Kvantovaya Elektronika
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Guidelines for authors

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSKvantovaya Elektronika:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register

Author Index, 1986, Volume 13

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Full List
B. V. Abakumov, S. N. Minin, B. A. Tikhonov, L. N. Yudina
Investigation of the specific energy characteristics of industrial gasdynamic CO<sub>2</sub> lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  345–350
B. V. Abakumov, S. N. Minin, S. S. Smirnov, B. A. Tikhonov
Enhancement of the efficiency of a mixing gasdynamic laser by two-stage gas mixing
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  658–660
G. A. Abakumov, S. A. Drobakha, A. V. Klimanov, A. V. Ostrovskiĭ, B. I. Polyakov, A. P. Simonov
Photophysical parameters of 2,5-diphenylfuran molecules in the gaseous phase
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2364–2366
S. S. Abdullaev, T. A. Akhmadzhanov, Z. T. Tashpulatov, P. Kh. Khabibullaev
Distribution of wavefront "dislocations" in a laser radiation field transmitted by a fiber waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1042–1044
G. I. Abdushelishvili, T. G. Abzianidze, A. S. Egiazarov, G. I. Tkeshelashvili, T. B. Tsinadze
Features of the dissociation of chloroethylene dichloroborane molecules in a CO<sub>2</sub> laser radiation field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  443–445
S. A. Abrosimov, T. T. Basiev, M. E. Brodov, A. V. Ivanov, S. B. Mirov, P. P. Pashinin, R. V. Serov, E. V. Shashkov
Shaping of the laser pulse time profile by saturable filters
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
T. G. Abzianidze, V. Yu. Baranov, A. B. Bakhtadze, A. D. Belykh, V. M. Vetsko, V. A. Gurashvili, A. S. Egiazarov, S. V. Izyumov, V. A. Kuz'menko, E. D. Oziashvili, M. O. Ordzhonikidze, G. Sh. Partskhaladze, A. K. Petrov, V. D. Pis'mennyi, V. M. Putilin, A. P. Strel'tsov, G. A. Tevzadse, S. V. Khomenko
Isotopically selective dissociation of COCl<sub><b>2</b></sub> molecules in the radiation field of a pulsed CO laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
T. G. Abzianidze, see G. I. Abdushelishvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  443–445
V. A. Adamovich, V. Yu. Baranov, V. V. Likhanskii, D. D. Malyuta, A. P. Napartovich, Yu. B. Smakovskii, A. P. Strel'tsov
Stimulated emission spectrum of an XeCl laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
V. S. Afanas'ev, A. Ch. Izmaĭlov, V. D. Mironov
Mode competition in a gas laser tuned by an axial magnetic field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1478–1483
Yu. V. Afanas'ev, E. G. Gamaliĭ, V. A. Isakov
Acceleration of spherical targets by laser and ion beams with time-profiled parameters
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  53–60
A. V. Agashkov
Mode-locked generation of transverse modes in a neodymium laser with a positive electrooptic feedback
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  766–776
A. A. Aivazova, V. Nosenko, A. V. Khaĭdarov, L. M. Shapiro
Investigation of transmission of weak signals along fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  204–205
T. A. Akhmadzhanov, see S. S. Abdullaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1042–1044
S. A. Akhmanov, V. M. Gordienko, M. S. Dzhidzhoev, S. V. Krayushkin, I. A. Kudinov, V. T. Platonenko, V. K. Popov
Generation and amplification of subpicosecond ultraviolet radiation pulses in excimer lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
S. A. Akhmanov, A. M. Val'shin, V. M. Gordienko, M. S. Dzhidzhoev, S. V. Krayushkin, I. A. Kudinov, V. T. Platonenko, V. K. Popov, V. D. Taranukhin
Generation and amplification of ultrashort light pulses using excimer lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
D. Akhmedov, V. P. Duraev, E. V. Golikova, I. Ismailov, N. Shokhudzhaev
Continuous-wave InGaAsP/InP injection lasers emitting short wavelengths
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  170–171
M. Akhrarov, B. I. Vasil'ev, A. Z. Grasyuk, V. I. Soskov
Ammonia laser pumped transversely by optical radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  693–697
M. Akhrarov, B. I. Vasil'ev, A. Z. Grasyuk, V. I. Soskov, A. B. Yastrebkov
<sup>15</sup>NH<sub>3</sub> laser with two-photon optical pumping
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1555–1559
M. Akhrarov, B. I. Vasil'ev, V. I. Soskov
Spectroscopic schemes for optical pumping of a $^{15}NH_3$ laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1691–1693
V. M. Akulintsev, V. M. Glazenkov, N. M. Gorshunov, A. Yu. Myasnikov, Yu. P. Neshchimenko, A. B. Shcherbo
Investigation of the active medium of H<sub>2</sub>–HCl gasdynamic lasers in the anharmonic approximation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2102–2108
A. M. Akulshin, V. Yu. Bazhenov, V. L. Velichansky, M. V. Zverkov, A. S. Zibrov, V. V. Nikitin, O. G. Okhotnikov, V. A. Sautenkov, N. V. Senkov, E. K. Yurkin
Anomalously wide continuous tuning range of the emission frequency of an injection laser with an external selective resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
A. Yu. Aleksandrov, N. G. Basov, V. N. Volkov, V. A. Danilychev, I. N. Matveev, A. I. Milanich, V. N. Lomakin, N. D. Ustinov, O. M. Kerimov
Use of low-power ionizers in the excitation of the active media of excimer lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
V. V. Aleksandrov, M. V. Brenner, S. V. Loburev, N. G. Koval'skii, A. M. Rubenchik
Possibility of controlling the coherence properties of high-power laser beams with a plasma filter
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  677–684
K. V. Aleksandrovich, V. V. Druzhinin, V. A. Kovalenko, M. D. Tarasov
Formation of light pulses in a semiconductor laser excited with several electron beams
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1336–1341
V. S. Aleĭnikov, V. V. Karpetskiĭ, V. I. Masychev
Optimization of the chemical composition of the active medium of a CO laser utilizing ion-heterogeneous conversion of impurity gases on graphite
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  357–362
A. I. Alimpiev, G. V. Bukin, V. N. Matrosov, E. V. Pestryakov, V. P. Solntsev, V. I. Trunov, E. G. Tsvetkov, V. P. Chebotaev
Tunable BeAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Ti<sup>3+</sup> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
A. N. Alpat'ev, E. V. Zharikov, S. P. Kalitin, V. V. Laptev, V. V. Osiko, V. G. Ostroumov, A. M. Prokhorov, Z. S. Saidov, V. A. Smirnov, I. T. Sorokina, A. F. Umyskov, I. A. Shcherbakov
Lasing of holmium ions as a result of the <sup>5</sup><i>I</i><sub>7</sub>→<sup>5</sup><i>I</i><sub>8</sub> transition at room temperature in an yttrium scandium gallium garnet crystal activated with chromium, thulium, and holmium ions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
M. R. Aĭnbund, G. S. Vil'dgrube, V. E. Postovalov, A. M. Prokhorov, M. Ya. Shchelev
Investigation of the response time of photomultipliers with microchannel pulse
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  645–647
A. A. Andreev, I. G. Lebo, V. B. Rozanov
Development of small-scale self-focusing of laser radiation in the plasma corona of spherical targets
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2137–2141
A. A. Andreev, A. N. Shatsev
Numerical simulation of wavefront reversal under conditions of stimulated Brillouin scattering in a laser plasma
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1930–1933
L. I. Andreeva, K. L. Vodop'yanov, S. A. Kaĭdalov, Yu. M. Kalinin, M. E. Karasev, L. A. Kulevskii, A. V. Lukashev
Picosecond erbium-doped YAG laser (<i>λ</i>=2.94<i>μ</i>) with active mode locking
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
A. M. Andriesh, V. V. Ponomar', V. L. Smirnov, A. V. Mironos
Applications of chalcogenide glasses in integrated and fiber optics (review)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1093–1117
I. Yu. Anikeev, I. G. Zubarev, S. I. Mikhailov
Structure of fields in self-pumped stimulated Brillouin scattering lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2320–2322
I. Yu. Anikeev, I. G. Zubarev, S. I. Mikhailov
Influence of saturation on the quality of wavefront reversal in the case of stimulated scattering of spatially inhomogeneous pump radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  142–146
V. N. Anisimov, V. P. Kozolupenko, A. Yu. Sebrant
Formation of periodic surface structures on film coatings
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1289–1292
B. M. Antipenko, S. P. Voronin, V. F. Maĭboroda, T. A. Privalova
Influence of summation of excitations on the efficiency of lasing of sensitized media
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  980–988
B. M. Antipenko, V. A. Buchenkov, A. A. Nikitichev, B. P. Sobolev, A. I. Stepanov, L. K. Sukhareva, T. V. Uvarova
Optimization of a BaYb<sub>2</sub>F<sub>8</sub>:Er active medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
B. M. Antipenko, A. S. Glebov, L. I. Krutova, V. M. Solntsev, L. K. Sukhareva
Active medium of lasers operating in the 2-μ spectra range and utilizing gadolinium scandium gallium garnet crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1521–1523
A. V. Anufriev, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  249–254
A. V. Anufriev, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  937–941
P. A. Apanasevich, V. A. Zaporozhchenko, R. G. Zaporozhchenko, A. V. Kachinskiĭ, V. A. Mukha, I. V. Pilipovich, O. V. Chekhlov
Some laws governing intracavity second harmonic generation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
V. V. Apollonov, G. G. Baĭtsur, A. M. Prokhorov, K. N. Firsov
Formation of a self-maintained volume discharge for pumping of gas lasers in compact electrode systems
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1960–1962
V. V. Apollonov, G. G. Baĭtsur, A. M. Prokhorov, K. N. Firsov
Mechanism of formation of a volume discharge initiated by a barrier discharge distributed on the surface of a cathode
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2538–2541
V. V. Apollonov, Yu. L. Kalachev, S. I. Moshkunov, A. M. Prokhorov, A. G. Suzdal'tsev
Drift magnetic separator for the investigation of generation of electron–positron pairs in a laser plasma
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  643–645
A. A. Apolonskii
Experimental study of the duration of light pulses emitted by a mode-locked Ar<sup>+</sup> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2267–2270
A. A. Apolonskii, V. I. Donin, T. T. Timofeev, D. A. Shapiro
Mode locking in an ion laser at multiple frequencies
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  123–127
A. A. Apolonskii, V. I. Donin, T. T. Timofeev
High-power ion laser with extended functional capabilities
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1004–1009
V. G. Arkhipkin, A. L. Vysotin, Im Tkhek-De, O. P. Podavalova, A. K. Popov
Resonant four-wave frequency mixing in the cw regime in sodium vapor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1352–1359
M. V. Arkhipov, S. V. Pavlov, N. S. Ryazanov
New intracavity method for modulation of the polarization of laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1964–1965
M. V. Arkhipov, S. V. Pavlov, N. S. Ryazanov
Polarization of radiation from pulsed multifrequency lasers with isotropic resonators
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1928–1930
R. N. Arkhipov, V. L. Evstigneev, E. V. Zharikov, S. M. Pshenichnikov, I. A. Shcherbakov, V. E. Yumashev
Optimization of the conditions of utilization of the stored energy by <i>Q</i> switching active elements in the form of gadolinium scandium gallium garnet crystals activated with Cr and Nd
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1048–1050
Yu. V. Arkhipov, I. N. Belashkov, N. P. Datskevich, V. N. Egorov, A. F. Izyumov, N. V. Karlov, V. I. Konov, N. N. Kononov, G. P. Kuz'min, A. A. Nesterenko, N. I. Chapliev
Optical breakdown threshold of air near a polished metal surface for λ = 10.6-μ radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
V. G. Arsen'ev, O. V. Bogdankevich
Influence of a longitudinal inhomogeneity of the excitation on the output characteristics of semiconductor lasers pumped longitudinally by an electron beam
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2373–2377
M. S. Arteev, F. V. Bunkin, V. I. Derzhiev, A. N. Didenko, A. V. Kozhevnikov, S. S. Sulakshin, V. A. Yurovskiĭ, S. I. Yakovlenko
Exciplex KrF laser pumped by an ion beam
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
M. S. Arteev, S. S. Sulakshin
Possibility of attainment of anomalously strong directionality of amplified spontaneous radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  668–670
V. G. Artyushenko, L. N. Butvin, V. V. Voĭtsekhovskiĭ, E. M. Dianov, L. V. Zhukova, F. N. Kozlov, A. M. Prokhorov, S. L. Semenov, N. M. Khomyakova
Infrared polycrystalline waveguides made of silver halides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
R. V. Arutyunyan, V. M. Borisov, A. Yu. Vinokhodov, Yu. B. Kiryukhin, A. N. Morozov
Electrode effects in a pulse-periodic excimer laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2403–2407
M. M. Asimov, V. N. Lopatko, A. N. Rubinov
Enhancement of the sensitivity of intracavity laser spectroscopy by a nonlinear absorber
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2067–2070
G. A. Askar'yan, I. M. Raevskiĭ
Generation of rapidly varying current and voltage pulses as a result of interaction of a train of laser pulses with a target in the atmosphere
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1701–1703
S. M. Avanesyan, V. È. Gusev
Excitation of ultrashort strain pulses due to absorption of optical radiation by semiconductors
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1241–1249
Yu. M. Aĭvazyan, V. M. Baev, T. P. Belikova, S. A. Kovalenko, È. A. Sviridenkov, O. I. Yushchuk
Kinetics of emission of individual modes by a multimode cw dye laser and its influence on the sensitivity of intracavity laser spectroscopy
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  612–616
Yu. M. Aĭvazyan, V. M. Baev, A. A. Kachanov, S. A. Kovalenko
Spontaneous oscillations of the emission spectrum of a multimode wide-band laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1723–1725
A. P. Averin, N. G. Basov, E. P. Glotov, V. A. Danilychev, G. N. Karpov, M. M. Malysh, N. N. Sazhina, A. M. Soroka, N. V. Cheburkin
Maximum input energy and field intensity in continuously operating electronbeam- controlled discharges in molecular gases
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
I. A. Avrutskiĭ, V. A. Sychugov
Reflection of a Gaussian light beam from the surface of a corrugated waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2353–2355
I. A. Avrutskiĭ, G. A. Golubenko, V. A. Sychugov, A. V. Tishchenko
Spectral and laser characteristics of a mirror with a corrugated waveguide on its surface
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1629–1632
I. K. Babaev, N. N. Vorob'eva, V. A. Danilychev, A. A. Ionin, A. A. Kotkov, Yu. S. Leonov, N. N. Sazhina, D. V. Sinitsyn, N. V. Cheburkin
Pulsed electron-beam-controlled laser using mixtures of isotopically substituted CO<sub>2</sub> molecules
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
N. A. Babaeva, S. K. Belousov, Yu. M. Vas'kovskiĭ, V. I. Konov, A. M. Prokhorov, R. E. Rovinskiĭ, N. I. Chapliev
Measurement of the energy lost in the formation of a surface plasma on irradiation of metal and insulator targets with CO<sub>2</sub> laser pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
V. A. Babenko, M. A. Kudinova, V. I. Malyshev, Yu. L. Slominskiĭ, A. A. Sychev, A. I. Tolmachev
New infrared fluorescence bands of concentrated solutions of polymethine dye solutions and prospects for development of efficient polymethine lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  575–581
S. M. Babichenko, V. P. Kandidov, V. A. Myakinin, S. A. Shlenov
Influence of the statistics of an incident light wave on the changes in its spatial coherence under conditions of thermal self-interaction
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2183–2190
A. V. Babushkin, T. T. Basiev, N. S. Vorob'ev, S. B. Mirov, A. M. Prokhorov, Yu. N. Serdyuchenko, M. Ya. Shchelev
Generation and detection of continuously tunable subpicosecond radiation in a lithium fluoride crystal laser with <i>F</i><sub>2</sub><sup>–</sup> color centers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
A. V. Babushkin, N. S. Vorob'ev, E. V. Zharikov, S. P. Kalitin, V. V. Osiko, A. M. Prokhorov, Yu. N. Serdyuchenko, M. Ya. Shchelev, I. A. Shcherbakov
Picosecond laser made of a gadolinium scandium gallium garnet crystal doped with Cr and Nd
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
A. A. Badalyan, see D. G. Sarkisyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  872–874
A. M. Badalyan, B. V. Bondarev, V. I. Donin, T. T. Timofeev
High-power argon laser for use in holography
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1917–1919
V. M. Baev, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  612–616
V. M. Baev, V. P. Dubov, A. N. Kireev, È. A. Sviridenkov, D. D. Toptygin, O. I. Yushchuk
Application of lasers with <i>F<sub>A</sub></i> (II) color centers in KCl:Li crystals in intracavity laser spectroscopy
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1708–1710
V. M. Baev, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1723–1725
Kh. S. Bagdasarov, V. B. Batoev, E. M. Uyukin
Transient isotropic photoinduced scattering of light in LiTaO<sub>3</sub>:Cr
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1962–1963
V. Kh. Bagdasarov, N. N. Denisov, A. A. Manenkov, A. N. Starkovskiĭ
Pulse-periodic YAG:Nd laser emitting variable-duration (0.2–10 msec) pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1738–1740
V. M. Baginskiĭ, P. M. Golovinskiĭ, V. A. Danilychev, A. I. Milanich, A. M. Soroka, A. I. Shchedrin
Dynamics of growth of a discharge and ultimate energy characteristics of lasers utilizing He–Xe–HCl mixtures
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  751–758
V. N. Bagratashvili, S. I. Ionov, G. V. Mishakov, A. A. Puretskiĭ, A. N. Shibanov
Generation of atomic Os ions by ultraviolet laser fragmentation of OsO<sub>4</sub> molecules
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2331–2333
D. S. Bakaev, V. M. Ermachenko, V. Yu. Kurochkin, V. N. Petrovskii, E. D. Protsenko, A. N. Rurukin, R. A. Shananin
Manifestation of inertiai properties of a medium in the case of single-mode operation of gas lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
A. E. Bakarev, A. L. Makas', P. L. Chapovskii
Dependence of light-induced drift of CH<sub><b>3</b></sub>F molecules on the radiation frequency
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  30–36
A. B. Bakhtadze, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
A. B. Bakhtadze, V. M. Vetsko, N. N. Vorob'eva, E. P. Glotov, A. N. Golyshkov, V. N. Koterov, V. D. Kuzovov, S. A. Negashev, N. N. Sazhina, N. V. Cheburkin, S. K. Chekin
Investigation of the energy and spectral characteristics of a cw industrial electron-beam-controlled laser using isotopically modified carbon dioxide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
G. Yu. Balandina, B. I. Bertyaev, I. N. Zavestovskaya, V. I. Igoshin, V. A. Katulin
Principle of the shift of the temperature of the instrumental onset of the austenite transformation in steels during high-speed and laser heating
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2315–2319
Yu. I. Balkareĭ, V. B. Sandomirskiĭ
Nonlinear Fabry-Perot interferometer as an optical medium for waves traveling parallel to reflecting planes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1911–1914
V. I. Balykin, A. I. Sidorov
Optical pressure force in traveling and standing light waves during excitation of a multilevel atom by two-frequency laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2255–2261
V. A. Banakh, V. M. Buldakov, V. L. Mironov
Thermal self-interaction of a partially coherent laser beam in a turbulent atmosphere
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1220–1226
A. N. Baranov, A. Yu. Volkov, A. I. Demin, S. D. Zotov, E. M. Kudryavtsev, R. L. Pykhov
Electrogasdynamic CO<sub>2</sub> laser emitting mode pairs and excited by transverse dc or hf glow discharges
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2342–2343
V. V. Baranov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
V. V. Baranov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
V. V. Baranov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
V. V. Baranov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
V. Yu. Baranov, D. D. Malyuta, Yu. V. Petrushevich, A. N. Starostin, A. P. Strel'tsov, S. V. Khomenko
Experimental and theoretical investigation of a pulsed laser utilizing the CF<sub>4</sub> molecule
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2167–2175
V. Yu. Baranov, see V. A. Adamovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
V. Yu. Baranov, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
V. Yu. Baranov, G. F. Drokov, V. A. Kuz'menko, V. S. Mezhevov, V. V. Pigul'skaya
Stabilization of the composition of the gaseous medium in a pulse-periodic CO<sub>2</sub> laser by hopcalite
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  989–992
I. B. Barkan, V. N. Ishchenko, S. A. Kochubei, D. I. Lunenok, A. M. Razhev
Surface photorefractive effect in a lithium niobate crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  849–851
N. M. Barysheva, A. A. Gorokhov, A. L. Zapysov, I. M. Izrailev, V. B. Kryuchenkov, V. A. Lykov, V. A. Podgornov, V. G. Pokrovskiĭ, V. A. Pronin, A. V. Charukhchev
Stability of compression of shell targets in the Progress facility
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
F. F. Baryshnikov, G. G. Dolgov-Savel'ev, V. A. Zhuk
Divergence of radiation from unstable resonators with a central aperture
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2362–2364
A. S. Bashkin, N. M. Gamzatov, Yu. P. Podmar'kov, O. E. Porodinkov, A. N. Oraevsky
Numerical and experimental investigations of the energy capabilities of a chemical OD(OH)–CO<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1999–2008
A. S. Bashkin, O. E. Porodinkov, E. V. Khoroshilov
High-efficiency low-divergence pulsed chemical photoinitiated D<sub>2</sub>–F<sub>2</sub> laser with an active medium of 6-liter volume
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2344–2347
A. S. Bashkin, M. S. Kurdoglyan, A. N. Oraevsky
Feasibility of construction of a chemical laser utilizing the <i>B</i>→<i>X</i> electronic transition in the IF molecule
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  665–667
A. S. Bashkin, V. A. Zolotarev, L. V. Kulakov, M. P. Frolov
Investigation of the feasibility of generation of short radiation pulses in an atmospheric-pressure chemical H<sub>2</sub>–F<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1065–1068
T. T. Basiev, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
T. T. Basiev, E. V. Zharikov, S. B. Mirov, S. Yu. Natarov, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, A. M. Prokhorov, E. I. Shklovskii, I. A. Shcherbakov
Two-pass compact laser amplifier made of a gadolinium scandium gallium garnet crystal doped with Cr<sup>3+</sup> and Nd<sup>3+</sup>
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
T. T. Basiev, F. A. Vakhidov, Yu. K. Voronko, S. B. Mirov
Tunable laser utilizing an LiF crystal with <i>F<sub>2</sub></i> color centers and an improved service life
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  422–425
T. T. Basiev, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
N. G. Basov, V. V. Baranov, V. A. Danilychev, A. Yu. Dudin, D. A. Zayarnyi, L. V. Semenova, N. N. Ustinovskii, I. V. Kholin, A. Yu. Chugunov
Electron-beam-pumped high-pressure laser utilizing electronic transitions in the Kr atom
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
N. G. Basov, V. V. Baranov, V. A. Danilychev, A. Yu. Dudin, D. A. Zayarnyi, L. V. Semenova, N. N. Ustinovskii, I. V. Kholin, A. Yu. Chugunov
High-pressure electron-beam-controlled lasers utilizing infrared transitions in Ar<font size=-2>I</font>
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
N. G. Basov, V. V. Baranov, V. A. Danilychev, A. Yu. Dudin, D. A. Zayarnyi, L. V. Semenova, N. N. Ustinovskii, I. V. Kholin, A. Yu. Chugunov
Influence of Ne on the energy characteristics of high-pressure lasers with electron-beam-pumped mixtures of He with Ar, Kr, and Xe
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
N. G. Basov, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
N. G. Basov, M. V. Zagidullin, V. I. Igoshin, V. A. Katulin, N. L. Kupriyanov
Active medium of a chemical oxygen-iodine laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  787–796
N. G. Basov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
N. G. Basov, V. A. Danilychev, V. A. Dolgikh, O. M. Kerimov, Yu. F. Myznikov, A. M. Soroka
Maximum specific energy deposited in hydrogen and role of <i>VV</i> processes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1161–1168
N. G. Basov, A. P. Vasin, V. F. Efimkov, I. G. Zubarev, M. G. Smirnov, V. B. Sobolev
Investigation of a hypersonic wavefront-reversing mirror operating in a master-oscillator-amplifier configuration
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1201–1206
N. G. Basov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
N. G. Basov, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
N. G. Basov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
N. G. Basov, D. V. Skobel'tsyn
Aleksandr Mikhaĭlovich Prokhorov (on his seventieth birthday)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1535–1536
N. G. Basov, V. V. Baranov, V. A. Danilychev, A. Yu. Dudin, D. A. Zayarnyi, A. V. Rzhevskiĭ, N. N. Ustinovskii, I. V. Kholin, A. Yu. Chugunov
Possibility of construction of a pulse-periodic large-volume electron-beamcontrolled laser utilizing infrared transitions in the Xe atom and characterized by a specific output power of 0.5–1 W/cm<sup>3</sup>
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
N. G. Basov, V. A. Danilychev, V. A. Dolgikh, O. M. Kerimov, A. Yu. Samarin, G. Yu. Tamanyan
Investigation of an ultraviolet laser utilizing the XeF<sup>*</sup> molecule pumped by exclmer radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1808–1814
V. M. Batenin, S. V. Kalinin, I. I. Klimovskii
Energy characteristics of cw gas-discharge lasers utilizing self-terminating atomic transitions. I. Experimental investigation of quasi-cw barium vapor lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2228–2235
V. M. Batenin, S. V. Kalinin, I. I. Klimovskii
Energy characteristics of cw gas-discharge lasers utilizing self-terminating atomic transitions. II. Calculation of lasing characterisics
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2236–2242
V. B. Batoev, see Kh. S. Bagdasarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1962–1963
G. G. Baĭtsur, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1960–1962
G. G. Baĭtsur, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2538–2541
V. I. Bayanov, E. G. Bordachev, V. M. Volynkin, V. I. Kryzhanovskiĭ, A. A. Mak, I. V. Motorin, M. V. Nikonova, V. A. Serebryakov, A. D. Starikov, A. V. Charukhchev, O. S. Shchavelev, V. E. Yashin
Large-aperture neodymium phosphate glass rod amplifiers for high-brightness lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
V. Yu. Bazhenov, M. S. Soskin, V. B. Taranenko
Spatial hysteresis and switching waves in a nonlinear planar waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2325–2328
V. Yu. Bazhenov, M. S. Soskin, V. B. Taranenko
Phase-polarization characteristics of radiation reflected from a planar waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  245–247
V. Yu. Bazhenov, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
S. P. Bazhulin, see Yu. Yu. Stoilov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  633–635
S. P. Bazhulin, N. G. Basov, S. N. Bugrimov, V. S. Zuev, A. S. Kamrukov, G. N. Kashnikov, N. P. Kozlov, P. A. Ovchinnikov, A. G. Opekan, V. K. Orlov, Yu. S. Protasov
Blue-violet Hgl/Hgl<sub>2</sub> laser with wide-band optical pumping by a linearly stabilized surface discharge
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
S. P. Bazhulin, N. G. Basov, S. N. Bugrimov, V. S. Zuev, A. S. Kamrukov, G. N. Kashnikov, N. P. Kozlov, P. A. Ovchinnikov, A. G. Opekan, V. K. Orlov, Yu. S. Protasov
Green-emitting mercury chloride laser pumped by wide-band optical radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
S. P. Bazhulin, N. G. Basov, S. N. Bugrimov, V. S. Zuev, A. S. Kamrukov, G. N. Kashnikov, N. P. Kozlov, P. A. Ovchinnikov, A. G. Opekan, Yu. S. Protasov
