RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Forthcoming papers
Archive
Impact factor
Editorial staff
Guidelines for authors
License agreement
Editorial policy
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSVestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.]:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 2013, Issue 2(31), Pages 80–84 (Mi vsgtu1223)  

This article is cited in 7 scientific papers (total in 7 papers)

Mathematical Modeling

Error analysis of method of integral characteristics measurement caused by the deviation of signals form from harmonic model

V. S. Melent'ev, Yu. M. Ivanov, V. V. Muratova

Samara State Technical University, Samara, 443100, Russia

Abstract: The new method of measurement of integral characteristics on instant values of the harmonic signals divided both in space and in time is considered. Results of the analysis of method er-ror because of a deviation of real signal from harmonic model are contained.

Keywords: integral characteristics, harmonic signals, instant values, supreme harmonics, error

Funding Agency Grant Number
Russian Foundation for Basic Research 13-08-00173

Author to whom correspondence should be addressed

DOI: https://doi.org/10.14498/vsgtu1223

Full text: PDF file (129 kB) (published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License)
References: PDF file   HTML file

Bibliographic databases:

UDC: 621.317
MSC: 42A10
Original article submitted 24/IV/2013
revision submitted – 27/V/2013

Citation: V. S. Melent'ev, Yu. M. Ivanov, V. V. Muratova, “Error analysis of method of integral characteristics measurement caused by the deviation of signals form from harmonic model”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 2(31) (2013), 80–84

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{MelIvaMur13}
\by V.~S.~Melent'ev, Yu.~M.~Ivanov, V.~V.~Muratova
\paper Error analysis of method of integral characteristics measurement caused by the deviation of signals form from harmonic model
\jour Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.]
\yr 2013
\vol 2(31)
\pages 80--84
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vsgtu1223}
\crossref{https://doi.org/10.14498/vsgtu1223}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=20236343}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vsgtu1223
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vsgtu/v131/p80

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Yu. M. Ivanov, “Analiz vliyaniya pogreshnosti kvantovaniya na rezultat izmereniya integralnykh kharakteristik garmonicheskikh signalov”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Tekhnicheskie nauki, 2013, no. 4(40), 67–71  mathscinet  elib
  2. V. V. Muratova, Analiz metoda izmereniya parametrov garmonicheskikh signalov po mgnovennym znacheniyam vkhodnykh i dopolnitelnykh signalov s razdeleniem vo vremeni, «Innovatsionnye tekhnologii: teoriya, instrumenty, praktika» (InnoTech 2014), Materialy VI Mezhdunarodnoi Internet-konferentsii molodykh uchenykh, aspirantov i studentov (Perm, 1–30 noyabrya 2014 g.), 2014, 9 pp.
  3. V. S. Melentev, Yu. M. Ivanov, E. E. Yaroslavkina, “Issledovanie metoda izmereniya integralnykh kharakteristik na osnove sravneniya i vremennogo razdeleniya mgnovennykh znachenii garmonicheskikh signalov”, Innovatsii, kachestvo i servis v tekhnike i tekhnologiyakh, Sbornik nauchnykh trudov 4-oi Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 3-kh tomakh, ed. otvetstvennyi redatkor Gorokhov A. A., 2014, 390–395  elib
  4. V. S. Melentev, Yu. M. Ivanov, E. V. Pavlenko, “Issledovanie metoda izmereniya integralnykh kharakteristik po mgnovennym znacheniyam signalov, raspredelennym v prostranstve”, Metody, sredstva i tekhnologii polucheniya i obrabotki izmeritelnoi informatsii, Sbornik nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnicheskoi konferentsii, Penza, 2014, 19–22  elib
  5. V. V. Muratova, “Otsenka pogreshnosti realizatsii metoda izmereniya parametrov garmonicheskikh signalov”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Tekhnicheskie nauki, 2014, no. 4, 69–76  elib
  6. V. V. Muratova, “Analiz metoda izmereniya parametrov garmonicheskikh signalov po mgnovennym znacheniyam vkhodnykh i dopolnitelnykh signalov s razdeleniem vo vremeni”, Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Elektrotekhnika, informatsionnye tekhnologii, sistemy upravleniya, 2015, no. 2(14), 46–54  elib
  7. Yu. M. Ivanov, “Otsenka metodicheskoi pogreshnosti izmereniya parametrov iz-za otkloneniya realnykh signalov ot garmonicheskoi modeli”, Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Tekhnicheskie nauki, 2015, no. 2(46), 13–19  elib
 • Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки
  Number of views:
  This page:248
  Full text:71
  References:65
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019