RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
General information
Latest issue
Forthcoming papers
Archive
Impact factor
Guidelines for authors
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSUFN:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


UFN, 2009, Volume 179, Number 4, Pages 337–358 (Mi ufn748)  

This article is cited in 109 scientific papers (total in 109 papers)

REVIEWS OF TOPICAL PROBLEMS

Strength of nanostructures

R. A. Andrievskiya, A. M. Glezerb

a Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
b G. V. Kurdyumov Institute for Physical Metallurgy of I. P. Bardin Science Center for Ferrous Metallurgy

Abstract: This review presents the-state-of-the-art in the field of strength, ductility, superplasticity and other mechanical properties of nanomaterials' based metals, alloys, intermetallics, semiconductors and high melting point compounds. The different theoretical approaches are described. The role of size effects and interfaces in the nanomaterial strength forming is analyzed in detail. Unresolved problems are pointed.

DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0179.200904a.0337

Full text: PDF file (5475 kB)
References: PDF file   HTML file

English version:
Physics–Uspekhi, 2009, 52:4, 315–334

Bibliographic databases:

Document Type: Article
PACS: 61.46-w, 61.72.Mm, 62.25.-g
Received: October 6, 2008
Revised: December 22, 2008

Citation: R. A. Andrievskiy, A. M. Glezer, “Strength of nanostructures”, UFN, 179:4 (2009), 337–358; Phys. Usp., 52:4 (2009), 315–334

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{AndGle09}
\by R.~A.~Andrievskiy, A.~M.~Glezer
\paper Strength of nanostructures
\jour UFN
\yr 2009
\vol 179
\issue 4
\pages 337--358
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn748}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0179.200904a.0337}
\adsnasa{http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2009PhyU...52..315A}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2009
\vol 52
\issue 4
\pages 315--334
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0179.200904a.0337}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000268782400001}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-68249152361}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ufn748
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ufn/v179/i4/p337

