Uspekhi Matematicheskikh Nauk
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Subscription
License agreement
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSUspekhi Mat. Nauk:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register

Author Index, 2012, Volume 67

A B C D E F G H I K L M N O P R S T V Z Full List
A. T. Abakirova
Functional inequalities on path spaces of processes with independent increments
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  191–192
V. S. Afraimovich, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
A. A. Agrachev, D. V. Anosov, I. A. Bogaevskii, A. S. Bortakovskii, A. B. Budak, V. A. Vassiliev, V. V. Goryunov, S. M. Gusein-Zade, A. A. Davydov, V. R. Zarodov, V. D. Sedykh, D. V. Treshchev, V. N. Chubarikov
Vladimir Mikhailovich Zakalyukin (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
M. S. Agranovich, L. A. Aizenberg, G. L. Alfimov, M. I. Vishik, T. Voronov, A. V. Karabegov, M. V. Karasev, A. A. Komech, V. P. Maslov, V. V. Pukhnachov, D. E. Tamarkin, N. N. Tarkhanov, B. L. Tsygan, M. A. Shubin
Boris Vasil'evich Fedosov (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
L. A. Aizenberg, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
G. L. Alfimov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
D. V. Anosov, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
D. V. Anosov, S. M. Aseev, R. V. Gamkrelidze, S. P. Konovalov, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov
Evgenii Frolovich Mishchenko (on the 90th anniversary of his birth)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich
Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
D. V. Anosov, V. S. Afraimovich, L. A. Bunimovich, S. V. Gonchenko, V. Z. Grines, Yu. S. Ilyashenko, A. B. Katok, S. A. Kashchenko, V. V. Kozlov, L. M. Lerman, A. D. Morozov, A. I. Neishtadt, Ya. B. Pesin, A. M. Samoilenko, Ya. G. Sinai, D. V. Treschev, D. V. Turaev, A. N. Sharkovskii, A. L. Shil'nikov
Leonid Pavlovich Shil'nikov (obituary)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
G. I. Arkhipov, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
D. V. Artamonov, V. A. Golubeva
Non-commutative Pfaffians
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  179–180
A. V. Arutyunov
Smooth abnormal problems in extremum theory and analysis
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  3–62
S. M. Aseev, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
S. M. Aseev, K. O. Besov, A. V. Kryazhimskiy
Infinite-horizon optimal control problems in economics
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  3–64
F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii
Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
Yu. M. Berezanskii, V. E. Zakharov, V. P. Kotlyarov, K. V. Maslov, S. P. Novikov, L. A. Pastur, F. S. Rofe-Beketov, A. M. Samoilenko, E. Ya. Khruslov
Vladimir Aleksandrovich Marchenko (on his 90th birthday)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
K. O. Besov, see S. M. Aseev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  3–64
V. I. Bogachev, A. V. Kolesnikov
The Monge–Kantorovich problem: achievements, connections, and perspectives
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  3–110
I. A. Bogaevskii, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
A. S. Bortakovskii, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
V. M. Buchstaber, O. V. Karpov, S. I. Tertychnyi
A system on a torus modelling the dynamics of a Josephson junction
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  181–182
V. M. Buchstaber
Complex cobordism and formal groups
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  111–174
A. B. Budak, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
A. I. Bufetov
Multiplicative functionals of determinantal processes
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  177–178
L. A. Bunimovich, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
E. M. Chirka
Holomorphic motions and uniformization of holomorphic families of Riemann surfaces
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  125–202
V. G. Chirskii, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
V. N. Chubarikov, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
A. A. Davydov, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
A. A. Davydov, V. M. Zakalyukin
Controllability of non-linear systems: generic singularities and their stability
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  65–92
N. M. Dobrovol'skii, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
N. P. Dolbilin, O. R. Musin, H. Edelsbrunner
On the optimality of functionals over triangulations of Delaunay sets
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  189–190
V. N. Dubinin
Methods of geometric function theory in classical and modern problems for polynomials
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  3–88
H. Edelsbrunner, see N. P. Dolbilin
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  189–190
H. Edelsbrunner, N. P. Strelkova
On the configuration space of Steiner minimal trees
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  203–204
K. Yu. Fedorovskiy, see M. Ya. Mazalov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  53–100
V. M. Filippov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
A. T. Fomenko, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
R. V. Gamkrelidze, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
R. V. Gamkrelidze, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
S. B. Gashkov, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
A. A. Gerasimov, D. R. Lebedev, S. V. Oblezin
New integral representations of Whittaker functions for classical Lie groups
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  3–96
V. A. Golubeva, see D. V. Artamonov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  179–180
A. A. Gonchar, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
S. V. Gonchenko, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
R. R. Gontsov, see I. V. Vyugin
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  183–184
V. V. Goryainov
Semigroups of analytic functions in analysis and applications
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  5–52
V. V. Goryunov, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
V. Z. Grines, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
S. M. Gusein-Zade, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
G. Henkin, V. Michel
Inverse Dirichlet-to-Neumann problem for nodal curves
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  101–124
V. A. Il'in, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
Yu. S. Ilyashenko, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
A. V. Karabegov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
M. V. Karasev, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
O. V. Karpov, see V. M. Buchstaber
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  181–182
S. A. Kaschenko, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
B. S. Kashin, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
A. B. Katok, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
E. Ya. Khruslov, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
V. A. Kirichenko, E. Yu. Smirnov, V. A. Timorin
Schubert calculus and Gelfand–Zetlin polytopes
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  89–128
A. V. Kolesnikov, see V. I. Bogachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  3–110
A. Yu. Kolesov, N. Kh. Rozov
Self-excited wave processes in chains of diffusion-linked delay equations
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  109–156
A. A. Komech, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
A. V. Komlov, S. P. Suetin
Widom's formula for the leading coefficient of a polynomial which is orthonormal with respect to a varying weight
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  183–184
S. P. Konovalov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
A. D. Korshunov