Mercury halide vapor molecular laser pumped by a wide-band optical radiation and emitting three-color visible radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
B. N. Bazylev, F. N. Borovik, G. A. Vergunova, S. I. Kas'kova, V. B. Rozanov, G. S. Romanov, L. K. Stanchits, K. L. Stepanov, A. V. Teterev
Nonequilibrium plasma radiation emitted from laser targets
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
I. A. Begishev, A. A. Gulamov, E. A. Erofeev, Sh. R. Kamalov, V. I. Redkorechev, T. B. Usmanov
Total conversion of the pump energy into a subharmonic wave in parametric amplification of signals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1959–1960
V. R. Belan, see R. V. Kochikyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  416–419
I. N. Belashkov, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
I. M. Bel'dyugin, M. V. Zolotarev, S. E. Kireev, A. I. Odintsov
Copper vapor laser with a self-pumped wavefront-reversing mirror
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  825–827
I. M. Bel'dyugin, M. G. Galushkin, O. I. Rechkin
Theory of stimulated scattering of nonmonochromatic radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1381–1385
A. M. Belen'kiĭ, V. V. Vasil'tsov, V. S. Golubev, A. M. Zabelin, F. V. Lebedev, P. G. Leonov, D. K. Medvedev, A. A. Morozenkov, S. K. Chekin, R. G. Shakirov
Operation of a high-power industrial CO<sub><b>2</b></sub> laser under conditions of amplification of pulse-periodic radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
T. P. Belikova, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  612–616
A. V. Belinsky, A. S. Chirkin
Fabry–Perot resonator with volume-distributed phase inhomogeneities
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1045–1048
A. V. Belinsky, Z. A. Tagiev, A. S. Chirkin
Nonlinear optical frequency conversion in a resonator with random inhomogeneities
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1050–1053
A. V. Belinsky, A. S. Chirkin
Fabry–Perot interferometer with random phase inhomogeneities
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  906–913
E. M. Belkina, E. L. Klochan, E. G. Lariontsev
Amplitude characteristics of a solid-state ring laser with active mode locking
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1902–1908
P. Ya. Belousov, Yu. N. Dubnishchev
Laser device for determination of the velocity of surfaces
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2442–2446
S. K. Belousov, see N. A. Babaeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
I. M. Belousova, I. V. Glukhikh, A. I. Dutov, V. N. Kurzenkov, V. N. Chirkov, I. L. Yachnev
Investigation of the emission spectrum of a pulsed electron-beam-controlled CO<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  260–264
A. V. Belov, E. M. Dianov, S. V. Ignat'ev, A. S. Kurkov, V. B. Neustruev, A. V. Chikolini
Comparison of different methods for the determination of the parameters of the equivalent step profile of the refractive index of single-mode fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  11–14
A. V. Belov, E. M. Dianov, A. S. Kurkov
Determination of chromatic dispersion in single-mode fiber waveguides by an interference method
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1680–1682
V. N. Bel'tyugov, A. A. Kuznetsov, V. N. Ochkin, N. N. Sobolev, Yu. V. Troitskii, Yu. B. Udalov
Use of combined resonators in widening the continuous tuning band of the emission frequency of gas lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  932–936
V. N. Bel'tyugov, A. A. Kuznetsov, V. N. Ochkin, N. N. Sobolev, Yu. V. Troitskii, Yu. B. Udalov
Frequency selectivity and resonator losses in a waveguide laser with a diffraction grating
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1342–1351
A. F. Belyatskiĭ, see V. E. Lavrentyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
A. F. Belyatskiĭ, see V. E. Lavrentyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1451–1460
A. D. Belykh, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
A. V. Berdyshev, M. G. Galushkin, V. I. Dolinina, A. M. Seregin, B. M. Urin, N. V. Cheburkin
Some features of the mechanism of formation of optical inhomogeneities in CO lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  172–175
V. A. Berenberg, V. A. Buchenkov, V. L. Evstigneev, V. G. Ostroumov, V. A. Smirnov, I. A. Shcherbakov
Temperature dependence of the gain and of the lasing cross section of a 1.06<i>μ</i> transition in gadolinium scandium gallium garnet crystals doped with chromium and neodymium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2203–2207
E. B. Berik, A. M. Zarubin, A. I. Larkin, V. T. Mikhkel'soo, S. N. Starikov, A. B. Treshchalov
Coherence of the output radiation of an excimer-pumped dye laser and the use of this laser in pulse holography
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  410–412
E. B. Berik, D. E. Gakhovich, A. S. Grabchikov, V. A. Davydenko, V. T. Mikhkel'soo, V. A. Orlovich, V. Kh. Yagmurov
Laser radiation frequency converter based on stimulated Raman scattering in compressed hydrogen with low excitation threshold
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
B. I. Bertyaev, see G. Yu. Balandina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2315–2319
V. I. Bespalov, E. L. Bubis, O. V. Kulagin, G. A. Pasmanik, A. A. Shilov
Stimulated Brillouin scattering and stimulated thermal scattering of microsecond pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2044–2050
E. G. Bessonov
Theory of parametric free-electron lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1617–1628
Yu. L. Bessonov, N. B. Kornilova, V. D. Kurnosov, V. N. Morozov, V. R. Shidlovskiĭ
Investigation of the width of the emission line of single-frequency GaAlAs injection lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1070–1072
I. M. Beterov, O. V. Drozdova, S. S. Kolyago, R. È. Matts
Errata to the article: Investigation of the optical and lasing characteristics of Tl<sup>0</sup>(1) color centers in a KCl:Tl crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
I. M. Beterov, O. V. Drozdova, S. S. Kolyago, R. È. Matts
Investigation of the optical and lasing characteristics of Tl<sup>0</sup>(1) color centers in a KCl:Tl crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1524–1525
A. A. Betin, A. I. Dyatlov, S. N. Kulagina, N. D. Milovskii, N. Yu. Rusov
Degenerate four-wave interaction in a resonant medium allowing for variation of the pump waves
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1975–1980
N. P. Bezhan, D. V. Gitsu, M. B. Ivanov, I. P. Molodyan, V. V. Popushoĭ, A. V. Syrbu
Investigation of photosensitive properties of an injection laser by the effective gain method
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1785–1793
V. I. Bezrodnyi, E. A. Tikhonov
Polymer passive <i>Q</i> switch
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2486–2490
V. I. Bezrodnyi, E. A. Tikhonov, N. Ya. Nedbaev
Generation of controlled-duration ultrashort pulses in a passively mode-locked YAG:Nd<sup>3+</sup> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1214–1219
A. S. Biriukov, V. A. Shcheglov
Kinetics of processes occurring in an oxygen-iodine laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  510–515
A. Ya. Birman, P. B. Naumov, A. F. Savushkin, E. N. Tropkin
Analysis of the dynamic frequency characteristic of a ring laser based on the Floquet theory
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1638–1644
A. A. Blistanov, A. A. Danilov, D. A. Rodionov, N. G. Sorokin, Yu. G. Turkov, S. I. Chizhikov
Modulation and conversion of light in lithium niobate crystals with a regular domain structure
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2536–2538
I. V. Blonskii, see M. S. Brodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  210–213
A. É. Bochkarev, L. M. Dolginov, A. E. Drakin, L. V. Druzhinina, P. G. Eliseev, B. N. Sverdlov, V. A. Skripkin
Injection InGaSbAs laser emitting at 2.4<i>μ</i> (300K)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
A. P. Bogatov, P. G. Eliseev, O. A. Kobildzhanov, V. R. Madgazin, O. G. Okhotnikov, G. T. Pak, A. V. Khaĭdarov
Fluctuations of the intensity of radiation from a single-frequency injection laser with an external dispersive resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
A. P. Bogatov, P. G. Eliseev, O. G. Okhotnikov, M. P. Rakhval'skiĭ, K. A. Khaĭretdinov
Optical traveling-wave amplifier based on an injection laser diode
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1859–1867
O. V. Bogdankevich, M. M. Zverev, T. Yu. Ivanova, N. N. Kostin, E. M. Krasavina, I. V. Kryukova
Electron-beam and optical strength of semiconductors subjected to pulsed excitation by a high-intensity electron beam
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2132–2135
O. V. Bogdankevich, see V. G. Arsen'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2373–2377
P. A. Bokhan
Mechanism limiting the pulse repetition frequency of a barium vapor laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1595–1602
P. A. Bokhan
Relaxation processes and influence of metastable states of metal atoms and ions on the lasing mechanism and energy characteristics of lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1837–1847
V. Ch. Bokun, E. B. Gordon, L. N. Krasnoperov, S. A. Sotnichenko, A. I. Chichinin
Photodissociation laser utilizing the fine-structure <sup>2</sup><i><font size=+1>P</font></i><sub><i>1/2</i></sub>→<i><sup>2</sup><font size=+1>P</font><sub>3/2</sub></i> electronic transition in the chlorine atom
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1319–1320
L. T. Bolotskikh, A. V. Butenko, V. G. Popkov, A. K. Popov, V. M. Shalaev
Reversal of CO<sub>2</sub> laser radiation wavefront in a system of three interacting beams
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1058–1061
L. T. Bolotskikh, V. G. Popkov, A. K. Popov, V. M. Shalaev
Degenerate multiphoton parametric scattering of infrared radiation by vibrational–rotational molecular transitions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  942–949
O. G. Bol'shukhin, I. B. Orlova, V. E. Sherstobitov
Influence of spatial limitation of light beams in an unstable resonator containing a randomly inhomogeneous medium on the coherence function of a laser radiation field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  15–24
O. G. Bol'shukhin, I. B. Orlova, V. E. Sherstobitov
Validity of the geometric approximation in determination of the field coherence function in an unstable resonator with a randomly inhomogeneous medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  159–162
B. V. Bondarev, see A. M. Badalyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1917–1919
E. G. Bordachev, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
V. I. Borisov, V. I. Lebedev
Commercial helium-neon lasers as sources of stable subnanosecond pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1736–1738
V. M. Borisov, see R. V. Arutyunyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2403–2407
A. A. Borodkin, V. I. Borodulin, N. A. Vagner, I. V. Voskoboĭnikova, I. S. Goldobin, S. N. Grekova, V. N. Morozov, O. A. Pashko, V. N. Penkin, A. S. Semenov, A. V. Smirnov, V. I. Shveĭkin
Injection heterolasers and integrated laser-photodetector pairs, prepared by microcleaving
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
V. I. Borodulin, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
F. N. Borovik, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
A. A. Borsch, M. S. Brodin, V. P. Lukomskiĭ, V. N. Semioshko
Nonlinear refraction anisotropy of CdS crystals near the fundamental absorption edge
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2249–2254
N. N. Botygina (Savina), V. P. Lukin, A. G. Frizen
Mode correction for turbulent distortions of optical waves
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1652–1656
N. V. Brazovskaya, see V. E. Brazovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1401–1408
V. E. Brazovskiĭ, N. V. Brazovskaya
Pulse shortening in a nonlinear amplifier
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1401–1408
M. V. Brenner, see V. V. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  677–684
Ch. M. Briskina, see V. M. Markushev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  427–430
A. B. Britan, V. A. Levin, A. M. Starik, A. N. Khmelevskiĭ
Selection of a calculation model for nozzle flow in high-temperature combustionproduct gasdynamic lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  86–94
M. S. Brodin, see A. A. Borsch
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2249–2254
M. S. Brodin, I. V. Blonskii, A. A. Dobrovol'skiĭ, V. N. Karataev, A. A. Kipen', N. I. Yanushevskiĭ
Lasing in laminar PbI<sub><b>2</b></sub> single crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  210–213
M. E. Brodov, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
A. V. Bruskov, M. I. Ivashchenko, V. P. Panov
Scattering of monochromatic radiation by a moving polydisperse water aerosol evaporating on exposure to radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2025–2030
Z. È. Buachidze, I. S. Goldobin, V. N. Morozov, V. A. Pletnev, A. S. Semenov, P. V. Shapkin
Waveguide Bragg light modulators made of CdS<i><sub>x</sub></i>Se<sub><i><font size=-1>1</font>–x</i></sub> crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  698–703
E. L. Bubis, see V. I. Bespalov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2044–2050
V. A. Buchenkov, see V. A. Berenberg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2203–2207
V. A. Buchenkov, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
I. A. Bufetov, V. V. Zherdienko, V. B. Fedorov, V. K. Fomin
Diagnostics of an optical discharge plasma sustained in atmospheric air by neodymium laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1875–1884
S. N. Bugrimov, A. S. Kamrukov, G. N. Kashnikov, N. P. Kozlov, P. A. Ovchinnikov, A. G. Opekan, Yu. S. Protasov, T. S. Shchepanyuk
High-brightness pulse-periodic ultraviolet radiation source utilizing a linearly stabilized surface discharge
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
S. N. Bugrimov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
S. N. Bugrimov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
S. N. Bugrimov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
M. F. Bukhenskiĭ, V. D. Novikov
Conferences and school on quantum electronics in 1987
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2592
M. F. Bukhenskiĭ, V. D. Novikov
1986
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  236–238
M. F. Bukhenskiĭ, A. V. Kanaev, N. I. Lipatov
Out-of-town plenary meeting of the Scientific Council of the Academy of Sciences of the USSR on Coherent and Nonlinear Optics, Tbilisi, May 27–29,1985
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1076–1085
M. F. Bukhenskiĭ, A. S. Semenov
Second International Conference on Trends in Quantum Electronics, Bucharest, September 2–6,1985
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1939–1950
G. V. Bukin, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
V. M. Buldakov, see V. A. Banakh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1220–1226
A. F. Bunkin, A. S. Galumyan, D. V. Mal'tsev, K. O. Surskiĭ
Remote detection of hydrocarbons in water by four-photon polarization Raman spectroscopy
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1317–1318
F. V. Bunkin, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
F. V. Bunkin, V. I. Derzhiev, E. L. Latush, I. I. Murav'ev, M. F. Sèm, G. D. Chebotarev, S. I. Yakovlenko, A. M. Yancharina
Inversion and stimulated emission as a result of a transition in Ne<font size=-2>I</font> at λ = 585.3 nm excited by discharges with a hard component
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
F. V. Bunkin, V. P. Bykov
Characteristics of superradiance generated in lasers with a filamentary plasma active medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  869–872
F. V. Bunkin, N. P. Datskevich, V. I. Derzhiev, N. V. Karlov, G. P. Kuz'min, G. A. Mesyats, V. S. Skakun, V. F. Tarasenko, S. I. Yakovlenko
High-power laser of 270-liter active volume utilizing infrared transitions in xenon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
F. V. Bunkin, N. A. Kirichenko, Yu. Yu. Morozov
Laser heating and combustion of materials by obliquely incident radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  993–998
F. V. Bunkin, N. A. Kirichenko, B. S. Luk'yanchuk, E. A. Morozova, Yu. Yu. Morozov, A. V. Simakin
Characteristics of ignition of metals in air under the action of cw laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1227–1234
F. V. Bunkin, K. I. Grandberg, B. S. Luk'yanchuk, È. G. Perevalova, G. A. Shafeev
Laser deposition of a metal from triphenyiphosphine complexes of univaient gold
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1321–1322
F. V. Bunkin, V. I. Derzhiev, V. A. Yurovskiĭ, S. I. Yakovlenko
Modeling of the active medium of an argon hydride exciplex laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1828–1836
K. S. Buritskiĭ, V. A. Chernykh
Properties of LiNbO<sub>3</sub>:Ti waveguides with suppressed outdiffusion of Li<sub>2</sub>O
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2151–2154
A. A. Burov, E. M. Krasavina, I. V. Kryukova, G. V. Rodichenko
Investigation of the degradation of sealed electron-beam-pumped semiconductor lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2529–2531
B. A. Bushuk, A. A. Murav'ev, A. N. Rubinov
Kinetics of superfluorescence of dyes in polar solvents
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  208–209
A. V. Butenin, B. Ya. Kogan
Mechanism of laser damage to polymer materials
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2149–2151
A. V. Butenko, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1058–1061
L. N. Butvin, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
V. S. Butylkin, R. Sh. Enikeev, P. S. Fisher, V. V. Khabarov
Efficient generation of the first Stokes component of stimulated Raman scattering in a selective optical delay line
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1053–1055
V. S. Butylkin, M. F. Shalyaev
Frequency up-conversion in gas-filled multipass cells with reflection losses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1685–1688
V. N. Bykov, A. A. Mitin
Compensation of thermooptic perturbations in a conductivity cooled waveguide active element
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  196–197
V. P. Bykov, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  869–872
Yu. A. Bykovskiĭ, V. N. Lisyutenko, M. M. Potapov, A. A. Chistyakov
Characteristics of the interaction between resonance ultraviolet laser radiation and nitroaromatic crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1022–1024
Yu. A. Bykovskiĭ, K. B. Dedushenko, M. V. Zverkov, E. B. Ivanova, I. G. Likhachev, A. N. Mamaev, V. L. Smirnov
Transmission of an optical signal with a frequency-switched carrier
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
Yu. A. Bykovskiĭ, A. M. Zarubin, A. I. Larkin
Partially coherent holography: Its properties and applications
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1770–1784
E. V. Chaĭkovskiĭ, see D. M. Gakamskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2271–2277
Yu. K. Chamorovsky, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
Yu. K. Chamorovsky, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  956–961
A. V. Chankin, see I. S. Grigoriev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1541–1542
N. I. Chapliev, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
N. I. Chapliev, see N. A. Babaeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
P. L. Chapovskii, A.M. Shalagin
Role of cell walls in experiments on light-induced drift
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2497–2506
P. L. Chapovskii, see A. E. Bakarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  30–36
A. V. Charukhchev, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
A. V. Charukhchev, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
V. P. Chebotaev, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
G. D. Chebotarev, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
N. F. Chebotarev
Determination of the degree of initiation of HF chemical lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  186–188
N. V. Cheburkin, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
N. V. Cheburkin, see A. V. Berdyshev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  172–175
N. V. Cheburkin, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
N. V. Cheburkin, see M. G. Galushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  255–259
N. V. Cheburkin, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
N. V. Cheburkin, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
O. V. Chekhlov, see P. A. Apanasevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
S. K. Chekin, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
S. K. Chekin, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
V. F. Chel'tsov
Nonlinear and stimulated effects in resonance fluorescence of one and two atoms
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1010–1016
A. S. Cherkasov, see M. B. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1409–1414
M. P. Chernomorets, see I. S. Gorban'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  213–215
A. L. Chernyakov, see O. P. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2287–2294
V. A. Chernykh, see K. S. Buritskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2151–2154
A. I. Chichinin, see V. Ch. Bokun
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1319–1320
A. V. Chikolini, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  11–14
A. S. Chirkin, see A. V. Belinsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1045–1048
A. S. Chirkin, see A. V. Belinsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1050–1053
A. S. Chirkin, see A. V. Belinsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  906–913
V. N. Chirkov, see I. M. Belousova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  260–264
A. A. Chistyakov, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1022–1024
S. I. Chizhikov, see A. A. Blistanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2536–2538
D. B. Chopornyak, see N. E. Kask
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1180–1184
A. V. Chugunov, see M. S. Dzhidzhoev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  740–750
A. Yu. Chugunov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
A. Yu. Chugunov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
A. Yu. Chugunov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
A. Yu. Chugunov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
V. A. Chuĭko, see V. P. Veiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1693–1696
B. N. Chumakov, see V. P. Trusov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1914–1917
V. V. Churakov, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  809–820
V. V. Churakov, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
A. D. Chursin, see V. V. Zubov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2431–2436
R. Danelyus, A. Piskarskas, V. A. Sirutkaitis, V. Smilgeviĉius, A. Umbrasas, I. Yuodishyus
Widely tunable nonresonator parametric oscillator generating picosecond light pulses as a result of quasicontinuous pumping
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2165–2166
R. Danelyus, see A. Varanavicius
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2391–2395
Yu. K. Danileiko, A. M. Prokhorov, A. I. Pchelintsev, A. V. Sidorin
Heat hardening of steel by pulse-periodic laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2437–2441
Yu. K. Danileiko, see N. A. Gippius
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2549–2551
M. V. Danileĭko, A. L. Kravchuk, V. N. Nechiporenko, A. M. Tselinko, L. P. Yatsenko
Dynamic chaos in a gas ring laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2147–2149
M. V. Danileĭko, A. L. Kravchuk, A. M. Tselinko, L. P. Yatsenko
Asymmetry of nonlinear resonances and frequency shifts in stabilized He–Ne/<sup>127</sup>I<sub>2</sub> lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  516–522
M. V. Danileĭko, A. M. Fal', V. P. Fedin, L. P. Yatsenko
Frequency-modulation resonances in He–Ne/CH<sub>4</sub> lasers and their use for frequency stabilization
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  523–530
M. V. Danileĭko, A. M. Fal', L. P. Yatsenko
Reproducibility of the frequency of ring He-Ne/CH<sub>4</sub> lasers stabilized using frequency-modulation resonances
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  821–822
A. A. Danilov, see A. A. Blistanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2536–2538
V. A. Danilov, see A. V. Goncharsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  660–662
V. A. Danilychev, V. A. Dolgikh, O. M. Kerimov, A. Yu. Samarin, G. Yu. Tamanyan
Kinetics of formation and quenching of Xe<sub>2</sub>F* molecules pumped with excimer radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2117–2119
V. A. Danilychev, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
V. A. Danilychev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
V. A. Danilychev, see I. S. Gorban'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  213–215
V. A. Danilychev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
V. A. Danilychev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
V. A. Danilychev, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
V. A. Danilychev, see V. M. Baginskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  751–758
V. A. Danilychev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1161–1168
V. A. Danilychev, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
V. A. Danilychev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
V. A. Danilychev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1808–1814
S. A. Darznek, L. A. Tumanova
Nonaxial oscillation modes in inhomogeneously excited semiconductor lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1698–1700
N. P. Datskevich, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
N. P. Datskevich, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
V. V. Datsyuk, I. A. Izmailov, V. A. Kochelap
Maximum quantum efficiency of molecular lasers utilizing electron transitions and vibrational depopulation in the excited state
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2120–2123
V. A. Davydenko, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
M. A. Davydov, K. F. Shipilov, T. A. Shmaonov
Formation of highly compressed stimulated Brillouin scattering pulses in liquids
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2125–2127
K. B. Dedushenko, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
A. I. Demin, see A. N. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2342–2343
A. V. Dem'yanov, V. S. Egorov, I. V. Kochetov, A. P. Napartovich, A. A. Pastor, N. P. Penkin, P. Yu. Serdobintsev, N. N. Shubin
Investigation of the dynamics of the populations of electronic states of atoms and ions in a self-sustained discharge in an HCl–Xe–He mixture
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
N. N. Denisov, see V. Kh. Bagdasarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1738–1740
A. A. Deryugin, V. V. Likhanskii, A. P. Napartovich
Acoustic vibrations in a continuous-flow CO<sub>2</sub> laser with an unstable resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  950–955
A. A. Deryugin, V. V. Likhanskii, A. P. Napartovich
Stimulated scattering of light in unstable resonators
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1711–1713
V. I. Derzhiev, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
V. I. Derzhiev, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
V. I. Derzhiev, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
V. I. Derzhiev, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1828–1836
E. M. Dianov, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  11–14
E. M. Dianov, Z. S. Nikonova, V. N. Serkin
Influence of optical losses on the dynamics of nonlinear propagation of pulses in single-mode fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  331–337
E. M. Dianov, see A. B. Grudinin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  363–367
E. M. Dianov, A. N. Pilipetskiĭ, V. N. Serkin
Influence of the finite relaxation time of a hypersonic wave on the kinetics of formation of pulses as a result of stimulated Brillouin scattering in single-mode fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  397–404
E. M. Dianov, A. Ya. Karasik, È. A. Zakhidov
Spectral width of parametric amplification in fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  589–592
