Numerical methods and programming
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSNum. Meth. Prog.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Num. Meth. Prog., 2011, Volume 12, Issue 2, Pages 282–297 (Mi vmp195)  

This article is cited in 19 scientific papers (total in 19 papers)

Вычислительные методы и приложения

A numerical scheme for simulating the dynamics of surface water on the basis of the combined SPH-TVD approach

S. S. Khrapov, A. V. Khoperskov, N. M. Kuz'min, A. V. Pisarev, I. A. Kobelev

Volgograd State University

Abstract: A new numerical algorithm is developed for calculating the shallow water dynamics. The algorithm provides a cross-cutting computation on irregular or/and discontinuous reliefs with unsteady boundaries of the “water-dry bottom” type. The method is based on the combination of modified SPH and TVD approaches for the shallow water equations. A large number of classical problems is tested. The numerical results show that the combined SPH-TVD scheme is conservative, well-balanced, has the second order of accuracy on smooth solutions. This scheme has the first order of accuracy in the domains containing discontinuities of the flow parameters and kinks of the relief profile.

Keywords: shallow water equations; numerical scheme; SPH; TVD; irregular bottom topography.

Full text: PDF file (8176 kB)
UDC: 519.6

Citation: S. S. Khrapov, A. V. Khoperskov, N. M. Kuz'min, A. V. Pisarev, I. A. Kobelev, “A numerical scheme for simulating the dynamics of surface water on the basis of the combined SPH-TVD approach”, Num. Meth. Prog., 12:2 (2011), 282–297

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{KhrKhoKuz11}
\by S.~S.~Khrapov, A.~V.~Khoperskov, N.~M.~Kuz'min, A.~V.~Pisarev, I.~A.~Kobelev
\paper A numerical scheme for simulating the dynamics of surface water
on the basis of the combined SPH-TVD approach
\jour Num. Meth. Prog.
\yr 2011
\vol 12
\issue 2
\pages 282--297
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vmp195}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vmp195
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vmp/v12/i2/p282

