RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSIzv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika

Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)

Address: 420008, Kazan', Kremlevskaya, 18
Phone: +7 (843) 231 51 64
Fax: +7 (843) 238 33 21
E-mail: ,
Website: http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm
ISSN: 2076-4626 (online), 0021-3446 (print)
Publishers: Kazan (Volga Region) Federal University

MathSciNet: http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Izv_Vyssh_Uchebn_Zaved_Mat
Scopus: http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=19700182651
English version: Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)


Editor in Chief
Avkhadiev Farit Gabidinovich

Editorial Board
Aksent'ev Leonid Aleksandrovich, Deputy Editor
Bikchentaev Airat Midkhatovich, Deputy Editor
Aminova Asya Vasil'evna
Arslanov Marat Mirzaevich
Bahturin Yuri Aleksandrovich
Dautov Rafail Zamilovich
Denisov Aleksandr Mikhailovich
Evtushenko Yurii Gavrilovich
Holevo Alexander Semenovich
Konnov Igor Vasilyevich
Laptev Ari
Maklakov Dmitrii Vladimirovich
Maksimov Vladimir Petrovich
Missarov Mukadas Dmukhtasibovich
Paimushin Vitaliy Nikolaevich
Salimov Rasikh Bakhtigareevich
Samko Stefan Grigor'evich
Shevrin Lev Naumovich
Shurygin Vadim Vasil'evich
Srochko Vladimir Andreevich
Strongin Roman Grigor'evich
Temirgaliev Nurlan
Vasin Vladimir Vasil'evich
Vodop'yanov Sergei Konstantinovich
Zamov Nail' Kalimovich
Zvyagin Viktor Grigor'evich

   . Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
Total publications: 9219
Scientific articles: 9018
Authors: 4988
Citations: 7665
Cited articles: 2899

Impact-factor Math-Net.Ru
for 2015: 0.455
for 2014: 0.535
for 2013: 0.417
for 2012: 0.423
for 2011: 0.284
for 2010: 0.212
for 2009: 0.178
for 2008: 0.145
for 2007: 0.097
for 2006: 0.155
for 2005: 0.139
for 2004: 0.147
for 2003: 0.102

Scopus Metrics
2015 SNIP 0.776
2015 IPP 0.233
2015 SJR 0.280
2014 SNIP 0.728
2014 IPP 0.242
2014 SJR 0.393
2013 SNIP 0.250
2013 IPP 0.096
2013 SJR 0.194
2012 SNIP 0.179
2012 IPP 0.068
2012 SJR 0.139

Most published authors
Most cited authors
Most cited articles
Most requested articles
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017