Zhurnal Vychislitel'noi Matematiki i Matematicheskoi Fiziki
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSZh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 2009, Volume 49, Number 8, Pages 1458–1465 (Mi zvmmf4738)  

This article is cited in 16 scientific papers (total in 16 papers)

Fast technique for solving the $N$-body problem in flow simulation by vortex methods

G. Ya. Dynnikova

Research Institute of Mechanics, Moscow State University, Michurinskii pr. 1, Moscow, 119192, Russia

Abstract: A fast algorithm is proposed for solving the $N$-body problem arising in flow simulation when the flow is represented as a set of many interacting vortex elements. The algorithm is used to compute the flow over a circular cylinder at high Reynolds numbers.

Key words: incompressible flow, vortex methods, $N$-body problem, flow over a cylinder, crisis of resistance.

Full text: PDF file (2193 kB)
References: PDF file   HTML file

English version:
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2009, 49:8, 1389–1396

Bibliographic databases:

UDC: 519.634
Received: 29.08.2008

Citation: G. Ya. Dynnikova, “Fast technique for solving the $N$-body problem in flow simulation by vortex methods”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 49:8 (2009), 1458–1465; Comput. Math. Math. Phys., 49:8 (2009), 1389–1396

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Dyn09}
\by G.~Ya.~Dynnikova
\paper Fast technique for solving the $N$-body problem in flow simulation by vortex methods
\jour Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.
\yr 2009
\vol 49
\issue 8
\pages 1458--1465
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf4738}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1177.76273}
\transl
\jour Comput. Math. Math. Phys.
\yr 2009
\vol 49
\issue 8
\pages 1389--1396
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0965542509080090}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000269218300009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-70350591757}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/zvmmf4738
 • http://mi.mathnet.ru/eng/zvmmf/v49/i8/p1458

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. Guvernyuk S.V., Dynnikova G.Ya., Dynnikov Ya.A., Malakhova T.V., “Stabilization of the wake behind a circular cylinder that performs high-frequency angular oscillations”, Dokl. Phys., 55:5 (2010), 228–232  crossref  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
  2. Ya. A. Dynnikov, G. Ya. Dynnikova, “Numerical stability and numerical viscosity in certain meshless vortex methods as applied to the Navier–Stokes and heat equations”, Comput. Math. Math. Phys., 51:10 (2011), 1792–1804  mathnet  crossref  mathscinet  isi
  3. Moreva V.S., “Sposoby uskoreniya vychislenii pri reshenii ploskikh zadach aerodinamiki metodom vikhrevykh elementov”, Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Seriya: Estestvennye nauki, 2011, S., 83–95  elib
  4. Malakhova T.V., “Chislennoe modelirovanie vliyaniya ostsillyatsii nagretogo tsilindra na ego soprotivlenie i teplootdachu”, Teplovye protsessy v tekhnike, 2011, no. 3, 108–112  elib
  5. Malakhova T.V., “Teplootdacha koleblyuschegosya tsilindra v potoke vyazkoi neszhimaemoi zhidkosti”, Teplofizika i aeromekhanika, 19:1 (2012), 75–82  elib
  6. Stavtsev S.L., “Application of the method of incomplete cross approximation to a nonstationary problem of vortex rings dynamics”, Russ. J. Numer. Anal. Math. Model., 27:3 (2012), 303–320  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  7. Marchevskii I.K., Scheglov G.A., “Modelirovanie dinamiki vikhrevykh struktur vysokoproizvoditelnym metodom vikhrevykh elementov”, Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Mashinostroenie, 2013, no. 9, 26–36  elib
  8. Kuzmina K.S., Marchevskii I.K., “Otsenka trudoemkosti bystrogo metoda rascheta vikhrevogo vliyaniya v metode vikhrevykh elementov”, Nauka i obrazovanie: elektronnoe nauchno-tekhnicheskoe izdanie, 2013, no. 10, 399–414  elib
  9. Stavtsev S.L., “Primenenie metoda nepolnoi krestovoi approksimatsii k resheniyu zadach aerodinamiki metodom diskretnykh vikhrei”, Nauchnyi vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoi aviatsii, 2013, no. 188, 99–106  elib
  10. Kuzmina K.S., “Optimizatsiya parametrov bystrogo metoda rascheta vikhrevogo vliyaniya”, Molodezhnyi nauchno-tekhnicheskii vestnik, 2013, no. 2, 17, 12 pp.  mathscinet  elib
  11. Akhmetov R.G. Kutluev R.R., “Vortex Structure Around the Cylinder At a Flow of Viscous Fluid”, Applied Non-Linear Dynamical Systems, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 93, ed. Awrejcewicz J., Springer-Verlag Berlin, 2014, 151–159  crossref  mathscinet  isi  scopus
  12. Kuzmina K., Marchevsky I., Moreva V., “Parallel Implementation of Vortex Element Method on Cpus and Gpus”, 4Th International Young Scientist Conference on Computational Science, Procedia Computer Science, 66, eds. Sloot P., Boukhanovsky A., Athanassoulis G., Klimentov A., Elsevier Science BV, 2015, 73–82  crossref  isi  elib  scopus
  13. K. S. Kuzmina, I. K. Marchevskii, “Ob otsenkakh vychislitelnoi slozhnosti i pogreshnosti bystrogo algoritma v metode vikhrevykh elementov”, Trudy ISP RAN, 28:1 (2016), 259–274  mathnet  crossref  elib
  14. Kuzmina K.S., Marchevsky I.K., “on the Efficiency of Fast Algorithms in 2D Vortex Element Method”, Proceedings of the Conference Algoritmy 2016, eds. Handlovicova A., Sevcovic D., Slovak Univ Tech Bratislava, 2016, 93–102  isi
  15. V. N. Govorukhin, A. M. Filimonova, “Raschet ploskikh geofizicheskikh techenii nevyazkoi neszhimaemoi zhidkosti bessetochno-spektralnym metodom”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 11:3 (2019), 413–426  mathnet  crossref
  16. E. A. Mikhailov, I. K. Marchevskii, K. S. Kuzmina, “Iteratsionnyi podkhod k resheniyu granichnykh integralnykh uravnenii v dvumernykh vikhrevykh metodakh vychislitelnoi gidrodinamiki”, Sib. zhurn. industr. matem., 22:4 (2019), 54–67  mathnet  crossref
 • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
  Number of views:
  This page:402
  Full text:148
  References:19
  First page:15

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022