet  zmath
  41. V. E. Fedorov, “A generalization of the Hille–Yosida Theorem to the case of degenerate semigroups in locally convex spaces”, Siberian Math. J., 46:2 (2005), 333–350  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  42. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “On blowup of a solution to a Sobolev-type equation with a nonlocal source”, Siberian Math. J., 46:3 (2005), 443–452  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  43. M. V. Falaleev, E. Yu. Grazhdantseva, “Fundamental operator-functions of degenerate differential and difference-differential operators in Banach spaces which have a Noether operator in the principal part”, Siberian Math. J., 46:6 (2005), 1123–1134  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  44. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “Blow-up of solutions of a class of strongly non-linear dissipative wave equations of Sobolev type with sources”, Izv. Math., 69:4 (2005), 733–770  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  45. V. E. Fedorov, M. A. Sagadeeva, “Solutions, bounded on the line, of Sobolev-type linear equations with relatively sectorial operators”, Russian Math. (Iz. VUZ), 49:4 (2005), 77–80  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  46. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, “On the finite-time blowup of solutions to initial–boundary value problems for pseudoparabolic equations with pseudo-Laplacian”, Comput. Math. Math. Phys., 45:2 (2005), 261–274  mathnet  mathscinet  zmath  elib  elib
  47. G. A. Sviridyuk, O. G. Kitaeva, “Invariant manifolds of the Hoff equation”, Math. Notes, 79:3 (2006), 408–412  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  48. M. O. Korpusov, A. G. Sveshnikov, ““Destruction” of the solution of a strongly nonlinear equation of pseudoparabolic type with double nonlinearity”, Math. Notes, 79:6 (2006), 820–840  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
  49. M. V. Falaleev, “Fundamental operator functions of singular differential operators under sectoriality and radiality conditions”, Russian Math. (Iz. VUZ), 50:10 (2006), 64–71  mathnet  mathscinet  elib
  50. V. I. Ushakov, “The Sobolev type equations with a nonsurjective operator at the time derivative”, Russian Math. (Iz. VUZ), 51:7 (2007), 72–75  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  51. M. V. Falaleev, O. V. Korobova, “Systems of degenerate differential equations in Banach spaces”, Siberian Math. J., 49:4 (2008), 734–743  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
  52. V. E. Fedorov, O. A. Ruzakova, “On solvability of perturbed Sobolev type equations”, St. Petersburg Math. J., 20:4 (2009), 645–664  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  53. A. V. Urazaeva, V. E. Fedorov, “On the Well-Posedness of the Prediction-Control Problem for Certain Systems of Equations”, Math. Notes, 85:3 (2009), 426–436  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  54. V. I. Ushakov, O. V. Syrnikova, “On the Behavior of Large Values of the Time Required for Solving the Second Boundary-Value Problem for the Barenblatt–Zheltov–Kochina Equation in an Unbounded Domain”, Math. Notes, 86:2 (2009), 290–292  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  55. I. V. Kurbatova, “Banach Algebras Associated with Linear Operator Pencils”, Math. Notes, 86:3 (2009), 361–367  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  56. Sukacheva T.G., “Nestatsionarnaya linearizovannaya model dvizheniya neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti vysokogo poryadka”, Vestn. Yuzhno-Uralskogo gos. un-ta. Ser.: Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie, 150:17 (2009), 86–93  elib
  57. Sukacheva T.G., “Nestatsionarnaya linearizovannaya model dvizheniya neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti”, Vestn. Chelyabinskogo gos. un-ta, 2009, no. 20, 77–83  elib
  58. T. G. Sukacheva, “Nestatsionarnaya linearizovannaya model dvizheniya neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti”, Vestnik ChelGU, 2009, no. 11, 77–83  mathnet
