Vestnik Yuzhno-Ural'skogo Universiteta. Seriya Matematicheskoe Modelirovanie i Programmirovanie
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Submit a manuscript

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSVestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


2020, Volume 13, Issue 3  


Mathematical Modelling
On a model of spontaneous symmetry breaking in quantum mechanics
A. Restuccia, A. Sotomayor, V. A. Shtraus
5
Mathematical model of the acceleration laminar flow of a newtonian fluid in an anisotropic porous channel of rectangular cross section
V. I. Ryazhskih, A. V. Keller, A. V. Ryazhskikh, A. V. Nikolenko, S. V. Dakhin
17

Programming & Computer Software
Statistical analysis module for weight design of aircraft elements
A. I. Kibzun, A. S. Shalaev, V. M. Azanov, A. N. Ignatov
29
Maximal coordinate discrepancy as accuracy criterion of image projective normalization for optical recognition of documents
I. A. Konovalenko, V. V. Kokhan, D. P. Nikolaev
43
Parallelization of recurrent loops due to the preliminary computation of superpositions
O. B. Shteinberg
59

Short Notes
Convergence modelling in international integration associations
V. V. Krivorotov, E. S. Fediai, O. Yu. Ivanova, O. Yu. Polyakova
68
Forecasting tariffs for the day-ahead market based on the additive model
E. A. Lyaskovskaya, P. K. Zarjitskaya-Thierling, O. A. Dmitrina
73
A long-term forecasting model of electricity consumption volume on the example of UPS of the Ural with the help of harmonic analysis of a time series
V. G. Mokhov, T. S. Demyanenko
80
Model of Bernoulli memristors in the form of split signals polynomial
E. B. Solovyeva, H. A. Harchuk
86
Assessment of economic sustainability of an enterprise
M. Thierling, V. G. Pluzhnikov
93
Applicability of forecasted bankruptcy models to Russian industrial companies
G. S. Chebotareva, W. Strielkowski, N. S. Gafurov
98
Probabilistic models of combinatorial schemes
N. Yu. Enatskaya
103

Personalia
Veniamin Gennadievich Mokhov (on 70th birthday)
A. K. Tashchev, V. N. Smagin, G. A. Sviridyuk, S. A. Zagrebina, T. S. Demyanenko
112
Vladimir Evgenievich Pavlovsky (22.05.1950–03.06.2020)
S. L. Chernyshev, A. V. Bogomolov, A. F. Kaperko, O. A. Slavin, I. G. Bazhenova, A. A. Bobtsov, T. I. Buldakova, S. V. Gavrilov, A. . Galyaev, V. A. Gorelik, V. V. Gribova, A. A. Grusho, E. G. Zhilyakov, A. V. Zamyatin, A. I. Kibzun, V. N. Kozlov, A. P. Krishchenko, S. V. Kuleshov, G. G. Lazareva, E. V. Larkin, T. M. Ledeneva, G. M. Martinov, V. V. Men'shikh, R. A. Munasypov, D. A. Novikov, D. V. Pashchenko, A. K. Petrenko, Yu. É. Pleshivtseva, A. L. Ronzhin, E. Ya. Rubinovich, K. V. Rudakov, V. I. Rjazhskih, I. B. Saenko, K. E. Samouylov, P. V. Saraev, G. A. Sviridyuk, A. V. Sedov, E. S. Semenkin, D. N. Sidorov, S. Yu. Solov'ev, V. B. Sulimov, G. A. Ougolnitsky, M. V. Ul'yanov, L. V. Utkin, A. V. Khoperskov, V. P. Khranilov, V. M. Chetverikov, T. B. Chistyakova, Yu. A. Shichkina
116
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021