Kvantovaya Elektronika
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor
Guidelines for authors

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSKvantovaya Elektronika:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


2006, Volume 36, Number 6  


Letters
Polycrystalline diamond film UV detectors for excimer lasers
V. G. Ral'chenko, A. V. Savel'ev, V. I. Konov, G. Mazzeo, F. Spaziani, G. Conte, V. I. Polyakov
487

Review
Self-organisation of ordered ensembles of nanoparticles upon laser-controlled deposition of atoms
V. I. Emel'yanov
489

Lasers
New possibilities of the Iskra-5 facility
V. I. Annenkov, V. G. Bezuglov, A. V. Bessarab, Yu. D. Bogunenko, G. A. Bondarenko, I. V. Galakhov, S. G. Garanin, N. V. Zhidkov, S. V. Kalipanov, N. A. Kalmykov, V. P. Kovalenko, S. G. Lapin, S. L. Logutenko, V. M. Murugov, V. A. Osin, V. I. Pankratov, M. Yu. Romashov, A. V. Ryadov, V. A. Starodubtsev, R. R. Sungatullin, V. S. Faizullin, V. A. Khrustalev, N. M. Khudikov, V. S. Chebotar
508
X-ray lasing upon two-pulse irradiation of targets on the picosecond SOKOL-P facility
A. V. Andriyash, D. A. Vikhlyaev, D. S. Gavrilov, D. A. Dmitrov, A. L. Zapysov, A. G. Kakshin, E. A. Loboda, V. A. Lykov, È. P. Magda, V. Yu. Politov, A. V. Potapov, V. A. Pronin, G. N. Rykovanov, V. N. Sukhanov, A. S. Tishchenko, A. A. Ugodenko, O. V. Chefonov
511
Lasing properties of sodium–gadolinium tungstate NaGd(WO4)2 crystals doped with Tm3+ ions
E. V. Zharikov, D. A. Lis, A. V. Popov, K. A. Subbotin, S. N. Ushakov, A. V. Shestakov, I. M. Razdobreev
515
Study of unstable-resonator diode laser bars
G. T. Mikayelyan
517
Two-frequency coupled-cavity vertical-cavity surface-emitting lasers
A. S. Logginov, A. G. Rzhanov, D. V. Skorov
520
Superluminescent InAs/AlGaAs/GaAs quantum dot heterostructure diodes emitting in the 1100—1230-nm spectral range
E. V. Andreeva, A. E. Zhukov, V. V. Prokhorov, V. M. Ustinov, S. D. Yakubovich
527

Polaritons
High-temperature Bose–Einstein condensation of polaritons upon intracavity laser pumping of matter
V. A. Averchenko, A. P. Alodjants, S. M. Arakelyan, S. N. Bagayev, E. A. Vinogradov, V. S. Egorov, A. I. Stolyarov, I. A. Chekhonin
532

Solitons
Effect of the local field on the soliton generation mechanism of passively mode-locked ultrashort laser pulses
R. A. Vlasov, A. M. Lemeza, S. Yu. Mikhnevich
539

Laser plasma
Optimisation of a laser-plasma soft X-ray source excited in a pulsed xenon jet
V. E. Levashov, K. N. Mednikov, A. S. Pirozhkov, E. N. Ragozin
549
Interaction of laser plasmas upon optical breakdown in the normal atmosphere
O. A. Bukin, A. A. Il'in, Yu. N. Kulchin, I. G. Nagornyi, A. N. Pavlov, A. V. Bulanov
553

Fibreoptic data communication
Superdense wavelength-division multiplexing in high-bit-rate multichannel fibreoptic communication links
E. G. Shapiro, M. P. Fedoruk, M. V. Zakharyuta
557

Laser biology
Laser spectroscopy technique for estimating the efficiency of photosensitisers in biological media
A. V. Ryabova, A. A. Stratonnikov, V. B. Loshchenov
562

Laser applications and other topics in quantum electronics
On the possibility of studying the temporal evolution of a surface relief directly during exposure to high-power radiation
D. V. Abramov, S. M. Arakelyan, A. F. Galkin, I. I. Klimovskii, A. O. Kucherik, V. G. Prokoshev
569
Study of emission of a volume nanosecond discharge plasma in xenon, krypton and argon at high pressures
E. Kh. Baksht, M. I. Lomaev, D. V. Rybka, V. F. Tarasenko
576
Квантовая электроника Quantum Electronics
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021