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Andrievski R.A., “Synthesis, Structure and Properties of Nanosized Silicon Carbide”, Reviews on Advanced Materials Science, 22:1–2 (2009), 1–20  isi
  2. Andrievski R.A., “Size-Dependent Effects in Properties of Nanostructured Materials”, Reviews on Advanced Materials Science, 21:2 (2009), 107–133  isi
  3. Andrievski R.A., “Nano-sized silicon carbide: synthesis, structure and properties”, Russian Chemical Reviews, 78:9 (2009), 821–831  mathnet  crossref  adsnasa  isi  elib
  4. Andrievskii R.A., “Effect of Irradiation on the Properties of Nanomaterials”, Physics of Metals and Metallography, 110:3 (2010), 229–240  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
  5. Panin V.E., Egorushkin V.E., “Nanostructural states in solids”, Physics of Metals and Metallography, 110:5 (2010), 464–473  crossref  adsnasa  isi
  6. Gutkin M.Yu., Ovid'ko I.A., “Effect of Triple Junctions of Nanotubes on Strengthening and Fracture Toughness of Ceramic Nanocomposites”, Phys. Solid State, 52:7 (2010), 1397–1403  crossref  adsnasa  isi  elib
  7. Gutkin M.Yu., Ovid'ko I.A., “Plastic Flow and Fracture of Amorphous Intercrystalline Layers in Ceramic Nanocomposites”, Phys. Solid State, 52:4 (2010), 718–727  crossref  adsnasa  isi  elib
  8. Davydov S.Yu., “Elastic Properties of Graphene: the Keating Model”, Phys. Solid State, 52:4 (2010), 810–812  crossref  isi  elib
  9. Golovin Yu.I., Isaenkova M.G., Krymskaya O.A., Vasyukov V.M., Stolyarov R.A., Shuklinov A.V., Polyakov L.E., “The Size Effects in Hardness of Polycrystalline Niobium”, Tech. Phys. Lett., 36:4 (2010), 369–370  crossref  adsnasa  isi  elib
  10. Malygin G.A., “Influence of the grain size on the resistance of micro- and nanocrystalline metals against the neck-like localization of plastic deformation”, Physics of the Solid State, 53:2 (2011), 363–368  crossref  adsnasa  isi
  11. G. A. Malygin, “Strength and plasticity of nanocrystalline materials and nanosized crystals”, Phys. Usp., 54:11 (2011), 1091–1116  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib  elib
  12. Andrievskii R.A., Kalinnikov G.V., “Structure and properties of nanostructured films based on refractory compounds”, Russian Chemical Bulletin, 60:6 (2011), 1025–1031  crossref  isi  elib
  13. Betekhtin V.I., Kadomtsev A.G., Sklenicka V., Narykova M.V., “Effect of Hydrostatic Pressure on Defect Structure and Durability of Ultrafine-Grained Aluminum”, Technical Physics Letters, 37:10 (2011), 977–979  crossref  adsnasa  isi  elib
  14. Ovid'ko I.A., Sheinerman A.G., “Micromechanisms for Improved Fracture Toughness in Nanoceramics”, Reviews on Advanced Materials Science, 29:2 (2011), 105–125  isi
  15. Golovin Yu.I., Vasyukov V.M., Korenkov V.V., Stolyarov R.A., Shuklinov A.V., Polyakov L.E., “Size Effects in the Hardness of FCC Metals on Micro- and Nanoscales”, Technical Physics, 56:5 (2011), 642–645  crossref  adsnasa  isi  elib
  16. Malygin G.A., “Plasticity and Strength of FCC Metals with a Nanotwinned Submicrograined Structure”, Physics of the Solid State, 53:4 (2011), 763–767  crossref  adsnasa  isi
  17. Shulayev V.M., Zaporozhets M.A., Vasil'ev A.L., “High-Resolution Transmission and Scanning Electron Microscopy of Non-Stochiometry Cubic Titanium Nitride Nanostructure Coatings”, Problems of Atomic Science and Technology, 2011, no. 6, 200–206  isi
  18. Andrievskii R.A., “Research Into Sintering and Related Phenomena: Personal Experience”, Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 50:1–2 (2011), 2–17  crossref  isi
