Organisations
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
Francisk Skaryna Gomel State University, Faculty of Mathematics, Belarus
Address: Belarus, 246019, Gomel', Sovetskaya st., 104
Website: http://old.gsu.by/depts/mat.asp
Number of authors: 12
Number of publications: 29

Personnel: D G H K L M S T V
full list
 • Danilchenko, M S
 • Gritsuk, Dmitry Vladimirovich
 • Halimonchik, Irina Nikolaevna
 • Kamornikov, Sergey Fedorovich
 • Kovaleva, Viktoriya Aleksandrovna
 • Lutsenko, Yuliya Vladimirovna
 • Monakhov, Victor Stepanovich
 • Myslovets, Evgeniy Nikolaevich
 • Skiba, Alexander Nikolaevich
 • Tyutyanov, Valentin Nikolaevich
 • Vasil'ev, Alexander Fedorovich
 • Vegera, Artem Sergeevich • Main organisation:  Other institution names:
  • Francisk Skaryna Gomel State University, Faculty of Mathematics
   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022