  59. T. G. Sukacheva, O. P. Matveeva, “Ob odnomernoi modeli termokonvektsii neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti Kelvina–Foigta nenulevogo poryadka”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 5(21) (2010), 33–41  mathnet  crossref
  60. O. V. Korobova, “Matrichnaya fundamentalnaya operator-funktsiya vyrozhdennogo differentsialnogo operatora vysokogo poryadka v usloviyakh spektralnoi ogranichennosti”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 3:1 (2010), 30–35  mathnet
  61. M. V. Falaleev, “Abstraktnaya zadacha prognoz-upravlenie s vyrozhdeniem v banakhovykh prostranstvakh”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 3:1 (2010), 126–132  mathnet
  62. T. G. Sukacheva, “Zadacha termokonvektsii dlya linearizovannoi modeli dvizheniya neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2010, no. 5, 83–93  mathnet
  63. Kh. G. Umarov, “Explicit solution of the Cauchy problem to the equation for groundwater motion with a free surface”, Ufa Math. J., 3:2 (2011), 79–84  mathnet  zmath
  64. Fëdorov V.E., “Odin klass uravnenii sobolevskogo tipa vtorogo poryadka i vyrozhdennye gruppy operatorov”, Vestnik chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, no. 26, 59–75  elib
  65. M. V. Falaleev, S. S. Orlov, “Vyrozhdennye integro-differentsialnye uravneniya spetsialnogo vida v banakhovykh prostranstvakh i ikh prilozheniya”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2011, no. 7, 100–110  mathnet
  66. T. G. Sukacheva, “Zadacha termokonvektsii dlya linearizovannoi modeli neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti nenulevogo poryadka”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2011, no. 10, 40–53  mathnet
  67. O. P. Matveeva, T. G. Sukacheva, “Obobschennaya odnorodnaya model termokonvektsii neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2011, no. 8, 62–69  mathnet
  68. V. E. Fedorov, “Odin klass uravnenii sobolevskogo tipa vtorogo poryadka i vyrozhdennye gruppy operatorov”, Vestnik ChelGU, 2011, no. 13, 59–75  mathnet
  69. A. V. Pechkurov, “On the Structure of a Semigroup of Operators with Finite-Dimensional Ranges”, Math. Notes, 91:2 (2012), 231–242  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  70. “Georgii anatolevich sviridyuk (k shestidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya)”, Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie, 2012, no. 5, 112–120  elib
  71. O. A. Ruzakova, E. A. Oleinik, “Ob upravlyaemosti lineinykh uravnenii sobolevskogo tipa s otnositelno sektorialnym operatorom”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2012, no. 11, 54–61  mathnet
  72. T. G. Sukacheva, “Obobschennaya linearizovannaya model termokonvektsii neszhimaemoi vyazkouprugoi zhidkosti nenulevogo poryadka”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2012, no. 11, 75–87  mathnet
  73. M. A. Sagadeeva, “Razreshimost nestatsionarnoi zadachi teorii filtratsii”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2012, no. 13, 86–98  mathnet
  74. M. O. Korpusov, “O razrushenii resheniya nelokalnogo uravneniya s gradientnoi nelineinostyu”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 2012, no. 11, 43–53  mathnet
  75. Nguyen Khac Diep, V. F. Chistyakov, “A numerical method for solving partial differential algebraic equations”, Comput. Math. Math. Phys., 53:6 (2013), 766–776  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  76. Nguen Khak Diep, V. F. Chistyakov, “O modelirovanii s ispolzovaniem differentsialno-algebraicheskikh uravnenii v chastnykh proizvodnykh”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 6:1 (2013), 98–111  mathnet
  77. M. V. Falaleev, “Lineinye modeli teorii vyazkouprugosti sobolevskogo tipa”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 6:4 (2013), 101–107  mathnet
  78. Ken Kawamoto, Hiroyuki Kuriyama, “Actigraphic Detection of REM Sleep Based on Respiratory Rate Estimation”, JOMB, 2:1 (2013), 20  crossref