  19. Betekhtin V.I., Kolobov O.R., Narykova M.V., Kardashev B.K., Golosov E.V., Kadomtsev A.G., “Mechanical Properties, Density, and Defect Structure of VT1-0 Titanium after Intense Plastic Deformation Due to Screw and Longitudinal Rollings”, Technical Physics, 56:11 (2011), 1599–1604  crossref  adsnasa  isi  elib
  20. Kanevskii V.M., “Size effects in oxide mechanochemistry”, Crystallography Reports, 56:4 (2011), 662–669  crossref  adsnasa  isi  elib  elib
  21. Tretyakov Yu.D., “Napravleniya fundamentalnykh issledovanii v mekhanike nanomaterialov, zasluzhivayuschie, s pozitsii khimika, pervostepennogo razvitiya”, Alternativnaya energetika i ekologiya, 2011, no. 10, 95–106  elib
  22. Borodin I.N., Maier A.E., “Modelirovanie zatukhaniya udarnykh voln v nanokristallicheskikh metallakh”, Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, no. 38, 31–40  elib
  23. Kurzina I.A., Bozhko I.A., Vershinin G.A., Smirnov A.I., Bataev V.A., Sharkeev Yu.P., “Strukturno-fazovoe sostoyanie poverkhnostnykh sloev titana, implantirovannykh ionami alyuminiya”, Obrabotka metallov: tekhnologiya, oborudovanie, instrumenty, 2011, no. 3, 60–64  elib
  24. Glezer A.M., Shurygina N.A., Blinova E.N., Permyakova I.E., Firstov S.A., “Inzheneriya granits zeren kak sposob dostizheniya predelnoi (teoreticheskoi) prochnosti nanokristallov”, Deformatsiya i razrushenie materialov, 2011, no. 11, 1–7  elib
  25. Klevtsov G.V., Valiev R.Z., Raab G.I., Klevtsova N.A., Fesenyuk M.V., Kashapov M.R., “Mekhanizm udarnogo razrusheniya stali 10 s submikrokristallicheskoi strukturoi v intervale vyazko-khrupkogo perekhoda”, Deformatsiya i razrushenie materialov, 2011, no. 8, 9–13  elib
  26. Klevtsov G.V., Valiev R.Z., Klevtsova N.A., Kashapov M.R., Fesenyuk M.V., Ganeev A.V., Raab A.G., “Prochnost i mekhanizmy udarnogo razrusheniya nanostrukturirovannykh materialov”, Fundamentalnye issledovaniya, 2011, no. 12-2, 345–350  elib
  27. Zemskov A.V., Vakhrushev A.V., Fedotov A.Yu., “Algoritm opredeleniya parametrov ravnomernosti peremeshivaniya mikro- i nanoelementov”, Khimicheskaya fizika i mezoskopiya, 13:1 (2011), 37–42  elib
  28. Vakhrushev A.V., Suvorov S.V., “Modelirovanie protsessa vnedreniya fullerena $C_60$ v poverkhnost tverdogo tela”, Khimicheskaya fizika i mezoskopiya, 13:4 (2011), 478–482  elib
  29. Suprun A.N., Vezhelis T.M., “Sovremennoe sostoyanie problemy informatsionnoi dostatochnosti dlya postroeniya opredelyayuschikh sootnoshenii termoplastichnosti nanomaterialov”, Privolzhskii nauchnyi zhurnal, 2011, no. 4, 14–21  elib
  30. Kulkov V.G., Korotkov L.N., Deshevykh V.V., “Model vnutrennego treniya v poristom nanokristallicheskom materiale”, Fundamentalnye problemy sovremennogo materialovedeniya, 8:4 (2011), 104–108  elib
  31. Glezer A.M., “Konstruktsionnye nanomaterialy”, Problemy chernoi metallurgii i materialovedeniya, 2011, no. 3, 80–95  elib
  32. Krymskiy S.V., Sitdikov O.Sh., Avtokratova E.V., Murashkin M.Yu., Markushev M.V., “Strength of Cryorolled Commercial Heat Hardenable Aluminum Alloy with Multilevel Nanostructure”, Rev. Adv. Mater. Sci., 31:2, SI (2012), 145–150  isi  elib
  33. Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Demianenko A.A., Baidak V.S., Komarov F.F., Kaverin M.V., Makhmudov N.A., Kolesnikov D.A., “Adhesive Strength, Superhardness, and the Phase and Elemental Compositions of Nanostructured Coatings Based on Ti-Hf-Si-N”, Phys. Solid State, 54:9 (2012), 1882–1890  crossref  adsnasa  isi  elib
  34. Pogrebnyak A.D., Ponomarev A.G., Kolesnikov D.A., Beresnev V.M., Komarov F.F., Mel'nik S.S., Kaverin M.V., “Effect of MASS Transfer and Segregation on the Formation of Superhard Nanostructured Ti-Hf-N(FE) Catings”, Tech. Phys. Lett., 38:7 (2012), 623–626  crossref  adsnasa  isi  elib
