Vestnik Yuzhno-Ural'skogo Universiteta. Seriya Matematicheskoe Modelirovanie i Programmirovanie
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSVestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr., 2020, Volume 13, Issue 3, Pages 116–118 (Mi vyuru566)  

Personalia

Vladimir Evgenievich Pavlovsky (22.05.1950–03.06.2020)

S. L. Chernyshev, A. V. Bogomolov, A. F. Kaperko, O. A. Slavin, I. G. Bazhenova, A. A. Bobtsov, T. I. Buldakova, S. V. Gavrilov, A. . Galyaev, V. A. Gorelik, V. V. Gribova, A. A. Grusho, E. G. Zhilyakov, A. V. Zamyatin, A. I. Kibzun, V. N. Kozlov, A. P. Krishchenko, S. V. Kuleshov, G. G. Lazareva, E. V. Larkin, T. M. Ledeneva, G. M. Martinov, V. V. Men'shikh, R. A. Munasypov, D. A. Novikov, D. V. Pashchenko, A. K. Petrenko, Yu. É. Pleshivtseva, A. L. Ronzhin, E. Ya. Rubinovich, K. V. Rudakov, V. I. Rjazhskih, I. B. Saenko, K. E. Samouylov, P. V. Saraev, G. A. Sviridyuk, A. V. Sedov, E. S. Semenkin, D. N. Sidorov, S. Yu. Solov'ev, V. B. Sulimov, G. A. Ougolnitsky, M. V. Ul'yanov, L. V. Utkin, A. V. Khoperskov, V. P. Khranilov, V. M. Chetverikov, T. B. Chistyakova, Yu. A. Shichkina


DOI: https://doi.org/10.14529/mmp200314

Full text: PDF file (93 kB)


Citation: S. L. Chernyshev, A. V. Bogomolov, A. F. Kaperko, O. A. Slavin, I. G. Bazhenova, A. A. Bobtsov, T. I. Buldakova, S. V. Gavrilov, A. . Galyaev, V. A. Gorelik, V. V. Gribova, A. A. Grusho, E. G. Zhilyakov, A. V. Zamyatin, A. I. Kibzun, V. N. Kozlov, A. P. Krishchenko, S. V. Kuleshov, G. G. Lazareva, E. V. Larkin, T. M. Ledeneva, G. M. Martinov, V. V. Men'shikh, R. A. Munasypov, D. A. Novikov, D. V. Pashchenko, A. K. Petrenko, Yu. É. Pleshivtseva, A. L. Ronzhin, E. Ya. Rubinovich, K. V. Rudakov, V. I. Rjazhskih, I. B. Saenko, K. E. Samouylov, P. V. Saraev, G. A. Sviridyuk, A. V. Sedov, E. S. Semenkin, D. N. Sidorov, S. Yu. Solov'ev, V. B. Sulimov, G. A. Ougolnitsky, M. V. Ul'yanov, L. V. Utkin, A. V. Khoperskov, V. P. Khranilov, V. M. Chetverikov, T. B. Chistyakova, Yu. A. Shichkina, “Vladimir Evgenievich Pavlovsky (22.05.1950–03.06.2020)”, Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr., 13:3 (2020), 116–118

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{CheBogKap20}
\by S.~L.~Chernyshev, A.~V.~Bogomolov, A.~F.~Kaperko, O.~A.~Slavin, I.~G.~Bazhenova, A.~A.~Bobtsov, T.~I.~Buldakova, S.~V.~Gavrilov, A.~.~Galyaev, V.~A.~Gorelik, V.~V.~Gribova, A.~A.~Grusho, E.~G.~Zhilyakov, A.~V.~Zamyatin, A.~I.~Kibzun, V.~N.~Kozlov, A.~P.~Krishchenko, S.~V.~Kuleshov, G.~G.~Lazareva, E.~V.~Larkin, T.~M.~Ledeneva, G.~M.~Martinov, V.~V.~Men'shikh, R.~A.~Munasypov, D.~A.~Novikov, D.~V.~Pashchenko, A.~K.~Petrenko, Yu.~\'E.~Pleshivtseva, A.~L.~Ronzhin, E.~Ya.~Rubinovich, K.~V.~Rudakov, V.~I.~Rjazhskih, I.~B.~Saenko, K.~E.~Samouylov, P.~V.~Saraev, G.~A.~Sviridyuk, A.~V.~Sedov, E.~S.~Semenkin, D.~N.~Sidorov, S.~Yu.~Solov'ev, V.~B.~Sulimov, G.~A.~Ougolnitsky, M.~V.~Ul'yanov, L.~V.~Utkin, A.~V.~Khoperskov, V.~P.~Khranilov, V.~M.~Chetverikov, T.~B.~Chistyakova, Yu.~A.~Shichkina
\paper Vladimir Evgenievich Pavlovsky (22.05.1950--03.06.2020)
\jour Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr.
\yr 2020
\vol 13
\issue 3
\pages 116--118
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vyuru566}
\crossref{https://doi.org/10.14529/mmp200314}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vyuru566
 • http://mi.mathnet.ru/eng/vyuru/v13/i3/p116

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
 • Number of views:
  This page:49
  Full text:29

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022