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. V. Khoperskov, S. S. Khrapov, A. V. Pisarev, A. A. Voronin, M. V. Eliseeva, I. A. Kobelev, “Zadacha upravleniya gidrologicheskim rezhimom v ekologo-ekonomicheskoi sisteme “Volzhskaya GES – Volgo-Akhtubinskaya poima”. Ch. 1. Modelirovanie dinamiki poverkhnostnykh vod v period vesennego pavodka”, Probl. upravl., 5 (2012), 18–25  mathnet
  2. A. V. Pisarev, S. S. Khrapov, E. O. Agafonnikova, A. V. Khoperskov, “Chislennaya model dinamiki poverkhnostnykh vod v rusle Volgi: otsenka koeffitsienta sherokhovatosti”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2013, no. 1, 114–130  mathnet
  3. N. M. Kuzmin, A. V. Belousov, T. S. Shushkevich, S. S. Khrapov, “Chislennaya skhema cSPH — TVD: issledovanie vliyaniya ogranichitelei naklonov”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2014, no. 1(20), 22–33  mathnet
  4. T. A. Dyakonova, A. V. Pisarev, A. V. Khoperskov, S. S. Khrapov, “Matematicheskaya model dinamiki poverkhnostnykh vod”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2014, no. 1(20), 35–44  mathnet
  5. M. V. Eliseeva, A. V. Pisarev, “Veb-orientirovannaya sistema podgotovki tsifrovoi modeli relefa mestnosti”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2014, no. 1(20), 46–51  mathnet
  6. A. L. Shantyr, “Lineinyi analiz modelei melkoi vody s uchetom neodnorodnosti dna”, Mezhdunar. nauch.-issled. zhurn., 2014, no. 4(23), 72–76  mathnet
  7. A. V. Kofanov, V. D. Liseikin, A. D. Rychkov, “Application of coordinate transformations in numerical simulation of tsunami runup by the large particle method”, Comput. Math. Math. Phys., 55:1 (2015), 109–116  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  8. E. V. Bochkareva, S. S. Khrapov, “Chislennoe modelirovanie dinamiki zvukovykh voln v aktivnykh sredakh s ispolzovaniem skhemy MUSCL”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2015, no. 1(26), 13–22  mathnet  crossref
  9. A. V. Belousov, S. S. Khrapov, “Razrabotka programmy dlya chislennogo gazodinamicheskogo modelirovaniya na osnove lagranzhevo-eilerovoi skhemy LES — ASG”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2015, no. 1(26), 30–39  mathnet  crossref
  10. T. S. Shushkevich, N. M. Kuzmin, M. A. Butenko, “Trekhmernyi parallelnyi chislennyi gazodinamicheskii kod na osnove smeshannogo lagranzhevo-eilerova podkhoda”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2015, no. 4(29), 24–34  mathnet  crossref
  11. A. V. Belousov, S. S. Khrapov, “Modelirovanie gazodinamicheskikh techenii na osnove lagranzhevo-eilerovoi skhemy LES — ASG”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2015, no. 5(30), 36–51  mathnet  crossref
  12. A. A. Voronin, A. A. Vasilchenko, O. S. Yakushkina, “Kognitivnyi analiz i stsenarno-imitatsionnoe modelirovanie razvitiya ekologo-ekonomicheskoi situatsii v severnoi chasti Volgo-Akhtubinskoi poimy”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2015, no. 6(31), 17–30  mathnet  crossref
  13. A. G. Losev, A. V. Khoperskov, A. S. Astakhov, Kh. M. Suleimanova, “Problemy izmereniya i modelirovaniya teplovykh i radiatsionnykh polei v biotkanyakh: analiz dannykh mikrovolnovoi termometrii”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2015, no. 6(31), 31–71  mathnet  crossref
  14. A. A. Voronin, A. A. Vasilchenko, A. V. Pisarev, S. S. Khrapov, Yu. E. Radchenko, “Proektirovanie mekhanizmov upravleniya gidrologicheskim rezhimom Volgo-Akhtubinskoi poimy na osnove geoinformatsionnogo i gidrodinamicheskogo modelirovaniya”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2016, no. 1(32), 24–37  mathnet  crossref
  15. T. A. Dyakonova, S. S. Khrapov, A. V. Khoperskov, “Problema granichnykh uslovii dlya uravnenii melkoi vody”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 26:3 (2016), 401–417  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  16. S. S. Khrapov, N. M. Kuzmin, M. A. Butenko, “Sravnenie tochnosti i skhodimosti dlya metoda CSPH — TVD i nekotorykh eilerovykh skhem dlya resheniya uravnenii gazodinamiki”, Vestn. Volgogr. gos. un-ta. Ser. 1, Mat. Fiz., 2016, no. 6(37), 166–173  mathnet  crossref
  17. E. O. Agafonnikova, A. Yu. Klikunova, A. V. Khoperskov, “Computer simulation of the Volga river hydrological regime: problem of water-retaining dam optimal location”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 10:3 (2017), 148–155  mathnet  crossref  elib
  18. V. S. Bakulin, A. A. Vasilchenko, A. A. Voronin, M. A. Kharitonov, “Optimizatsiya i stsenarno-imitatsionnoe modelirovanie dinamiki struktury malykh iskusstvennykh rusel poimennykh territorii”, Matematicheskaya fizika i kompyuternoe modelirovanie, 20:4 (2017), 26–38  mathnet  crossref
  19. D. V. Sadin, “Analiz dissipativnykh svoistv gibridnogo metoda krupnykh chastits dlya strukturno slozhnykh techenii gaza”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 12:4 (2020), 757–772  mathnet  crossref
 • Numerical methods and programming
  Number of views:
  This page:336
  Full text:177

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022