RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Yarushkina, Nadezhda Glebovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 6
Scientific articles: 3

Number of views:
This page:252
Abstract pages:937
Full texts:409
References:61
Professor
Doctor of technical sciences

http://www.mathnet.ru/eng/person121018
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. A. A. Filippov, V. S. Moshkin, G. Yu. Guskov, N. G. Yarushkina, “Application of fuzzy knowledge base of the problem area in the problem of searching for architecturally similar software projects”, Nechetkie Sistemy i Myagkie Vychisleniya, 12:2 (2017),  107–120  mathnet
2. P. V. Dudarin, N. G. Yarushkina, “A hybrid clustering algorithm based on PSO with dynamic crossover”, Nechetkie Sistemy i Myagkie Vychisleniya, 12:2 (2017),  87–96  mathnet
3. N. G. Yarushkina, T. V. Afanaseva, A. M. Namestnikov, V. S. Moshkin, G. Yu. Guskov, “Soft computing in intelligent CAD systems”, Nechetkie Sistemy i Myagkie Vychisleniya, 12:1 (2017),  19–44  mathnet  elib

2019
4. I. V. Boykov, D. I. Boyarkin, S. M. Vdovin, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, I. M. Gubaydullin, Yu. N. Deryugin, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, V. T. Zhukov, T. Sh. Kal'menov, L. V. Klochkova, M. M. Krasnov, V. N. Krizsky, E. B. Kuznetsov, M. E. Ladonkina, T. Ph. Mamedova, V. F. Masyagin, P. P. Matus, N. D. Morozkin, S. M. Muryumin, O. A. Neklyudova, Yu. N. Orlov, A. Yu. Pavlov, E. E. Peskova, Yu. A. Poveschenko, I. P. Ryazantseva, V. I. Safonkin, P. V. Senin, G. A. Smolkin, S. I. Spivak, D. V. Suzan, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, O. B. Feodoritova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, N. G. Yarushkina, “To the seventieth anniversary of Vladimir Fedorovich Tishkin”, Zhurnal SVMO, 21:1 (2019),  111–113  mathnet
2018
5. A. S. Andreev, A. V. Ankilov, T. E. Badokina, D. I. Boyarkin, I. V. Boykov, D. K. Egorova, V. Z. Grines, S. A. Grishina, V. K. Gorbunov, Yu. N. Deryugin, E. V. Desyaev, R. V. Zhalnin, I. V. Konopleva, L. R. Kim-Tyan, V. N. Krizsky, S. I. Martynov, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, E. E. Peskova, Yu. V. Pokladova, O. V. Pochinka, V. P. Radchenko, I. P. Ryazantseva, S. I. Spivak, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, N. G. Yarushkina, A.-V. Ion, “Velmisov Petr Aleksandrovich (on his seventieth birthday)”, Zhurnal SVMO, 20:3 (2018),  338–340  mathnet
6. A. S. Andreev, A. N. Andronov, T. E. Badokina, D. I. Boyarkin, I. V. Boykov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, S. A. Grishina, V. K. Gorbunov, Yu. N. Deryugin, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, I. V. Konopleva, L. R. Kim-Tyan, V. N. Krizsky, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, O. V. Pochinka, I. P. Ryazantseva, N. V. Savinov, A. R. Sibireva, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, E. V. Foliadova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, N. G. Yarushkina, “In memory of Boris Vladimirovich Loginov”, Zhurnal SVMO, 20:1 (2018),  103–106  mathnet  elib

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021