E. M. Dianov, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
E. M. Dianov, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1680–1682
E. M. Dianov, V. B. Neustruev, S. N. Khotyaĭntsev, L. K. Yarovoĭ
Differential Doppler flowmeters with single-mode fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1733–1736
E. M. Dianov, Z. S. Nikonova, V. N. Serkin
Influence of frequency modulation on the interaction of pulses in fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1740–1743
A. N. Didenko, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
V. D. Divin, V. K. Isakov
Investigation of a pulsed lead vapor laser operating at high excitation pulse repetition frequencies
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1657–1664
A. E. Dmitriev, O. M. Parshkov
Characteristics of formation of a signal pulse in the field of a short high-power pump pulse for a double resonance in a system with a common upper level
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  712–723
V. G. Dmitriev, P. G. Konvisar, V. Yu. Mikhaĭlov
Quasi-cw high-power lithium iodate Raman laser for the optical range
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1063–1065
A. A. Dobrovol'skiĭ, see M. S. Brodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  210–213
V. A. Dolgikh, see V. A. Danilychev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2117–2119
V. A. Dolgikh, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1161–1168
V. A. Dolgikh, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1808–1814
L. M. Dolginov, see A. É. Bochkarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
G. G. Dolgov-Savel'ev, see F. F. Baryshnikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2362–2364
V. I. Dolinina, see A. V. Berdyshev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  172–175
L. E. Dolotov, O. V. Zyuryukina, A. P. Solov'ev, B. G. Tsikin
Rayleigh scattering determination of the spatial energy distribution in a laser beam
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1704–1706
V. S. Dolzhikov, Yu. S. Dolzhikov, A. A. Makarov, V. G. Movshev, E. A. Ryabov
Two-photon resonance spectroscopy of vibrationai transitions in molecules under four-wave frequency mixing conditions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  887–899
Yu. S. Dolzhikov, see V. S. Dolzhikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  887–899
V. I. Donin, see A. A. Apolonskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  123–127
V. I. Donin, see A. A. Apolonskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1004–1009
V. I. Donin, Yu. I. Khapov
"Laser snow" in the active medium of an XeCl laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1583–1588
V. I. Donin, see A. M. Badalyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1917–1919
A. V. Dotsenko, L. S. Kornienko, N. V. Kravtsov, E. G. Lariontsev, O. E. Nanii, A. N. Shelaev
Use of a feedback loop for the stabilization of a beat regime in a solid-state ring laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  95–102
G. E. Dovgalenko, see N. V. Kukhtarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  175–177
A. E. Drakin, see A. É. Bochkarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
S. A. Drobakha, see G. A. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2364–2366
S. V. Drobyazko, see A. A. Vedenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1473–1477
G. F. Drokov, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  989–992
O. V. Drozdova, see I. M. Beterov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
O. V. Drozdova, see I. M. Beterov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1524–1525
V. V. Druzhinin, see K. V. Aleksandrovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1336–1341
L. V. Druzhinina, see A. É. Bochkarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
M. A. Dubinskiĭ, A. N. Kolerov, M. V. Mityagin, N. I. Silkin, A. P. Shkadarevich
Quasicontinuous operation of a KZnF<sub>3</sub>:Cr<sup>3+</sup> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2543–2545
Yu. N. Dubnishchev, see P. Ya. Belousov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2442–2446
V. P. Dubov, see V. M. Baev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1708–1710
P. E. Dubovskiĭ, M. Novak, G. Urbankova
Influence of discharge current oscillations on the output power of a waveguide CO laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2474–2478
A. Yu. Dudin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
A. Yu. Dudin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
A. Yu. Dudin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
A. Yu. Dudin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
Ya. G. Dunchich, B. M. Urin
Saturated gain due to vibrational–rotational transitions of the CO molecule
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  310–319
V. P. Duraev, see D. Akhmedov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  170–171
V. M. Durasov, E. V. Ivakin, A. S. Rubanov
Self-diffraction and reflection of radiation in degenerate four-wave interaction in organic liquids at the 10.6μ wavelength
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1287–1289
A. I. Dutov, see I. M. Belousova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  260–264
G. L. Dyankov, see A. B. Grudinin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2310–2314
A. I. Dyatlov, see A. A. Betin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1975–1980
S. F. Dyubko, see A. S. Shevyrev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  868–869
M. I. Dzhibladze, S. K. Isaev, Z. G. Melikishvili, Z. G. Ésiashvili
Spectral characteristics of a glass fiber neodymium laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1270–1271
M. S. Dzhidzhoev, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
M. S. Dzhidzhoev, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
M. S. Dzhidzhoev, I. A. Kudinov, V. T. Platonenko, V. K. Popov
Use of an intracavity spatial filter for reducing the divergence of excimer laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  224–225
M. S. Dzhidzhoev, see E. M. Vernigor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  662–665
M. S. Dzhidzhoev, S. V. Ivanov, V. Ya. Panchenko, A. V. Chugunov
Absorption of high-power infrared radiation in ozone
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  740–750
G. P. Dzhotyan, K. B. Petrosyan, K. M. Pokhsraryan
Noncollinear stimulated Raman scattering by polaritons in an LiIO<sub>3</sub> crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1566–1571
V. F. Efimkov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1201–1206
O. M. Efimov, see L. B. Glebov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1897–1901
A. S. Egiazarov, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
A. S. Egiazarov, see G. I. Abdushelishvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  443–445
G. N. Egorov, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
K. D. Egorov, V. A. Nekhaenko, S. M. Pershin, S. A. Plashanov, A. A. Podshivalov, V. V. Shuvalov
Synchronously excited picosecond dye laser with an additional ultrathin resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1169–1174
V. N. Egorov, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
V. S. Egorov, V. D. Laptev, N. M. Reutova, I. V. Sokolov
Asymmetry of superradiance under delayed excitation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  729–733
V. S. Egorov, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
V. F. Elaev, S. M. Mirza, V. B. Sukhanov, V. O. Troitskii, A. N. Soldatov, A. G. Filonov
Influence of background radiation from a copper vapor laser with an unstable resonator on lasing of dyes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  914–917
P. G. Eliseev, see A. É. Bochkarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
P. G. Eliseev, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
P. G. Eliseev, Pham Van Hoi
Study of perforation of a thin-film recording medium by sharply focused GaAlAs/GaAs laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1261–1264
P. G. Eliseev, B. N. Sverdlov, I. S. Tsimberova
Light-emission and degradation characteristics of InGaAsP/lnP heterostructures
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1376–1380
P. G. Eliseev, B. N. Sverdlov, I. Ismailov, N. Shokhudzhaev
Influence of anisotropic deformation on the radiative characteristics of GaInAsP/InP injection lasers. I. Lasing threshold, polarization, and wattampere characteristic
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1603–1609
P. G. Eliseev, B. N. Sverdlov, I. Ismailov, N. Shokhudzhaev
Influence of anlsotropic deformation on radiative characteristics of GaInAsP/InP injection lasers. II. Spectral characteristics and discussion
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1610–1616
P. G. Eliseev
Causes and distribution of failure of semiconductor lasers (review)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1749–1769
P. G. Eliseev, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1859–1867
N. N. Elkin, V. V. Likhanskii, A. P. Napartovich
Influence of diffraction of radiation on the amplification in a transversely flowing active medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2109–2114
R. Sh. Enikeev, see V. S. Butylkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1053–1055
V. M. Ermachenko, see D. S. Bakaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
G. A. Ermakov, see V. M. Garmash
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  855–857
É. K. Érme, see R. A. Kink
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
E. A. Erofeev, see I. A. Begishev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1959–1960
A. I. Erokhin, V. I. Kovalev, F. S. Faĭzullov
Determination of the parameters of a nonlinear response of liquids in an acoustic resonance region by the method of nondegenerate four-wave interaction
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1328–1335
G. M. Esayan, O. V. Kalaĭdzidis, L. B. Rubin
Picosecond spectroscopy of intermolecular proton phototransfer
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1442–1450
Z. G. Ésiashvili, see M. I. Dzhibladze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1270–1271
D. A. Esikov, see G. V. Venkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  378–386
A. V. Evseev
Multiphoton dissociation of CF<sub>3</sub>Br molecules by multifrequency infrared laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1688–1691
V. L. Evstigneev, see V. A. Berenberg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2203–2207
V. L. Evstigneev, see R. N. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1048–1050
N. N. Evtikhiev, D. I. Mirovitskiĭ, N. V. Rostovtseva, O. B. Serov
Multilayer holographic functional element in an analog-digital converter
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1794–1800
A. M. Fal', see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  523–530
A. M. Fal', see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  821–822
A. Z. Fazliyev, see A. P. Godlevskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  863–865
F. S. Faĭzullov, see A. I. Erokhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1328–1335
F. S. Faĭzullov, see V. I. Kovalev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1589–1594
V. P. Fedin, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  523–530
G. M. Fedorov, see N. E. Kask
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1180–1184
M. V. Fedorov, see D. F. Zaretsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  685–692
S. V. Fedorov, see V. E. Semenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  617–622
V. B. Fedorov, see I. A. Bufetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1875–1884
D. S. Feklistov, see P. L. Kukk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1518–1521
Feng Qi-yuan, see X.-yu. Yang
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  281–285
L. D. Fesenko, see A. S. Shevyrev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  868–869
A. A. Filimonov, see V. M. Garmash
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  855–857
A. G. Filonov, see V. F. Elaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  914–917
K. N. Firsov, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1960–1962
K. N. Firsov, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2538–2541
V. A. Firsov, see I. S. Grigoriev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1541–1542
P. S. Fisher, see V. S. Butylkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1053–1055
V. S. Fokin, see A. V. Ostrovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1175–1179
A. A. Fomichev, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2491–2496
V. K. Fomin, see I. A. Bufetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1875–1884
A. G. Frizen, see N. N. Botygina (Savina)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1652–1656
M. P. Frolov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1065–1068
D. M. Gakamskiĭ, N. A. Nemkovich, A. N. Rubinov, V. I. Tomin, E. V. Chaĭkovskiĭ
Nanosecond laser spectrofluorimeter with automated data processing
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2271–2277
D. E. Gakhovich, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
A. S. Galumyan, see A. F. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1317–1318
M. G. Galushkin, see A. V. Berdyshev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  172–175
M. G. Galushkin, P. V. Zarubin, V. G. Lyakishev, V. I. Rodionov, A. M. Seregin, N. V. Cheburkin
Influence of inactive resonator zones on the emission spectrum of electron-beam-controlled CO<sub>2</sub> lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  255–259
M. G. Galushkin, see I. M. Bel'dyugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1381–1385
E. G. Gamaliĭ, see Yu. V. Afanas'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  53–60
N. M. Gamzatov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1999–2008
R. A. Ganeev, V. V. Gorbushin, I. A. Kulagin, T. B. Usmanov
Continuous tuning of coherent radiation in the 117.6–119.2 nm range
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  178–180
V. P. Garashchuk, V. I. Kirseĭ, V. A. Shinkarev
Influence of the polarization of CO<sub>2</sub> laser radiation on the geometric parameters of a molten region in welding of metals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2515–2518
V. M. Garmash, G. A. Ermakov, V. M. Lyubchenko, A. A. Filimonov
Investigation of the influence of unstable defects on generation of laser radiation in YAG:Nd<sup>3+</sup>
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  855–857
D. P. Garuchava, Z. I. Rostomashvili, N. L. Tsintsadze
Filamentation instability of relativistic-intensity electromagnetic waves in a plasma
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1926–1928
V. A. Gaĭsenok, V. V. Gruzinskiĭ, G. G. Krylov
Influence of rotational diffusion of molecules on the characteristics of stimulated emission of dye solutions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2333–2336
V. F. Gavrikov, A. K. Piskunov, V. A. Shcheglov
Use of conical mirrors in laser devices
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2135–2137
V. F. Gavrikov, N. A. Konoplev, I. V. Mel'nikov, V. A. Shcheglov
Chemical laser utilizing electronic transitions in IF molecules
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  544–550
É. Gaĭzhauskas, V. V. Krushas, N. Ya. Nedbaev, R. A. Petrenko, A. Piskarskas, V. Smilgeviĉius
Generation of picosecond pulses as a result of stimulated Brillouin scattering in liquids
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1297–1299
S. Georgescu, see V. I. Zhekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
A. G. Gerasimchuk, S. T. Kornilov, E. D. Protsenko
Tuning of the emission frequency of waveguide CO<sub>2</sub> lasers with radiofrequency excitation of the active medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1670–1674
V. B. Gerasimov, A. V. Golyanov, M. N. Goryacheva, V. E. Ogluzdin, V. K. Orlov, A. I. Khizhnyak
Influence of thermal self-interaction of optical beams on wavefront reversal in the free-running regime
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  338–344
V. B. Gerasimov, M. V. Zakharov, V. V. Lyubimov, N. A. Makarov, V. K. Orlov
Possibility of partial phase self-locking of retroreflector elements in a resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1278–1281
A. V. Gershoĭg, O. M. Grudin, M. N. Zargar'yants, M. A. Panchenko
Optical characteristics of devices with coupled waveguides utilizing semiconductor heterostructures
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2455–2459
N. A. Gippius, Yu. K. Danileiko, A. I. Pchelintsev
Influence of the heat of solid-phase transformations on the depth of laser hardening
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2549–2551
D. V. Gitsu, see N. P. Bezhan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1785–1793
G. G. Gladush, see A. A. Vedenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1473–1477
V. M. Glazenkov, see V. M. Akulintsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2102–2108
A. S. Glebov, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1521–1523
L. B. Glebov, N. V. Nikonorov, G. T. Petrovskiĭ
Selective properties of planar optically controlled waveguides made of photochromic glasses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  843–845
L. B. Glebov, O. M. Efimov, G. T. Petrovskiĭ
Absence of below-threshold ionization and the cumulation effect under conditions of repeated exposure of glasses to laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1897–1901
E. P. Glotov, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
E. P. Glotov, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
I. V. Glukhikh, see I. M. Belousova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  260–264
Yu. V. Glushchenko, V. E. Lavrentyuk
Preionization of a CO<sub>2</sub> laser gas mixture by α particles
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2031–2037
A. V. Gnatovskiĭ
Cross-correlation reduction in the divergence of light beams at the exits from multimode waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  414–416
K. S. Gochelashvili, A. M. Prokhorov, A. N. Starodumov, V. I. Shishov
Propagation of short laser pulses under kinetic cooling conditions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  48–52
A. P. Godlevskiĭ, E. P. Gordov, Ya. Ya. Ponurovskii, A. Z. Fazliyev, L. P. Sharin
Heterodyne lidar with a laser receiver
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  863–865
A. P. Godlevskiĭ, Yu. D. Kopytin, S. V. Lazarev
Investigation of fluctuations of the phase of infrared radiation in a turbulent atmosphere by the method of intracavity laser reception
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1302–1305
I. S. Goldobin, see Z. È. Buachidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  698–703
I. S. Goldobin, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
I. S. Goldobin, see M. G. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
E. V. Golikova, see D. Akhmedov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  170–171
P. P. Golokoz, Yu. L. Oboznenko, I. P. Pugach
Laser with an acoustooptic mirror in its resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  164–166
P. M. Golovinskiĭ, see V. M. Baginskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  751–758
V. V. Golovlev, see O. P. Varnavskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1526–1528
G. A. Golubenko, see I. A. Avrutskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1629–1632
V. S. Golubev, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
A. V. Golyanov, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  338–344
A. N. Golyshkov, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
I. A. Goncharenko
Calculations of the characteristics of a three-layer fiber waveguide with an anisotropic core and an elliptic inner cladding
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1030–1033
V. K. Goncharov, V. I. Karaban', V. A. Ostrometskiĭ
Screening of laser radiation by the damage products of different metals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1235–1240
A. V. Goncharsky, V. A. Danilov, V. V. Popov, I. N. Sisakyan, V. A. Soifer, V. V. Stepanov
Planar focusing components for the visible range
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  660–662
S. A. Gonchukov, S. V. Kireev, E. D. Protsenko
Frequency resonance in a three-mode laser with a noniineariy absorbing cell
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1259–1261
I. S. Gorban', V. A. Danilychev, N. G. Zubrilin, A. I. Milanich, M. P. Chernomorets, S. V. Yurchuk
New emission lines of an electric-discharge XeF laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  213–215
V. V. Gorbushin, see R. A. Ganeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  178–180
V. M. Gordienko, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
V. M. Gordienko, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
V. M. Gordienko, see A. M. Val'shin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1713–1716
E. B. Gordon, V. V. Gorokhov, V. I. Matyushenko, V. I. Karelin, A. I. Pavlovskiĭ, P. B. Repin, V. D. Sizov
High-efficiency electric-discharge chemical H<sub>2</sub>-F<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
E. B. Gordon, see V. Ch. Bokun
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1319–1320
E. P. Gordov, see A. P. Godlevskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  863–865
A. A. Gorokhov, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
V. V. Gorokhov, see E. B. Gordon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
V. V. Gorokhov, see B. N. Korvatovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1815–1819
N. M. Gorshunov, see V. M. Akulintsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2102–2108
M. N. Goryacheva, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  338–344
D. A. Goryachkin, V. P. Kalinin, I. M. Kozlovskaya, I. A. Komin, N. A. Romanov, V. E. Sherstobitov
Suppression of an opposite wave in pumping a four-wave wavefront-reversing mirror by a CO<sub>2</sub> laser with an unstable resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  623–629
D. A. Goryachkin, V. P. Kalinin, I. M. Kozlovskaya, I. A. Komin, N. A. Romanov
Experimental investigation of a CO<sub>2</sub> amplifier with a mirror utilizing a degenerate four-wave interaction
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  900–905
A. S. Grabchikov, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
K. I. Grandberg, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1321–1322
A. Z. Grasyuk, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  693–697
A. Z. Grasyuk, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1555–1559
K. V. Gratsianov, A. F. Kornev, V. V. Lyubimov, A. A. Mak, V. G. Pankov, A. I. Stepanov
Investigation of an amplifier with a composite active element and a stimulated Brillouin scattering mirror
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2337–2339
S. N. Grekova, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
R. Grigonis, see A. Varanavicius
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2391–2395
V. N. Grigor'ev, G. N. Egorov, E. V. Zharikov, V. A. Mikhaĭlov, S. K. Pak, Yu. A. Pinskiĭ, E. I. Shklovskii, I. A. Shcherbakov
Prism-resonator GSGG:Cr:Nd laser with polarization coupling out of radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
I. S. Grigoriev, A. F. Semerok, V. A. Firsov, A. V. Chankin
Degenerate resonant parametric interaction in spatially separated optical fields
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1541–1542
G. G. Grigoryan, A. O. Melikyan
Phase modulation and parametric broadening of the spectrum of a pulse in a two-level resonant medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2507–2514
Yu. I. Grigoryan, V. O. Papanyan, V. F. Tarasenko
Electric-discharge He–N<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2015–2024
V. V. Grigor'yants, A. N. Zalogin, G. A. Ivanov, V. A. Isaev, S. M. Kozel, V. N. Listvin, Yu. K. Chamorovsky
Polarization effects in birefringent fiber waveguides with an elliptic borosilicate cladding
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
V. V. Grigor'yants, Yu. B. Il'in, V. N. Konstantinov, V. A. Prokof'ev
Parametric stability of self-modulation oscillations in a ring system formed by a laser and a fiber-optic delay line
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2408–2413
V. V. Grigor'yants, G. A. Ivanov, V. A. Isaev, Yu. K. Chamorovsky
Cutoff wavelength in real single-mode fiber-optic waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  956–961
O. M. Grudin, see A. V. Gershoĭg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2455–2459
A. B. Grudinin, G. L. Dyankov, V. B. Neustruev
Spectral polarization method for the determination of birefringence and polarization dispersion in strongly birefringent single-mode waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2310–2314
A. B. Grudinin, A. N. Gur'yanov, E. M. Dianov, S. V. Ignat'ev, S. I. Miroshnichenko
Experimental investigation of cross talk in two-channel fiber waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  363–367
V. V. Gruzinskiĭ, see V. A. Gaĭsenok
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2333–2336
A. A. Gulamov, see I. A. Begishev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1959–1960
V. A. Gurashvili, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
D. M. Gureev
Influence of the time profile of a laser pulse on the thickness of a laser–hardened layer
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1716–1718
A. N. Gur'yanov, see A. B. Grudinin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  363–367
G. G. Gurzadyan, see D. N. Nikogosyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2519–2520
V. È. Gusev, see S. M. Avanesyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1241–1249
S. Yu. Gus'kov, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
M. A. Gutin, A. P. Kolchenko
Method for frequency-selective coupling of radiation out of the resonator for selection of lines of a <i>Q</i>-switched CO laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  202–204
M. A. Gutin
Dependence of the spectrum and power of a sealed CO laser on the rate of <i>Q</i> switching
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  425–427
Ph. N. Ha, see D. V. Hoang
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  531–537
Ph. N. Ha, see D. V. Hoang
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  538–543
M. Hajek, P. Hřibek
Wavefront reversal in focused diffraction-limited pump beams under stimulated Raman scattering conditions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2226–2227
Dinh Van Hoang
Mode competition in gas lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2221–2225
Dinh Van Hoang, Phan Ngoc Ha
Characteristics of the mode intensity and optical bistability in multimode lasers with a saturable absorber. I. Single-mode operator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  531–537
Dinh Van Hoang, Phan Ngoc Ha
Characteristics of mode intensity and bistability in multimode lasers with saturable absorber. II. Multimode operation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  538–543
M. Hofmann, V. N. Morozov, V. A. Pletnev, M. Pukhta
Investigation of the field distribution in diffused strip LiNbO<sub>3</sub> waveguides at the 1.3μ wavelength
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1055–1058
Ph. V. Hoi, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1261–1264
P. Hřibek, see M. Hajek
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2226–2227
V. S. Idiatulin
Dynamic holography of ultrashort light pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1820–1827
S. V. Ignat'ev, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  11–14
S. V. Ignat'ev, see A. B. Grudinin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  363–367
V. I. Igoshin, see G. Yu. Balandina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2315–2319
V. I. Igoshin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  787–796
A. Ya. Il'chenko, see L. I. Loboda
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  183–186
A. A. Il'ich, S. M. Kikkarin, D. V. Petrov, A. V. Tsarev, I. B. Yakovkin
Acoustooptic interaction in a GaAlAs waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  162–164
N. N. Il'ichev, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
D. V. Il'in, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
Yu. B. Il'in, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2408–2413
D. V. Inshakov, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  831–833