  79. S. A. Zagrebina, E. A. Soldatova, “Lineinye uravneniya sobolevskogo tipa s otnositelno $p$-ogranichennymi operatorami i additivnym belym shumom”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 6:1 (2013), 20–34  mathnet
  80. G. A. Sviridyuk, N. A. Manakova, “Dinamicheskie modeli sobolevskogo tipa s usloviem Shouoltera–Sidorova i additivnymi «shumami»”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 7:1 (2014), 90–103  mathnet  crossref
  81. A. V. Keller, M. A. Sagadeeva, “Zadacha optimalnogo izmereniya dlya modeli izmeritelnogo ustroistva s determinirovannym multiplikativnym vozdeistviem i inertsionnostyu”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 7:1 (2014), 134–138  mathnet  crossref
  82. S. Zagrebina, M. Sagadeeva, “The Generalized Splitting Theorem for Linear Sobolev type Equations in Relatively Radial Case”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 7 (2014), 19–33  mathnet
  83. T. G. Sukacheva, A. O. Kondyukov, “On a class of Sobolev-type equations”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 7:4 (2014), 5–21  mathnet  crossref
  84. A. V. Keller, Dzh. K. Al-Delfi, “Golomorfnye vyrozhdennye gruppy operatorov v kvazibanakhovykh prostranstvakh”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 7:1 (2015), 20–27  mathnet  elib
  85. A. O. Kondyukov, T. G. Sukacheva, “Phase space of the initial-boundary value problem for the Oskolkov system of nonzero order”, Comput. Math. Math. Phys., 55:5 (2015), 823–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
  86. M. O. Korpusov, “Critical exponents of instantaneous blow-up or local solubility of non-linear equations of Sobolev type”, Izv. Math., 79:5 (2015), 955–1012  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
  87. A. A. Zamyshlyaeva, D. K. T. Al-Isawi, “On some properties of solutions to one class of evolution Sobolev type mathematical models in quasi-Sobolev spaces”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 8:4 (2015), 113–119  mathnet  crossref  elib
  88. A. A. Zamyshlyaeva, D. K. T. Al-Isavi, “Golomorfnye vyrozhdennye polugruppy operatorov i evolyutsionnye uravneniya sobolevskogo tipa v kvazisobolevykh prostranstvakh posledovatelnostei”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 7:4 (2015), 27–36  mathnet  crossref  elib
  89. M. A. Sagadeeva, F. L. Khasan, “Suschestvovanie invariantnykh podprostranstv i eksponentsialnykh dikhotomii reshenii dinamicheskikh uravnenii sobolevskogo tipa v kvazibanakhovykh prostranstvakh”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 7:4 (2015), 46–53  mathnet  crossref  elib
  90. J. K. T. Al-Isawi, “On some properties of solutions to Dzektser mathematical model in quasi-Sobolev spaces”, J. Comp. Eng. Math., 2:4 (2015), 27–36  mathnet  crossref  elib
  91. J. K. T. Al-Isawi, “On kernels and images of resolving analytic degenerate semigroups in quasi-Sobolev spaces”, J. Comp. Eng. Math., 3:1 (2016), 10–19  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  92. G. A. Sviridyuk, N. A. Manakova, “The Barenblatt Zheltov Kochina model with additive white noise in quasi-Sobolev spaces”, J. Comp. Eng. Math., 3:1 (2016), 61–67  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  93. N. A. Manakova, G. A. Sviridyuk, “Neklassicheskie uravneniya matematicheskoi fiziki. Fazovye prostranstva polulineinykh uravnenii sobolevskogo tipa”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 8:3 (2016), 31–51  mathnet  crossref  elib
  94. S. S. Orlov, “Vyrozhdennye uravneniya Volterra tipa svertki v banakhovykh prostranstvakh i ikh prilozheniya”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 8:3 (2016), 52–63  mathnet  crossref  elib
  95. E. M. Buryak, T. K. Plyshevskaya, A. B. Samarov, “Elitnoe matematicheskoe obrazovanie na kafedre uravnenii matematicheskoi fiziki fakulteta matematiki, mekhaniki i kompyuternykh tekhnologii instituta estestvennykh i tochnykh nauk FGAOU VO «YuUrGU (NIU)» (Opyt istoriko-statisticheskogo issledovaniya)”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 9:4 (2016), 159–163  mathnet  elib
