Trudy Instituta Matematiki i Mekhaniki UrO RAN
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSTrudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 2010, Volume 16, Number 5, Pages 213–222 (Mi timm624)  

This article is cited in 17 scientific papers (total in 17 papers)

Mobile robots controlled by the motion of internal bodies

F. L. Chernousko, N. N. Bolotnik

A. Ishlinsky Institite for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences

Abstract: Control problems for mobile robotic systems able to move in resistive media due to the motion of internal bodies that interact with the main body of the robot but do not interact with the medium are considered. The optimal periodic motions of the internal bodies that sustain a velocity-periodic motion of the main body relative to the medium and maximize the average speed are searched for. Three types of resistance to the motion of the robot's main body in the medium are considered: piecewise-linear friction, quadratic-law friction, and Coulomb's dry friction.

Keywords: systems with movable internal bodies, motion in resistive environment, optimal control, mobile robots.

Full text: PDF file (194 kB)
References: PDF file   HTML file
UDC: 517.977+519.63
Received: 24.02.2010

Citation: F. L. Chernousko, N. N. Bolotnik, “Mobile robots controlled by the motion of internal bodies”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 16, no. 5, 2010, 213–222

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{CheBol10}
\by F.~L.~Chernousko, N.~N.~Bolotnik
\paper Mobile robots controlled by the motion of internal bodies
\serial Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN
\yr 2010
\vol 16
\issue 5
\pages 213--222
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/timm624}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=15265848}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/timm624
 • http://mi.mathnet.ru/eng/timm/v16/i5/p213

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. L. Yu. Volkova, S. F. Yatsun, “Upravlenie dvizheniem trekhmassovogo robota, peremeschayuschegosya v zhidkoi srede”, Nelineinaya dinam., 7:4 (2011), 845–857  mathnet
  2. Volkova L.Yu., Yatsun S.F., “Simulation of the Plane Controlled Motion of a Three-MASS Vibration System”, J. Comput. Syst. Sci. Int., 51:6 (2012), 859–878  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  3. Yatsun S.F., Volkova L.Yu., “Modelirovanie dinamicheskikh rezhimov vibratsionnogo robota, peremeschayuschegosya po poverkhnosti s vyazkim soprotivleniem”, Spetstekhnika i svyaz, 2012, no. 3, 25–29  elib
  4. E. Vetchanin, I. S. Mamaev, V. A. Tenenev, “Dvizhenie tela s peremennoi geometriei mass v vyazkoi zhidkosti”, Nelineinaya dinam., 8:4 (2012), 815–836  mathnet
  5. Evgeny V. Vetchanin, Ivan S. Mamaev, Valentin A. Tenenev, “The Self-propulsion of a Body with Moving Internal Masses in a Viscous Fluid”, Regul. Chaotic Dyn., 18:1-2 (2013), 100–117  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  6. E. V. Vetchanin, V. A. Tenenev, A. S. Shaura, “Upravlenie dvizheniem zhestkogo tela v vyazkoi zhidkosti”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 5:4 (2013), 659–675  mathnet  crossref
  7. E. V. Vetchanin, Yu. L. Karavaev, A. A. Kalinkin, A. V. Klekovkin, E. N. Pivovarova, “Model bezvintovogo podvodnogo robota”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 25:4 (2015), 544–553  mathnet  elib
  8. A. Yu. Maiorov, “O destabilizatsii polozheniya ravnovesiya, vyzvannoi lineinymi i kvadratichnymi silami vyazkogo treniya”, Zhurnal SVMO, 18:3 (2016), 49–60  mathnet  elib
  9. A. A. Kilin, A. I. Klenov, V. A. Tenenev, “Upravlenie dvizheniem tela s pomoschyu vnutrennikh mass v vyazkoi zhidkosti”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 10:4 (2018), 445–460  mathnet  crossref
  10. Bardin B. S., Panev A. S., “On the Motion of a Body with a Moving Internal Mass on a Rough Horizontal Plane”, Nelin. Dinam., 14:4 (2018), 519–542  mathnet  crossref  elib
  11. Golitsyna M.V., “Periodic Regime of Motion of a Vibratory Robot Under a Control Constraint”, Mech. Sol., 53:1 (2018), 49–59  crossref  mathscinet  isi  scopus
  12. Golitsyna M.V., Samsonov V.A., “Estimating the Domain of Admissible Parameters of a Control System of a Vibratory Robot”, J. Comput. Syst. Sci. Int., 57:2 (2018), 255–272  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  13. Bilchenko G.G., International Conference Applied Mathematics, Computational Science and Mechanics: Current Problems, Journal of Physics Conference Series, 973, IOP Publishing Ltd, 2018  crossref  isi  scopus
  14. Bilchenko Sr. Grigory, Bilchenko Jr. Grigory, Bilchenko N., “On Motions of a Carrier With a Mobile Load Along a Rough Inclined Plane”, AIP Conference Proceedings, 1959, eds. Kustova E., Leonov G., Morosov N., Yushkov M., Mekhonoshina M., Amer Inst Physics, 2018, UNSP 030003  crossref  isi  scopus
  15. B. S. Bardin, A. S. Panev, “O postupatelnom pryamolineinom dvizhenii tvërdogo tela, nesuschego podvizhnuyu vnutrennyuyu massu”, Trudy Matematicheskogo instituta im. S.M. Nikolskogo RUDN, SMFN, 65, no. 4, Rossiiskii universitet druzhby narodov, M., 2019, 557–592  mathnet  crossref
  16. A. V. Klekovkin, “Modelirovanie dvizheniya bezvintovogo mobilnogo robota s neizmenyaemoi formoi obolochki upravlyaemogo s pomoschyu vrascheniya vnutrennego rotora”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 30:4 (2020), 645–656  mathnet  crossref
  17. Bilchenko G.G., Applied Mathematics, Computational Science and Mechanics: Current Problems, Journal of Physics Conference Series, 1479, IOP Publishing Ltd, 2020  crossref  isi  scopus
 • Trudy Instituta Matematiki i Mekhaniki UrO RAN
  Number of views:
  This page:648
  Full text:299
  References:36
  First page:13

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021