RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Subscription
License agreement
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSUspekhi Mat. Nauk:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register

Author Index, 2012, Volume 67

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Z Full List
A. T. Abakirova
Functional inequalities on path spaces of processes with independent increments
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  191–192
V. S. Afraimovich, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
A. A. Agrachev, D. V. Anosov, I. A. Bogaevskii, A. S. Bortakovskii, A. B. Budak, V. A. Vassiliev, V. V. Goryunov, S. M. Gusein-Zade, A. A. Davydov, V. R. Zarodov, V. D. Sedykh, D. V. Treshchev, V. N. Chubarikov
Vladimir Mikhailovich Zakalyukin (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
M. S. Agranovich, L. A. Aizenberg, G. L. Alfimov, M. I. Vishik, T. Voronov, A. V. Karabegov, M. V. Karasev, A. A. Komech, V. P. Maslov, V. V. Pukhnachov, D. E. Tamarkin, N. N. Tarkhanov, B. L. Tsygan, M. A. Shubin
Boris Vasil'evich Fedosov (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
L. A. Aizenberg, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
G. L. Alfimov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
D. V. Anosov, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov
Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich
Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
D. V. Anosov, V. S. Afraimovich, L. A. Bunimovich, S. V. Gonchenko, V. Z. Grines, Yu. S. Ilyashenko, A. B. Katok, S. A. Kashchenko, V. V. Kozlov, L. M. Lerman, A. D. Morozov, A. I. Neishtadt, Ya. B. Pesin, A. M. Samoilenko, Ya. G. Sinai, D. V. Treschev, D. V. Turaev, A. N. Sharkovskii, A. L. Shil'nikov
Leonid Pavlovich Shil'nikov (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
G. I. Arkhipov, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
D. V. Artamonov, V. A. Golubeva
Non-commutative Pfaffians
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  179–180
A. V. Arutyunov
Smooth abnormal problems in extremum theory and analysis
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  3–62
S. M. Aseev, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
S. M. Aseev, K. O. Besov, A. V. Kryazhimskiy
Infinite-horizon optimal control problems in economics
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  3–64
F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii
Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019