  96. V. F. Chistyakov, E. V. Chistyakova, “On the concept of index for partial differential algebraic equations arising in modelling of processes in power plants”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 10:2 (2017), 5–23  mathnet  crossref  elib
  97. N. A. Sidorov, D. N. Sidorov, “Skeletnye razlozheniya lineinykh operatorov v teorii neregulyarnykh sistem s chastnymi proizvodnymi”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 20 (2017), 75–95  mathnet  crossref
  98. E. V. Bychkov, K. Yu. Kotlovanov, “Sobolev type equation in $(n, p)$-sectorial case”, J. Comp. Eng. Math., 4:2 (2017), 66–72  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  99. N. N. Solovyova, S. A. Zagrebina, “Multipoint initial-final value problem for Hoff equation in quasi-Sobolev spaces”, J. Comp. Eng. Math., 4:2 (2017), 73–79  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  100. A. O. Kondyukov, T. G. Sukacheva, “Fazovoe prostranstvo pervoi nachalno-kraevoi zadachi dlya sistemy Oskolkova vysshego poryadka”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 11:4 (2018), 67–77  mathnet  crossref  elib
  101. M. O. Korpusov, A. A. Panin, “Instantaneous blow-up versus local solubility of the Cauchy problem for a two-dimensional equation of a semiconductor with heating”, Izv. Math., 83:6 (2019), 1174–1200  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib
  102. L. A. Kovaleva, E. A. Soldatova, S. A. Zagrebina, “The Barenblatt–Zheltov–Kochina equation with boundary Neumann condition and multipoint initial-final value condition”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 11:2 (2019), 14–19  mathnet  crossref  elib
  103. O. G. Kitaeva, D. E. Shafranov, G. A. Sviridyuk, “Exponential dichotomies in Barenblatt– Zheltov–Kochina model in spaces of differential forms with “noise””, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 12:2 (2019), 47–57  mathnet  crossref  elib
  104. A. O. Kondyukov, T. G. Sukacheva, “A non-stationary model of the incompressible viscoelastic Kelvin–Voigt fluid of non-zero order in the magnetic field of the Earth”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 12:3 (2019), 42–51  mathnet  crossref  elib
  105. M. O. Korpusov, E. A. Ovsyannikov, “Blow-up instability in non-linear wave models with distributed parameters”, Izv. Math., 84:3 (2020), 449–501  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  106. M. V. Falaleev, “Fundamental operator functions of integro-differential operators under spectral or polynomial boundedness”, Ufa Math. J., 12:2 (2020), 56–71  mathnet  crossref  isi
  107. M. O. Korpusov, G. I. Shlyapugin, “O razrushenii reshenii zadach Koshi dlya odnogo klassa nelineinykh uravnenii teorii ferritov”, MaterialyVserossiiskoinauchnoikonferentsii Differentsialnye uravneniyai ikh prilozheniya,posvyaschennoi 85-letiyu professoraM.T.Terekhina.Ryazanskii gosudarstvennyi universitet im. S.A. Esenina,Ryazan, 1718 maya2019 g. Chast 1, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 185, VINITI RAN, M., 2020, 79–131  mathnet  crossref
  108. M. O. Korpusov, A. A. Panin, A. E. Shishkov, “On the critical exponent “instantaneous blow-up” versus “local solubility” in the Cauchy problem for a model equation of Sobolev type”, Izv. Math., 85:1 (2021), 111–144  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  109. M. O. Korpusov, A. K. Matveeva, “On critical exponents for weak solutions of the Cauchy problem for a non-linear equation of composite type”, Izv. Math., 85:4 (2021), 705–744  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  110. E. A. Soldatova, A. V. Keller, “Algoritmy i obrabotka informatsii v chislennom issledovanii stokhasticheskoi modeli Barenblatta-Zheltova-Kochinoi”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 13:4 (2021), 29–36  mathnet  crossref
 •  Russian Mathematical Surveys
  Number of views:
  This page:900
  Full text:386
  References:68
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021