RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", Ukraine
Address: Ukraine, 03056, Kiev, Peremogi st., 37
Phone: +38 (044) 236 79 89
Fax: +38 (044) 274 20 04
Website: http://www.kpi.ua
Number of persons: 186
Number of authors: 159
Number of publications: 186

Personnel: A B C D F G I J K L M N O P R S T U V Y Z
full list
 • Kachanovskii, Nikolai Aleksandrovich
 • Kalinichenko, I E
 • Karpyha, Elena Petrovna
 • Kashpur, Kostya M
 • Kas'yanov, Pavel Olegovich
 • Khala, Katerina Alecsandrovna
 • Kharkow, E V
 • Klesov, Oleg Ivanovich
 • Konyushok, Sergei Nikolaevich
 • Koryakina, Lyuda Vladilenovna
 • Koshevaya, Larisa Aleksandrovna
 • Kostenko, Kate Alex
 • Kostiuk, Anton Petrovich
 • Koval', Valerii A
 • Kozinenko, I K
 • Krizhanovskii, V I
 • Ksondzyk, Svyatoslav Volodymyrovych
 • Kubyshkina, N N
 • Kudra, O K
 • Kulik, Anna Nikolaevna
 • Kulik, Irene
 • Kulik, N I
 • Kuvshinov, Vasiliy Aleksandrovich
 • Kuzmenko, Lyudmila Mikhaylovna
 • National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", UkraineNational Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" has 19 educational faculties, 5 educational- research institutes, 15 research institutes and 6 engineering centers, where 44 Academicians and Correspondent- Members of Academies of Sciences, over 200 professors, associate professors, assistants and 32800 students and postgraduates work and study here. Among them up to 800 foreigners from 50 countries of the world and 500 postgraduates including about 80 foreigners study at NTUU "KPI".

  Source: www.ntu-kpi.kiev.ua, www.ntu-kpi.edu.ua


  Divisions:  Other institution names:
  • Kiev Polytechnic Institute
  • National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute»
   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019