  35. Borodin E.N., Mayer A.E., “Yield Strength of Nanocrystalline Materials Under High-Rate Plastic Deformation”, Phys. Solid State, 54:4 (2012), 808–815  crossref  adsnasa  isi  elib
  36. Malygin G.A., “Influence of the Transverse Size of Samples with Micro- and Nano-Grained Structures on the Yield and Flow Stresses”, Phys. Solid State, 54:3 (2012), 559–567  crossref  adsnasa  isi  elib
  37. Beresnev V.M., Sobol O.V., Kolesnikov D.A., Kiryk G.V., Muhammed A.K.M., Turbin P.V., Gru-Dnytskyy V.V., Toryanyk I.M., Nemchenko U.S., “Physicochemical and Mechanical Properties of Nanostructured Nitride Coatings”, Metallofiz. Nov. Tekhnol.-Met. Phys. Adv. Techn., 34:2 (2012), 137–158  isi
  38. Panin V.E., Egorushkin V.E., Panin A.V., “Rol lokalnykh nanostrukturnykh sostoyanii v plasticheskoi deformatsii i razrushenii tverdykh tel”, Fizicheskaya mezomekhanika, 15:5 (2012), 5–18  elib
  39. Kurzina I.A., Lyamina G.V., Firkhova E.B., Eroshenko A.Yu., Daulet M., Sharkeev Yu.P., “Struktura, mekhaicheskie i korrozionnye svoistva titana v submikrokristallicheskom sostoyanii”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. fizika, 55 (2012), 175–184  elib
  40. Glezer A.M., Shurygina N.A., Blinova E.N., Firstov S.A., “Application of the principle of engineering of grain boundaries for realization of the ultimate (theoretical) strength of nanocrystals”, Doklady Physics, 57:1 (2012), 4–6  crossref  adsnasa  isi  elib  elib
  41. Ivanov M.B., Kolobov Yu.R., Manokhin S.S., Golosov E.V., “Issledovanie strukturno-fazovogo sostoyaniya meditsinskikh titanovykh splavov sovremennymi metodami analiticheskoi elektronnoi mikroskopii”, Zavodskaya laboratoriya. diagnostika materialov, 78:1 (2012), 43–54  elib
  42. Andrievskii R.A., “Nanostekla i amorfno-nanokristallicheskie materialy: nekotorye novye podkhody”, Izvestiya rossiiskoi akademii nauk. seriya fizicheskaya, 76:1 (2012), 44–44  elib
  43. Zherebtsov S.V., “Effektivnost uprochneniya titana i titanovykh splavov raznykh klassov pri formirovanii ultramelkozernistoi struktury bolshoi plasticheskoi deformatsiei”, Metally, 2012, no. 6, 63–70  elib
  44. Ditenberg I.A., Tyumentsev A.N., Korznikov A.V., Chernov V.M., Potapenko M.M., “Features of the formation of the submicrocrystalline structural state upon plastic deformation of a V-4Ti-4Cr alloy in Bridgman anvils”, Physics of Metals and Metallography, 113:2 (2012), 160–169  crossref  adsnasa  isi  elib
  45. Alontseva D.L., Ivanov S.A., Pogrebnyak A.D., Rusakova A.V., Prokhorenkova N.V., “Plazmenno-detonatsionnye pokrytiya na osnove Ni-Cr i Co-Cr. I. struktura, prochnost i model stroeniya”, Deformatsiya i razrushenie materialov, 2012, no. 8, 14–20  elib
  46. Klevtsov G.V., Valiev R.Z., Islamgaliev R.K., Klevtsova N.A., Kashapov M.R., Fesenyuk M.V., “Prochnost i mekhanizm razrusheniya nanostrukturirovannogo alyuminievogo splava AK4-1 v shirokom intervale temperatur”, Fundamentalnye issledovaniya, 2012, 391–395  elib
  47. Zabelin S.F., Zelenskii V.A., “Osobennosti kinetiki nanokristallizatsii amorfnykh metallicheskikh materialov pri nestatsionarnykh rezhimakh termicheskogo vozdeistviya”, Uchenye zapiski zabaikalskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta im. N.G. Chernyshevskogo, 2012, no. 3, 62–72  elib
  48. Dudnik E.A., Skorobogatov M.S., “Modelirovanie protsessa intensivnoi plasticheskoi deformatsii v nanokristalle na osnove intermetallida”, Fiziko-khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov, 2012, no. 4, 85–91  elib