A. A. Ionin, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
S. I. Ionov, see V. N. Bagratashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2331–2333
A. A. Isaev, G. G. Petrash, I. V. Ponomarev
Relaxation of metastable atoms during the afterglow in a copper vapor laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2295–2301
A. A. Isaev, V. V. Kazakov, M. A. Lesnoĭ, S. V. Markova, G. G. Petrash
Decay of metastable states and its influence on the lasing characteristics of a copper vapor laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2302–2309
A. A. Isaev, G. Yu. Lemmerman, G. G. Petrash
Thermal conditions in a self-heated copper vapor laser and its stimulated emission characteristics
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1034–1037
S. K. Isaev, see M. I. Dzhibladze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1270–1271
V. A. Isaev, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
V. A. Isaev, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  956–961
I. M. Isakov, A. G. Leonov, V. I. Nevmerzhitskiĭ, I. V. Novobrantsev
Characteristics of the active medium of an XeCl ionization laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2340–2341
V. K. Isakov, see V. D. Divin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1657–1664
V. A. Isakov, see Yu. V. Afanas'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  53–60
V. N. Ishchenko, see I. B. Barkan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  849–851
V. N. Ishchenko, S. A. Kochubei, A. M. Razhev
High-power efficient vacuum ultraviolet F<sub>2</sub> laser excited by an electric discharge
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1072–1075
I. Ismailov, see D. Akhmedov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  170–171
I. Ismailov, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1603–1609
I. Ismailov, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1610–1616
E. D. Isyanova, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
E. V. Ivakin, see V. M. Durasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1287–1289
F. F. Ivanauskas, see V. Vasilyauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  833–836
A. V. Ivanov, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
G. A. Ivanov, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
G. A. Ivanov, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  956–961
I. G. Ivanov, see V. V. Vaĭner
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  128–136
M. B. Ivanov, see N. P. Bezhan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1785–1793
N. A. Ivanov, E. D. Isyanova, F. V. Karpushko, B. D. Lobanov, N. T. Maksimova, A. M. Provorov, N. A. Saskevich, G. V. Sinitsyn, V. M. Khulugurov, A. G. Shneĭder, A. S. Yasukevich
Flashlamp-pumped LiF crystal laser with stable <i>F</i><sub>2</sub><sup>+</sup> color centers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
N. A. Ivanov, V. D. Lokhnygin, A. A. Fomichev, V. M. Khulugurov
Features of lasing in active media utilizing NaF:Me<sup>2+</sup> crystals containing <i>F</i><sub>2</sub><sup>+</sup>-like centers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2491–2496
N. A. Ivanov, D. V. Inshakov, I. A. Parfianovich, V. M. Khulugurov
Investigation of the mechanism of inactive losses in LiF (<i>F<sub>2</sub><sup><b>–</b></sup></i>) crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  831–833
O. P. Ivanov, A. L. Chernyakov
Various regimes of externally maintained propagation of an exothermal reaction front in a condensed medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2287–2294
S. V. Ivanov, see M. S. Dzhidzhoev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  740–750
V. B. Ivanov, A. A. Mak, S. B. Papernyĭ, V. A. Serebryakov
Formation of picosecond pulses by stimulated Raman backscattering
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  857–861
V. V. Ivanov, Yu. V. Senatsky, G. V. Sklizkov
Influence of nonradiative relaxation of the levels of an active transition of Nd$^{3+}$ ions in glass on the amplification of high-power nanosecond pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  647–650
E. B. Ivanova, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
T. Yu. Ivanova, see O. V. Bogdankevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2132–2135
M. I. Ivashchenko, see A. V. Bruskov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2025–2030
V. M. Izgorodin, S. B. Kormer, G. P. Nikolaev, A. V. Pinegin
Use of holographic interferometry in monitoring the quality of cryogenic laser fusion targets
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  61–65
I. A. Izmailov, see V. V. Datsyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2120–2123
A. Ch. Izmaĭlov, see V. S. Afanas'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1478–1483
I. M. Izrailev, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
A. F. Izyumov, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
S. V. Izyumov, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
Z. A. Jankiewicz, see V. I. Kravchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  823–825
A. A. Kachanov, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1723–1725
A. V. Kachinskiĭ, see P. A. Apanasevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
S. A. Kaĭdalov, see L. I. Andreeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
Yu. L. Kalachev, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  643–645
O. V. Kalaĭdzidis, see G. M. Esayan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1442–1450
S. V. Kalinin, see V. M. Batenin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2228–2235
S. V. Kalinin, see V. M. Batenin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2236–2242
V. P. Kalinin, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  623–629
V. P. Kalinin, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  900–905
Yu. M. Kalinin, see L. I. Andreeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
A. A. Kalinina, V. V. Lyubimov, L. V. Nosova
Single-mode laser with an unstable ring resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  861–863
S. P. Kalitin, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
S. P. Kalitin, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
S. P. Kalitin, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
S. P. Kalitin, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
I. V. Kalmykov, N. L. Klepikova, N. P. Lamtyugina, V. G. Lomanov, A. M. Prokhorov, N. D. Simachev
Automation of investigations of fiber-optic components
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  180–183
Sh. R. Kamalov, see I. A. Begishev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1959–1960
A. S. Kamrukov, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
A. S. Kamrukov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
A. S. Kamrukov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
A. S. Kamrukov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
A. V. Kanaev, see M. F. Bukhenskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1076–1085
V. P. Kandidov, see S. M. Babichenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2183–2190
V. I. Karaban', see V. K. Goncharov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1235–1240
M. E. Karasev, see L. I. Andreeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
A. Ya. Karasik, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  589–592
V. N. Karataev, see M. S. Brodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  210–213
V. I. Karelin, see E. B. Gordon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
N. V. Karlov, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
N. V. Karlov, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
N. V. Karlov, N. N. Kononov, G. P. Kuz'min, N. G. Orlova, G. R. Toker
Holographic interferometry of shock waves initiated by a gigawatt CO<sub>2</sub> laser pulse in a transparent target
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1294–1297
V. V. Karpetskiĭ, see V. S. Aleĭnikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  357–362
G. N. Karpov, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
V. Ya. Karpov, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
S. N. Karpukhin
Feasibility of radiation wavefront correction in the case of pulsed operation of a laser with a plane–plane resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2130–2132
S. N. Karpukhin, A. I. Stepanov
Generation of radiation in a resonator under conditions of stimulated Raman scattering in Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, NaNO<sub>3</sub>, and CaCO<sub>3</sub> crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1572–1577
F. V. Karpushko, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
G. N. Kashnikov, see V. S. Zuev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
G. N. Kashnikov, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
G. N. Kashnikov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
G. N. Kashnikov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
G. N. Kashnikov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
N. E. Kask, M. A. Kovalev, G. M. Fedorov, D. B. Chopornyak
Investigation of the initial stage of laser damage to glass by optical and microwave methods
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1180–1184
S. I. Kas'kova, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
V. A. Katulin, see G. Yu. Balandina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2315–2319
V. A. Katulin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  787–796
V. V. Kazakov, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2302–2309
M. A. Kazaryan, see K. I. Zemskov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2096–2101
O. M. Kerimov, see V. A. Danilychev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2117–2119
O. M. Kerimov, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
O. M. Kerimov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1161–1168
O. M. Kerimov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1808–1814
V. V. Khabarov, see V. S. Butylkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1053–1055
P. Kh. Khabibullaev, see S. S. Abdullaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1042–1044
A. V. Khaĭdarov, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
A. V. Khaĭdarov, see A. A. Aivazova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  204–205
P. A. Khandokhin, see A. S. Meller
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2278–2286
Ya. I. Khanin, see A. S. Meller
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2278–2286
Ya. I. Khanin, see O. A. Kocharovskaya
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  193–195
V. A. Khanov, see Yu. V. Troitskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1920–1922
A. P. Khapalyuk, see V. M. Serdyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  147–158
Yu. I. Khapov, see V. I. Donin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1583–1588
K. A. Khaĭretdinov, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1859–1867
V. Ya. Khasilev, see V. V. Vaĭner
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  128–136
A. I. Khizhnyak, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  338–344
A. N. Khmelevskiĭ, see A. B. Britan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  86–94
G. V. Khodova, see N. N. Rosanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  368–377
I. V. Kholin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
I. V. Kholin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
I. V. Kholin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
I. V. Kholin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
S. V. Khomenko, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2167–2175
S. V. Khomenko, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
N. M. Khomyakova, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
E. V. Khoroshilov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2344–2347
I. A. Khorunzhii, see V. K. Pustovalov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1461–1466
S. N. Khotyaĭntsev, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1733–1736
V. M. Khulugurov, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
V. M. Khulugurov, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2491–2496
V. M. Khulugurov, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  831–833
S. M. Kikkarin, see A. A. Il'ich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  162–164
A. V. Kil'k, see R. A. Kink
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
R. A. Kink, A. V. Kil'k, T. P. Lepasaar, A. É. Lykhumus, Yu. A. Maksimov, V. T. Mikhkel'soo, É. K. Érme
Laser source of vacuum ultraviolet radiation for high-resolution spectroscopy
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
A. A. Kipen', see M. S. Brodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  210–213
A. N. Kireev, see V. M. Baev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1708–1710
S. E. Kireev, see I. M. Bel'dyugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  825–827
S. E. Kireev, A. I. Odintsov, N. G. Turkin, V. P. Yakunin
Copper vapor laser with a wavefront-reversing mirror induced in the active medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  866–868
S. V. Kireev, see S. A. Gonchukov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1259–1261
N. A. Kirichenko, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  993–998
N. A. Kirichenko, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1227–1234
A. N. Kirkin, see O. P. Varnavskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1526–1528
V. I. Kirseĭ, see V. P. Garashchuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2515–2518
Yu. B. Kiryukhin, see R. V. Arutyunyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2403–2407
A. V. Kiselev, A. M. Prokhorov, E. A. Shcherbakov
Polarization aberrations of spherical geodesic waveguide lenses in LiNbO<sub>3</sub>:Ti
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  638–640
V. A. Kiselev
Main optics equations for waveguides with a curved surface
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2378–2385
A. D. Klementov, N. V. Morozov, S. I. Sagitov, P. B. Sergeev
Optical strength of the surfaces of optical materials and mirrors at wavelengths of 248 and 193 nm
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2141–2144
A. D. Klementov, I. S. Lakoba, E. A. Petrukhin, A. S. Podsosonnyĭ
Laser activity of some alkyl mercury bromides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2356–2358
A. D. Klementov, N. V. Morozov, P. B. Sergeev
Electron-beam-excited ArF laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1730–1733
N. L. Klepikova, see I. V. Kalmykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  180–183
A. V. Klimanov, see G. A. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2364–2366
E. V. Klimenkova, E. G. Lariontsev
Use of self-pumping waves for weakening the competition between opposite waves in a ring laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  430–433
I. I. Klimovskii, see V. M. Batenin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2228–2235
I. I. Klimovskii, see V. M. Batenin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2236–2242
I. I. Klimovskii, A. V. Morozov
Emission spectrum of a manganese vapor laser and its evolution in time
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  828–830
E. L. Klochan, see E. M. Belkina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1902–1908
T. V. Klykova, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2479–2485
O. A. Kobildzhanov, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
O. A. Kocharovskaya, Ya. I. Khanin, V. B. Tsaregradskiĭ
Feasibility of generating ultrashort pulses by laser mode locking using a stimulated Raman scattering filter
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  193–195
V. A. Kochelap, see V. V. Datsyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2120–2123
I. V. Kochetov, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
R. V. Kochikyan, V. M. Markushev, Yu. O. Yakovlev, V. R. Belan, V. F. Zolin, L. G. Koreneva
Determination of the frequency interval of phase-matched nonlinear conversion in powders of various molecular crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  416–419
S. A. Kochubei, see I. B. Barkan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  849–851
S. A. Kochubei, see V. N. Ishchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1072–1075
N. V. Kodin, see M. G. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
B. Ya. Kogan, see A. V. Butenin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2149–2151
Yu. L. Kokurin, N. E. Kuz'menko, V. M. Mizin, R. A. Petrenko, A. A. Statsenko, A. N. Sukhanovskiĭ, N. Ya. Nedbaev
Formation of a short giant radiation pulse in a YAG:Nd<sup>3+</sup> crystal laser with an unstable resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
A. P. Kolchenko, see M. A. Gutin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  202–204
A. N. Kolerov, see M. A. Dubinskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2543–2545
A. N. Kolerov
Concentration of the emission spectrum of broad-band solid-state lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1645–1651
S. S. Kolyago, see I. M. Beterov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
S. S. Kolyago, see I. M. Beterov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1524–1525
K. P. Komarov
Transient evolution and steady-state emission from passively mode-locked lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  166–169
K. P. Komarov, A. S. Kuch'yanov, V. D. Ugozhaev
Steady-state ultrashort pulses generated by passive mode locking of a solid-state laser with an active feedback
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  802–808
I. A. Komin, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  623–629
I. A. Komin, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  900–905
G. V. Komleva, see A. V. Veselov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  25–29
P. S. Kondratenko
Second harmonic generation due to action of light on a metal surface with a periodic profile
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2009–2014
N. V. Kondratyuk, see G. S. Kruglic
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1207–1213
N. N. Kononov, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
N. N. Kononov, see N. V. Karlov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1294–1297
N. A. Konoplev, see V. F. Gavrikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  544–550
V. I. Konov, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
V. I. Konov, see N. A. Babaeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
V. N. Konstantinov, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2408–2413
P. G. Konvisar, see V. G. Dmitriev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1063–1065
T. N. Kopylova, see L. I. Loboda
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  183–186
Yu. D. Kopytin, see A. P. Godlevskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1302–1305
L. G. Koreneva, see R. V. Kochikyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  416–419
S. B. Kormer, see V. M. Izgorodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  61–65
A. F. Kornev, see K. V. Gratsianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2337–2339
L. S. Kornienko, T. V. Klykova, N. V. Kravtsov, V. A. Sidorov, A. M. Susov, Yu. P. Yatsenko
Kinematic mode locking in a cw YAG:Nd ring laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2479–2485
L. S. Kornienko, N. V. Kravtsov, E. G. Lariontsev, M. R. Paleev, V. A. Sidorov
Frequency characteristics of a ring laser with a kinematic offset
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  221–223
L. S. Kornienko, see A. V. Dotsenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  95–102
L. S. Kornienko, N. V. Kravtsov, V. A. Sidorov, A. M. Susov, Yu. P. Yatsenko
Width of the forced mode-locking band of a cw solid-state laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  434–437
S. T. Kornilov, E. D. Protsenko, S. I. Tymper
Gain of a waveguide CO laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2526–2528
S. T. Kornilov, see A. G. Gerasimchuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1670–1674
N. B. Kornilova, see Yu. L. Bessonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1070–1072
V. V. Korobkin, L. Ya. Polonskiĭ, V. P. Poponin, L. N. Pyatnitskiĭ
Focusing of Gaussian and super-Gaussian laser beams by axicons to obtain continuous laser sparks
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  265–270
P. V. Korolenko, A. G. Novoselov, S. A. Stepina, V. F. Sharkov
Formation of narrow output beams in wide-aperture resonators with multipass mode selection
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2546–2549
I. Ya. Korolev, see Yu. M. Sorokin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2464–2473
B. N. Korvatovskiĭ, V. V. Gorokhov, S. L. Logunov, V. Z. Pashchenko
Enhancement of the time resolution of a picosecond absorption spectrometer by selection of the duration of laser radiation pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1815–1819
N. N. Kostin, see O. V. Bogdankevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2132–2135
G. K. Kostyuk, see V. P. Veiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1693–1696
V. N. Koterov, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
A. A. Kotkov, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
L. V. Koval'chuk, see S. I. Zavgorodneva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  924–931
K. V. Kovalenko, see V. I. Kovalev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1885–1890
S. A. Kovalenko, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  612–616
S. A. Kovalenko, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1723–1725
V. A. Kovalenko, see K. V. Aleksandrovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1336–1341
M. A. Kovalev, see N. E. Kask
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1180–1184
V. I. Kovalev, see A. I. Erokhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1328–1335
V. I. Kovalev, M. B. Suvorov, F. S. Faĭzullov
Energy characteristics of a round-trip CO<sub>2</sub> amplifier
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1589–1594
V. I. Kovalev, K. V. Kovalenko, M. B. Suvorov, A. K. Shmelev
Reflection efficiency in a wavefront reversal system using four-wave interaction with a passive optical polarization isolator at 10.6<i>μ</i>
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1885–1890
N. G. Koval'skii, see V. V. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  677–684
S. M. Kozel, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
A. V. Kozhevnikov, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
I. V. Kozhevnikov, see A. V. Vinogradov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2424–2430
F. N. Kozlov, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
N. P. Kozlov, see V. S. Zuev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
N. P. Kozlov, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
N. P. Kozlov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
N. P. Kozlov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
N. P. Kozlov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
I. M. Kozlovskaya, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  623–629
I. M. Kozlovskaya, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  900–905
V. P. Kozolupenko, see V. N. Anisimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1289–1292
E. M. Krasavina, see O. V. Bogdankevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2132–2135
E. M. Krasavina, see A. A. Burov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2529–2531
V. V. Krasnikov, M. S. Pshenichnikov, V. S. Solomatin
Parametric conversion under two-photon resonance conditions in the presence of limiting processes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1923–1925
L. N. Krasnoperov, see V. Ch. Bokun
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1319–1320
V. I. Kravchenko, Yu. N. Parkhomenko, V. A. Sokolov
Selectivity of dispersive resonators with arbitrarily located focusing and stopping components
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2038–2043
V. I. Kravchenko, M. L. Skórczakowski, I. P. Terenetskaya, J. V. Szydlak, Z. A. Jankiewicz
Spectral and energy characteristics of a dye laser with electronic switching of the <i>Q</i> factor of coupled lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  823–825
A. L. Kravchuk, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2147–2149
A. L. Kravchuk, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  516–522
N. V. Kravtsov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2479–2485
N. V. Kravtsov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  221–223
N. V. Kravtsov, see A. V. Dotsenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  95–102
N. V. Kravtsov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  434–437
N. V. Kravtsov, N. I. Naumkin
Characteristics of intracavity Raman scattering in compressed oxygen
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1300–1301
S. V. Krayushkin, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
S. V. Krayushkin, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
S. V. Krayushkin, see A. M. Val'shin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1713–1716
É. M. Krikunova, see Yu. M. Sorokin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2464–2473
D. P. Krindach, A. G. Yakovlev
Combined mode locking in a cw rhodamine 6G laser using triphenylmethane dyes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1284–1287
V. A. Krivoshchekov, N. F. Pilipetskiĭ, V. V. Shkunov
Dependence of the quality of wavefront reversal by stimulated scattering in a fiber waveguide on the coupling-in conditions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1264–1266
S. G. Krivoshlykov, N. I. Petrov, I. N. Sisakyan
Correlated coherent states and propagation of arbitrary Gaussian beams in longitudinally homogeneous quadratic media exhibiting absorption or amplification
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1424–1436
S. I. Kromin, V. V. Lyubimov, V. N. Shekhtman
Measurement of the scattered component of a light wave
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  962–966
G. S. Kruglic, G. A. Skripko, A. P. Shkadarevich, N. V. Kondratyuk, É. A. Zhdanov
Output characteristics of a coherently pumped laser utilizing an Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Ti<sup>3+</sup> crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1207–1213
A. É. Krumin', Yu. S. Kuz'minov, S. G. Odulov, N. M. Polozkov, Ya. A. Seglin'sh
Optical oscillator based on frequency-degenerate pumping of a cerium-activated barium strontium niobate crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1037–1039
V. V. Krushas, see É. Gaĭzhauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1297–1299
L. I. Krutova, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1521–1523
G. G. Krylov, see V. A. Gaĭsenok
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2333–2336
A. I. Krymova, V. A. Petukhov
Attainment of a wide wavelength-tuning range in the green and red parts of the spectrum using new laser dyes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  657–658
A. I. Krymova, see V. A. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  777–786
V. B. Kryuchenkov, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
P. G. Kryukov, see N. P. Vagin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1068–1069
I. V. Kryukova, see O. V. Bogdankevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2132–2135
I. V. Kryukova, see A. A. Burov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2529–2531
V. I. Kryzhanovskiĭ, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
B. V. Kryzhanovskii, A. O. Melikyan
Stark effect in pulsed stimulated Raman scattering
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  734–739
A. S. Kuch'yanov, see K. P. Komarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  802–808
I. A. Kudinov, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
I. A. Kudinov, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
I. A. Kudinov, see M. S. Dzhidzhoev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  224–225
M. A. Kudinova, see V. A. Babenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  575–581
E. M. Kudryavtsev, see A. N. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2342–2343
N. V. Kukhtarev, G. E. Dovgalenko
Self-diffraction electrogyration and electroellipticity in centrosymmetric crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  175–177
N. V. Kukhtarev, B. D. Pavlik, V. V. Sorokina, T. I. Semenets