Computational complexity of Boolean functions
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  97–168
V. P. Kotlyarov, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
V. V. Kozlov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
V. V. Kozlov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
A. V. Kryazhimskiy, see S. M. Aseev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  3–64
A. V. Kryazhimskiy, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
S. S. Kutateladze, see A. M. Vershik
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  185–191
S. S. Kutateladze, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak
Akeksandr Danilovich Aleksandrov (on the 100th anniversary of his birth)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  180–185
M. A. Lapik
Equilibrium measure for the vector logarithmic potential problem with an external field and the Nikishin interaction matrix
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  179–180
D. R. Lebedev, see A. A. Gerasimov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  3–96
Yu. S. Ledyaev, J. S. Treiman
Sub- and supergradients of envelopes, semicontinuous closures, and limits of sequences of functions
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  157–186
L. M. Lerman, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
K. V. Maslov, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
V. P. Maslov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
S. V. Matveev
Roots and decompositions of three-dimensional topological objects
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  63–114
M. Ya. Mazalov, P. V. Paramonov, K. Yu. Fedorovskiy
Conditions for $C^m$-approximability of functions by solutions of elliptic equations
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  53–100
I. I. Mel'nikov, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
V. Michel, see G. M. Henkin
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  101–124
M. P. Mineev, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
A. D. Morozov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
O. R. Musin, see N. P. Dolbilin
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  189–190
A. I. Neishtadt, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
Yu. V. Nesterenko, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
M. S. Nikol'skii, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
S. M. Nikol'skii, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
S. M. Nikol'skii, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
S. P. Novikov, see A. M. Vershik
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  185–191
S. P. Novikov, see S. S. Kutateladze
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  180–185
S. P. Novikov, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
S. V. Oblezin, see A. A. Gerasimov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  3–96
G. G. Oniani
On the relationship between rectangular convergence and spherical convergence of multiple Haar series
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  185–186
P. V. Paramonov, see M. Ya. Mazalov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  53–100
A. N. Parshin, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
A. N. Parshin
Questions and remarks to the Langlands programme
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  115–146
A. N. Parshin, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
L. A. Pastur, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
Ya. B. Pesin, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
V. P. Platonov, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
Yu. V. Prokhorov, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
V. V. Pukhnachov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
E. A. Rakhmanov, S. P. Suetin
Asymptotic behaviour of the Hermite–Padé polynomials of the 1st kind for a pair of functions forming a Nikishin system
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  177–178
Yu. G. Reshetnyak, see S. S. Kutateladze
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  180–185
F. S. Rofe-Beketov, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
N. Kh. Rozov, see A. Yu. Kolesov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  109–156
N. Kh. Rozov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  193–207
V. S. Ryaben'kii
Difference potentials analogous to Cauchy integrals
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  147–172
V. A. Sadovnichii, see F. S. Avdeev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  187–191
A. M. Samoilenko, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
A. M. Samoilenko, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
V. D. Sedykh, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
I. R. Shafarevich, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
A. N. Sharkovskii, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
V. B. Shehtman
Squares of modal logics with additional connectives
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  129–186
A. L. Shilnikov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
M. I. Shtogrin
Degeneracy criterion for a convex polyhedron
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  175–176
M. A. Shubin, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
Ya. G. Sinai, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
E. Yu. Smirnov, see V. A. Kirichenko
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  89–128
N. P. Strelkova, see H. Edelsbrunner
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:6(408),  203–204
S. P. Suetin, see A. V. Komlov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  183–184
S. P. Suetin, see E. A. Rakhmanov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  177–178
D. E. Tamarkin, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
N. N. Tarkhanov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
S. I. Tertychnyi, see V. M. Buchstaber
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  181–182
S. V. Tikhonov
Genericity of a multiple mixing
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  187–188
V. A. Timorin, see V. A. Kirichenko
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:4(406),  89–128
J. S. Treiman, see Yu. S. Ledyaev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  157–186
D. V. Treschev, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
D. V. Treschev, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
B. L. Tsygan, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
D. V. Turaev, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  175–178
V. A. Vassiliev, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
V. A. Vassiliev, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
A. M. Vershik, S. S. Kutateladze, S. P. Novikov
Leonid Vital'evich Kantorovich (on the 100th anniversary of his birth)
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  185–191
M. I. Vishik, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
V. S. Vladimirov, see D. V. Anosov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  173–174
V. D. Volodin
Geometric realization of the $\gamma$-vectors of 2-truncated cubes
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  181–182
Th. Th. Voronov, see M. S. Agranovich
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:1(403),  169–176
I. V. Vyugin, R. R. Gontsov
On the question of solubility of Fuchsian systems by quadratures
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:3(405),  183–184
V. M. Zakalyukin, see A. A. Davydov
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  65–92
V. E. Zakharov, see Yu. M. Berezanskii
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:5(407),  186–191
V. R. Zarodov, see A. A. Agrachev
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  187–190
M. I. Zelikin
Theory and applications of the problem of Euler elastica
Uspekhi Mat. Nauk, 2012, Volume 67:2(404),  93–108
Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021