  49. Panin V.E., Egorushkin V.E., Panin A.V., “Role of Local Nanostructural States in Plastic Deformation and Fracture of Solids”, Phys. Mesomech., 15:1-2 (2012), 1–12  crossref  isi  elib
  50. R. A. Andrievski, “Metallic nano/microglasses: new approaches in nanostructured materials science”, Phys. Usp., 56:3 (2013), 261–268  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib  elib
  51. Bekasova O.D., Safenkova I.V., Misurkin P.I., Timofeeva V.A., Kurganov B.I., “Effect of Cadmium Sulfide Quantum Dots on Physical Properties of R-Phycoerythrin as a Protein Matrix”, Protein Pept. Lett., 20:1 (2013), 2–7  crossref  isi  elib
  52. Lorrette Ch., Reau A., Briottet L., “Mechanical Properties of Nanostructured Silicon Carbide Consolidated by Spark Plasma Sintering”, J. Eur. Ceram. Soc., 33:1 (2013), 147–156  crossref  isi  elib
  53. Ievlev V.M., Kostyuchenko A.V., Belonogov E.K., Barinov S.M., “Tverdost i priroda mikroplastichnosti gidroksoapatita”, Neorganicheskie materialy, 49:4 (2013), 434–434  crossref  elib
  54. Pechina E.A., Ivanov S.M., Ladyanov V.I., Chukov D.I., Dorofeev G.A., Kuzminykh E.V., Mokrushina M.I., “Nepreryvnaya registratsiya krutyaschego momenta pri deformatsii sdvigom kak metod otsenki evolyutsii strukturno-fazovykh prevraschenii”, Deformatsiya i razrushenie materialov, 2013, no. 04, 41–48  elib
  55. Gonchukova N.O., Ratushnyak S.L., Stakin A.N., “Effect of Secondary Structural Relaxation on the Onset of Crystallization in Amorphous Alloys FE69Ni9Si9B13 and FE61Co20Si5B14”, Glass Phys. Chem., 39:5 (2013), 509–517  crossref  isi
  56. Brodova I.G., Shirinkina I.G., Petrova A.N., Pilyugin V.P., Tolmachev T.P., “Structure of an Amts Aluminum Alloy After High-Pressure Torsion in Liquid Nitrogen”, Phys. Metals Metallogr., 114:8 (2013), 667–671  crossref  isi
  57. Malashenko V.V., Belykh N.V., “Influence of High Hydrostatic Pressure on the Vibrational Spectrum of an Edge Dislocation and its Dynamic Interaction with Point Defects”, Phys. Solid State, 55:3 (2013), 556–558  crossref  isi  elib
  58. Tikhonova M., Belyakov A., Kaibyshev R., “Strain-Induced Grain Evolution in an Austenitic Stainless Steel Under Warm Multiple Forging”, Mater. Sci. Eng. A-Struct. Mater. Prop. Microstruct. Process., 564 (2013), 413–422  crossref  isi
  59. Ievlev V.M., “Coatings Based on Calcium Phosphates for Metallic Medical Implants”, Russ. Chem. Rev., 82:2 (2013), 131–149  mathnet  crossref  isi  elib
  60. Semerenko Yu.A., Moskalenko V.A., Smirnov A.R., “The Acoustical Properties of Nanostructured and Fine Crystalline Commercial Purity Titanium Alloy VT1-0 Within the Temperature Range 5–325 K”, Metallofiz. Nov. Tekhnol.-Met. Phys. Adv. Techn., 35:4 (2013), 497–506  isi
  61. Ievlev V.M., Kostyuchenko A.V., Belonogov E.K., Barinov S.M., “Hardness and the Nature of Microplasticity of Hydroxyapatite”, Inorg. Mater., 49:4 (2013), 416–422  crossref  isi  elib
  62. Malashenko V.V., Belykh N.V., “Influence of Hydrostatic Compression on the Sliding of a Pair of Edge Dislocations in Metals with a High Impurity Concentration”, Tech. Phys., 58:12 (2013), 1853–1855  crossref  isi
  63. Ivanov M.B., Kolobov Yu.R., Manokhin S.S., Golosov E.V., “Studies of Structural-Phase State of Medical Titanium Alloys by Contemporary Methods of Analytical Electron Microscopy”, Inorg. Mater., 49:15 (2013), 1320–1330  crossref  isi
  64. Natsik V.D., Vatazhuk E.N., Pal-Val P.P., Pal-Val L.N., Moskalenko V.A., “Observation of Glass-Like Low-Temperature Anomalies in the Acoustic Properties of Nanostructured Metals”, Low Temp. Phys., 39:12 (2013), 1078–1089  crossref  isi