Critical phenomena in self-diffraction gyration of laser beams in electrooptic crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  326–330
P. L. Kukk, D. S. Feklistov, R. P. Tamkivi
Excimer-laser-pumped picosecond laser source for time-resolved measurements
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1518–1521
I. A. Kulagin, see R. A. Ganeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  178–180
O. V. Kulagin, see V. I. Bespalov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2044–2050
S. N. Kulagina, see A. A. Betin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1975–1980
L. V. Kulakov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1065–1068
Yu. N. Kulchin, V. F. Obukh
Spatial filtering of radiation from a multimode waveguide in determination of hydroacoustic pressures
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  650–653
Yu. N. Kulchin, V. F. Obukh
Investigation of the influence of an aperture stop on the signal/noise ratio in a single-fiber interference-type sensor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1675–1679
L. A. Kulevskii, see L. I. Andreeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
O. L. Kungurova, F. Kh. Mugasheva, A. I. Sapozhnikov
Calculation of the gains for 00<sup>0</sup>1–10<sup>0</sup>0 transitions in the CO<sub>2</sub> molecule and 10<sup>0</sup>0–01<sup>1</sup>0 transitions in the CS<sub>2</sub> molecule under conditions of selective pumping mediated by N<sub>2</sub> molecules
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  759–765
N. L. Kupriyanov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  787–796
M. S. Kurdoglyan, A. N. Oraevsky
Stimulated light scattering in a chemically active medium with a chain reaction mechanism
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2051–2056
M. S. Kurdoglyan, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  665–667
A. S. Kurkov, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  11–14
A. S. Kurkov, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1680–1682
V. D. Kurnosov, see Yu. L. Bessonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1070–1072
Yu. V. Kurnyavko, see M. G. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
V. Yu. Kurochkin, see D. S. Bakaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
V. I. Kurochkin
Theory of a continuous optical discharge in a converging beam
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2460–2463
V. N. Kurzenkov, see I. M. Belousova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  260–264
N. E. Kuz'menko, see Yu. L. Kokurin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
V. A. Kuz'menko
Passive <i>Q</i> switch with an activated absorber
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2523–2526
V. A. Kuz'menko
Control of the delay between radiation pulses emitted by a two-frequency CO<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2545–2546
V. A. Kuz'menko, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
V. A. Kuz'menko, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  989–992
G. P. Kuz'min, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
G. P. Kuz'min, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
G. P. Kuz'min, see N. V. Karlov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1294–1297
Yu. S. Kuz'minov, see A. É. Krumin'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1037–1039
Yu. S. Kuz'minov, see O. M. Vokhnik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1633–1637
A. A. Kuznetsov, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  932–936
A. A. Kuznetsov, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1342–1351
D. Yu. Kuznetsov
Interaction between a spatially modulated wave with a complex structure and a plane wave in a medium with nonlinear refraction
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  630–632
V. M. Kuznetsov, V. S. Rubanov, L. P. Svirina, V. N. Severikov
Nonlinear interaction of opposite waves in a ring helium—neon laser with illumination of the active element
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  66–75
V. D. Kuzovov, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
I. S. Lakoba, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2356–2358
N. P. Lamtyugina, see I. V. Kalmykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  180–183
V. D. Laptev, see V. S. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  729–733
V. V. Laptev, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
V. V. Laptev, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
V. V. Laptev, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
V. B. Laptev, E. A. Ryabov
Boron isotope separation by multiphoton dissociation of BCl<sub>3</sub> in a two-frequency infrared laser field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2366–2368
E. G. Lariontsev, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  221–223
E. G. Lariontsev, see A. V. Dotsenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  95–102
E. G. Lariontsev, see E. V. Klimenkova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  430–433
E. G. Lariontsev, see E. M. Belkina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1902–1908
A. I. Larkin, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  410–412
A. I. Larkin, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1770–1784
E. L. Latush, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
V. E. Lavrentyuk, see Yu. V. Glushchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2031–2037
V. E. Lavrentyuk, I. V. Podmoshenskiĭ, A. F. Belyatskiĭ
Errata to the article: Initiation of a self-sustained volume discharge in lasers by radioisotopes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
V. E. Lavrentyuk, I. V. Podmoshenskiĭ
Improvement in the energy characteristics of a volume-discharge laser by an anisotropic-resistance cathode
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2351–2353
V. E. Lavrentyuk, I. V. Podmoshenskiĭ, A. F. Belyatskiĭ
Initiation of a self-sustained volume discharge in lasers by radioisotopes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1451–1460
S. V. Lazarev, see A. P. Godlevskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1302–1305
F. V. Lebedev, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
S. S. Lebedev
Phase compensation of nonlinear refraction of a light beam in a droplet medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  797–801
V. I. Lebedev, see V. I. Borisov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1736–1738
I. G. Lebo, see A. A. Andreev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2137–2141
G. Yu. Lemmerman, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1034–1037
A. G. Leonov, see I. M. Isakov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2340–2341
P. G. Leonov, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
Yu. S. Leonov, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
T. P. Lepasaar, see R. A. Kink
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
M. A. Lesnoĭ, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2302–2309
V. S. Letokhov
K. Shimoda, Introduction to Laser Physics
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  671
M. B. Levin, M. G. Reva, V. V. Rodchenkova, B. M. Uzhinov
Ratio of radiative to nonradiative energy transfer in lasing systems
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1272–1275
M. B. Levin, Z. V. Todres, A. S. Cherkasov
Flashlamp-pumped lasers with aqueous micellar dye solutions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1409–1414
V. A. Levin, see A. B. Britan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  86–94
V. A. Levin, A. A. Sorokin, A. M. Starik
Thermal effects of the absorption of CO<sub>2</sub> laser radiation by water vapor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  551–558
A. A. Levkovskiĭ, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
I. G. Likhachev, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
V. V. Likhanskii, see N. N. Ëlkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2109–2114
V. V. Likhanskii, see V. A. Adamovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
V. V. Likhanskii, A. G. Sukharev
Linear theory of hyper-Raman stimulated scattering of short optical pulses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2396–2402
V. V. Likhanskii, see A. A. Deryugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  950–955
V. V. Likhanskii, see A. A. Deryugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1711–1713
N. I. Lipatov, see M. F. Bukhenskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1076–1085
V. N. Listvin, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
V. N. Lisyutenko, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1022–1024
B. D. Lobanov, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
L. I. Loboda, I. V. Sokolova, A. Ya. Il'chenko, T. N. Kopylova
Lasing properties of 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin excited by an excimer laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  183–186
S. V. Loburev, see V. V. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  677–684
S. L. Logunov, see B. N. Korvatovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1815–1819
V. D. Lokhnygin, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2491–2496
V. N. Lomakin, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
V. G. Lomanov, see I. V. Kalmykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  180–183
V. N. Lopatko, see M. M. Asimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2067–2070
S. A. Losev, see A. A. Vigasin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1185–1194
A. V. Lukashev, see L. I. Andreeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
A. É. Lukin, A. G. Rozanov, A. I. Smirnov
Continuous-wave lasing of YAG:Nd<sup><b>3+</b></sup> with an output power of 500 W
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  200–201
V. P. Lukin, see N. N. Botygina (Savina)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1652–1656
V. F. Lukinykh, S. A. Myslivets, A. K. Popov, V. V. Slabko
Four-wave frequency mixing in dye vapor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1415–1423
V. P. Lukomskiĭ, see A. A. Borsch
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2249–2254
B. S. Luk'yanchuk, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1227–1234
B. S. Luk'yanchuk, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1321–1322
D. I. Lunenok, see I. B. Barkan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  849–851
V. Lupei, see V. I. Zhekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
N. A. Lyabin, see V. V. Zubov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2431–2436
V. G. Lyakishev, see M. G. Galushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  255–259
A. M. Lyalikov, see I. S. Zeĭlikovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1386–1390
A. É. Lykhumus, see R. A. Kink
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
V. A. Lykov, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
V. M. Lyubchenko, see V. M. Garmash
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  855–857
V. V. Lyubimov, see K. V. Gratsianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2337–2339
V. V. Lyubimov, see A. A. Kalinina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  861–863
V. V. Lyubimov, see S. I. Kromin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  962–966
V. V. Lyubimov, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1278–1281
V. V. Lyubimov
Influence of excess of the pumping rate above the threshold on the losses in open resonators with tilted mirrors
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1933–1935
V. F. Maĭboroda, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  980–988
V. R. Madgazin, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
A. A. Maier
Switching of radiation in tunnel-coupled optical waveguides by weak radiation frequency
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1360–1368
A. È. Mailyan, G. Ts. Nersisyan, V. O. Papanyan
Raman scattering of laser radiation to the far ultraviolet by excited states of helium and neon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1025–1027
A. I. Maimistov, È. A. Manykin, Yu. M. Sklyarov
Influence of noise on the formation of optical soiitons in waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2243–2248
A. A. Mak, see K. V. Gratsianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2337–2339
A. A. Mak, see V. B. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  857–861
A. A. Mak, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
A. A. Makarov, see V. S. Dolzhikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  887–899
G. N. Makarov
Control of the duration of CO<sub>2</sub> laser pulses by an intracavity infrared-absorbing gas cell
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1665–1669
G. N. Makarov
Dynamic tuning of the frequency of pulsed CO<sub>2</sub> lasers and the attainment of multispike lasing using an intracavity cell containing an infrared absorbing gas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1801–1807
N. A. Makarov, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1278–1281
V. N. Makarov, see A. A. Vigasin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1185–1194
A. L. Makas', see A. E. Bakarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  30–36
Yu. A. Maksimov, see R. A. Kink
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
N. T. Maksimova, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
V. I. Malakhova, I. A. Rachkov, N. V. Senkov, S. D. Yakubovich
Modulation of the emission frequency of a single-mode homojunction laser by an injection current
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  606–611
D. I. Maleev, see G. V. Venkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  378–386
D. V. Mal'tsev, see A. F. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1317–1318
M. M. Malysh, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
V. I. Malyshev, see V. A. Babenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  575–581
D. D. Malyuta, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2167–2175
D. D. Malyuta, see V. A. Adamovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
A. A. Malyutin, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
A. N. Mamaev, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
S. B. Mamaev, see V. S. Zuev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
M. N. Mamatkulov, see A. T. Mirzaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2123–2125
A. A. Manenkov, see V. Kh. Bagdasarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1738–1740
V. G. Manishin, G. A. Pasmanik
Numerical analysis of nonlinear transient light scattering by hypersound
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2447–2454
M. A. Man'ko, G. T. Mikayelyan
Analog of the Franck–Condon principle for a heterojunction laser inhomogeneous over its length
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  302–309
M. A. Man'ko, G. T. Mikayelyan
Analysis of gain-guided modes in active semiconductor waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1506–1514
È. A. Manykin, see A. I. Maimistov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2243–2248
A. S. Markin, V. A. Petukhov, V. B. Studenov
Thermal kinetics of the spectrum of a free-running YAG:Nd<sup><b>3+</b></sup> laser with a threemirror resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  219–221
S. V. Markova, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2302–2309
V. M. Markushev, see R. V. Kochikyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  416–419
V. M. Markushev, V. F. Zolin, Ch. M. Briskina
Luminescence and stimulated emission of neodymium in sodium lanthanum molybdate powders
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  427–430
V. I. Masychev, see V. S. Aleĭnikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  357–362
Yu. É. Matizen, Yu. V. Troitskii
Formation of non-Gaussian light beams in a laser with an exit mirror characterized by a smooth amplitude inhomogeneity
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1437–1441
V. N. Matrosov, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
R. È. Matts, see I. M. Beterov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
R. È. Matts, see I. M. Beterov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1524–1525
I. N. Matveev, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
T. A. Matveeva, see V. A. Vyslouh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1020–1021
V. I. Matyushenko, see E. B. Gordon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
O. B. Mavritskii, A. N. Petrovskiĭ
Photorefractive effect during propagation of ultrashort laser pulses in LiNbO<sub>3</sub>:Ti optical waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  197–200
D. K. Medvedev, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
S. V. Mel'chenko, A. N. Panchenko, V. F. Tarasenko
Stimulated Raman scattering conversion of radiation from an electric-discharge XeCl laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1496–1500
Z. G. Melikishvili, see M. I. Dzhibladze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1270–1271
A. O. Melikyan, see G. G. Grigoryan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2507–2514
A. O. Melikyan, see B. V. Kryzhanovskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  734–739
A. S. Meller, P. A. Khandokhin, Ya. I. Khanin
Theory of natural fluctuations of the intensity and frequency of radiation from multimode injection lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2278–2286
I. V. Mel'nikov, A. A. Stepanov, V. A. Shcheglov
Continuous-wave chemical HF laser initiated by a standing shock discontinuity
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  191–193
I. V. Mel'nikov, see V. F. Gavrikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  544–550
I. K. Meshkovskiĭ, see V. P. Veiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1693–1696
G. A. Mesyats, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
V. S. Mezhevov, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  989–992
P. Kh. Miĭdla, V. É. Peét, R. A. Sorkina, È. È. Tamme, A. B. Treshchalov, A. V. Sherman
Theoretical and experimental investigations of an electric-discharge plasma of an XeCl laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2176–2182
G. T. Mikayelyan, see M. A. Man'ko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  302–309
G. T. Mikayelyan, A. I. Sverdlov, S. N. Sokolov
Spectroscopic properties of radiation emitted by injection heterolasers with a crescent-shaped active region
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1255–1258
G. T. Mikayelyan, see M. A. Man'ko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1506–1514
S. I. Mikhailov, see I. Yu. Anikeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2320–2322
S. I. Mikhailov, see I. Yu. Anikeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  142–146
V. Yu. Mikhaĭlov, see V. G. Dmitriev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1063–1065
V. A. Mikhaĭlov, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
G. M. Mikheev, see G. V. Venkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  378–386
V. T. Mikhkel'soo, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  410–412
V. T. Mikhkel'soo, see R. A. Kink
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  999–1003
V. T. Mikhkel'soo, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
A. I. Milanich, see I. S. Gorban'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  213–215
A. I. Milanich, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
A. I. Milanich, see V. M. Baginskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  751–758
N. D. Milovskii, see A. A. Betin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1975–1980
E. R. Milyutin, K. P. Pogosyan, A. A. Taklaya
Determination of the normalized variance of the wandering of a laser beam in a turbulent atmosphere
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2115–2117
S. N. Minin, see B. V. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  345–350
S. N. Minin, see B. V. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  658–660
V. G. Minogin, V. D. Novikov
Out-of-town session of Scientific Council of the Academy of Sciences of the USSR on Coherent and Nonlinear Optics (Troitsk, Moscow Province, April 23, 1986)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2155–2157
A. Z. Mints, R. P. Pleshakova, A. E. Shikanov
Deuteron emission from a plasma and a vacuum arc formed on exposure of a deuterated cathode to laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  445–447
A. V. Mironos, see A. M. Andriesh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1093–1117
G. V. Mironov, A. K. Popov, V. V. Slabko
Compensation for inhomogeneous nonlinear phase mismatch by frequency mixing in gaseous media
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1138–1144
V. D. Mironov, see V. S. Afanas'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1478–1483
V. L. Mironov, see V. A. Banakh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1220–1226
S. I. Miroshnichenko, see A. B. Grudinin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  363–367
S. B. Mirov, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
S. B. Mirov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
S. B. Mirov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  422–425
S. B. Mirov, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
D. I. Mirovitskiĭ, see N. N. Evtikhiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1794–1800
S. M. Mirza, see V. F. Elaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  914–917
A. T. Mirzaev, M. N. Mamatkulov, I. K. Rasulov
Statistics of photocounts of laser radiation transmitted by a turbulent atmosphere
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2123–2125
G. V. Mishakov, see V. N. Bagratashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2331–2333
T. V. Mishchenko, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
A. A. Mitin, see V. N. Bykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  196–197
M. V. Mityagin, see M. A. Dubinskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2543–2545
V. M. Mizin, see Yu. L. Kokurin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
V. M. Mizin, see E. M. Vernigor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  662–665
V. N. Moiseev, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  918–923
I. P. Molodyan, see N. P. Bezhan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1785–1793
A. A. Morozenkov, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
A. V. Morozov, see I. I. Klimovskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  828–830
A. N. Morozov, see R. V. Arutyunyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2403–2407
N. V. Morozov, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2141–2144
N. V. Morozov, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1730–1733
V. N. Morozov, see Z. È. Buachidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  698–703
V. N. Morozov, see M. Hofmann
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1055–1058
V. N. Morozov, see Yu. L. Bessonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1070–1072
V. N. Morozov, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
Yu. Yu. Morozov, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  993–998
Yu. Yu. Morozov, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1227–1234
E. A. Morozova, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1227–1234
S. I. Moshkunov, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  643–645
I. V. Motorin, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
V. G. Movshev, see V. S. Dolzhikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  887–899
A. M. Mozharovskiĭ, see O. P. Varnavskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1526–1528
V. I. Mrachkovskiĭ, see A. V. Veselov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  25–29
F. Kh. Mugasheva, see O. L. Kungurova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  759–765
V. A. Mukha, see P. A. Apanasevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
A. Zh. Muradyan
Constriction of the caustic under conditions of resonant self-focusing with weak saturation of the nonlinearity
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1935–1938
A. A. Murav'ev, see B. A. Bushuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  208–209
I. I. Murav'ev, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
T. M. Murina, see V. I. Zhekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
S. A. Myagkov, V. N. Sazonov
Influence of first collisions on the passage of laser-excited molecules through capillaries
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  570–574
V. A. Myakinin, see S. M. Babichenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2183–2190
A. Yu. Myasnikov, see V. M. Akulintsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2102–2108
S. A. Myslivets, see V. F. Lukinykh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1415–1423
Yu. F. Myznikov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1161–1168
Yu. V. Naboĭkin, see V. V. Samartsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1530–1534
O. E. Nanii, see A. V. Dotsenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  95–102
A. P. Napartovich, see N. N. Ëlkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2109–2114
A. P. Napartovich, see V. A. Adamovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
A. P. Napartovich, see A. A. Deryugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  950–955
A. P. Napartovich, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
A. P. Napartovich, see A. A. Deryugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1711–1713
S. Yu. Natarov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
N. I. Naumkin, see N. V. Kravtsov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1300–1301
A. F. Naumov, see A. A. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  724–728
P. B. Naumov, see A. Ya. Birman
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1638–1644
V. N. Nechiporenko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2147–2149
N. Ya. Nedbaev, see Yu. L. Kokurin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
N. Ya. Nedbaev, see V. I. Bezrodnyi
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1214–1219
N. Ya. Nedbaev, see É. Gaĭzhauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1297–1299
S. A. Negashev, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
A. E. Negin, V. P. Osipov, A. V. Pakhomov
Optical breakdown in aerosols under the influence of pulsed CO<sub>2</sub> laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2208–2215
V. A. Nekhaenko, S. M. Pershin, A. A. Podshivalov
Synchronously pumped tunable picosecond lasers (review)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  453–481
V. A. Nekhaenko, see K. D. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1169–1174
V. Yu. Nekrasov, A. A. Polyakov, V. N. Trukhin, I. D. Yaroshetskiĭ
Frequency shift and change in the spectrum of picosecond light pulses scattered by optically induced gratings in semiconductors
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  847–849
N. A. Nemkovich, see D. M. Gakamskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2271–2277
È. A. Nersesov, see D. F. Zaretsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  685–692
G. Ts. Nersisyan, see A. È. Mailyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1025–1027
Yu. P. Neshchimenko, see V. M. Akulintsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2102–2108
A. A. Nesterenko, see Yu. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  103–109
V. B. Neustruev, see A. B. Grudinin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2310–2314
V. B. Neustruev, see A. V. Belov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  11–14
V. B. Neustruev, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1733–1736
V. I. Nevmerzhitskiĭ, see I. M. Isakov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2340–2341
A. A. Nikitichev, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
V. V. Nikitin, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
D. N. Nikogosyan, G. G. Gurzadyan
New formulas for the calculation of phase-matching angles
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2519–2520
G. P. Nikolaev, see V. M. Izgorodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  61–65
G. N. Nikolaev, S. G. Rautian
Magnetooptic resonances in fluorescence induced by the "wind effect"
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1027–1030
N. V. Nikonorov, see L. B. Glebov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  843–845
