RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Forthcoming papers
Archive
Impact factor
Editorial staff
Guidelines for authors
License agreement
Editorial policy
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSS



Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.]:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find






Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 2004, Issue 26, Pages 43–47 (Mi vsgtu175)  

This article is cited in 10 scientific papers (total in 10 papers)

Applications of Differential Equations

The numerical integration of the equations of motion for large planets (Mercury and Pluto) and the Moon with the radar observations

A. F. Zausaev, A. A. Zausaev, A. G. Ol'khin


DOI: https://doi.org/10.14498/vsgtu175

Full text: PDF file (175 kB) (published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License)
References: PDF file   HTML file

UDC: 521.1, 521.4
Received 25.11.2003

Citation: A. F. Zausaev, A. A. Zausaev, A. G. Ol'khin, “The numerical integration of the equations of motion for large planets (Mercury and Pluto) and the Moon with the radar observations”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 26, Samara State Technical University, Samara, 2004, 43–47

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{ZauZauOlk04}
\by A.~F.~Zausaev, A.~A.~Zausaev, A.~G.~Ol'khin
\paper The numerical integration of the equations of motion for large planets (Mercury and Pluto) and the Moon with the radar observations
\serial Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.]
\yr 2004
\vol 26
\pages 43--47
\publ Samara State Technical University
\publaddr Samara
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vsgtu175}
\crossref{https://doi.org/10.14498/vsgtu175}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vsgtu175
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vsgtu/v26/p43

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. F. X. Altynbaev, “Chislennoe integrirovanie uravnenii dvizheniya nebesnykh ob'ektov metodom razlozheniya v ryad Teilora s uchetom relyativistskikh effektov”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 34, SamGTU, Samara, 2005, 202–204  mathnet  crossref
  2. A. F. Zausaev, “Teoriya dvizheniya $n$ materialnykh tel, osnovannaya na novom printsipe vzaimodeistviya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 43, SamGTU, Samara, 2006, 132–139  mathnet  crossref
  3. A. F. Zausaev, “Issledovanie orbitalnoi evolyutsii 10 korotkoperiodicheskikh komet putem resheniya differentsialnykh uravnenii dvizheniya, poluchennykh na osnove novogo printsipa vzaimodeistviya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(14) (2007), 79–84  mathnet  crossref
  4. S. S. Denisov, “Vyyavlenie asteroidov gruppy Atona, predstavlyayuschikh potentsialnuyu ugrozu dlya Zemli”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(14) (2007), 174–175  mathnet  crossref
  5. L. A. Solovev, “Vyyavlenie asteroidov gruppy Atona, imeyuschikh tesnye sblizheniya s Zemlei, na osnove resheniya differentsialnykh uravnenii dvizheniya”, Trudy chetvertoi Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (29–31 maya 2007 g.). Chast 3, Differentsialnye uravneniya i kraevye zadachi, Matem. modelirovanie i kraev. zadachi, SamGTU, Samara, 2007, 166–169  mathnet
  6. A. F. Zausaev, A. A. Zausaev, Matematicheskoe modelirovanie orbitalnoi evolyutsii malykh tel Solnechnoi sistemy, Mashinostroenie, M., 2008, 250 pp.
  7. A. F. Zausaev, “Issledovanie dvizheniya planet, Luny i Solntsa, osnovannoe na novom printsipe vzaimodeistviya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 3(36) (2014), 118–131  mathnet  crossref  zmath  elib
  8. A. E. Derevyanka, “Vybor metoda chislennogo integrirovaniya uravnenii dvizheniya potentsialno opasnykh asteroidov”, O voprosakh i problemakh sovremennykh matematicheskikh i estestvennykh nauk, Chelyabinsk, 2015, 20–23  elib
  9. A. F. Zausaev, “Sopostavlenie koordinat bolshikh planet, Luny i Solntsa, poluchennykh na osnove novogo printsipa vzaimodeistviya i banka dannykh DE405”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 20:1 (2016), 121–148  mathnet  crossref  zmath  elib
  10. A. F. Zausaev, M. A. Romanyuk, “Sravnenie razlichnykh matematicheskikh modelei na primere resheniya uravnenii dvizheniya bolshikh planet i Luny”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 23:1 (2019), 152–185  mathnet  crossref  elib
 • Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки
  Number of views:
  This page:331
  Full text:113
  References:46

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019