  65. Demirskyi D., Agrawal D., Raguya A., “Tough Ceramics by Microwave Sintering of Nanocrystalline Titanium Diboride Ceramics”, Ceram. Int., 40:1, B (2014), 1303–1310  crossref  isi
  66. R. A. Andrievski, “Nanostructures under extremes”, Phys. Usp., 57:10 (2014), 945–958  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi  elib  elib
  67. Syugaev A.V., Pechina E.A., Lyalina N.V., Lomaeva S.F., Mar'in M.V., Reshetnikov S.M., “the Influence of the Ultrafine-Grained Structure on Passivation of Copper”, Prot. Met. Phys. Chem. Surf., 50:7 (2014), 841–845  crossref  isi
  68. Moskalenko V.A., Betekhtin V.I., Kardashev B.K., Kadomtsev A.G., Smirnov A.R., Smolyanets R.V., Narykova M.V., “Mechanical Properties and Structural Features of Nanocrystalline Titanium Produced By Cryorolling”, Phys. Solid State, 56:8 (2014), 1590–1596  crossref  isi
  69. Chikova O.A., Shishkina E.V., Petrova A.N., Brodova I.G., “About the Effect of Heating Temperature on the Structure and Phase Composition of Submicrocrystalline Alloy Amts”, Met. Sci. Heat Treat., 56:3-4 (2014), 188–191  crossref  isi
  70. Sagaradze V.V., Zavalishin V.A., Kataeva N.V., Kabanova I.G., Kositsina I.I., Klyukina M.F., Valiullin A.I., Kazantsev V.A., “Using An Intermediate Nanocrystalline Gamma Phase For Producing Austenitic Steels With a Controllable Thermal Expansion Coefficient”, Phys. Metals Metallogr., 115:5 (2014), 486–499  crossref  isi
  71. Ditenberg I.A., Denisov K.I., Tyumentsev A.N., Korchagin M.A., Korznikov A.V., “Microstructural Peculiarities of Copper and Mechanisms of Its Hardening After Mechanical Activation and Torsion in Bridgman Anvils”, Phys. Mesomech., 17:2 (2014), 134–140  crossref  isi
  72. Ievlev V.M., Kostyuchenko A.V., Darinskii B.M., Barinov S.M., “Hardness and Microplasticity of Nanocrystalline and Amorphous Calcium Phosphate Coatings”, Phys. Solid State, 56:2 (2014), 321–329  crossref  isi
  73. Kazmina O., Semukhin B., Elistratova A., “Strengthening of Foam Glass Materials”, Nanomaterials For Structural, Functional and Biomedical Applications, Advanced Materials Research, 872, ed. Khasanov O., Trans Tech Publications Ltd, 2014, 79–83  crossref  isi
  74. Kurzina I., “Physical Base of the Metallic Gradient Surface Layers of Titanium Alloys Formed Under Ion Implantation”, Nanomaterials For Structural, Functional and Biomedical Applications, Advanced Materials Research, 872, ed. Khasanov O., Trans Tech Publications Ltd, 2014, 184–190  crossref  isi
  75. Andrievski R.A., “Thermal Stability of Consolidated Metallic Nanomaterials”, Russ. Chem. Rev., 83:4 (2014), 365–375  mathnet  crossref  isi
  76. Ovid'ko I.A., “Micromechanics of Fracturing in Nanoceramics”, Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 373:2038 (2015)  crossref  isi
  77. Ustinov A.I., Polishchuk S.S., Demchenkov S.A., Petrushinets L.V., “Effect of Microstructure of Vacuum-Deposited FE100-Xnix (30 < X < 39) Foils With Fcc Structure on Their Mechanical Properties”, J. Alloy. Compd., 622 (2015), 54–61  crossref  isi
  78. Kuznetsov P.V., Mironov Yu.P., Tolmachev A.I., Bordulev Yu.S., Laptev R.S., Lider A.M., Korznikov A.V., “Positron Spectroscopy of Defects in Submicrocrystalline Nickel After Low-Temperature Annealing”, Phys. Solid State, 57:2 (2015), 219–228  crossref  isi
  79. Du X., Qiao Sh.Zh., “Dendritic Silica Particles With Center-Radial Pore Channels: Promising Platforms For Catalysis and Biomedical Applications”, Small, 11:4 (2015), 392–413  crossref  isi
  80. Glezer A.M., Sundeev R.V., “General View of Severe Plastic Deformation in Solid State”, Mater. Lett., 139 (2015), 455–457  crossref  isi