M. V. Nikonova, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
Z. S. Nikonova, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  331–337
Z. S. Nikonova, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1740–1743
V. Nosenko, see A. A. Aivazova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  204–205
L. V. Nosova, see A. A. Kalinina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  861–863
M. Novak, see P. E. Dubovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2474–2478
A. D. Novikov, S. G. Odulov, S. S. Slyusarenko, M. S. Soskin
Threshold conditions for oscillation with the aid of shifted and unshifted dynamic gratings
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  874–877
V. D. Novikov, see V. G. Minogin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2155–2157
V. D. Novikov, see M. F. Bukhenskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2592
V. D. Novikov, see M. F. Bukhenskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  236–238
V. D. Novikov, È. G. Pestov
Sixth International School on Coherent Optics, Ustron, Poland, September 19–26,1985
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1306–1310
I. V. Novobrantsev, see I. M. Isakov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2340–2341
A. G. Novoselov, see P. V. Korolenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2546–2549
Yu. L. Oboznenko, see P. P. Golokoz
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  164–166
V. F. Obukh, see Yu. N. Kulchin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  650–653
V. F. Obukh, see Yu. N. Kulchin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1675–1679
V. N. Ochkin, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  932–936
V. N. Ochkin, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1342–1351
A. I. Odintsov, see I. M. Bel'dyugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  825–827
A. I. Odintsov, see S. E. Kireev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  866–868
S. G. Odulov, see A. D. Novikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  874–877
S. G. Odulov, see A. É. Krumin'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1037–1039
K. B. Oganesyan, see D. F. Zaretsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  685–692
V. E. Ogluzdin, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  338–344
O. G. Okhotnikov, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
O. G. Okhotnikov, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
O. G. Okhotnikov, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1859–1867
A. G. Opekan, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
A. G. Opekan, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
A. G. Opekan, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
A. G. Opekan, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
A. N. Oraevsky, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1999–2008
A. N. Oraevsky, see M. S. Kurdoglyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2051–2056
A. N. Oraevsky, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  665–667
A. N. Oraevsky, I. E. Protsenko
Explosive absorption of a finite-diameter beam
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1467–1472
M. O. Ordzhonikidze, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
A. M. Orishich, V. G. Posukh, V. N. Snytnikov
Influence of injection of external radiation on the operation of a TEA laser with an unstable resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1292–1294
V. K. Orlov, see V. S. Zuev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
V. K. Orlov, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  338–344
V. K. Orlov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
V. K. Orlov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
V. K. Orlov, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1278–1281
I. B. Orlova, see O. G. Bol'shukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  15–24
I. B. Orlova, see O. G. Bol'shukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  159–162
M. A. Orlova, see B. Ya. Zel'dovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  967–972
N. G. Orlova, see N. V. Karlov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1294–1297
V. A. Orlovich, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
V. V. Osiko, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
V. V. Osiko, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
V. V. Osiko, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
V. V. Osiko, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
V. P. Osipov, see A. E. Negin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2208–2215
V. A. Ostrometskiĭ, see V. K. Goncharov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1235–1240
V. G. Ostroumov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
V. G. Ostroumov, see V. A. Berenberg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2203–2207
V. G. Ostroumov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
A. V. Ostrovskiĭ, see G. A. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2364–2366
A. V. Ostrovskiĭ, P. G. Pleshanov, V. S. Fokin, V. A. Sharov
Investigation of the dynamics of the structure of biopolymers by the method of kinetic spectrofluorometry
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1175–1179
P. A. Ovchinnikov, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
P. A. Ovchinnikov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
P. A. Ovchinnikov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
P. A. Ovchinnikov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
E. D. Oziashvili, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
G. T. Pak, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2414–2423
S. K. Pak, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
A. V. Pakhomov, see A. E. Negin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2208–2215
M. R. Paleev, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  221–223
A. N. Panchenko, see S. V. Mel'chenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1496–1500
M. A. Panchenko, see A. V. Gershoĭg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2455–2459
V. Ya. Panchenko, see M. S. Dzhidzhoev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  740–750
V. G. Pankov, see K. V. Gratsianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2337–2339
V. P. Panov, see A. V. Bruskov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2025–2030
V. O. Papanyan, see Yu. I. Grigoryan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2015–2024
V. O. Papanyan, see A. È. Mailyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1025–1027
S. B. Papernyĭ, see V. B. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  857–861
I. A. Parfianovich, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  831–833
Yu. N. Parkhomenko, see V. I. Kravchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2038–2043
O. M. Parshkov, see A. E. Dmitriev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  712–723
G. Sh. Partskhaladze, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
V. Z. Pashchenko, see B. N. Korvatovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1815–1819
P. P. Pashinin, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
P. P. Pashinin, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
P. P. Pashinin, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
O. A. Pashko, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
G. A. Pasmanik, see V. I. Bespalov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2044–2050
G. A. Pasmanik, see V. G. Manishin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2447–2454
G. A. Pasmanik, see Yu. K. Verevkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1706–1708
A. A. Pastor, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
B. D. Pavlik, see N. V. Kukhtarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  326–330
S. V. Pavlov, see M. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1964–1965
S. V. Pavlov, see M. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1928–1930
Yu. V. Pavlovich, see A. A. Vedenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1473–1477
A. I. Pavlovskiĭ, see E. B. Gordon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
V. S. Pazyuk, see N. P. Vagin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1068–1069
A. I. Pchelintsev, see Yu. K. Danileiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2437–2441
A. I. Pchelintsev, see N. A. Gippius
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2549–2551
V. É. Peét, see P. Kh. Miĭdla
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2176–2182
N. P. Penkin, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
V. N. Penkin, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
V. A. Perebyakin, see A. N. Vlasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  320–325
È. G. Perevalova, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1321–1322
S. M. Pershin, see V. A. Nekhaenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  453–481
S. M. Pershin, see K. D. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1169–1174
È. G. Pestov
New effects of spontaneous relaxation of quantum systems in a strong laser field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  247–248
È. G. Pestov, see V. D. Novikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1306–1310
E. V. Pestryakov, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
G. G. Petrash, see K. I. Zemskov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2096–2101
G. G. Petrash, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2295–2301
G. G. Petrash, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2302–2309
G. G. Petrash, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1034–1037
R. A. Petrenko, see Yu. L. Kokurin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
R. A. Petrenko, see É. Gaĭzhauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1297–1299
K. B. Petrosyan, see G. P. Dzhotyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1566–1571
A. K. Petrov, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
D. V. Petrov, see A. A. Il'ich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  162–164
N. I. Petrov, see S. G. Krivoshlykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1424–1436
A. N. Petrovskiĭ, see O. B. Mavritskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  197–200
G. T. Petrovskiĭ, see L. B. Glebov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  843–845
G. T. Petrovskiĭ, see L. B. Glebov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1897–1901
V. N. Petrovskii, see D. S. Bakaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
E. A. Petrukhin, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2356–2358
Yu. V. Petrushevich, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2167–2175
V. A. Petukhov, see A. S. Markin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  219–221
V. A. Petukhov, see A. I. Krymova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  657–658
V. A. Petukhov, M. B. Popov, A. I. Krymova
Determination of the quantum efficiency of the fluorescence of the solutions of organic dyes by diffraction on a thermal phase grating induced by laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  777–786
V. O. Petukhov, S. A. Trushin, V. V. Churakov
Investigation of the gain and output parameters of a TEA CO<sub>2</sub> laser emitting in the 11-μ region (01<sup>1</sup>1–11<sup>1</sup>0 band)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  809–820
V. O. Petukhov, N. N. Sazhina, A. M. Seregin, A. S. Solodukhin, V. S. Starovoĭtov, S. A. Trushin, N. V. Cheburkin, V. V. Churakov
Investigation of the properties of the active medium of a CO<sub>2</sub> laser containing isotopically substituted carbon dioxide and nitrogen molecules
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
V. V. Pigul'skaya, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  989–992
A. N. Pilipetskiĭ, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  397–404
A. N. Pilipetskiĭ, see B. Ya. Zel'dovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  840–843
N. F. Pilipetskiĭ, see V. A. Krivoshchekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1264–1266
I. V. Pilipovich, see P. A. Apanasevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
A. V. Pinegin, see V. M. Izgorodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  61–65
Yu. A. Pinskiĭ, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
A. Piskarskas, see R. Danelyus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2165–2166
A. Piskarskas, V. Smilgeviĉius, A. Umbrasas, I. Yuodishyus
Parametric generation of picosecond light pulses in an LiNbO<sub>3</sub> crystal at repetition frequencies up to 10 kHz
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1281–1284
A. Piskarskas, see É. Gaĭzhauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1297–1299
A. Piskarskas, see A. Varanavicius
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2391–2395
A. K. Piskunov, see V. F. Gavrikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2135–2137
V. D. Pis'mennyi, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
S. A. Plashanov, see K. D. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1169–1174
V. T. Platonenko, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
V. T. Platonenko, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
V. T. Platonenko, see M. S. Dzhidzhoev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  224–225
V. T. Platonenko, V. D. Taranukhin
Electron density wave and generation of ultrashort pulses in a high-pressure CO<sub>2</sub> amplifier
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  582–588
V. T. Platonenko, see E. M. Vernigor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  662–665
V. T. Platonenko, see A. M. Val'shin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1713–1716
R. P. Pleshakova, see A. Z. Mints
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  445–447
P. G. Pleshanov, see A. V. Ostrovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1175–1179
V. A. Pletnev, see Z. È. Buachidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  698–703
V. A. Pletnev, see M. Hofmann
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1055–1058
A. G. Plyavenek, I. A. Rachkov, S. D. Yakubovich
Optical signal with high-frequency amplitude beats formed in a frequencymodulated injection laser and an interferometer
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2359–2361
O. P. Podavalova, see V. G. Arkhipkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1352–1359
D. Podenas, see A. Varanavicius
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2391–2395
V. A. Podgornov, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
Yu. P. Podmar'kov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1999–2008
I. V. Podmoshenskiĭ, see V. E. Lavrentyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2154
I. V. Podmoshenskiĭ, see V. E. Lavrentyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2351–2353
I. V. Podmoshenskiĭ, see V. E. Lavrentyuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1451–1460
A. A. Podshivalov, see V. A. Nekhaenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  453–481
A. A. Podshivalov, see K. D. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1169–1174
A. S. Podsosonnyĭ, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2356–2358
K. P. Pogosyan, see E. R. Milyutin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2115–2117
K. M. Pokhsraryan, see G. P. Dzhotyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1566–1571
V. G. Pokrovskiĭ, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
Yu. N. Polivanov, see S. K. Vartapetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  653–654
L. Ya. Polonskiĭ, see V. V. Korobkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  265–270
N. M. Polozkov, see A. É. Krumin'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1037–1039
N. M. Polozkov, see O. M. Vokhnik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1633–1637
A. A. Polyakov, see V. Yu. Nekrasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  847–849
B. I. Polyakov, see G. A. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2364–2366
S. Yu. Polyakov, see A. N. Vlasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  320–325
V. V. Ponomar', see A. M. Andriesh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1093–1117
I. V. Ponomarev, see A. A. Isaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2295–2301
Ya. Ya. Ponurovskii, see A. P. Godlevskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  863–865
V. G. Popkov, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1058–1061
V. G. Popkov, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  942–949
V. P. Poponin, see V. V. Korobkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  265–270
A. K. Popov, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1058–1061
A. K. Popov, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  942–949
A. K. Popov, see G. V. Mironov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1138–1144
A. K. Popov, see V. G. Arkhipkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1352–1359
A. K. Popov, see V. F. Lukinykh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1415–1423
M. B. Popov, see V. A. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  777–786
V. K. Popov, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1957–1958
V. K. Popov, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
V. K. Popov, see M. S. Dzhidzhoev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  224–225
V. K. Popov, see E. M. Vernigor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  662–665
V. K. Popov, see A. M. Val'shin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1713–1716
V. V. Popov, see A. V. Goncharsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  660–662
V. V. Popushoĭ, see N. P. Bezhan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1785–1793
O. E. Porodinkov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1999–2008
O. E. Porodinkov, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2344–2347
M. T. Portella, C. H. it-ruz, M. A. Scarparo
Picosecond optoelectronic semiconductor switches
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  286–292
V. E. Postovalov, see M. R. Aĭnbund
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  645–647
V. G. Posukh, see A. M. Orishich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1292–1294
M. M. Potapov, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1022–1024
R. V. Pranaĭtis, see Yu. Yu. Vaĭtkus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1868–1874
V. E. Privalov, see A. N. Vlasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  320–325
T. A. Privalova, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  980–988
V. I. Prokhorenko, E. A. Tikhonov
Time characteristics of a traveling-wave laser subjected to two-photon picosecond optical pumping
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1848–1858
A. M. Prokhorov, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1960–1962
A. M. Prokhorov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
A. M. Prokhorov, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
A. M. Prokhorov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2347–2348
A. M. Prokhorov, see Yu. K. Danileiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2437–2441
A. M. Prokhorov, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2538–2541
A. M. Prokhorov, see I. V. Kalmykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  180–183
A. M. Prokhorov, see K. S. Gochelashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  48–52
A. M. Prokhorov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
A. M. Prokhorov, see V. I. Zhekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
A. M. Prokhorov, see N. A. Babaeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
A. M. Prokhorov, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
A. M. Prokhorov, see A. V. Kiselev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  638–640
A. M. Prokhorov, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  643–645
A. M. Prokhorov, see M. R. Aĭnbund
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  645–647
A. M. Prokhorov, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
A. M. Prokhorov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
V. A. Prokof'ev, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2408–2413
V. A. Pronin, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
Yu. S. Protasov, see V. S. Zuev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
Yu. S. Protasov, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
Yu. S. Protasov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
Yu. S. Protasov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
Yu. S. Protasov, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
E. D. Protsenko, see D. S. Bakaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
E. D. Protsenko, see S. T. Kornilov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2526–2528
E. D. Protsenko, see S. A. Gonchukov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1259–1261
E. D. Protsenko, see A. G. Gerasimchuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1670–1674
I. E. Protsenko, see A. N. Oraevsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1467–1472
A. M. Provorov, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
M. S. Pshenichnikov, see V. V. Krasnikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1923–1925
S. M. Pshenichnikov, see R. N. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1048–1050
I. P. Pugach, see P. P. Golokoz
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  164–166
M. Pukhta, see M. Hofmann
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1055–1058
A. A. Puretskiĭ, see V. N. Bagratashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2331–2333
V. K. Pustovalov, I. A. Khorunzhii
Selective interaction of short laser pulses with pigmented biological tissues subject to allowance for their granular structure
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1461–1466
V. M. Putilin, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
L. N. Pyatnitskiĭ, see V. V. Korobkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  265–270
R. L. Pykhov, see A. N. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2342–2343
I. A. Rachkov, see A. G. Plyavenek
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2359–2361
I. A. Rachkov, see V. I. Malakhova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  606–611
I. A. Rachkov, see M. G. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
I. M. Raevskiĭ, see G. A. Askar'yan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1701–1703
Yu. P. Raizer, A. Yu. Silant'ev
Two-dimensional calculation of the temperature field of a continuous optical discharge in air
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  593–600
M. P. Rakhval'skiĭ, see A. P. Bogatov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1859–1867
I. K. Rasulov, see A. T. Mirzaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2123–2125
S. G. Rautian, see G. N. Nikolaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1027–1030
A. M. Razhev, see I. B. Barkan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  849–851
A. M. Razhev, see V. N. Ishchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1072–1075
O. I. Rechkin, see I. M. Bel'dyugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1381–1385
V. I. Redkorechev, see I. A. Begishev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1959–1960
P. B. Repin, see E. B. Gordon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
N. M. Reutova, see V. S. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  729–733
M. G. Reva, see M. B. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1272–1275
I. S. Rez
Multipurpose noncentrosymmetric laser crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2071–2079
L. A. Rivlin
Microwave test of frequency independence of Planck's constant
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1696–1697
V. V. Rodchenkova, see M. B. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1272–1275
G. V. Rodichenko, see A. A. Burov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2529–2531
A. Yu. Rodionov, see S. I. Zavgorodneva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  924–931
D. A. Rodionov, see A. A. Blistanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2536–2538
V. I. Rodionov, see M. G. Galushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  255–259
G. S. Romanov, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
N. A. Romanov, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  623–629
N. A. Romanov, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  900–905
N. N. Rosanov, G. V. Khodova
Growth of local peaks and formation of switching waves in bistable systems
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  368–377
Z. I. Rostomashvili, see D. P. Garuchava
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1926–1928
N. V. Rostovtseva, see N. N. Evtikhiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1794–1800
R. E. Rovinskiĭ, see N. A. Babaeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
A. G. Rozanov, see A. É. Lukin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  200–201
V. B. Rozanov, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
V. B. Rozanov, see A. A. Andreev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2137–2141
V. B. Rozanov, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
V. B. Rozanov, S. A. Shumsky
Dependences of characteristics of fast electrons on laser radiation parameters
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1545–1554
A. S. Rubanov, see V. M. Durasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1287–1289
V. S. Rubanov, see V. M. Kuznetsov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  66–75
A. M. Rubenchik, see V. V. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  677–684
L. B. Rubin, see G. M. Esayan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1442–1450
A. N. Rubinov, see M. M. Asimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2067–2070
A. N. Rubinov, see D. M. Gakamskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2271–2277
A. N. Rubinov, see B. A. Bushuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  208–209
A. N. Rurukin, see D. S. Bakaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
N. Yu. Rusov, see A. A. Betin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1975–1980
E. A. Ryabov, see V. B. Laptev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2366–2368
E. A. Ryabov, see V. S. Dolzhikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  887–899
N. S. Ryazanov, see M. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1964–1965
N. S. Ryazanov, see M. V. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1928–1930
A. V. Rzhevskiĭ, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
S. I. Sagitov, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2141–2144
Z. S. Saidov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
Z. S. Saidov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
Z. S. Saidov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
A. Yu. Samarin, see V. A. Danilychev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2117–2119
A. Yu. Samarin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1808–1814
V. V. Samartsev, Yu. V. Naboĭkin, N. B. Silaeva
Third All-Union Symposium on Optical Echo and Coherent Spectroscopy, Kharkov, October 1–4,1985
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1530–1534
V. B. Sandomirskiĭ, see Yu. I. Balkareĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1911–1914
S. O. Sapondzhyan, see D. G. Sarkisyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  872–874
A. I. Sapozhnikov, see O. L. Kungurova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  759–765
È. G. Saprykin, V. P. Soldatov, V. A. Sorokin
Narrow high-order magnetoopic resonances in neon utilizing the 3<i>s<sub>2</sub></i>–2<i>p<sub>4</sub></i> transition
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2057–2066
D. G. Sarkisyan, A. A. Badalyan, S. O. Sapondzhyan, G. A. Torosyan
Efficient generation of tunable infrared uitrashort light pulses by nonlinear frequency conversion in atomic cesium vapor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  872–874
N. A. Saskevich, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
D. K. Sattarov, A. S. Semenov
First textbook on fiber-optic communication lines: L. M. Andrushko, I. I. Grodnev, and I. P. Panfilov, Fiber-Optic Communication Lines (in Russian), Radio i Svyaz', Moscow (1985), 136 pp.
