RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSTr. Inst. Mat.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Tr. Inst. Mat., 2010, Volume 18, Number 2, Pages 22–35 (Mi timb15)  

This article is cited in 4 scientific papers (total in 4 papers)

Two-point boundary problem for string oscillation equationwith given velocity in arbitrary point of time. I

V. I. Korzyuk, I. S. Kozlovskaya

Belarusian State University

Abstract: Boundary value problem in a half-hand for the equation of string vibration with given velocity at any time of string vibration is considered. An analytic solution for the considered problem is built.

Full text: PDF file (249 kB)
References: PDF file   HTML file

Bibliographic databases:
UDC: 517.956.32
Received: 20.04.2010

Citation: V. I. Korzyuk, I. S. Kozlovskaya, “Two-point boundary problem for string oscillation equationwith given velocity in arbitrary point of time. I”, Tr. Inst. Mat., 18:2 (2010), 22–35

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{KorKoz10}
\by V.~I.~Korzyuk, I.~S.~Kozlovskaya
\paper Two-point boundary problem for string oscillation equationwith given velocity in arbitrary point of time.~I
\jour Tr. Inst. Mat.
\yr 2010
\vol 18
\issue 2
\pages 22--35
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timb15}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1214.35070}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/timb15
 • http://mi.mathnet.ru/eng/timb/v18/i2/p22

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  Cycle of papers

  This publication is cited in the following articles:
  1. V. I. Korzyuk, I. S. Kozlovskaya, “Dvukhtochechnaya granichnaya zadacha dlya uravneniya kolebaniya struny s zadannoi skorostyu v nekotoryi moment vremeni. II”, Tr. In-ta matem., 19:1 (2011), 62–70  mathnet
  2. E. I. Moiseev, A. A. Kholomeeva, A. A. Frolov, “Granichnoe upravlenie smescheniem protsessom kolebanii pri granichnom uslovii tipa tormozheniya za vremya, menshee kriticheskogo”, Materialy mezhdunarodnoi konferentsii«InternationalConference onMathematicalModellinginAppliedSciences, ICMMAS-17», Sankt-Peterburgskii politekhnicheskii universitet,2428 iyulya2017 g., Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 160, VINITI RAN, M., 2019, 74–84  mathnet  mathscinet
  3. V. R. Barsegyan, “Zadacha upravleniya kolebaniyami struny s nerazdelennymi usloviyami na skorosti tochek progiba v promezhutochnye momenty vremeni”, Tr. IMM UrO RAN, 25, no. 3, 2019, 24–33  mathnet  crossref  elib
  4. V. R. Barsegyan, “Zadacha optimalnogo upravleniya kolebaniyami struny s nerazdelennymi usloviyami na funktsii sostoyaniya v zadannye promezhutochnye momenty vremeni”, Avtomat. i telemekh., 2020, no. 2, 36–47  mathnet  crossref
 • Number of views:
  This page:301
  Full text:182
  References:52

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020