  81. Betekhtin V.I., Kolobov Yu.R., Sklenicka V., Kadomtsev A.G., Narykova M.V., Dvorak J., Golosov E.V., Kardashev B.K., Kuz'menko I.N., “Effect of a Defect Structure on the Static and Long-Term Strength of Submicrocrystalline Vt1-0 Titanium Fabricated By Plastic Deformation During Screw and Lengthwise Rolling”, Tech. Phys., 60:1 (2015), 66–71  crossref  isi
  82. Glezer A.M., Shurygina N.A., Blinova E.N., Permyakova I.E., Firstov S.A., “Approach To the Theoretical Strength of Ti-Ni-Cu Alloy Nanocrystals By Grain Boundary Design”, J. Mater. Sci. Technol., 31:1 (2015), 91–96  crossref  isi
  83. Kardashev B.K., Betekhtin V.I., Narykova M.V., “Elastoplastic Properties of Micro- and Submicrocrystalline Metals and Alloys”, Tech. Phys., 60:12 (2015), 1829–1841  crossref  isi
  84. Zakharov P.V., Starostenkov M.D., Dmitriev S.V., Medvedev N.N., Eremin A.M., “Simulation of the Interaction Between Discrete Breathers of Various Types in a Pt3Al Crystal Nanofiber”, J. Exp. Theor. Phys., 121:2 (2015), 217–221  crossref  isi
  85. Krymskiy S.V., Avtokratova E.V., Sitdikov O.Sh., Mikhaylovskaya A.V., Markushev M.V., “Structure of the Aluminum Alloy Al-Cu-Mg Cryorolled To Different Strains”, Phys. Metals Metallogr., 116:7 (2015), 676–683  crossref  isi
  86. Malygin G.A., “a Dislocation Kinetic Model of the Dislocation Structure Formation in a Nanocrystalline Material Under Intense Shock Wave Propagation”, Phys. Solid State, 57:5 (2015), 967–973  crossref  isi
  87. Andrievski R.A., “Nanostructured Titanium, Zirconium and Hafnium Diborides: the Synthesis, Properties, Size Effects and Stability”, Russ. Chem. Rev., 84:5 (2015), 540–554  mathnet  crossref  isi
  88. Chertova N.V., “Laws of wave processes in a geometrically nonlinear elastic body”, ADVANCED MATERIALS WITH HIERARCHICAL STRUCTURE FOR NEW TECHNOLOGIES AND RELIABLE STRUCTURES (Tomsk, Russia, 21–25 September 2015), AIP Conference Proceedings, 1683, eds. Panin V., Psakhie S., Fomin V., Amer Inst Physics, 2015, 020033  crossref  isi  scopus
  89. Smirnov I.V., Ditenberg I.A., Grinayev K.V., Radishevsky V.L., International Conference on Advanced Materials and New Technologies in Modern Materials Science 2015, IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, 116, IOP Publishing Ltd, 2016  crossref  isi
  90. Pilyugin V.P. Solodova I.L. Tolmachev T.P. Antonova O.V. Chernyshev E.G. Patselov A.M., “on the Possibility of Formation and Properties of Copper-Silver Solid Solutions Under Severe Plastic Deformation”, Russ. Phys. J., 58:9 (2016), 1339–1346  crossref  isi
  91. Aronin A., Budchenko A., Matveev D., Pershina E., Tkatch V., Abrosimova G., “Nanocrystal Formation in Light Metallic Glasses At Heating and Deformation”, Rev. Adv. Mater. Sci., 46:1 (2016), 53–69  isi  elib
  92. Sinani A.B., Shpeizman V.V., Vlasov A.S., Zil'berbrand E.L., Kozachuk A.I., “High-rate deformation of nanocrystalline iron and copper”, Tech. Phys., 61:11 (2016), 1674–1678  crossref  isi  elib  scopus
  93. Glushchenko M.A., Lutsenko E.V., Sobol' O. V., Barmin A.E., Zubkov A.I., “The Influence of Copper Condensates Alloying with Co, Mo, Ta Transition Metals on the Structure and the Hall-Petch Dependence”, J. Nano Electron. Phys., 8:3 (2016), 03015  crossref  isi  scopus
  94. Kolobov Yu.R. Manokhin S.S. Kolobova A.Yu. Kudymova Yu.E. Betekhtin V.I. Golyshev A.A. Molodets A.M. Andrievskii R.A., “Shock-wave-induced grain refinement and phase state modification in coarse-grained and nanocrystalline titanium”, Tech. Phys. Lett., 42:9 (2016), 959–962  crossref  isi  elib  scopus