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  234–235
V. A. Sautenkov, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
A. D. Savel'ev, see S. K. Vartapetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  653–654
A. F. Savushkin, see A. Ya. Birman
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1638–1644
N. N. Sazhina, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
N. N. Sazhina, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
N. N. Sazhina, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
N. N. Sazhina, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
V. N. Sazonov, see S. A. Myagkov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  570–574
M. A. Scarparo, see M. T. Portella
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  286–292
A. Yu. Sebrant, see V. N. Anisimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1289–1292
Ya. A. Seglin'sh, see A. É. Krumin'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1037–1039
M. F. Sèm, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
M. F. Sèm, see V. V. Vaĭner
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  128–136
T. I. Semenets, see N. V. Kukhtarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  326–330
A. S. Semenov
First Workshop on Computer Optics (Zvenigorod, May 26–28, 1986)
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2552–2560
A. S. Semenov, see D. K. Sattarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  234–235
A. S. Semenov, see Z. È. Buachidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  698–703
A. S. Semenov, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
A. S. Semenov, see M. F. Bukhenskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1939–1950
L. P. Semenov, see S. V. Zakharchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1040–1042
S. L. Semenov, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
V. E. Semenov, S. V. Fedorov, M. S. Yur'ev
Refraction of laser radiation by self-interaction waves in CO<sub>2</sub> lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  617–622
L. V. Semenova, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
L. V. Semenova, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
L. V. Semenova, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
A. F. Semerok, see I. S. Grigoriev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1541–1542
V. N. Semioshko, see A. A. Borsch
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2249–2254
Yu. M. Senatorov, see A. A. Vedenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1473–1477
Yu. V. Senatsky, see V. V. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  647–650
N. V. Senkov, see V. I. Malakhova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  606–611
N. V. Senkov, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
P. Yu. Serdobintsev, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
Yu. N. Serdyuchenko, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
Yu. N. Serdyuchenko, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
V. M. Serdyuk, A. P. Khapalyuk
Diffraction of light by phase holograms in photorefractive ferroelectric crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  147–158
V. M. Serdyuk
Polarization reversal of the wavefront of light beams in photorefractive crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  852–855
V. A. Serebryakov, see V. B. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  857–861
V. A. Serebryakov, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
A. M. Seregin, see A. V. Berdyshev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  172–175
A. M. Seregin, see M. G. Galushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  255–259
A. M. Seregin, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
P. B. Sergeev, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2141–2144
P. B. Sergeev, see A. D. Klementov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1730–1733
S. N. Sergeev, see S. K. Vartapetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  653–654
V. N. Serkin, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  331–337
V. N. Serkin, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  397–404
V. N. Serkin, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1740–1743
O. B. Serov, see N. N. Evtikhiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1794–1800
R. V. Serov, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
V. N. Severikov, see V. M. Kuznetsov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  66–75
G. A. Shafeev, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1321–1322
R. N. Shakhmuratov
Role of quasienergy levels in the processes of amplification of light by stimulated emission of radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  271–280
R. G. Shakirov, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
V. K. Shalaev, see E. M. Vernigor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  662–665
V. M. Shalaev, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1058–1061
V. M. Shalaev, see L. T. Bolotskikh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  942–949
A.M. Shalagin, see P. L. Chapovskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2497–2506
M. F. Shalyaev, see V. S. Butylkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1685–1688
R. A. Shananin, see D. S. Bakaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1966–1974
D. A. Shapiro, see A. A. Apolonskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  123–127
L. M. Shapiro, see A. A. Aivazova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  204–205
P. V. Shapkin, see Z. È. Buachidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  698–703
L. P. Sharin, see A. P. Godlevskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  863–865
V. F. Sharkov, see P. V. Korolenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2546–2549
V. A. Sharov, see A. V. Ostrovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1175–1179
E. V. Shashkov, see S. A. Abrosimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1718–1720
A. N. Shatsev, see A. A. Andreev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1930–1933
O. S. Shchavelev, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
A. I. Shchedrin, see V. M. Baginskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  751–758
V. A. Shcheglov, see V. F. Gavrikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2135–2137
V. A. Shcheglov, see I. V. Mel'nikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  191–193
V. A. Shcheglov, see A. S. Biriukov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  510–515
V. A. Shcheglov, see V. F. Gavrikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  544–550
M. Ya. Shchelev, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
M. Ya. Shchelev, see M. R. Aĭnbund
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  645–647
M. Ya. Shchelev, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
T. S. Shchepanyuk, see S. N. Bugrimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  76–85
E. A. Shcherbakov, see A. V. Kiselev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  638–640
I. A. Shcherbakov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
I. A. Shcherbakov, see V. A. Berenberg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2203–2207
I. A. Shcherbakov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2347–2348
I. A. Shcherbakov, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
I. A. Shcherbakov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
I. A. Shcherbakov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
I. A. Shcherbakov, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
I. A. Shcherbakov, see R. N. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1048–1050
I. A. Shcherbakov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
A. B. Shcherbo, see V. M. Akulintsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2102–2108
V. N. Shekhtman, see S. I. Kromin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  962–966
A. N. Shelaev, see A. V. Dotsenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  95–102
A. V. Shelobolin
Laser radiation contrast required in thermonuclear fusion experiments
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  351–356
A. V. Sherman, see P. Kh. Miĭdla
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2176–2182
V. E. Sherman, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
V. E. Sherstobitov, see O. G. Bol'shukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  15–24
V. E. Sherstobitov, see O. G. Bol'shukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  159–162
V. E. Sherstobitov, see D. A. Goryachkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  623–629
A. S. Shevyrev, S. F. Dyubko, L. D. Fesenko, V. I. Yartsev
New emission line of a submillimeter molecular CD<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  868–869
A. N. Shibanov, see V. N. Bagratashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2331–2333
V. R. Shidlovskiĭ, see Yu. L. Bessonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1070–1072
A. E. Shikanov, see A. Z. Mints
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  445–447
A. A. Shilov, see V. I. Bespalov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2044–2050
V. A. Shinkarev, see V. P. Garashchuk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2515–2518
K. F. Shipilov, see M. A. Davydov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2125–2127
V. I. Shishov, see K. S. Gochelashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  48–52
A. P. Shkadarevich, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2347–2348
A. P. Shkadarevich, see M. A. Dubinskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2543–2545
A. P. Shkadarevich, see G. S. Kruglic
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1207–1213
E. I. Shklovskii, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
E. I. Shklovskii, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
V. V. Shkunov, see B. Ya. Zel'dovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  967–972
V. V. Shkunov, see V. A. Krivoshchekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1264–1266
S. A. Shlenov, see S. M. Babichenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2183–2190
V. I. Shmalgauzen, see A. A. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  724–728
T. A. Shmaonov, see M. A. Davydov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2125–2127
A. K. Shmelev, see V. I. Kovalev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1885–1890
A. G. Shneĭder, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
N. Shokhudzhaev, see D. Akhmedov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  170–171
N. Shokhudzhaev, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1603–1609
N. Shokhudzhaev, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1610–1616
N. N. Shubin, see A. V. Dem'yanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1250–1254
M. M. Shugaev, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  918–923
S. A. Shumsky, see V. B. Rozanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1545–1554
V. V. Shuvalov, see K. D. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1169–1174
V. I. Shveĭkin, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
A. V. Sidorin, see Yu. K. Danileiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2437–2441
A. I. Sidorov, see V. I. Balykin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2255–2261
V. A. Sidorov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2479–2485
V. A. Sidorov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  221–223
V. A. Sidorov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  434–437
N. V. Sidoruk, see O. P. Varnavskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1526–1528
N. B. Silaeva, see V. V. Samartsev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1530–1534
A. Yu. Silant'ev, see Yu. P. Raizer
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  593–600
O. O. Silichev
Characteristics of the behavior of nonlinear resonator modes
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1560–1565
V. I. Silin, see G. N. Zhizhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  137–141
N. I. Silkin, see M. A. Dubinskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2543–2545
N. D. Simachev, see I. V. Kalmykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  180–183
A. V. Simakin, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1227–1234
A. P. Simonov, see G. A. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2364–2366
D. V. Sinitsyn, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
G. V. Sinitsyn, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
G. A. Sintyurin, see S. V. Zakharchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1040–1042
V. A. Sirutkaitis, see R. Danelyus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2165–2166
I. N. Sisakyan, see A. V. Goncharsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  660–662
I. N. Sisakyan, see S. G. Krivoshlykov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1424–1436
V. D. Sizov, see E. B. Gordon
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2534–2535
V. S. Skakun, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
G. V. Sklizkov, see V. V. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  647–650
Yu. M. Sklyarov, see A. I. Maimistov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2243–2248
D. V. Skobel'tsyn, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1535–1536
M. L. Skórczakowski, see V. I. Kravchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  823–825
V. A. Skripkin, see A. É. Bochkarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
G. A. Skripko, see G. S. Kruglic
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1207–1213
A. S. Skripnichenko, see K. I. Zemskov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2096–2101
V. V. Slabko, see G. V. Mironov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1138–1144
V. V. Slabko, see V. F. Lukinykh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1415–1423
Yu. L. Slominskiĭ, see V. A. Babenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  575–581
S. S. Slyusarenko, see A. D. Novikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  874–877
Yu. B. Smakovskii, see V. A. Adamovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
V. Smilgeviĉius, see R. Danelyus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2165–2166
V. Smilgeviĉius, see A. Piskarskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1281–1284
V. Smilgeviĉius, see É. Gaĭzhauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1297–1299
A. I. Smirnov, see A. É. Lukin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  200–201
A. V. Smirnov, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
M. G. Smirnov, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1201–1206
S. S. Smirnov, see B. V. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  658–660
V. A. Smirnov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
V. A. Smirnov, see V. A. Berenberg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2203–2207
V. A. Smirnov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
V. A. Smirnov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
V. V. Smirnov, see S. K. Vartapetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  653–654
V. L. Smirnov, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
V. L. Smirnov, see A. M. Andriesh
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1093–1117
V. N. Snytnikov, see A. M. Orishich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1292–1294
B. P. Sobolev, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
N. N. Sobolev, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  932–936
N. N. Sobolev, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1342–1351
V. B. Sobolev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1201–1206
V. A. Soifer, see A. V. Goncharsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  660–662
I. V. Sokolov, see V. S. Egorov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  729–733
S. N. Sokolov, see G. T. Mikayelyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1255–1258
V. A. Sokolov, see V. I. Kravchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2038–2043
I. V. Sokolova, see L. I. Loboda
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  183–186
A. N. Soldatov, see V. F. Elaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  914–917
V. P. Soldatov, see È. G. Saprykin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2057–2066
V. M. Solntsev, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1521–1523
V. P. Solntsev, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
A. F. Solodkov, see M. G. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
A. S. Solodukhin, B. I. Stepanov, S. A. Trushin
Sealed CO<sub>2</sub> laser emitting in the 4.3 μ range
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  845–847
A. S. Solodukhin, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
V. S. Solomatin, see V. V. Krasnikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1923–1925
A. P. Solov'ev, see L. E. Dolotov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1704–1706
R. A. Sorkina, see P. Kh. Miĭdla
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2176–2182
A. M. Soroka, see V. M. Baginskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  751–758
A. M. Soroka, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1161–1168
A. M. Soroka, see A. P. Averin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1323–1327
A. A. Sorokin, see V. A. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  551–558
N. G. Sorokin, see A. A. Blistanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2536–2538
V. A. Sorokin, see È. G. Saprykin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2057–2066
V. A. Sorokin, see V. S. Zuev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
Yu. M. Sorokin, I. Ya. Korolev, É. M. Krikunova
Threshold characteristics of collective optical breakdown in an aerosol medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2464–2473
I. T. Sorokina, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
V. V. Sorokina, see N. V. Kukhtarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  326–330
M. S. Soskin, see V. Yu. Bazhenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2325–2328
M. S. Soskin, see V. Yu. Bazhenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  245–247
M. S. Soskin, see A. D. Novikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  874–877
V. I. Soskov, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  693–697
V. I. Soskov, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1555–1559
V. I. Soskov, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1691–1693
S. A. Sotnichenko, see V. Ch. Bokun
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1319–1320
A. A. Spikhal'skiĭ
Asymmetrically distributed Bragg mirrors
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2322–2325
V. I. Spitsyn, L. M. Vidavskiĭ
Behavior of a condensed reactive exothermic system under conditions of pulsed heating by a light flux
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  110–122
N. M. Spornik, see I. S. Zeĭlikovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1386–1390
A. Stabinis, see V. Vasilyauskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  833–836
L. K. Stanchits, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
A. M. Starik, see A. B. Britan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  86–94
A. M. Starik, see V. A. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  551–558
A. D. Starikov, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
S. N. Starikov, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  410–412
A. N. Starkovskiĭ, see V. Kh. Bagdasarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1738–1740
A. N. Starodumov, see K. S. Gochelashvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  48–52
A. N. Starostin, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2167–2175
V. S. Starovoĭtov, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
A. A. Statsenko, see Yu. L. Kokurin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
A. I. Stepanov, see K. V. Gratsianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2337–2339
A. I. Stepanov, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
A. I. Stepanov, see S. N. Karpukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1572–1577
A. A. Stepanov, see I. V. Mel'nikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  191–193
B. I. Stepanov, see A. S. Solodukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  845–847
K. L. Stepanov, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
V. V. Stepanov, see A. V. Goncharsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  660–662
S. A. Stepina, see P. V. Korolenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2546–2549
Yu. Yu. Stoilov, S. P. Bazhulin
Lasing of a solution of coumarin 6 in the bleaching wave regime
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  633–635
A. P. Strel'tsov, see V. Yu. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2167–2175
A. P. Strel'tsov, see V. A. Adamovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2216–2220
A. P. Strel'tsov, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
V. N. Strel'tsov
Optoacoustic interaction in semiconductors and wavefront reversal of acoustic beams
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2144–2146
V. N. Strel'tsov, see D. V. Vlasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1501–1505
M. I. Studenikin, see V. I. Zhekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
V. B. Studenov, see A. S. Markin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  219–221
I. I. Sukhanov, Yu. V. Troitskii, S. V. Yakushkin
Formation of a laser beam with an annular distribution of the intensity
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  433–434
V. B. Sukhanov, see V. F. Elaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  914–917
A. N. Sukhanovskiĭ, see Yu. L. Kokurin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2541–2542
A. G. Sukharev, see V. V. Likhanskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2396–2402
L. K. Sukhareva, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
L. K. Sukhareva, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1521–1523
A. P. Sukhorukov, V. V. Timofeev, V. A. Trofimov
Compensation of nonlinear distortions of light beams in the case of restricted deformation of the control mirror
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1484–1495
S. S. Sulakshin, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
S. S. Sulakshin
Unidirectional coupling of radiation out of a resonator-free laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  635–638
S. S. Sulakshin, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  668–670
R. A. Suris, A. A. Tager
Emission spectrum of a semiconductor laser with an external resonator
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2085–2095
K. O. Surskiĭ, see A. F. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1317–1318
A. M. Susov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2479–2485
A. M. Susov, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  434–437
M. B. Suvorov, see V. I. Kovalev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1589–1594
M. B. Suvorov, see V. I. Kovalev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1885–1890
A. G. Suzdal'tsev, see V. V. Apollonov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  643–645
A. S. Svakhin, V. A. Sychugov, T. V. Tulaĭkova
Dispersive device on polished cladding of a single-mode fiber waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  440–442
A. I. Sverdlov, see G. T. Mikayelyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1255–1258
B. N. Sverdlov, see A. É. Bochkarev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2119–2120
B. N. Sverdlov, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1376–1380
B. N. Sverdlov, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1603–1609
B. N. Sverdlov, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1610–1616
È. A. Sviridenkov, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  612–616
È. A. Sviridenkov, see V. M. Baev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1708–1710
L. P. Svirina, see V. M. Kuznetsov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  66–75
A. A. Sychev, see V. A. Babenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  575–581
V. A. Sychugov, see I. A. Avrutskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2353–2355
V. A. Sychugov, see A. S. Svakhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  440–442
V. A. Sychugov, see I. A. Avrutskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1629–1632
A. V. Syrbu, see N. P. Bezhan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1785–1793
J. V. Szydlak, see V. I. Kravchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  823–825
N. V. Tabiryan, see B. Ya. Zel'dovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  405–409
A. A. Tager, see R. A. Suris
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2085–2095
Z. A. Tagiev, see A. V. Belinsky
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1050–1053
A. A. Taklaya, see E. R. Milyutin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2115–2117
G. Yu. Tamanyan, see V. A. Danilychev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2117–2119
G. Yu. Tamanyan, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1808–1814
R. P. Tamkivi, see P. L. Kukk
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1518–1521
È. È. Tamme, see P. Kh. Miĭdla
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2176–2182
V. B. Taranenko, see V. Yu. Bazhenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2325–2328
V. B. Taranenko, see V. Yu. Bazhenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  245–247
V. D. Taranukhin, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
V. D. Taranukhin, see V. T. Platonenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  582–588
V. F. Tarasenko, see Yu. I. Grigoryan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2015–2024
V. F. Tarasenko, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
V. F. Tarasenko, see S. V. Mel'chenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1496–1500
M. D. Tarasov, see K. V. Aleksandrovich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1336–1341
Z. T. Tashpulatov, see S. S. Abdullaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1042–1044
I. P. Terenetskaya, see V. I. Kravchenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  823–825
A. D. Tertyshnik, see Yu. K. Verevkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1706–1708
A. V. Teterev, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
G. A. Tevzadse, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
V. A. Tikhomirov, I. N. Troitskii, N. D. Ustinov
Influence of the quantum nature of recording of holograms on the precision of tomographic analysis of transparent objects
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  387–391
V. A. Tikhomirov, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  918–923
B. A. Tikhonov, see B. V. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  345–350
B. A. Tikhonov, see B. V. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  658–660
E. A. Tikhonov, see V. I. Bezrodnyi
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2486–2490
E. A. Tikhonov, see V. I. Bezrodnyi
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1214–1219
E. A. Tikhonov, see V. I. Prokhorenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1848–1858
T. T. Timofeev, see A. A. Apolonskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  123–127
T. T. Timofeev, see A. A. Apolonskii
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1004–1009
T. T. Timofeev, see A. M. Badalyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1917–1919
V. I. Timofeev
Theory of the interaction of waves in two-mode ring lasers with a controlled phase anisotropy
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1578–1582
V. V. Timofeev, see A. P. Sukhorukov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1484–1495
A. V. Tishchenko, see I. A. Avrutskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1629–1632
L. V. Tishkovskaya, see V. V. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1369–1375
G. I. Tkeshelashvili, see G. I. Abdushelishvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  443–445
I. Tkhek-De, see V. G. Arkhipkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1352–1359
Z. V. Todres, see M. B. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1409–1414
G. R. Toker, see N. V. Karlov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1294–1297
A. I. Tolmachev, see V. A. Babenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  575–581
A. I. Tolmachev, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  937–941
O. I. Tolstikhin, see A. V. Vinogradov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2424–2430
V. I. Tomin, see D. M. Gakamskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2271–2277
D. D. Toptygin, see V. M. Baev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1708–1710
G. A. Torosyan, see D. G. Sarkisyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  872–874
A. B. Treshchalov, see P. Kh. Miĭdla
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2176–2182
A. B. Treshchalov, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  410–412
V. A. Trofimov, see A. P. Sukhorukov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1484–1495
I. N. Troitskii, see V. A. Tikhomirov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  387–391
I. N. Troitskii, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  918–923
V. O. Troitskii, see V. F. Elaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  914–917
Yu. V. Troitskii, see I. I. Sukhanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  433–434
Yu. V. Troitskii
Operating range of dielectric mirrors for lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  640–642
Yu. V. Troitskii, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  932–936
Yu. V. Troitskii, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1342–1351
Yu. V. Troitskii, see Yu. É. Matizen
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1437–1441
Yu. V. Troitskii, V. A. Khanov
Causes of scatter of the emission frequency of gas lasers stabilized using the Lamb dip
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1920–1922
E. N. Tropkin, see A. Ya. Birman
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1638–1644
V. N. Trukhin, see V. Yu. Nekrasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  847–849
V. I. Trunov, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
S. A. Trushin, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  809–820
S. A. Trushin, see A. S. Solodukhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  845–847
S. A. Trushin, see V. O. Petukhov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1725–1727
V. P. Trusov, B. N. Chumakov
Investigation of the properties of an unstable resonator with a dihedral corner reflector in a gasdynamic laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1914–1917
V. B. Tsaregradskiĭ, see O. A. Kocharovskaya
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  193–195
A. V. Tsarev, see A. A. Il'ich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  162–164
A. M. Tselinko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2147–2149
A. M. Tselinko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  516–522
B. G. Tsikin, see L. E. Dolotov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1704–1706
I. S. Tsimberova, see P. G. Eliseev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1376–1380
T. B. Tsinadze, see G. I. Abdushelishvili
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  443–445
N. L. Tsintsadze, see D. P. Garuchava
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1926–1928
E. G. Tsvetkov, see A. I. Alimpiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  885–886
T. V. Tulaĭkova, see A. S. Svakhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  440–442
L. A. Tumanova, see S. A. Darznek
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1698–1700
N. G. Turkin, see S. E. Kireev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  866–868
Yu. G. Turkov, see A. A. Blistanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2536–2538
S. I. Tymper, see S. T. Kornilov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2526–2528
Yu. B. Udalov, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  932–936
Yu. B. Udalov, see V. N. Bel'tyugov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1342–1351
A. A. Uglov
First All-Union Conference on Laser Metallurgy and Laser-Plasma Processing, Moscow, November 20–22,1984
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  226–233
V. D. Ugozhaev, see K. P. Komarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  802–808
A. Umbrasas, see R. Danelyus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2165–2166
A. Umbrasas, see A. Piskarskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1281–1284
A. F. Umyskov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
A. F. Umyskov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
G. Urbankova, see P. E. Dubovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2474–2478
B. M. Urin, see A. V. Berdyshev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  172–175
B. M. Urin, see Ya. G. Dunchich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  310–319
I. Ursu, see V. I. Zhekov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
T. B. Usmanov, see I. A. Begishev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1959–1960
T. B. Usmanov, see R. A. Ganeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  178–180
N. D. Ustinov, A. V. Anufriev, Yu. A. Zimin, A. L. Vol'pov
Allowance for the polarization of optical fields in statistical identification of objects on the basis of their images
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  249–254
N. D. Ustinov, see V. A. Tikhomirov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  387–391
N. D. Ustinov, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
N. D. Ustinov, V. N. Moiseev, V. A. Tikhomirov, I. N. Troitskii, M. M. Shugaev
Time of appearance of optical breakdown in air near the surface of a solid
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  918–923
N. D. Ustinov, A. V. Anufriev, A. L. Vol'pov, Yu. A. Zimin, A. I. Tolmachev
Problem of maximization of the sharpness functions in observation of objects in coherent light through a randomly inhomogeneous medium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  937–941
N. N. Ustinovskii, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
N. N. Ustinovskii, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
N. N. Ustinovskii, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
N. N. Ustinovskii, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
T. V. Uvarova, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1155–1160
E. M. Uyukin, see Kh. S. Bagdasarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1962–1963
B. M. Uzhinov, see M. B. Levin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1272–1275
N. P. Vagin, P. G. Kryukov, V. S. Pazyuk, N. N. Yuryshev
Influence of water vapor on the output energy of a pulsed oxygen-iodine laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1068–1069
N. A. Vagner, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
F. A. Vakhidov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  422–425
A. M. Val'shin, see S. A. Akhmanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1992–1998
A. M. Val'shin, V. M. Gordienko, S. V. Krayushkin, V. T. Platonenko, V. K. Popov
Yttrium aluminate sources of ultrashort radiation pulses with a controlled resonator <i>Q</i> factor
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1713–1716
V. V. Vaĭner, I. G. Ivanov, M. F. Sèm, V. Ya. Khasilev
Efficiency of ionic lasers with energy transfer from a buffer gas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  128–136
A. Varanavicius, R. Grigonis, R. Danelyus, A. Piskarskas, D. Podenas
High-power picosecond laser system with a slab neodymium glass amplifier operating at a repetition frequency up to 1 Hz
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2391–2395
O. P. Varnavskiĭ, V. V. Golovlev, A. N. Kirkin, A. M. Mozharovskiĭ, N. V. Sidoruk
Reduction in the duration of small-area pulses during coherent propagation across an absorber
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1526–1528
S. K. Vartapetov, Yu. N. Polivanov, A. D. Savel'ev, S. N. Sergeev, V. V. Smirnov
Use of a three-mirror resonator of special configuration in a dye laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  653–654
A. A. Vasil'ev, A. F. Naumov, V. I. Shmalgauzen
Wavefront correction by liquid-crystal devices
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  724–728
B. I. Vasil'ev, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  693–697
B. I. Vasil'ev, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1555–1559
B. I. Vasil'ev, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1691–1693
M. G. Vasil'ev, I. S. Goldobin, N. V. Kodin, Yu. V. Kurnyavko, I. A. Rachkov, A. F. Solodkov, S. D. Yakubovich
Analog frequency modulation of radiation emitted by single-mode heterojunction lasers in the spectral range 1.3μ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
V. V. Vasil'ev, K. K. Ziling, L. V. Tishkovskaya
Use of generalized parameters for the description of dispersion characteristics of channel waveguides
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1369–1375
V. V. Vasil'tsov, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
V. Vasilyauskas, F. Ivanauskas, A. Stabinis
Steady-state parametric amplification of spreading light pulses under conditions of group velocity mismatch
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  833–836
A. P. Vasin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1201–1206
Yu. M. Vas'kovskiĭ, see N. A. Babaeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  493–498
Yu. Yu. Vaĭtkus, R. V. Pranaĭtis, K. Yu. Yarashyunas
Dynamics of a diffraction grating formed by free charge carriers in an external electric field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1868–1874
A. A. Vedenov, G. G. Gladush, S. V. Drobyazko, Yu. V. Pavlovich, Yu. M. Senatorov
Physical laws governing the processing of metals by pulse-periodic CO<sub>2</sub> laser radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1473–1477
V. P. Veiko, G. K. Kostyuk, I. K. Meshkovskiĭ, V. A. Chuĭko, E. B. Yakovlev
Microoptic components formed by local modification of the structure of porous glasses
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1693–1696
V. L. Velichansky, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
G. V. Venkin, D. A. Esikov, D. I. Maleev, G. M. Mikheev
Energy characteristics of stimulated Raman scattering due to the <i>Q</i><sub>12</sub>(1) transition in vibrationally excited hydrogen molecules
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  378–386
Yu. K. Verevkin, G. A. Pasmanik, A. D. Tertyshnik
Addition of frequencies of two complex-conjugate optical fields
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1706–1708
G. A. Vergunova, see B. N. Bazylev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  1981–1991
E. M. Vernigor, M. S. Dzhidzhoev, V. M. Mizin, V. T. Platonenko, V. K. Popov, V. K. Shalaev
Bleachable filters for XeCl lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  662–665
A. V. Veselov, G. V. Komleva, V. I. Mrachkovskiĭ
Investigation of capabilities of multibeam interferometry in monitoring of the parameters of laser fusion targets
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  25–29
V. M. Vetsko, see T. G. Abzianidze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  206–207
V. M. Vetsko, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
L. M. Vidavskiĭ, see V. I. Spitsyn
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  110–122
A. A. Vigasin, S. A. Losev, V. N. Makarov
Population inversion of electronic states of alkali metals in mixtures with molecular gases under conditions of cooling in a supersonic nozzle
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1185–1194
G. S. Vil'dgrube, see M. R. Aĭnbund
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  645–647
A. V. Vinogradov, I. V. Kozhevnikov, O. I. Tolstikhin
Selection of materials for concentrators designed for optical pumping of ultraviolet and vacuum ultraviolet lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2424–2430
A. V. Vinogradov
Influence of an electromagnetic field on relaxation processes in a two-level atom
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  293–301
A. Yu. Vinokhodov, see R. V. Arutyunyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2403–2407
G. N. Vinokurov
Estimate of the losses of modes formed as a result of refraction effects
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  392–396
A. N. Vlasov, V. A. Perebyakin, S. Yu. Polyakov, V. E. Privalov
Long-term stability and reproducibility of the emission frequency of an He–Ne laser with internal mirrors
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  320–325
D. V. Vlasov, V. N. Strel'tsov
Double passage of a laser beam across a narrow-band stochastic water surface
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1501–1505
K. L. Vodop'yanov, see L. I. Andreeva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  499–509
O. M. Vokhnik, Yu. S. Kuz'minov, N. M. Polozkov
Investigation of the characteristics of a wavefront-reversing mirror utilizing a photorefractlve strontium barium niobate crystal
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1633–1637
A. Yu. Volkov, see A. N. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2342–2343
V. N. Volkov, see A. Yu. Aleksandrov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  704–711
A. L. Vol'pov, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  249–254
A. L. Vol'pov, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  937–941
V. M. Volynkin, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
N. S. Vorob'ev, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2262–2266
N. S. Vorob'ev, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
V. S. Vorob'ev
Breakdown of an erosion jet formed as a result of quasicontinuous laser irradiation of metals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1909–1911
N. N. Vorob'eva, see I. K. Babaev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2386–2390
N. N. Vorob'eva, see A. B. Bakhtadze
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  5–10
S. P. Voronin, see B. M. Antipenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  980–988
Yu. K. Voronko, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  422–425
I. V. Voskoboĭnikova, see A. A. Borodkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1195–1200
V. V. Voĭtsekhovskiĭ, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
O. B. Vygovskiĭ, S. Yu. Gus'kov, N. V. Zmitrenko, D. V. Il'in, V. Ya. Karpov, A. A. Levkovskiĭ, T. V. Mishchenko, V. B. Rozanov, V. E. Sherman
Possibility of plasma diagnostics of high-aspect laser fusion targets on the basis of characteristics of nuclear particles
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
V. A. Vyslouh, T. A. Matveeva
Feasibility of cascade compression of pulses in the near infrared
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1020–1021
A. L. Vysotin, see V. G. Arkhipkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1352–1359
W. J. Witteman
Multicomponent KrF gas laser operating above atmospheric pressures
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1145–1154
I. L. Yachnev, see I. M. Belousova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  260–264
V. Kh. Yagmurov, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1728–1730
I. B. Yakovkin, see A. A. Il'ich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  162–164
A. G. Yakovlev, see D. P. Krindach
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1284–1287
E. B. Yakovlev, see V. P. Veiko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1693–1696
V. A. Yakovlev, see G. N. Zhizhin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  137–141
Yu. O. Yakovlev, see R. V. Kochikyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  416–419
S. D. Yakubovich, see A. G. Plyavenek
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2359–2361
S. D. Yakubovich, see V. I. Malakhova
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  606–611
S. D. Yakubovich, see M. G. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1267–1269
V. P. Yakunin, see S. E. Kireev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  866–868
S. V. Yakushkin, see I. I. Sukhanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  433–434
A. M. Yancharina, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
Yang Xing-yu, Feng Qi-yuan
Magnetic tuning characteristics of an He–<sup>20</sup>Ne laser in a transverse magnetic field
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  281–285
N. I. Yanushevskiĭ, see M. S. Brodin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  210–213
K. Yarashyunas, see Yu. Yu. Vaĭtkus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1868–1874
I. D. Yaroshetskiĭ, see V. Yu. Nekrasov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  847–849
L. K. Yarovoĭ, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1733–1736
V. I. Yartsev, see A. S. Shevyrev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  868–869
V. E. Yashin, see V. I. Bayanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1891–1896
A. B. Yastrebkov, see M. Akhrarov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1555–1559
A. S. Yasukevich, see N. A. Ivanov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2328–2330
L. P. Yatsenko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2147–2149
L. P. Yatsenko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  516–522
L. P. Yatsenko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  523–530
L. P. Yatsenko, see M. V. Danileĭko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  821–822
Yu. P. Yatsenko, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2479–2485
Yu. P. Yatsenko, see L. S. Kornienko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  434–437
L. N. Yudina, see B. V. Abakumov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  345–350
V. E. Yumashev, see R. N. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1048–1050
I. Yuodishyus, see R. Danelyus
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2165–2166
I. Yuodishyus, see A. Piskarskas
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1281–1284
S. V. Yurchuk, see I. S. Gorban'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  213–215
M. S. Yur'ev, see V. E. Semenov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  617–622
E. K. Yurkin, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
V. A. Yurovskiĭ, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
V. A. Yurovskiĭ, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1828–1836
N. N. Yuryshev, see N. P. Vagin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1068–1069
O. I. Yushchuk, see Yu. M. Aĭvazyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  612–616
O. I. Yushchuk, see V. M. Baev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1708–1710
V. I. Yuzhakov
Role of electronic excitation energy migration in tunable lasers utilizing multicomponent dye solutions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1118–1131
A. M. Zabaznov, see E. V. Zharikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2347–2348
A. M. Zabelin, see A. M. Belen'kiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1720–1722
A. A. Zabolotskii
Bistability of the soliton amplitude in a ring resonator with nonlinearly absorbing media
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1682–1684
M. V. Zagidullin, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  787–796
S. V. Zakharchenko, L. P. Semenov, G. A. Sintyurin
Optical discharge in air of reduced density containing solid particles
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1040–1042
M. V. Zakharov, see V. B. Gerasimov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1278–1281
È. A. Zakhidov, see E. M. Dianov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  589–592
V. Yu. Zalesskiĭ
Gas consumption in pulse-periodic and cw operation of a photodissociation laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  37–47
V. Yu. Zalesskiĭ, T. P. Zhurilo
Emission from perturbed metastable iodine atoms
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  559–569
V. Yu. Zalesskiĭ
Errata to the article: Gas consumption in pulse periodic and cw operation of a photodissociation laser
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1952
A. N. Zalogin, see V. V. Grigor'yants
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2080–2084
R. G. Zaporozhchenko, see P. A. Apanasevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
V. A. Zaporozhchenko, see P. A. Apanasevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1132–1137
A. L. Zapysov, see N. M. Barysheva
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  837–839
D. F. Zaretsky, È. A. Nersesov, K. B. Oganesyan, M. V. Fedorov
Laser utilizing free electrons moving in transverse gradient fields
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  685–692
M. N. Zargar'yants, see A. V. Gershoĭg
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2455–2459
A. M. Zarubin, see E. B. Berik
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  410–412
A. M. Zarubin, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1770–1784
P. V. Zarubin, see M. G. Galushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  255–259
I. N. Zavestovskaya, see G. Yu. Balandina
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2315–2319
S. I. Zavgorodneva, L. V. Koval'chuk, A. Yu. Rodionov
Investigation of an unstable resonator with a perforated mirror
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  924–931
D. A. Zayarnyi, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  189–191
D. A. Zayarnyi, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  482–487
D. A. Zayarnyi, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  488–492
D. A. Zayarnyi, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1543–1544
B. Ya. Zel'dovich, N. V. Tabiryan
Characteristics of the Freedericksz effect specific to optical fields
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  405–409
B. Ya. Zel'dovich, A. N. Pilipetskiĭ
Influence of sound diffraction on stimulated Brillouin scattering in a single-mode waveguide
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  840–843
B. Ya. Zel'dovich, M. A. Orlova, V. V. Shkunov
Four-wave parametric oscillation in a transversely pumped system
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  967–972
I. S. Zeĭlikovich, A. M. Lyalikov, N. M. Spornik
Dye laser for holographic interterometry
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1386–1390
K. I. Zemskov, M. A. Kazaryan, G. G. Petrash, A. S. Skripnichenko
Laser beam formation for intracavity processing of objects
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2096–2101
E. V. Zharikov, see A. N. Alpat'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2127–2129
E. V. Zharikov, A. M. Zabaznov, A. M. Prokhorov, A. P. Shkadarevich, I. A. Shcherbakov
Use of GSGG:Cr:Nd crystals with photochromic centers as active elements in solid lasers
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2347–2348
E. V. Zharikov, see V. N. Grigor'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2349–2350
E. V. Zharikov, S. P. Kalitin, V. V. Laptev, V. G. Ostroumov, Z. S. Saidov, V. A. Smirnov, I. A. Shcherbakov
Chromium-doped scandium gallium garnet crystals as active media of lasers utilizing Ho<sup><b>3+</b></sup> and Tm<sup><b>3+</b></sup> infrared transitions
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  216–219
E. V. Zharikov, see T. T. Basiev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  412–414
E. V. Zharikov, see A. V. Babushkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  655–656
E. V. Zharikov, see R. N. Arkhipov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1048–1050
E. V. Zharikov, N. N. Il'ichev, S. P. Kalitin, V. V. Laptev, A. A. Malyutin, V. V. Osiko, P. P. Pashinin, A. M. Prokhorov, Z. S. Saidov, V. A. Smirnov, A. F. Umyskov, I. A. Shcherbakov
Spectral, luminescence, and lasing properties of a yttrium scandium gallium garnet crystal activated with chromium and erbium
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  973–979
É. A. Zhdanov, see G. S. Kruglic
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1207–1213
V. I. Zhekov, T. M. Murina, A. M. Prokhorov, M. I. Studenikin, S. Georgescu, V. Lupei, I. Ursu
Cooperative process in Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>:Er<sup>3+</sup> crystals
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  419–422
V. V. Zherdienko, see I. A. Bufetov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1875–1884
G. N. Zhizhin, V. I. Silin, V. A. Yakovlev
Prism coupling of infrared electromagnetic surface waves by Gaussian light beams
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  137–141
V. A. Zhuk, see F. F. Baryshnikov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2362–2364
L. V. Zhukova, see V. G. Artyushenko
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  601–605
T. P. Zhurilo, see V. Yu. Zalesskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:3,  559–569
A. S. Zibrov, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
K. K. Ziling, see V. V. Vasil'ev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1369–1375
Yu. A. Zimin, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  249–254
Yu. A. Zimin, see N. D. Ustinov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  937–941
N. V. Zmitrenko, see O. B. Vygovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  437–440
V. F. Zolin, see R. V. Kochikyan
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  416–419
V. F. Zolin, see V. M. Markushev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  427–430
M. V. Zolotarev, see I. M. Bel'dyugin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  825–827
V. A. Zolotarev, see A. S. Bashkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1065–1068
S. D. Zotov, see A. N. Baranov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2342–2343
I. G. Zubarev, see I. Yu. Anikeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2320–2322
I. G. Zubarev, see I. Yu. Anikeev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  142–146
I. G. Zubarev, see N. G. Basov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1201–1206
V. V. Zubov, N. A. Lyabin, A. D. Chursin
Efficient master-oscillator-amplifier system utilizing copper vapor laser active elements
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2431–2436
N. G. Zubrilin, see I. S. Gorban'
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:1,  213–215
V. S. Zuev, G. N. Kashnikov, N. P. Kozlov, S. B. Mamaev, V. K. Orlov, Yu. S. Protasov, V. A. Sorokin
Characteristics of an XeF (<i>C–A</i>) laser emitting visible light as a result of optical pumping by surface-discharge radiation
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2521–2523
V. S. Zuev, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1017–1019
V. S. Zuev, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:6,  1275–1278
V. S. Zuev, see S. P. Bazhulin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1515–1517
M. M. Zverev, see O. V. Bogdankevich
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:10,  2132–2135
M. V. Zverkov, see Yu. A. Bykovskiĭ
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:5,  1061–1062
M. V. Zverkov, see A. M. Akulshin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:7,  1391–1400
O. V. Zyuryukina, see L. E. Dolotov
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:8,  1704–1706
C. H. it-ruz, see M. T. Portella
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:2,  286–292
S. I. Yakovlenko, see M. S. Arteev
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:11,  2191–2202
S. I. Yakovlenko, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:12,  2531–2533
S. I. Yakovlenko, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:4,  878–880
S. I. Yakovlenko, see F. V. Bunkin
Kvantovaya Elektronika, 1986, Volume 13:9,  1828–1836
 Quantum Electronics
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021