  95. Du Xin, Zhao Caixia, Huang Hongwei, Wen Yongqiang, Zhang Xueji, “Synthesis of Dendrimer-Like Porous Silica Nanoparticles and Their Applications in Advanced Carrier”, Prog. Chem., 28:8 (2016), 1131–1147  crossref  isi  scopus
  96. Tolmachev T.P., Pilyugin V.P., Ancharov A.I., Chernyshov E.G., Patselov A.M., “The formation, structure, and properties of the Au–Co alloys produced by severe plastic deformation under pressure”, Phys. Metals Metallogr., 117:2 (2016), 135–142  crossref  isi  scopus
  97. Andrievski R.A., “Nanomaterials Under Mechanical Actions”, Rev. Adv. Mater. Sci., 44:3 (2016), 302–312  isi  elib
  98. Glezer A.M., Stolyarov V.L., Tomchuk A.A., Shurygina N.A., “Grain boundary engineering and superstrength of nanocrystals”, Tech. Phys. Lett., 42:1 (2016), 51–54  crossref  isi  elib  scopus
  99. Gleiter H., “Mechanical Actions Effect upon Nanomaterials”: Andrievski, RA Khatchoyan, AV, Nanomaterials in Extreme Environments, Springer Series in Materials Science, 230, Springer-Verlag Berlin, 2016, 55–78  crossref  isi  scopus
  100. Lavrentev M.G., Osvenskii V.B., Parkhomenko Yu.N., Pivovarov G.I., Sorokin A.I., Bulat L.P., Kim H.-S., Witting I.T., Snyder G.J., Bublik V.T., Tabachkova N.Yu., “Improved mechanical properties of thermoelectric (Bi _{0.2} Sb _{0.8} ) _{2} Te _{3} by nanostructuring”, APL Mater., 4:10 (2016), 104807  crossref  isi  elib  scopus
  101. Zakharov P.V., Korznikova E.A., Starostenkov M.D., Dmitiriev S.V., Eremin A.M., Lucenko I.S., 2016 Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics), Dynamics of Systems Mechanisms and Machines, ed. Kosykh A., IEEE, 2016  isi
  102. Malygin G.A., “Mechanism of decrease in the strength of submicron-sized specimens of FCC metals with a nanocrystalline structure”, Phys. Solid State, 59:2 (2017), 321–326  crossref  isi  scopus
  103. Betekhtin V.I., Kadomtsev A.G., Narykova M.V., Amosova O.V., Sklenicka V., “Defect structure and mechanical stability of microcrystalline titanium produced by equal channel angular pressing”, Tech. Phys. Lett., 43:1 (2017), 61–63  crossref  isi  scopus
  104. D'yachenko S.S., Ponomarenko I.V., “Effect of the Origin of the Modified Surface Layer on the Structural Strength of Workpieces”, Phys. Metals Metallogr., 118:6 (2017), 608–620  crossref  isi  scopus
  105. Betekhtin V.I., Sklenicka V., Kadomtsev A.G., Kolobov Yu.R., Narykova M.V., “Defect Structure and Thermomechanical Stability of Nano- and Microcrystalline Titanium Obtained By Different Methods of Intense Plastic Deformation”, Phys. Solid State, 59:5 (2017), 960–966  crossref  isi  scopus
  106. Borodin E.N., Mayer A.E., “Influence of Structure of Grain Boundaries and Size Distribution of Grains on the Yield Strength At Quasistatic and Dynamical Loading”, Mater. Res. Express, 4:8 (2017), 085040  crossref  isi  scopus
  107. Popova N.A., Nikonenko E.L., Sizorenko N.R., Koneva N. A., “the Effect of High-Temperature Annealing on the Structural-Phase State of Ultrafine Grain Steel 0.1C-2V-1Ti-FE”, Russ. Phys. J., 60:4 (2017), 615–623  crossref  isi  scopus
  108. Gordeev Yu.I., Abkaryan A.K., Zeer G.M., Lepeshev A. A., Zelenkova E.G., International Conference on Information Technologies in Business and Industry 2016, Journal of Physics Conference Series, 803, eds. Martyushev N., Avramchuk V., Faerman V., IOP Publishing Ltd, 2017  crossref  isi  scopus
  109. Vlasov N.M., Chelyapina O.I., “Mechanisms of Hydrogen Embrittlement and Fracture of Nanocrystalline Materials”, Russ. Metall., 2017, no. 4, 245–249  crossref  isi  scopus
 • Успехи физических наук Physics-Uspekhi
  Number of views:
  This page:1000
  Full text:312
  References:37
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018